Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Построение диаграммы

 

прискорення вільного падіння g= , де l-довжина маятника, N – число коливань за час t.

 

Модель нехтує розмірами тіла, деформацією підвісу та тертям в точці підвісу стержня. Звичайно розглядаються коливання маятника в одній площині. В загальному випадку, якщо відхилити маятник від положення рівноваги та штовхнути його вбік, рух маятника буде складатися з коливань в вертикальних площинах та руху в горизонтальних.

 

При малому відхилені математичний маятник здійснює гармонічні коливання. Якщо відхилення велике, то коливання маятника періодичні, але не гармонічні

 

Положення рівноваги маятникаМатематичний маятник має два положення рівноваги: стійке та нестійке.В стійкому положенні рівноваги маятник висить непорушно строго вертикально, сила тяжіння врівноважується силою пружності стержня. Якщо відвести маятник від положення рівноваги, або надати йому початкової швидкості, виникають коливаня. Сили тертя, що діють на реальний маятник але не враховані в даній моделі, приводять до загасання коливань та знов повертають маятник в початкове положення. Саме тому це положення має назву стійкого

 

Інше положення рівноваги математичного маятника знаходиться в точці , тобто коли стержень орієнтований вертикально вгору. В цьому положенні сили тяжіння та пружності стержня, як і в точці стійкої рівноваги, зрівноважені, проте дана рівновага є нестійкою. При найменшому відхиленні від вертикального положення рівнодійна сил, що діють на маятник, виводить його з рівноваги. Реальний маятник вже ніколи не повернеться в це положення. Підтримати маятник у вертикальному положенні можна за допомогою балансування, яке зводиться до особливих рухів точки опори.

 

Прискорення вільного падіння g (зазвичай вимовляється як "ШЕ"), - прискорення, що надається тілу в вакуумі силою тяжіння, тобто геометричній сумою гравітаційного тяжіння планети (або іншого астрономічного тіла) і інерційних сил, викликаних її обертанням. Відповідно до другим законом Ньютона, прискорення вільного падіння одно силі тяжіння, що впливає на об'єкт одиничної маси.

 

Значення прискорення вільного падіння для Землі зазвичай приймають рівним 9,8 або 10 м / с . Стандартне ("нормальне") значення, прийняте при побудові систем одиниць, g = 9,80665 м / с , А в технічних розрахунках зазвичай приймають g = 9,81 м / с .

 

Значення g було визначено як "середнє" в якомусь сенсі прискорення вільного падіння на Землі, приблизно дорівнює прискоренню вільного падіння на широті 45,5 на рівні моря.

 

Реальне прискорення вільного падіння на поверхні Землі залежить від широти, часу доби та інших факторів. Воно варіюється від 9,780 м / с на екваторі до 9,832 м / с наполюсах .

 

Прискорення вільного падіння на поверхні деяких небесних тіл, м / с 2
Сонце 273,1
Меркурій 3,68-3,74
Земля +9,81
Церера 0,27
Юпітер 23,95
Уран 8,86
Плутон 0,06
Венера 8,88
Місяць 1,62
Марс 3,86
Сатурн 10,44
Нептун 11,09

 

 

Хід роботи

 

№ досліду l N t,c g,м/ ,м/
15,4  
0,65 10,8
0,45 6,93  

 

№ досліду l N t,c g,м/ ,м/
14,7  
0,63 10,9
0,46 6,94  

 

 

,м/ ,% ∆g, м/ g= +∆g, м/
9,6 0,2 9,8

 

Різниця між дійсним значенням вимірювальної величини і одержаним нами результатом при досліді називається абсолютною похибкою ∆g=|g - |

∆g=0,2

 

Відносною похибкою вимірювань називається відношення абсолютної похибки до значення вимірювальної величини: ∙100%.

Контрольні питання:

Від яких величин і як залежить прискорення вільного падіння?

Воно залежить від географічної широти місцевості. Так, на екваторі

g =9,78 м/ , на полюсах g=9,83 м/ . Ця різниця значень зумовлена обертанням Землі навколо своєї осі.

Як залежить період коливань математичного маятника від маси вантажу?

Видатний італійський фізик Г.Галілей довів, що прискорення вільного падіння не залежить від маси тіл і є сталою величиною.

Що називають математичним маятником?

Математичним маятником називають матеріальну точку, підвішену на невагомій і нерозтяжній нитці. Це ідеальна коливальна система.

На тіло діятимуть (якщо знехтувати силами тертя і опору повітря) сила тяжіння m і сила натягу нитки , рівнодійна яких і буде надавати матеріальній точці прискорення. Це прискорення буде напрямлене в бік положення рівноваги. При малому відхилені математичний маятник здійснює гармонічні коливання. Якщо відхилення велике, то коливання маятника періодичні, але не гармонічні.

 

 

 

Висновок: протягом лабораторної роботи ми визначили прискорення вільного падіння в нашій місцевості за допомогою математичного маятника. Прискорення вільного падіння залежить, у даному випадку, від довжини нитки та періоду коливань. Математичним маятником називають матеріальну точку, підвішену на невагомій і нерозтяжній нитці. Це ідеальна коливальна система.

Построение диаграммы

 

В Excel диаграммы строятся с помощью Мастера Диаграмм.

1. Построить круговую диаграмму, характеризующую суммарную выручку каждого магазина.

Для построения круговой диаграммы необходимо выделить в ЭТ столбцы с данными (без «шапки») – А4:А9 и Е4:Е9 (для выделения несмежных столбцов – удерживайте нажатой клавишу CTRL).

Вызовите Мастер Диаграмм и в пошаговом режиме укажите:

- тип диаграммы – круговая;

- вариант круговой диаграммы - объемная;

- ряды – в столбцах;

- название диаграммы – Выручка магазинов;

- подписи данных - доля;

- легенда - добавить легенду.

- поместить диаграмму на имеющемся листе.

Вид готовой диаграммы:

 

 

В Excel существует возможность сравнительного анализа информации, представленной в графическом виде. Примером такого анализа является гистограмма.

2. Построить гистограмму распределения выручки для каждого магазина за июнь, июль и август.

Для построения гистограммы необходимо выделить в ЭТ столбцы с данными (включая «шапку» ) – А3:D9.

Вызовите Мастер Диаграмм и в пошаговом режиме введите:

- тип диаграммы – гистограмма;

- вид диаграммы – обычная;

- ряды - в столбцах;

- название диаграммы - Выручка магазинов;

- ось Х (категорий) - Номер магазина;

- ось У (значений) - Объем выручки.

Диаграмму можно поместить на отдельном листе или на листе с ЭТ.


Вид готовой диаграммы:

 

 

 
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Ввод данных в таблицу. Копирование и перемещение данных | Практикум №8

Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 434. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия