Студопедия Главная Случайная страница Задать вопрос

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Шқыш улар
837. Қай алкалоидпен формальдегид боялған өнім түзеді:

A) Пуринмен

B) Тропанмен

C) + Опиймен

D) Индолмен

E) Хинолинмен

 

838. Ацетон:

A) Тыныс алғанда жедел улану шақырады

B) Иісі этил спиртінін иісіне ұқсас

C) + Тыныс алғанда жедел улану шақырмайды

D) Селективті тасымалдағышы ретінде бензол қолданылады

E) Анықтау үшін Дрексслер бес колбасы қолданылады

 

839. Обьектті сулы бумен дистилляциялағанда рН мынаған дейін қышқылдандырады:

A) 4-5

B) + 2-2,5

C) 3-4

D) 1-2

E) 5-6

 

840. Изонитрил түзілу рекациясын келесі қосылыс береді:

A) Метил спирті

B) СF4

C) CH2CL-CH2CL

D) CH2O

E) + CCL3-CHO*2H2O

 

841. Азиотрпоты қоспаның құрамы:

A) Жеңіл регулирленеді

B) Филтьр қағазымен фильтрациялағанда жеңіл бөлінеді

C) Дисстиляциялағанда алғашынды өзгереді, сосын өзгермейді

D) Кең диапазонды температурада қайнайды

E) + Дисстиляциалағанда өзгермейді

 

842. Токсикокинетикада этанолдың таралу келесі фазалары ерекшеленеді:

A) + Резорбция

B) Метаболизм

C) Мастану

D) Биотрансформация

E) Ауамен сыртқа шығару

 

843. Этанолдың орташа элиминизация уақыты:

A) 3күн

B) + 2күн

C) 5күн

D) 4күн

E) 6күн

 

844. Биообъектте фенолдың бар екендігін дәлелдейтін реакция

A) + Индофенол түзілу

B) Гидрохинон түзілу

C) Хингидрон түзілу

D) Фурфуролмен

E) Несслер реактивімен

 

845. Биообъектте фенолдың бар екендігін дәлелдейтін реакция:

A) Гидрохинон түзілу

B) Фенолят түзілу

C) Несслер реактивімен

D) Фудживармен

E) + Темір хлоридімен

 

846. Фенолдың темір(III) хлоридімен комплекс түзу қатарын көрсет:

A) С6H5OFeCL,(C6H5O)2FeCL, (C6H5O)3Fe

B) C6H5OFeCL2, (C6H5O)2Fe, (C6H5O)3Fe

C) + C6H5OFeCL2, (C6H5O)2FeCL, (C6H5O)3Fe

D) C6H5OH*feCL3, (C6H5O)2FeCL, (C6H5O)3Fe

E) (C6H5O)2FeCL2, (C6h5O)2FeCL, (C6H5O)3FeCL3

 

847. Хлороформмен реакция өнімі спецификалық иісі бар

A) Резорциннің сілтілі ерітіндісімен

B) Сілтінің спиртті ерітіндісімен

C) Майер реактивімен

D) Феллинг реактивімен

E) + Сілтінің спиртті ерітіндісіимен және анилин

 

848. Фелинг реактиві хлороформмен тотықсызданады және одан түзіледі

A) Натрий хлориді

B) Изонитрил

C) Глютакон альдегиді

D) Құмырсқа қышқылын түзіп

E) + Мыс(I) тотығы және көміртек(IV) тотығы

 

849. Биообъекттен хлоралгидрат оқшауланады

A) + Сулы бумен дисстиляция арқылы

B) Диализбен

C) Қышқылданған сумен

D) Минерализациямен

E) Қышқылданған спиртпен

 

850. Төртхлорлы көміртек дәлелдеуінде сот химиялық мағынасы теріс болатын рекацияны көрсет:

A) Темір хлориді

B) Миллон рективімен

C) + Изонитрил түзілу

D) Несслер реактиві

E) Күміс хлориді тұнбасы түзілумен

 

851. Биообъектте төртхлорлы көміртектің бар екендігін дәлелдейтін реакция:

A) Миллон реактивімен

B) Несслер реактивімен

C) Фелинг реактивімен

D) + Фудживарамен

E) Индофенол түзілумен

 

852. Биообъектті төртхлорлы көміртектің бар екендігін дәлелдейтін боялу реакциясын көрсет:

A) + Резорциннің сілтілі ерітіндісімен

B) органикалық байланыстағы хлордың үзілуі

C) индофенол түзілу

D) миллон реактивімен

E) фелинг реактивімен

 

853. Ағзада түзілетін төртхлорлы көміртектің метаболиті:

A) + хлороформ және көміртек төрт тотығы

B) дихлорметанол және этиленгликоль

C) хлороформ және құмырсқа қышқылы

D) хлороформ және формальдегид

E) трихлорметанол

 

854. Амигдалин гликозидіне эмульсин ферменті әсер еткенде ыдырайды:

A) Глюкоза және синиль қышқылына

B) Глюкоза және бензальдегидке

C) + Глюкоза, бензальдегид және синиль қышқылына

D) Бензальдегид және синиль қышқылына

E) Бензальдегид, синиль қышқылы және формальдегид

 

855. Роданаза ферменті әсер еткенде ағзада синиль қышқылының метаболиті түзіледі:

A) + Роданид

B) Ферриферроцианид

C) Амигдалин

D) Серин

E) Дициан

 

856. Медицинада қолданылады:

A) + Hg(CN)2, Hg(CN)2*HgO

B) Hg(CN)2*HgO, балқыған циан

C) Hg(CN)2, Hg(CN)2*H2O

D) Циклондар (В,С) және Hg(CN)2*HgO

E) Циклондар (В,C) және Hg(CN)2

 

857. ХТЗ лабораториясында су буымен дисстиляциясында қолданылатын приборлар :

A) Бутүзетін, айдау колбасы, суытқыш, қабылдағыш

B) Айдау колбасы, суытқыш, қабылдағыш

C) Бутүзгіш, суытқыш, қабылдағыш және су моншасы

D) + Бутүзгіш, айдау колбасы, су моншасы, суытқыш және қабылдағыш

E) Бутүзгіш, айдау колбасы және су моншасы

 

858. Ұшқыш уларды биообъекттен оқшаулау:

A) Қышқылданған спиртпен

B) Қышқылданған сумен

C) Минерализациялау

D) Диализ

E) + Су буымен дистиляциялау

 

859. Су буымен айдау алдында биообъектті қышқылдаудың мақсаты:

A) + Кейбір улы тұздарды ұшқыш қосылысқа айналдыру

B) Объекттідегі заттарды нейтралдау

C) Күрделі эфирмен гидролиздеу

D) Алкалоидтардың сұйық түрін ұшпайтын тұзға айналдыру

E) Биообъекттен ыдырату

 

860. Ұшқыш улы заттар дистиляциясын мынадай көлемде жинайды(НСN басқасы):

A) 75 мл

B) 20мл

C) 15 млден 2 порция

D) + 25 млден 2 порция

E) 50 млден 2 порция

 

861. ХТТ фракционды айдау қолданылады:

A) + Дистиляттан жеке заттарды бөлу, оларды концентрациялау, тазалау

B) Биоматериалдан сорындыны тазалау

C) Қан мен зәрден кейбір заттарды бөлу

D) Хлороформнан заттар бөліп алу

E) Заттарды қышқыл спиртті сорындыда концентрлеу

 

862. Синиль қышқылының табиғатта мынадай заттың құрамында кездеседі:

A) + Гликозидтер, самбунигрин, пруназин, лиманарин

B) Алкалоидар:секурин, триходесмин, кокаин

C) Амнқышқылдары: цистеин, триптофан, серин

D) Күрделі май эфирі

E) Кумариндер

 

863. ГХ зерттеу кезінде спирт алкилнитритке ауысады, себебі:

A) Спирттер бір-бірімен қайнау температурасы бойынша ерекшеленеді

B) + Спирт осы күйінде жеңіл бөлінеді

C) Алкилнитриттің қайнау температурасы спиртке қарағанда төмен

D) Спирт өте төмен қайнау температура

E) Спирттердің ұсталу уақыты аз

 

864. Су буымен айдау әдісі арқылы оқшаулау:

A) Көміртек тотығы

B) + Синиль қышқылы

C) Минералды қышқыл

D) Барбитур қышқылы

E) Мышьяк

 

865. Изоамил спирті:

A) + Эфир дистилятынан экстрагирлеу арқылы концентрацияланады

B) Миндаль иісі тән

C) Этанолға қарағанда ағзадан жеңіл бөлінеді

D) Оның дистиляты сілті ерітіндісінде жиналады

E) Бензолды селективті тасымалдайды

 

866. Салицил қышқылын маьтоладан қалай айыруға болады?

A) Темір хлориді, салицил қышқылы көк күлгін түс береді

B) + Миллон реактивімен салицил қышқылы қызыл түс береді

C) Темір хлоридімен салицил қышқылы жасыл түс береді

D) Салицил қышқылы Миллон реактивімен көк түс береді

E) Темір хлоридімен салицил қышқылы көк күлгін түс бермейді

 

867. Дихлорэтан үшін жеке зерттеу жүргізіледі:

A) Егер ащы миндаль иісі болса

B) + Галогенді көмірсутек туындыларына барлық реакция теріс нәтиже береді

C) Фелинг реактивімен қызыл тұнба түзіледі

D) Изонитрилдің иісі сезіледі

E) Кір жасыл тұнба береді

 

868. Этанолға тән қасиеттер:

A) + Йодоформ түзу реакциясы

B) Селективті тасымалдау ретінде бензол қолданылады

C) Қара анилин бояуын түзу реакциясы

D) Молибден көгімен түзу реакциясы

E) Хлорцинкйод реакциясы

 

869. Қалыпты жағдайда:

A) Қабылданған алкогольдің 20% ішекте сіңіріледі

B) Қабылданған алкогольдің 50% ішекте сіңіріледі

C) Қабылданған алкогольдің 80% асқазан ішектерінде сіңіріледі

D) + 1-1,5 сағаттан кейін қанда алкогольдің максимальді концентрациясы байқалады

E) Спиртті ішімдіктеродің 30% ақырындап сіңіріледі

 

870. Этанолдің экспресс диагностикасында қолданылатын әдіс:

A) Ферментативті

B) Этилнитритті

C) Шоймош әдісі

D) + Мохова Шинкаренко әдісі

E) Видмарк әдісі

 

871. Организмге түскен этанол:

A) Алкалазамен тотығады

B) Каталазамен тотықсызданады

C) + Каталазамен тотығады

D) СО2 және Н2O дейін тотығады

E) Өзгермеген күйде шығарылады

 

872. Ағзада алкоголь мынаның есебінен азаяды

A) Глицеринге биотрансформациялау

B) Резорбция

C) + Элиминация

D) Асқазан сөлімен реакциясы

E) Каталазамен тотықсыздану

 

873. Этанолды анықтаудың этилнитритті әдсісі мынаған негізделген:

A) Этилнитритте этаноды анықтау

B) + Этилнитритте азотты қышқылды анықтау

C) Этилнитритте азот қышқылын анықтау

D) Азот қышқылында этил нитритті анықтау

E) Азотты қышқылда этанолды анықтау

 

874. Алкогольмен мас болуды куәләндырады:

A) Жедел жәрдем дәрігерлерімен

B) Аудандық санитарлық дәрігерлерімен

C) + Психиатр дәрігерлерімен

D) Учаскелік дәрігерлерімен

E) Фтизиатрия дәрігерлерімен

 

875. Алкогольмен интоксикацияға куәландыруға жіберілген жолдамада көрсетілу керек:

A) Қан сынамасын алған минут, сағат, дата

B) + Мас болуға күдік туғызған негіз

C) Қан сынамасын алудан бұрын теріні өңдеу әдісі

D) Алкогольді қанша ішкен және оның түрі куәгермен

E) Болған оқиғаның куәгерлерінің аты жөні

 

876. Куәландыру актіне белгілейді:

A) Жолдама берілген уақытты

B) + Ыдыстың тазалығы

C) Қолданылған ыдыстың көлемі және түрі

D) Этанолда анықталған қоспаның көлемі және түрі

E) Дәрігердің қорытындысын қайда жіберу керек

 

877. Алкогольдің бар екеніне жүргізілген сынаманың химиялық зерттеу акті:

A) Архивте он бес жыл сақталады

B) Куәландіру актінде мөрленеді

C) + Куәландыру актіне қосылады

D) Куәландырушыға жіберіледі

E) Жәбірленушіге беріледі

 

878. Алкогольдің анықталу немесе анықталмауы туралы қорытындысы...

A) Емдеу коррекциясына әсер етпейді

B) Айыпталушы тағдырына әсер етпейді

C) + ХТТ практикасына енгізілген әдістер негізінде беріледі

D) СМС беріледі

E) Тез болған өлімде аса маңызды емес

 

879. Этанолды сандық анықтау жүргізіледі:

A) Оны анықтау нәтижесіне тәуелсіз

B) + Карандаев әдісі бойынша

C) Мохов шинкаренко әдісі бойынша қанда және зәрде

D) ГСХ әдісімен

E) Тек өлім болған жағдайда

 

880. Алкогольмен мастану болғанда және оның дәрежесі туралы эксперттік толық қорытынды беріледі:

A) Сапалы асқазан сөлі сынамасының негізінде

B) Тек психиатрмен

C) + Сапалы шығарылған ауа сынамасы негізінде

D) Сот медициналық экспертпен

E) Тек тергеушімен

 

881. Лабораториялық зерттеуге қан алынады:

A) + Саусақтан

B) Жамбас көктамырынан

C) Аортадан

D) Иық көк тамырынан

E) Мидің қатты қабықшасының қуысынан

 

882. Алкогольдің бар екендігін зерттегенде тірі тұлғалардың қан және зәр сынамасының қажетті тасымалдануы:

A) + Алынған уақыттан бастап және химиялық лабораторияға жеткізілу уақыт аралығында төрт градус температьурада сақталады

B) Зерттеуге үш тәуліктен кем емес уақытта жеткізілу керек

C) Міндетті түрде формалинмен консервіленеді

D) Алынған уақыттан бастап және химия лабораторияға жеткізілу уақыт аралығында он сегіз градус температурада сақталыну керек

E) Зерттеуге екі тәуліктен кем емес тәулікте жеткізілу керек.

 

883. Мәйітте алкогольде анықтау мынаған қажет:

A) + Өлерден аз уақыт алдын қабылдаған туралы факт

B) Инсульттен өлуә

C) Инфаркт миокардтан өлуі

D) Өлімге әкелудің кез келген себебі

E) Өлім уақыты

 

884. Ұшқыш улар мына қасиетке ие болмау керек:

A) Жоғары температурада қайнау

B) Сулы бымен айдалуы

C) + Дистиляция кезінде ыдырау

D) Жағымсыз иісі бар болу

E) Өте күшті улы болу

 

885. Дистилятта фенолды темір (ІІІ) хлоридімен анықтауға кедергі келтірмейді:

A) Су

B) Қышқыл

C) + Эфир

D) Этанол

E) Салицил қышқылы

 

886. Арнайы бөлу әдістері мына затты зерттегенде қажет емес:

A) Анилинді

B) + Фенолды

C) Салицил қышқылын

D) Нитробензолды

E) Бензолды

 

887. Дистилятты метанолға зерттеу мына затты зерттегеннен кейін жүргізеді:

A) Көмірсутектің галоген туындыларын

B) Синиль қышқылын

C) + Формальдегидті

D) Этанолды

E) Фенолды

 

888. Этанолдың резорбция жылдамдығы мына жағдайда төмендейді:

A) Аш қарынға қабылдағанда

B) Қайталап қабылдағанда

C) Гастритте

D) + Тоқ қарынға қабылдағаанда

E) Асқазанның ойық жарасында

 

889. Этиленгликольды перийодадпен тотықтырғанда түзіледі:

A) COOH-COOH

B) CH3-COOH

C) + CH2O

D) CHO-CHO

E) CH2OH-COOH

 

890. Этиленгликольды азот қышқылымен тотықтырғанда түзіледі:

A) HCOOH

B) + COOH-COOH

C) CH2OH-CH2OH

D) CHO-COOH

E) CH2O

 

891. Этанолың қандағы орташа концентрациясы мына уақыттан кейін максимальды деңгейге жетеді:

A) 0,5 сағат

B) + 1,5 сағат

C) 3 сағат

D) 2 сағат

E) 2,5 сағат

 

892. Қалыпты жағдайда асқазанда сіңіріледі:

A) Қабылдаған алкогольдің 10%

B) + Қабылданған алкогольдің 20%

C) қабылданған алкоголдің 40%

D) қабылданған алкогольдің 60%

E) қабылданған алкогольдің 80%

 

893. қалыпты жағдайда ішекте сіңіріледі:

A) Қабылдаған алкогольдің 30%

B) Қабылданған алкогольдің 50%

C) + қабылданған алкоголдің 80%

D) қабылданған алкогольдің 90%

E) қабылданған алкогольдің 60%

 

894. Этанол сіңірілгеннен кейін негізінен жиналады:

A) асқазанда

B) ішекте

C) өкпеде

D) + бауырда

E) зәрде

 

895. Этанолдың алкогольдегидрогеназа ферментімен тотығуы жүреді:

A) Бас миында

B) + Бауырда

C) Бүйректе

D) Қанда

E) бұлшықетте

 

896. Қабылданған этанол өзгермеген күйде негізінен бөлінеді:

A) нәжіспен

B) қанмен

C) тер бездерімен

D) + шығарылған ауамен

E) түкірікпен

 

897. резорбция фазасында этанол концентрациясы:

A) қанға қарағанда зәрде жоғары

B) зәрге қарағанда тінде төмен

C) + зәрге қарағанда қанда жоғары

D) тінге қарағанда зәрде жоғары

E) зәрге қарағанда органдарда төмен

 

898. алкогольмен мастанған жағдайда куәландыруда жолдамасында көрсетілу керек, біреуінен басқасы:

A) жолдаманың берілген сағаты және датасы

B) мас болуға күдік туғызған негіз

C) куәгердің аты жөні

D) дәрігердің қорытынысын қайда жіберу керек

E) + материалдың консервіленуі

 

899. Cірке қышқылын айдау кезінде биообъектті қышқылдандыратын қышқылды көрсет:

A) шараптас

B) қымыздық

C) тұз

D) + күкірт азот

E) құмырсқа

 

900. сірке қышұылын айдау кезінде биообъектті қышқылдандыратын қышқылды көрсет:

A) шараптас

B) лимон

C) тұз

D) азотты

E) + фосфор

 

901. Сірке қышқылын айдаған кезде дистилятты жинайды:

A) Бос колбаға

B) 0,1 M тұз қышқылы ерітіндісі бар колбаға

C) 0,1 М йод ерітіндісі бар колбаға

D) + 0,1 М натрий гидроксид ерітіндісі бар колбаға

E) 0,1 М мырыш сульфаты ерітіндісі бар колбаға

 

902. Дистилятта сірке қышқылының бар екендігін дәлелдейтін реакция:

A) Миллон реактивімен

B) + Лантан нитратымен және йодпен

C) Бушард реактивімен

D) Бор суымеен

E) Марки реактивімен

 

903. Дистилятта сірке қышқылының бар екендігін дәлелдейтін реакция:

A) Миллон реактивімен

B) Бром суымен

C) + Индиго түзілу

D) Йодоформ түзілу

E) Несслер реактивімен

 

904. Метил спиртінің этил спиртіне қарағанда ағзадан жай шығарылуы түсіндіріледі:

A) + Жай тотығумен

B) Уланғанда бүйрек зақымдалумен

C) Уланғанда өкпе зақымдалумен

D) Қан қысымының төмендеуімен

E) Зәрдің шығарылу жылдамдығының төмендеуімен

 

905. Метил спиртін тотықтырар алдында дистиллятты мына затқа зерттейді:

A) Этил спиртіне

B) Синиль қышқылына

C) Хлоралгидратқа

D) Фенолға

E) + Формальдегидке

 

906. Ағзаға антабусты енгізгеннен алкогольге қарсы әсер болады, себебі:

A) Ағзада сірке қышқылының жиналуына әкеледі

B) + Ағзада сірке ангидридінің жиналуына әкеледі

C) Қанда этил спиртінің жиналуына әкеледі

D) Қанда көміртек (II) тотығының жиналуына әкеледі

E) Қанда көміртек (IV) тотығының жиналуына әкеледі

 

907. Спирттерді ГСХ әдісімен анықтау жүргізіледі:

A) Спирттердің меншікті салмағымен

B) Хроматографиялық пиктің биіктігімен

C) Хроматографиялық пиктің енімен

D) + Алкилнитриттердің ұсталу уақытымен

E) Пиктің ауданы бойынша

 

908. Алкилнитриттерді ГСХ анықтағанда қолданады:

A) Термоионды детектор

B) Жалынды ионозационды детектор

C) + Жылу өткізу детекторымен

D) Электр өткізу детекторымен

E) Электрондарды ұстау детекторымен

 

909. Алкилнитриттерді алуда төртхлорлысірке қышқылын не үшін қосады?

A) Төртхлорлысірке қышқылымен спирт эфирлерін алу үшін

B) Төртхлорлысірке қышқылының натрий тұзын алу үшін

C) Қанда не зәрде этил спиртінің ерігіштігін азайту үшін

D) + Натрий нитритінен азотты қышқылды бөлу үшін

E) Азот қышқылын алу үшін

 

910. ХТЗ ацетонның сандық анықтауын мына әдіспен жүргізеді:

A) + Йодометриялық

B) Колориметриялық

C) Спектрофотометриялық

D) Аргентометриялық

E) Этилнитритті

 

911. Қай заттың метаболизм өнімі құмырсқа қышқылы болады:

A) Төртхлорлы көміртек

B) Нитробензол

C) Хлороформ

D) + Синиль қышқылы

E) Дихлорэтан

 

912. Сірке қышқылымен өлім жағдайын дейін улануға күдік туғанда зерттеуге қандай қосымша объекттер жіберу керек?

A) Бас миының үштен бір бөлігін, өкпе

B) + Жұтқыншақ, трахея, өңеш

C) Қан, зәр, түкірік

D) Көк бауыр, бауыр, бүйрек

E) Асқазан шайындысы, ащы ішек құрамымен

 

913. Қанда және зәрде этанолды зерттегенде консервация:

A) Формальдегидпен

B) Метанолмен

C) Глицеринмен

D) + Жіберілмейді

E) Фенолмен

 

914. Алифатты қатардағы спирттерге зерттеу мына реактивпен жүргізеді:

A) Фудживарамен сынамасымен

B) Майер реактивімен

C) 1% кобальт ацетаты және аммиак буымен

D) + Концентрлі күкірт қышқылындағы калий бихромат ерітіндісімен

E) Натрий диэтилдитиокарбаминатымен

 

915. Спирттерді алкилнитритті әдіспен анықтағанда 50% төртхлорлысірке қышқылы ерітіндісі қосылады, себебі:

A) Белок метаболизмінен ұшқыш өнімдердің бөлініп шығуы;

B) + Белокты тұндыру және реакцияға қышқылды орта жасау;

C) Глюкоронидті спирттерді бұзу;

D) Спирт метаболизмінен ұшқыш өнімдердің бөлініп шығуы;

E) Белоктарды ерігіш күйге айналдыру және глюкоронидті спирттерді тотықсыздандыру.

 

916. Спирттерді алкилнитритті әдіспен анықтағанда 4 промильді пропанол ерітіндісін қосады, себебі:

A) Пропанолды мүлдем қоспайды;

B) Эфирлерді тұндыру;

C) Белоктарды газ тәрізді күйге айналдыру;

D) + Қатысты уақытты ұстап қалу;

E) Белоктарды тұндыру.

 

917. Сілтілі ортада резорцинмен зерттеу жүргізгенде биосұйықтықтың күлгін түске боялуы мынаның бар екендігінің дәлелі:

A) Алифатты спирттердің;

B) + Алифатты қатардың галогентуындыларының;

C) Пиразолон – 5 туындыларының;

D) Минералды қышқылдардың;

E) Сынап қосылыстарының.

 

918. Күкіртқышқылды ортада калий бихроматымен зерттеу жүргізгенде биосұйықтықтың жасыл түске боялуы мынаның бар екендігінің дәлелі:

A) + Алифатты спирттердің;

B) Алифатты қатардың галогентуындыларының;

C) Барбитур қышқылының туындыларының;

D) Өткір сілтілердің;

E) Сынап қосылыстарының.

 

919. Хлороформнан органикалық байланысқан хлор қандай жағдайда ыдырайды:

A) Бөлме температурасында натрий гидроксидінің спиртті ерітіндісінде;

B) + Натрий гидроксидінің спиртті ерітіндісімен қыздырғанда;

C) Натрий гидроксидінің спиртті ерітіндісімен қыздырғанда және жоғары қысымда;

D) Бөлме температурасында күкірт қышқылымен;

E) Бөлме температурасында күміс нитратының азотқышқылды ерітіндісімен.

 

920. Ароматты альдегидтермен реакцияны мына затты анықтауды қолданады:

A) Метанолды;

B) + Изоамил спиртін;

C) Хлороформды;

D) Синиль қышқылын;

E) Сірке қышқылын.

 

921. Альдегидке дейін тотықтыру реакциясын дистиллятта мына затты анықтауға болады:

A) + Метанол;

B) Хлоралгидрат;

C) Фенол;

D) Синиль қышқылы;

E) Сірке қышқылы.

 

922. Формальдегид қатысында изоамил спиртін қалаай анықтауға болады:

A) Фелинг реактивімен;

B) Темір (III) хлоридімен;

C) Йодоформ сынамасымен;

D) Хромотропты қышқылмен;

E) + Салицил альдегидімен.

 

923. Биоматериалдан этиленгликоль қай әдіспен оқшаулануы мүмкін:

A) Органикалық еріткішпен тұндыру;

B) Стасс – Отто;

C) Минерализация;

D) + Сулы бумен дистилляция;

E) Сумен тұндыру, диализбен қатарласа.

 

924. Көмірсутектің хлортуындыларымен уланған деген күдік болғанда, дистиллятты жинайды:

A) Сілтілі ерітіндіге;

B) Қышқылды ерітіндіге;

C) Суыған қабылдағышқа;

D) + Бос қабылдағышқа;

E) Бром суына.

 

925. Ұсталған көлем – бұл:

A) Сынаманы енгізген сәттен бастап, заттың максимальды концентрациясының колонкадан шыққанға дейін колонка арқылы өткен газ тасымалдағыш көлемі;

B) Сынаманы енгізген сәттен бастап, хроматограммада зерттелетін заттың пигінің пайда болған сәтіне дейін колонка арқылы өткен газ тасымалдағыш көлемі;

C) Сынаманы енгізген сәттен бастап, хроматограммада ауаның максимум пигінің шығуына дейін колонка арқылы өткен газ тасымалдағыш көлемі;

D) Сынаманы енгізген сәттен бастап, хроматограммада заттың пигінің пайда болған сәтіне дейін колонка арқылы өткен газ тасымалдағыш көлемі;

E) + Сынаманы енгізген сәттен бастап, хроматограммада зерттелетін заттың толық пигінің пайда болған сәтіне дейін колонка арқылы өткен газ тасымалдағыш көлемі;

 

926. ГХ талдауда қателік жібермеу мақсатымен ұшқыш улардың қоспасына зерттеу жүргізеді:

A) + Түрлі полярлы жылжымайтын сұйық фазалары бар екі немесе одан да көп колонкаларға;

B) Түрлі қатты тасымалдағыштарды қолдана отырып, бір колонкаға;

C) Булағыштың түрлі температураларында бір колонкаға;

D) Газ тасымалдағыштың түрлі жылдамдығында бір колонкаға;

E) Термостаттың түрлі температураларында бір колонкаға.

 

927. ГСХ әдісінде қолданатын қатты тасымалдағыштарға қойылатын талаптар, біреуінен басқасы:

A) Жеткілікті меншікті бет және кеуекті құрылым;

B) + Химиялық және адсорбциялық активтілік;

C) Зереннің формасы және өлшемі бойынша бір тектілігі;

D) Жеткілікті механикалық беріктік және термиялық тұрақтылық;

E) Жылжымайтын сұйық фазамен жақсы сулану қабілеттілігі.

 

928. Жаңа биоматериалды зерттегенде HCN сандық анықтау қай әдіспен жүргізеді?

A) + Аргентометрия;

B) Тиоцианатометрия;

C) Нейтралдау;

D) Комплексонометрия;

E) Нитритометрия.

 

929. Шіріген биоматериалды зерттегенде HCN сандық анықтау әдісі:

A) Оксидиметрия;

B) + Аргентометрия;

C) Алкалиметрия;

D) Меркурометрия;

E) Роданометрия.

 Дата добавления: 2014-10-22; просмотров: 492. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.096 сек.) русская версия | украинская версия