Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Рубинштейн С.Л

76. Утвердження планової економіки й індустріалізація країни.

77. Примусова колективізація сільського господарства в УСРР. Голодомор 1932-1933 рр.

78. Культурне і духовне життя Україні у 1920-1930-і рр.

79. Передумови та причини розв’язання Другої світової війни

80. Радянізація Західної України і збройний опір УПА.

81. Формування та розвиток політичної системи в незалежній Україні

82. Державотворчі процеси в незалежній Україні

83. Конституційний процес в незалежній Україні

84. Соціально-економічний розвиток в незалежній Україні

85. Україна в міжнародній політиці на межі ХХ і ХХІ століття

 

Практичні завдання

 

1. Унаслідок якої події відбулися зміни, описані в уривку з історичного джерела?

«...і відтоді з Поділля вигнано владу татарську. Цей Ольгерд інші руські

землі під свою владу взяв, і Київ з-під Федора-князя, ставленика хана, взято

і посадив в ньому Володимира, сина свого, і почав над ними володіти...»

Абитви на р. Сині Води (1362 р.)

БКревської унії (1386 р.)

Вбитви під Грюнвальдом (1410 р.)

ГГородельської унії (1413 р.)

 

2.

 

Який атрибут, зображений на портреті

історичного діяча, указує на те, що він обіймав

найвищу посаду у Війську Запорозькому?

Ашапка з двома пір’їнами

Бхутряна накидка

Вшабля на поясі

Гбулава в руці

 

3.

За стильовими ознаками можна

встановити, що зображена пам’ятка

культури України є прикладом

архітектури

Абароко.

Бкласицизму.

Вмодерну.

Гготики.

 

4.

 

АС. Васильківський

БМ. Пимоненко

ВВ. Тропінін

ГІ. Рєпін

 

5.

У якому році створено зображений

пропагандистський плакат?

А1941 р.

Б1942 р.

В1943 р.

Г1944 р.

 

 

6.

Хто є автором ікони, зображеної на фото?

АМ. Петрахнович

БІ. Руткович

ВЙ. Кондзелевич

ГО. Горошкович

7.

За стильовими ознаками можна встановити, що зображена пам’ятка культури

України є прикладом архітектури

Аготики.

Бкласицизму.

Вмодерну.

Гбароко.

8.

Асерпень–вересень 1941 р.

Бчервень–липень 1942 р.

Ввересень–листопад 1943 р.

Гсічень–лютий 1944 р.

 

9.

На фото зображений

Аголова Центральної Ради М. Грушевський.

Бгетьман України П. Скоропадський.

Вголова Директорії УНР В. Винниченко.

Гголовний отаман Армії УНР С. Петлюра.

10.

Для характеристики якого явища на західноукраїнських землях кінця ХІХ –

початку ХХ ст. можна використати зображене рекламне оголошення?

Арепатріація

Беміграція

Вдепортація

Гевакуація

Тестові завдання

Варіант 1.

1. Головою Української Центральної Ради було обрано:

а) Єфремова С.О.

б) Винниченка В.К.

в) Петлюру С.В.

г) Грушевського М.С.

2. Назвіть дату проголошення І Універсалу Центральної Ради:

а) 4 березня 1917 р.

б) 10 червня 1917 р.

в) 15 червня 1917 р.

г) 3 липня 1917 р.

3. Вкажіть назву виконавчого органу Центральної Ради – першого українського уряду:

а) Державний Секретаріат

б) Генеральний Секретаріат

в) Народний Секретаріат

г) Рада Народних Комісарів

4. Бій під Крутами відбувся:

а) 29 грудня 1917 р.

б) 16 січня 1918 р.

в) 9 лютого 1919 р.

г) 26 березня 1919 р.

5. Конституцію Української Народної Республіки ухвалено на останньому засіданні Центральної Ради, яке відбулося:

а) 27 січня 1918 р.

б) 9 лютого 1918 р.

в) 1 березня 1918 р.

г) 29 квітня 1918 р.

6. Визначте, як з 1920 р. стали офіційно називатися землі Східної Галичини у складі Польщі:

а) Східна Малопольша

б) Південна Малопольша

в) Дистрикт “Галичина”

г) Польща “А”

7. Конгрес Трудового Народу був:

а) вищим законодавчим органом другої УНР

б) вищим законодавчим органом ЗУНР

в) дорадчим органом при головному отамані С. Петлюрі

г) вищим виконавчим органом першої УНР

8. Чортківська наступальна операція (офензива УГА) спрямовувалася проти:

а) польських військ

б) російських військ

в) частин Червоної армії

г) загонів Антона Денікіна

 

9. Головою Раднаркому України на початку 1919 р. призначено:

а) Г. П’ятакова

б) Х. Раковського

в) М. Скрипника

г) Є. Бош

10. Вкажіть подію, яка ознаменувала завершення збройної боротьби регулярних військ УНР за незалежність України:

а) “Другий зимовий похід” військ УНР

б) чортківська офензива

в) бій під Крутами

г) розгром військ Денікіна

11. У 1632 р. засновано:

а) Переяславський колегіум

б) Київську братську школу

в) Львівську братську школу

г) Києво-Могилянську академію

12. Які із зазначених племен першими заселяли територію сучасної України:

а) сармати

б) кіммерійці

в) алани

г) таври

13. За Андрусівським перемир’ям Україну:

а) приєднано до Туреччини

б) об’єднано в єдину державу

в) приєднано до Кримського ханства

г) поділено на Лівобережну й Правобережну

14. Нестор-літописець написав:

а) „Слово про закон і благодать”

б) „Повчання дітям”

в) „Іпатьєвський літопис”

г) „Повість минулих літ”

15. Спадкове земельне володіння у Київській Русі мало назву:

а) маєток

б) князівство

в) земство

г) вотчина

16. Князь Ігор загинув від рук:

а) полян

б) древлян

в) словен

г) волинян

17. Назвіть прізвище засновника Запорозької Січі:

а) Д. Вишневецький

б) П. Сагайдачний

в) П. Могила

г) С. Наливайко

18. Хто був автором „Книги буття українського народу”:

а) І. Орлай

б) П. Куліш

в) Т. Шевченко

г) М. Костомаров

19. Символи влади козацької старшини називались:

а) регаліями

б) кошем

в) клейнодами

г) короною

20. Назвіть угоду, підписану Б. Хмельницьким 18 вересня 1651 р.:

а) Зборівська

б) Берестейська

в) Білоцерківська

г) Переяславська

 

Варіант 2

1. Вкажіть роки гетьманування Івана Мазепи:

а) 1687-1709 рр.

б) 1688-1710 рр.

в) 1689-1711 рр.

г) 1690-1712 рр.

2. Вкажіть прізвище останнього кошового отамана Запорозької Січі:

а) Максим Залізняк

б) Іван Гонта

в) Петро Калнишевський

г) Іван Сірко

3. В якому році відбулася анексія Криму Росією:

а) 1775 р.

б) 1768 р.

в) 1783 р.

г) 1796 р.

4. „Руська трійця” підготовила альманах:

а) „Запорозька старовина”

б) „Руська трійця”

в) „Русалка Дністрова”

г) „Київська старовина”

5. Автором брошури „Україна ірредента” був:

а) Михайло Грушевський

б) Микола Міхновський

в) Юліан Бачинський

г) Іван Франко

6. Хто є автором музики до вірша П. Чубинського „Ще не вмерла Україна”:

а) С. Гулак-Артемовський

б) М. Лисенко

в) М. Вербицький

г) П. Сокальський

7. Революційну Українську партію було засновано:

а) 1900 р. у м. Харків

б) 1900 р. у м. Київ

в) 1901 р. у м. Львів

г) 1901 р. у м. Одеса

8. Вкажіть автора брошури „Самостійна Україна”:

а) С. Петлюра

б) Д. Донцов

в) М. Міхновський

г) М. Порш

9. Автором чи ініціатором упорядкування найстарішого варіанту „Руської Правди” вважають:

а) Олега

б) Святослава

в) Володимира

г) Ярослава

10. Принцип „старовини не рушити, а новини не вводити” на українських землях було проголошено:

а) угорськими королями

б) польськими королями

в) турецькими султанами

г) литовськими князями

11. І Всесоюзний з’їзд Рад затвердив рішення про утворення Союзу РСР, до якого увійшли радянські республіки:

а) Російська Федерація, Українська СРР, Бессарабія

б) Російська Федерація, Азербайджан, Вірменія, Грузія

в) Російська Федерація, Українська СРР, Білоруська СРР, Закавказька Федерація

г) Російська Федерація, Білоруська СРР, Молдавська автономія

12. Вкажіть назву незалежного державного утворення української нації, проголошеного 15 березня 1939 р. у місті Хуст:

а) Карпатська Україна

б) Карпатська Русь

в) Підкарпатська держава

г) Закарпатська Україна

13. Позначте позицію, яка характеризує особливості соціально-політичного життя в українських землях, що перебували під владою Чехословаччини:

а) штучне стримування економічного розвитку, насильницька асиміляція

б) насильницька асиміляція, жорстокі форми національного гніту, репресивні акції

в) діяльність політичних партій, розвиток органів самоврядування, розширення мережі освітніх закладів

г) репресивні акції, жорстокі форми національного гніту

14. Правовий статус Східної Галичини, який визначила у березні 1923 р. Рада послів великих держав, полягав у наступному:

а) Східна Галичина оголошувалася частиною Угорщини

б) Східна Галичина оголошувалася частиною СРСР

в) Східна Галичина оголошувалася частиною Чехословаччини

г) Східна Галичина оголошувалася частиною Польщі

15.Радянсько-німецький пакт про ненапад укладено:

а) 20 серпня 1937 р.

б) 22 серпня 1938 р.

в) 23 серпня 1939 р.

г) 1 вересня 1940 р.

16.Примусове переселення людей до іншого регіону країни, або їх виселення за межі держави називається:

а) реабілітацією

б) радянізацією

в) депортацією

г) репатріацією

17.План нападу нацистської Німеччини на СРСР мав назву:

а) план “Південь”

б) “бліцкриг”

в) план “Ост”

г) план “Барбаросса”

18. Визначте, яка з указаних подій відбулася першою:

а) ліквідація Української греко-католицької церкви у Східній Галичині

б) великомасштабна депортаційна операція “Вісла”

в) загибель Головного командира УПА Р. Шухевича

г) об’єднання УПА та підпілля ОУН в єдину структуру – ОУН-УПА

19.Укажіть, хто з українських письменників за роман “Тронка” удостоєний Ленінської премії, а за свій наступний твір – роман “Собор” – підданий нещадній партійній критиці:

а) М. Стельмах

б) В. Сосюра

в) О. Гончар

г) Л. Первомайський

20.Вкажіть рік створення Української групи сприяння виконанню Гельсінських угод:

а) 1973 р.

б) 1974 р.

в) 1975 р.

г) 1976 р.

 

 

3. Інформаційне та методичне забезпечення.

Рекомендована література

1. Основні нормативні акти:

1.1 Конституція України. – К., 2008. Закон про мови // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1989. № 45 (додаток).

1.2 Про освіту. Закон України від 23 березня 1996 р. № 100/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 21. – Ст. 86.

1.3 Про вищу освіту. Закон України від 17 січня 2002 р. № 294-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2002. - № 8. – С. 1-43.

1.4 Постанова Верховної Ради Української РСР про проголошення незалежності України. Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 38 (17 вересня). – Ст. 502-507.

1.5 Про Національну доктрину розвитку освіти. Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 16. – Ст. 860.

2. Підручники:

2.1 Бойко О.Д. Історія України: Посібник. – 2-ге вид. доп.– К., 2006.

2.2 Бойко О.Д. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видав. центр “Академія”, 2001

2.3 Гудзь В.В. Історія України. Підручник для студентів неісторичних факультетів.–К.,2003.

2.4 Історія України. Під ред. В.А Смолія.–К.: Видавничий дім Альтернативи, 2005.

2.5 Історія України: Навчальний посібник // О.Бажан, О.Білоусько, В.Власов, Ю.Мицик. –К.: Дельта,–2006.

2.6 Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х тт. - К.,1992.

2.7 Рибалка І.К. Історія України: У 2-х частинах. - К., Харків, 1994-1997

 

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

3.1. Довідник з історії України: (А-Я) / За заг. ред. І.Підкови, Р.Шуста.– 2-ге вид. доопрацьоване і доповнене. – К.: Генеза, 2002.

3.2. Усі видатні постаті історії України: Біографічний нарис / П.В.Остапенко. –Х.: Торсінг плюс. 2006.

3.3. Яковенко Н. Нарис історії середньовіччя та ранньомодерної України.: 2-ге вид., перероблене та розширене. – К.: Критика, 2005.

3.4. Малий словник історії України / В.Смолій, С.Кульчицький, О.Майборода та ін. – К.: Либідь, 1997.

3.5. Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник / За ред. О.М.Мироненка. – К.: Либідь, 1997.

 

4. Монографії та інші наукові видання:

4.1 Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків. – К.: Дніпро, 1991.

4.2 Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. – К., 1994.

4.3 Багалій Д. Нарис історії України. – К., 1994.

4.4 Білас І.С. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 рр.: у 2-х т. – К., 1994.

4.5 Борисенко В. Українська держава у другій половині ХУІІ ст. // Київська старовина. – 1994. - № 5.

4.6 Брайчевський М. Вступ до історичної науки: Навч. посібник. – К., 1995.

4.7 Брайчевський М.Ю. Біля джерел слов’янської державності. – К., 1971.

4.8 Брайчевський М. Конспект історії України. – К.: Знання, 1993.

4.9 Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К., 1968.

4.10 Верстюк В.Ф. Роль і місце Центральної Ради в модерній історії України // Український історичний журнал. – 1997. - № 5. – С. 17-25.

4.11. Верстюк В.Ф. Симон Петлюра: політичний портрет (до 125-річчя від дня народження) // 2004. - № 3. – С. 112-126.

4.12 Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. – К., 1994.

4.13 Галенко О.І. Про татарські набіги на українські землі // Український історичний журнал. – 2003. - № 6. – С. 52-67.

4.14 Гетьмани України. – К.: Україна, 1991.

4.15 Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

4.16 Грушевський М.С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. / Редкол.: П.С.Сохань – голова та ін. – К.: Наук. думка, 1991 –

4.17 Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ ст. – К., 1993.

4.18 Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половині ХУІІ ст.: територіальні межі та населення. – К., 1993.

4.19 Давня історія України: В 3-х тт. / НАН України, Ін-т археології / Ред. кол.: П.П.Толочко (голова) та ін. – К.: Наук. Думка, 1997-1998.

4.20 Давня історія України: Навч. посібник: У 2 кн. / Толочко П.П. (керівник авт. колективу) та ін. – К.: Либідь, 1994.

4.21 Даниленко В.Н. Неолит Украины. – К., 1969.

4.22 Даниленко В.М., Касьянов В.Г., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україн: 20-30-ті роки. – К.: Лебідь, 1991.

4.23 Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? // Вітчизна. – 1990. - № 5. – С. 95-130; № 6. – С. 128-143; № 7. – С. 87-108; № 8. – С. 89-107.

4.24 Дорошенко Д. Нарис історії України. –К.: Глобус, 1991. – Т. 1-2.

4.25 Зайончковский П.А. Кирило-Мефодиевское общество. – М., 1959.

4.26 Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. – М., 1960.

4.27 Заруба В.М. Антін Синявський: життя, наукова та громадська діяльність (1866-1951): Монографія. – Дніпропетровськ: ПП “Ліра ЛТД”, 2003.

4.28 Заруба В.М Постаті (Студії з історії України. Книга друга). – Дніпропетровськ, 1993. – С. 43-81.

4.29 Заруба В. Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті ХУІІ століття: Монографія. – Дніпропетровськ: ПП Ліра ЛТД. – 2003.

4.30 Заруба В.М. Васковський Р.Ю. Історія України. –Дн-к: ДДУВС, 2006.

4.31 Заруба В.М., Лисенко М.М. Історія України (З прадавніх часів до 1917 року). – У 2-х томах. – Дніпропетровськ, 1994. – Т. 2.

4.32 Зарубіжні українці / Лазебник С.Ю. – К.: Україна, 1991.

4.33 Захаров Б. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956-1987). – Х.: Фоліо, 2003.

4.34. Зашкільняк Л.О. Вступ до методології історії. – Львів, 1996.

4.35 Історія Русів / Пер. І.Драча; вступ. ст. В.Шевчука. – К.: Рад. Письменник, 1991.

4.36 Катренко А.М. Національно-культурна політична діяльність Київської громади (60-90-ті роки ХІХ ст.). - К.: Київський національний ун-т ім. Т.Г.Шевченка, 2003.

4.37 Касьянов Г.В. Ідеологія ОУН: історико-ретроспективний аналіз // Український історичний журнал. – 2004. – № 1. – С. 29-42; № 2. – С. 68-81.

4.38 Кирило-Мефодіївське товариство: У 3-х томах / Ред. кол. П.С.Сохань та ін. – К: Наук. думка, 1990-1991.

4.39 Коваль М.В. Український народ у Великій Вітчизняній війні (1941-1945 рр.) // Український історичний журнал. – 1990. - № 3. – С. 88-95.

4.40 Козацькі січі (нариси з історії українського козацтва ХУІ-ХІХ ст.). – К. – Запоріжжя, 1998.

4.41 Конституция. Основной Закон Украинской ССР. – К.. 1978.

4.42 Костюк Г. Сталінізм в Україні: генеза і наслідки. – К., 1995.

4.43 Конституційні акти України. 1917-1920. Невідомі конституції України. – К.: Філософська і соціологічна думка, 1992.

4.44. Копиленко О.М., Копиленко М.Л. Держава і право України 1917-1920 рр. Центральна Рада. Гетьманат. Директорія. - К., 1997.

4.45 Мицик Ю.А., Плохій С.М., Стороженко І.С. Як козаки воювали: історичні розповіді про запорозьких козаків. – Дніпропетровськ: Січ; К.: Пам’ятки України, 1991.

4.46 Нагаєвський І. Історія української держави ХХ століття. – К., 1995.

4.47 Наливайко Д. Козацька християнська республка (Запорозька Січ у західноєвропейських літературних пам’ятках). – К.: Вид-во худ. літ., 1992.

4.48 Руденко Н.М. Партизанський командир (до 100-річчя від дня народження О.Ф.Федорова) // Український історичний журнал. – 2001. - № 5.

4.49 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М.: Наука, 1988.

4.50 Ричка В.М.Про еволюцію назви “Русь” в етнополітичній історії України // УІЖ. – 1991.

4.51 Світленко С.І. Народництво в Україні 60-80-х років ХІХ століття: Теоретичні проблеми джерелознавства та історії. – Дніпропетровськ: Вид-во “Навчальна книга, 1999.

4.52 Сергієнко Г.Я. Т.Г.Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство. – К., 1983.

4.53 Степанков В.С. Проблеми становлення монархічної форми правління Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.) // Український історичний журнал.– 1995. – № 4.

4.54 Толочко А.П. Князь в древней Руси: власть, собственность, идеология. – К., 1992.

4.55 Толочко П.П. Древняя Русь: очерки социально-политической истории. – К.. 1987.Толочко П.П. Літописи Київської Русі. – К., 1994.

4.56 Толочко П. Русь – Мала Русь – руський народ у ІІ половині ХІІІ – ХУІІ ст. // Київська старовина. – 1993. - № 3. – С. 3-13.

4.57 Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. – К.: Наук. думка, 1990. –Т. 1-3.

5. Інші джерела:

5.1. Голод 1921-1923 років в Україні: Збірн. документів і матеріалів. – К., 1993.

5.2. Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / Керівн. кол. упоряд. Р.Я.Пиріг. – К.: Політвидав України, 1990.

5.3. Українська Центральна Рада: документи і матеріали. У 2 т. – К., 1996.

5.4. 33-й: голод: Народна Книга-Меморіал / Упоряд.: Л.Б.Коваленко, В.А.Маняк. – К.: Рад. Письменник, 1991.

5.5. Украинская государственность в ХХ веке: Историко-политический анализ / Рук. авт. кол. А.Дергань. – К.: Полит. мысль, 1996.

5.6. Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза: Хроника событий. – К.: Политиздат Украины, 1985.

5.7. “Руська трійця” в історії суспільно-політичного руху і культури України. – К.: Наук. думка, 1987.

5.8. Національні відносини в Україні у ХХ ст.: Збірн. док. і матеріалів. – К., 1994.

5.9. Колективізація і голод на Україні (1929-1933): Збірник докум. і матеріалів. – К., 1993.

5.10. “Русалка Дністрова”: Документи і матеріали. – К.: Наук. думка, 1988.

6. Інтернет-ресурси:

6.1. http://istoriofil.org.ua

6.2. http://www.hist.msu.ru

6.3. http://platonanet.org.ua

6.4. http://www.prlib.ru/pages/links_history.aspx

 

Рубинштейн С.Л.Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 1238. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.091 сек.) русская версия | украинская версия