Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Юридичний словник. Джерело права в матеріальному сенсі– це система об’єктивних потреб суспільного розвитку, зокрема, суспільні відносини та інтереси
Джерело права в матеріальному сенсі– це система об’єктивних потреб суспільного розвитку, зокрема, суспільні відносини та інтереси, що потребують юридичного оформлення.

Джерело права в ідеальному сенсі– це віддзеркалення матеріального джерела права у правосвідомості законодавця та інших суб’єктів правотворчості, усвідомлення ними об’єктивних потреб суспільного розвитку.

Джерело права в пізнавальному сенсі –це підготовчі документи і матеріали, проекти нормативно–правових актів, що використовуються при тлумаченні юридичних текстів.

Джерело права у формальному сенсі– це юридично оформлений результат ідеологічного усвідомлення об’єктивних потреб суспільного розвитку.

Правовий звичай –стійке правило поведінки, що стихійно склалося й офіційно визнане державою.

Юридичний(судовий або адміністративний) прецедент– рішення по конкретній справі, якому надана нормативна сила і яке служить зразком для вирішення аналогічних справ.

Нормативно–правовий акт –письмовий документ, виданий у встановленому порядку компетентним органом держави і що містить правові норми загального характеру.

Нормативний договір –це угода між двома і більше суб’єктами правотворчості, що містить обов’язкові для них приписи.

Юридична доктрина– це науково оформлені концептуальні ідеї, направлені на вдосконалення права, що містяться в працях учених–юристів.

Релігійний текст– це священна для віруючих книга або послання глави церкви (релігійної організації), що містить, разом із релігійними, правові норми.

 

Тести для самоконтролю

1. Поняття „джерело права” та „форма права”:

а) тотожні;

б) поняття „джерело права” є ширшим, ніж поняття „форма права”;

в) поняття „форма права” є ширшим, ніж поняття „джерело права”.

 

2. Віддзеркалення матеріального джерела права у правосвідомості законодавця та інших суб’єктів правотворчості – це:

а) матеріальне джерело права;

б) ідеальне джерело права;

в) формальне джерело права;

г) історичне джерело права.

 

3. Рішення адміністративного або судового органу по конкретній справі, якому надана нормативна сила і яке є зразком для вирішення аналогічних справ, - це:

а) правовий звичай;

б) вирок;

в) юридичний прецедент;

г) нормативний договір.

4. Основною формою (джерелом) права України є:

а) правовий звичай;

б) нормативно-правовий акт;

в) нормативний договір;

г) правовий прецедент.

 

5. Угода між двома і більше суб’єктами права, що містить обов’язкові для них юридичні приписи, - це:

а) контракт;

б) правовий прецедент;

в) нормативний договір;

г) нормативно-правовий акт.

6. Правовий прецедент — це:

а) письмовий документ, що виходить від компетентного державного органу і містить юридичні норми;

б) спільний акт-документ, що містить норми права, що є результатом взаємопогоджувального волевиявлення правотворчих органів;

в) рішення державного органу (судового, адміністративного) по конкретній юридичній справі, що є загальнообов'язковим прикладом (еталоном) для вирішення подальших аналогічних справ;

г) санкціонований державою звичай, що набуває в силу цього загальнообов'язкове значення.

 

7. Визначте правильно вказані види підзаконних нормативно-правових актів:

а) Конституція, закон;

б) указ Президента України, постанова Верховної Ради України;

в) правовий звичай, нормативно-правовий договір;

г) нормативні рішення місцевих Рад народних депутатів.

 

8. До юридичних джерел (форм) права не належать:

а) нормативно-правовий акт, правовий прецедент, нормативно-правовий договір;

б) корпоративні норми, ритуали;

в) правовий звичай, правова доктрина;

г) релігійно-правова норма, міжнародно-правовий акт.

 

Література:

1. Бабенко А.Н., Парфенова Т.А. Понятие и признаки нормативного договора // Сибирский Юридический Вестник. - 2004. - № 2. (находится на сайте www.law.edu.ru)

2. Богдановская И.Ю. Прецедентное право /Отв. ред. Н. С. Крылов ; АН СССР. - М. : Наука, 1993. - 239 с.

3. Богдановская И.Ю. Судебный прецедент как категория "общего права" //Право и политика. - 2002. - № 7 (31). - С. 18-23.

4. Бошно С.В. Доктрина как форма и источник права // Журнал российского права. - 2003. - №12. - С. 70-79.

5. Вопленко Н.Н. Источники и формы права: Учебное пособие. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. – 102 с.

6. Горшенева Ю.А. Нормативный договор как источник права: Автореф. дис.канд.юрид.наук. – М., 2005. – 26 с.

7. Думанов Х.М., Першиц А.И. К уточнению понятия „обычное право” // Гос. и право. – 2005. - № 3. – С.77-82.

8. Ерасов А.М. Обратная сила уголовного закона и принципы уголовного права //Правоведение. - 2005. - № 3. - С. 75-89.

9. Малова О.В. Правовой обычай как источник права: Автореферат дисс. … канд.юрид.наук. - Екатеринбург, 2002. - 24 с. (находится на сайте www.law.edu.ru)

10. Марченко М.Н. Источники права. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 760 с.

11. Марченко М.Н. Является ли судебная практика источником российского права // Государство и право. – 2000. – №12. – С.11-21.

12. Павлов С. Методологія наукового пізнання правових традицій України // Право України. – 2007. - №. 10. – С.17 – 23.

13. Резніченко С.В. Договір у системі джерел конституційного права України: Монографія. – Одеса: Астропринт, 1999. – 136 с.

14. Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право: Вопросы теории и практики. - М. : Наука. Гл. ред. восточной лит., 1986. - 256 с.

ТЕМА 16. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ – ОСНОВНАДата добавления: 2014-11-10; просмотров: 485. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия