Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Статистичне обстеження.
- Социальной фасилитации.

 

173. Уменьшение доминантных реакций в присутствии других это эффект:

- Социальной ингибиции.

 

174. Практическая деятельность, лежащая в основе формирования личности не включает:

----

175. Личность как социализированный человек не связана с такими категориями, как:

Связана:

- Категория формирования;

- Развитие, воспитание, социализация.

 

176. Существует несколько уровней социальной интеграции:

4:

- 1 - интеграция личности в социально-экономических отношениях;

- 2 - функционология интеграции;

- 3 - нормативная интеграция;

- 4 - мегаличностная интеграция.

 

177. Социальное положение личности это:

- Обобщенная характеристика отражает возможность человека, его положение в системе социальных отношений, связанных с выполнением соответствующих социальных ролей.

 

178. Различают статус:

- Личный статус;

- Социальный статус.

 

179.Один из видов статуса называется:

----

 

180.Средством формирования статуса личности не является:

----

 

181. К составным компонентам статуса следует отнести:

- Выполняющую личностью роль, как поведенческую сторону статуса;

- Статус как элемент культуры личности;

- Психологическое отождествление (идентификация) личности со своим статусом;

- Статусные права личности;

- Статусные обязанности.

 

182. Один из составных компонентов статуса это:

----

 

183. К составным компонентам статуса личности следует отнести:

----

 

184. В соответствии со статусом личности формируется ее:

- Имидж личности.

 

185. Модель поведения, ориентированная на социальный статус называется:

- Социальная роль.

 

186. Социальные нормы, как предписанные правила поведения характеризуют:

- Роль.

 

187. Индивидуальное поведение в соответствии со своим статусом называется:

- Личностный статус.

 

188. Максимальное слияние с ролью называется:

- Ролевой идентификацией.

 

189. Можно выделить следующий тип социальной роли:

- Институционализированные;

- Конвенциональные.

 

190. Выделяют следующий тип социальной роли:

----

 

191. К основным характеристикам социальной роли не относятся:

Относят:

- По масштабу;

- По способу получения;

- По степени формализации;

- По видам мотивации.

 

192. Масштаб роли зависит от:

- Диапазона межличностных отношений.

 

193. Способ получения роли зависит от:

- Того, насколько неизбежной является данная роль для человека.

 

194. Формализация роли зависит от:

- Специфики межличностных отношений носителя данной роли.

 

195. Мотивация роли зависит от:

- Потребностей человека;

- Мотивов человека.

 

196. Обобщенная характеристика, отражающая возможности человека, его положение в системе социальных отношений, связанных с выполнением соответствующих социальных ролей называется:

- Статус (социальное положение личности).

 

197. Шаблонный вид поведения, направленных на выполнение прав и обязанностей, предписанных конкретному статусу называется:

- Социальная роль.

 

198. Совокупность ролей (ролевой комплекс), ассоциируемый с одним статусом называется:

- Ролевой набор.

 

199. Совокупность индивидов, приобретающая целостность как субъект социального действия - социального, политического, производственного, культурного или этнического называют:

- Социальная.

Статистичне обстеження.

 

Стат. обстеження - це процес пізнання масових явищ і процесів, за допомогою кількісних характеристик – стат. показників і стат. методів.

Приклади стат. методів:

1. Метод класифікації і групування (1662 рік, Англія – вивчення смертності населення). Класифікуємо професію, міст, галузей. А групування проводиться вже на отриманому масиві.

Ленін – вторинне групування

2. Метод середніх величин (1683 рік)

3. Індексний метод (1764 рік)

4. Графічні методі (кінець 18 ст.). Після реформ 1861 року посада статистика була скрізь. Статистик був навколо при владі. Це було дуже престижно. У 1917 року, при зміні влади, усе змінилося.

5. Кореляційний і регресивний аналізи (1889 р.).

6. Вибірковій метод (кінець 19 ст.)

7. Стат. оцінювання (1894-1902 рр)

8. Факторний аналіз і метод головних компонент (1904 р)

9. Стохастичний аналіз рядів динаміки (1921 р)

10. Перевірка стат. гіпотез (1928 р)

11. Методи лінійного програмування (1936 р)

12. Методи оптимізації (1939)

13. Метод роспінування образів (1954 р)

14 Робастні методи (1953 р)

15. Багатомірне шкалювання (1858)

16. Кластерний аналіз (Кінець 1950 років) і т.д.

 

Етапи стат. обстеження:

1. Стат. спостереження. Головне – програма. Закінчується збором інформації

2. Зведення або групування стат. даних. Головне – побудова показників. Втрачається унікальність окремого явища. Все змішується у кучу.

3. Стат. аналіз. Кореляція, індекси, зв’язки

4. Стат. прогноз (короткостроковий, довгостроковий… )

 

Тенденції, на які треба звернути увагу:

1. Підвищення вимог до якості, оперативності, правдивості стат. показників.

2. Перехід від звітності, як основного методу (форми) стат. спостереження до спеціально організованих стат. обстежень. Поява комерційної тайни заважають.

3. Проблема конкурентоспроможності стат. інформації. Раніше для вузького кола суб’єктів, сьогодні багато користувачів цієї інформації і широкий спектр вимог до стат. інформації.

 

Користувачі стат. послуг:

1. Користувачі з державного сектору

2. Мас-медіа, журналісти

3. Науково-дослідні організації

4. Вищі навчальні заклади

5. Бізнес – спільнота

6. Міжнародні організації

7. Широка громадськість (некомерційні організації, домогосподарки…)

 

3. Організація статистики, принципи її діяльності, параметри оцінки національних статистичних систем.

 

Форма організації статистики:

1. Централізована

2. Децентралізована

 

Принципи діяльності статистики:

1. Професійна незалежність

2. Конфіденційність первинної інформації

3. Єдність кількісного і якісного аналізу

4. Робота з поняттями, які інтерпретуються однозначно

5. Систематичність і комплексність роботи зі стат. даними

6. Статистична статосвідченість населення

 

Параметри оцінки ефективності національних статистичних систем:

1. Актуальність, об’єктивність і рівний доступ до інформації

2. Професіоналізм

3. Звітність

4. Заходи по профілактиці неправильного використання статистичних даних

5. Економічна ефективність

6. Дотримання конфіденційності

7. Законодавство в галузі статистики

8. Координація на національному і міжнародному рівнях

9. Міжнародне співробітництво

 

 

Ознака (індикатор)– це одиниця сукупності.

22.02.12

Індивідуальне науково-дослідне завдання (до 25 квітня (апрель) )

1 Завдання

С31-32 методички, теми з 7 по 30.

Написати аналітичну довідку за останні 5-10 років.

Аналітична довідка – констатація фактів.

3-5 сторінок

Знайти матеріал в статистичних довідниках.

Побудувати ленточну діаграму, графік або таблиця.

Критерії оцінювання: грамотно, доказово, стиль – не дуже важно.

 

2 Завдання

С 36-37 мет., завд. № 27

Вибіркове стат. обслідування

Наприклад:задоволеність передачами по телебаченню + шкала:

1 – задоволений, 2 – скоріше задоволені, 3 - ………..

Загальну задоволеність беремо

Потім розкласти на ознаки: якістю роботі

 

6 завдання зробити

порівняти статистичні анкети

на 1 сторіночку

 

29.02.12Дата добавления: 2015-12-04; просмотров: 16. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия