Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Рабочая ПРОГРАММа ПРАКТИКИ
Матеріал містить 11 контрольних робіт з математики для 5 класу, згідно вимог навчальної програми з математики для 5 -9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Контрольні роботи створені за підручником «Математика» для 5 класу, автори Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М.

За допомогою контрольної роботи перевіряється рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою.

Контрольні роботи складені у двох рівнозначних варіантах. Кожен варіант містить завдання, що за рівнем складності поділені на три групи: початковий і середній рівні, достатній рівень та високий рівень.

Завдання початкового і середнього рівнів складності містять тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Завдання достатнього і високого рівнів передбачають надання повного розв’язання.

При складанні контрольних робіт зроблений акцент на перевірці вмінь виконувати дії з натуральними числами, розв’язувати текстові задачі на основі аналізу залежностей між величинами, про які йдеться в умові завдання, виконувати вправи на координатному промені та вправи геометричного змісту.

Кожна контрольна робота оцінюється в 12 балів.

Перша група – тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюються в 6 балів.

Друга і третя група – завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (згідно формату зовнішнього незалежного оцінювання) разом оцінюються в 6 балів.

 

 

Контрольна робота №1 Лічба, вимірювання і числаВаріант І Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь 1. Оберіть правильний запис числа дев’ять мільйонів сорок три тисячі: А 9000 043; Б900 043; В9 043 000; Г 9 430 000. 2. Назвіть кут, що більший за 90 А тупий; Бпрямий; Вгострий; Г розгорнутий. 3. Назвіть координати точки, що знаходиться правіше від точки А (9) на 3 одиниці: А 12; Б10; В6; Г 8. 4. Знайдіть відстань між точками А(7) і В(21): А 28; Б15; В29; Г 14. 5. Укажіть правильну числову нерівність: А 102 98; Б3 529 3 592; В231540 231 504; Г 3 115 121 3 115 112.

К
6. Точка К ділить відрізок АВ на два відрізки АК=30 мм і КВ= 4 см (дивись мал.). Яка довжина відрізка АВ у сантиметрах?

А В А 34 см; Б7см; В10 см; Г 1см. Достатній рівень навчальних досягнень 7. Накресліть координатний промінь. За одиничний відрізок візьміть 2 клітинки зошита. Позначте на ньому точки М(1), Р(4), К(7). Знайдіть довжину відрізка МК? 8. За допомогою транспортира і лінійки побудуйте кут ВСD, що дорівнює 145 . Проведіть внутрішній промінь СМ так, щоб кут МСD= 30 . Яка міра кута ВСМ? Високий рівень навчальних досягнень 9.Кут АОD – розгорнутий. Промінь ОР - бісектриса кута АОD, а промінь ОМ – бісектриса кута РОD. Яка градусна міра кута АОМ? 4

В
Контрольна робота №1 Лічба, вимірювання і числаВаріант ІІ Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь 1. Оберіть правильний запис числа сім мільйонів двадцять чотири тисячі: А 7000 024; Б700 024; В7 024 000; Г 7 240 000. 2. Назвіть кут, що менший за 90 А тупий; Бгострий; Впрямий; Г розгорнутий. 3. Назвіть координати точки, що знаходиться правіше від точки В (7) на 4 одиниці: А 3; Б8; В6; Г 11. 4. Знайдіть відстань між точками А(5) і В(21): А 16; Б15; В29; Г 26. 5. Укажіть правильну числову нерівність: А 107 99; Б2 473 2 472; В2 315 440 2 315 404; Г 3 115 119 3 115 121. 6. Точка В ділить відрізок КМ на два відрізки ВК=20 мм і ВМ= 5 см (дивись мал.). Яка довжина відрізка КМ у сантиметрах?

К М А 25 см; Б30см; В7 см; Г 3см.

Достатній рівень навчальних досягнень 7. Накресліть координатний промінь. За одиничний відрізок візьміть 2 клітинки зошита. Позначте на ньому точки А(2), В(5), С(8). Знайдіть довжину відрізка АС? 8. За допомогою транспортира і лінійки побудуйте кут АОD, що дорівнює 110 . Проведіть внутрішній промінь ОС так, щоб кут СОD= 45 . Яка міра кута АОМ? Високий рівень навчальних досягнень 9.Кут АОР дорівнює 160 . Промінь ОК - бісектриса кута АОР, а промінь ОС – бісектриса кута АОК. Яка градусна міра кута СОР? . 5

Контрольна робота №2 Дії першого ступеня з натуральними числамиВаріант І Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь 1. Знайдіть різницю чисел 326 і 149 А 475; Б223; В187; Г 177. 2. У спортивних змаганнях із сільських шкіл брало участь а учнів а з міських шкіл на b учнів менше. Скільки всього учнів брало участь у змаганнях? Запишіть у вигляді виразу. А а + b; Ба - b; Ва+(а - b); Г а + (а +b).

3.У трикутнику АВС А=100 ; В=20 ; С=60 . Якого виду трикутник? А гострокутний; Бтупокутний; В прямокутний; Грівносторонній.

4. Периметр прямокутника зі сторонами а і b обчислюється за формулою: А Р=4а ; БР=3а ; ВР=2а+2b; Г Р +b.

5. Знайдіть суму 12а+9 а+7: А 21а+7 ; Б28а ; В19а+9а; Г12а+16а. 6. Виконайте віднімання: 45год 18хв – 13год 29хв

А 31год 89хв; Б32год 11хв; В31год 59хв; Г31год 11хв.

Достатній рівень навчальних досягнень 7. Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 11 см, а основа на 4 см більша. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника.

8. Марійка задумала три числа. Сума цих чисел дорівнює 7600. Сума першого і другого дорівнює 5849. Сума першого і третього дорівнює 4935. Які числа задумала Марійка?

Високий рівень навчальних досягнень 9.Сторона АВ прямокутника АВСD утричі більша за сторону ВС. Знайдіть сторони прямокутника, якщо його периметр дорівнює 56 см

Контрольна робота №2 Дії першого ступеня з натуральними числамиВаріант ІІ Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь 1. Знайдіть різницю чисел 452 і 299 А 153; Б163; В157; Г 751.

2. У математичному турнірі із однієї області брало участь а учнів а з іншої - на b учнів більше. Скільки всього учнів брало участь у змаганнях? Запишіть у вигляді виразу. А а + b; Ба - b; Ва+(а - b); Г а + (а +b).

3.У трикутнику АВС А =60 В =90 С=30 . Якого виду трикутник? Арівнобедрений; Бгострокутний; В прямокутний; Гтупокутний. 4. Периметр рівностороннього трикутника зі стороною а обчислюється за формулою: А Р=4а ; БР=3а ; ВР=2а+2b; Г Р +b.

5. Знайдіть суму 19а+6 а+4: А 25а+10а; Б25а +4; В29а; Г19а+10а.

6. Виконайте віднімання: 66год 15хв – 43год 28хв А 23год 13хв; Б23год 97хв; В22год 97хв; Г22год 47хв.

Достатній рівень навчальних досягнень 7. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 9 см, а бічна сторона на 4 см більша. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника.

8. Тарас задумав три числа. Сума цих чисел дорівнює 7400. Сума другого і третього дорівнює 5849. Сума першого і третього дорівнює 4935. Які числа задумав Тарас? Високий рівень навчальних досягнень 9.Сторона АВ прямокутника АВСD удвічі більша за сторону ВС. Знайдіть сторони прямокутника, якщо його периметр дорівнює 48см

Контрольна робота №3 Дії другого ступеня з натуральними числами. Множення та ділення натуральних чиселВаріант І Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь

1. Обчисліть добуток чисел 325 і 3007 А 332; Б99775; В706645; Г 977275.

2. Знайдіть частку чисел 3857 і 19: А 223; Б23; В203; Г 93.

3. Спростіть вираз 9 а 7 b, вкажіть числовий коефіцієнт в отриманому виразі: А 9; Б63; В63а b; Г 7.

4. Спростіть вираз 3 (12а – 3), застосувавши розподільний закон: А 27а; Б36а - 3; В36а – 9; Г12а – 9.

5. Винесіть спільний множник за дужки у виразі 2а +8b; А 10а b; Ба b (2+8); В2(а +4b); Г а (2+8b).

6. Ділене – 1943, дільник – 23, вкажіть остачу: А 84; Б23; В74; Г 11.

Достатній рівень навчальних досягнень

7. При діленні 749 на інше число отримали неповну частку 24 і остачу 5. Знайдіть дільник.

8. Обчисліть зручним способом: 12 14+14 88+164 54 - 64 54

Високий рівень навчальних досягнень 9. Волейбольну секцію відвідують 45 учнів, що втричі менше, ніж баскетбольну і хокейну секції разом, а футбольну секцію відвідують удвічі менше учнів, ніж волейбольну, хокейну і баскетбольну секції разом.Скільки всього учнів відвідують ці спортивні секції?

Контрольна робота №3 Дії другого ступеня з натуральними числами. Множення та ділення натуральних чисел

Варіант ІІ Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь

1. Обчисліть добуток чисел 235 і 4009 А 4244; Б96115; В132925; Г 942115.

2. Знайдіть частку чисел 3485 і 17: А 205; Б215; В2005; Г 25.

3. Спростіть вираз 9 х 5 у, вкажіть числовий коефіцієнт в отриманому виразі: А 45ху; Б 45; В9; Г 5.

4. Спростіть вираз 4 (5– 8у), застосувавши розподільний закон: А 12у; Б20–8у; В5– 32у; Г20– 32у.

5. Винесіть спільний множник за дужки у виразі 7х +14у А 21а b; Бх у (7+14); В7(х +2у); Г х (7+14у).

6. Ділене – 1879 , дільник – 29, вкажіть остачу: А 23; Б54; В64; Г 29.

Достатній рівень навчальних досягнень 7. При діленні 956 на інше число отримали неповну частку 36 і остачу 20. Знайдіть дільник.

8. Обчисліть зручним способом: 73 345+345 27+52 187 – 87 52.

Високий рівень навчальних досягнень 9. На овочеву базу привезли 2700кг картоплі, що втричі більше, ніж буряків та моркви разом, а капусти – втричі менше, ніж буряків моркви та картоплі разом. Скільки всього кілограмів овочів привезли на базу?

 

Контрольна робота №4 Дії другого ступеня з натуральними числами. Рівняння. Розв’язування задачВаріант І Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь 1. У якому випадку записано рівняння? А 12+7=19; Б20–8у; В2у+7=17; Г20– 32у.

2. Коренем якого рівняння є число 5? А 2х+7=19; Б х+19х=100; В20: у+7=17; Гу–5=5.

3. Розв’яжіть рівняння: (у – 11) : 3= 36. А 97; Б23; В108; Г 119.

4. Знайдіть значення виразу: 12 3+(5 16 – 17): 3 А 57; Б33; В288; Г 153.

5. Розв’яжіть рівняння: 5х+13=103. А 580; Б23; В28; Г 18.

6. Сума двох чисел дорівнює 97. Одне з них на 53 більше за інше. Яке з наведених рівнянь відповідає умові задачі, якщо через х позначено менше число? А 53х+х =97; Б х+53=97; Вх+ х +53=97; Г53х х =97.

Достатній рівень навчальних досягнень 7. Розв’яжіть рівняння: (9х–13):5 +11=30. 8. Відстань між двома селищами 16 км. З цих селищ одночасно в одному напрямку вирушили два велосипедисти. Перший їхав попереду зі швидкістю 12 км/год, другий зі швидкістю 20 км/год. Через скільки годин після початку руху другий велосипедист наздожене першого? Високий рівень навчальних досягнень 9. Одна сторона прямокутника утричі більша за іншу його сторону. Знайдіть площу прямокутника, якщо його периметр 96 см.

Контрольна робота №4 Дії другого ступеня з натуральними числами. Рівняння. Розв’язування задачВаріант ІІ Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь 1.У якому випадку записано рівняння? А 12х+2=26; Б10–7у; В2у+7; Г12–2=10.

2. Коренем якого рівняння є число 4? А 2х+7=12; Б х+19х=200; В20: у+7=12; Гу–4=4.

3. Розв’яжіть рівняння: 92:(у –3) = 23. А 9; Б23; В13; Г 7.

4. Знайдіть значення виразу: 72– (5 16 – 17): 9 А 65; Б9; В81; Г 1.

5. Розв’яжіть рівняння: 3х–13=44. А 171; Б93; В10; Г 19.

6. Сума двох чисел дорівнює 79. Одне з них на 43 більше за інше. Яке з наведених рівнянь відповідає умові задачі, якщо через х позначено менше число? А 36х+х =79; Б х +х+43=79; Вх +43=79; Г36хх=79.

Достатній рівень навчальних досягнень 7. Розв’яжіть рівняння: (57–4х) 6+14=68. 8. Відстань між двома станціями 24км. З цих станцій одночасно в одному напрямку вийшли два потяги. Попереду йшов потяг зі швидкістю 58 км/год, позаду - зі швидкістю 64 км/год. Через скільки годин після початку руху один потяг наздожене інший? Високий рівень навчальних досягнень 9. Одна сторона прямокутника у 2 рази більша за іншу його сторону. Знайдіть площу прямокутника, якщо його периметр 84 см.

Контрольна робота №5 Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об’єми фігурВаріант І Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь

1. Обчисліть 82 – 33 2 А 64; Б146; В110; Г28. 2. Обчисліть суму довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда, якщо його виміри 3см, 4 см і 5 см. А 24см; Б48см; В12см; Г60см.

3. Знайдіть площу квадрата, сторона якого дорівнює 5 дм А 25см2; Б10дм2; В125дм2; Г25дм2.

4. Виміри прямокутного паралелепіпеда 7м, 3 м і 5 м. Обчисліть його об’єм. А 15м3; Б105м2; В105м3; Г50м3.

5. Скільки трицифрових чисел, записаних різними цифрами, можна скласти із цифр 3,4,5 ? А 6; Б3; В2; Г1.

6. На скільки квадратних сантиметрів площа квадрата зі стороною 11см більша за площу прямокутника зі сторонами 7см і 8 см? А 45см2; Б56см2; В121см2; Г65см2.

Достатній рівень навчальних досягнень 7. Обчисліть 83 – 42 3+(6+53). 8. Знайдіть ребро куба, якщо його об’єм дорівнює об’єму прямокутного паралелепіпеда з вимірами 6 см, 12 см і 3 см.

Високий рівень навчальних досягнень 9. Дано прямокутний паралелепіпед АВСDА1В1С1D1. Ребро ВС утричі більше за ребро СС1 і на 15 см менше від ребра АВ. Обчисліть довжини ребер паралелепіпеда, якщо сума довжин усіх його ребер 228 см. . 12

Контрольна робота №5 Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об’єми фігурВаріант ІІ Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь 1. Обчисліть 96 – 23 6 А 60; Б540; В88; Г48. 2. Обчисліть суму довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда, якщо його виміри 5см, 6 см і 7 см. А 72см; Б18см; В30см; Г210см. 3. Знайдіть площу квадрата, сторона якого дорівнює 4 дм А 16см2; Б8дм2; В64дм2; Г16дм2.

4. Виміри прямокутного паралелепіпеда 6м, 4 м і 3 м. Обчисліть його об’єм. А 13м3; Б72м2; В72м3; Г30м3.

5. Скільки трицифрових чисел, записаних різними цифрами, можна скласти із цифр 6,4,5 ? А 2; Б6; В3; Г1. 6. На скільки квадратних сантиметрів площа квадрата зі стороною 12см більша за площу прямокутника зі сторонами 6см і 7 см? А 102см2; Б42см2; В144см2; Г131см2.

Достатній рівень навчальних досягнень 7. Обчисліть 72 + 43 2 + (56–52)

8. Знайдіть ребро куба, якщо його об’єм дорівнює об’єму прямокутного паралелепіпеда з вимірами 64 см, 2 см і 4 см.

Високий рівень навчальних досягнень 9. Дано прямокутний паралелепіпед АВСDА1В1С1D1. Ребро ВС удвічі більше за ребро СС1 і на 13 см менше від ребра АВ. Обчисліть довжини ребер паралелепіпеда, якщо сума довжин усіх його ребер 232 см. . 13

Контрольна робота №6 Звичайні дробиВаріант І Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь 1. Виділіть цілу частину з неправильного дробу А79 ; Б6 ; В7 ; Г6 . 2. Подайте мішане число 8 у вигляді неправильного дробу А ; Б ; В ; Г . 3. Яку частину метра становить 6 дм? А м; Б м; В м; Г м. 4. Розмістіть дроби ; ; ; в порядку зростання: А ; ; ; ; Б ; ; ; ; В ; Г ; ; ; 5. В корзині 48 яблук , з них – жовтого кольору. Скільки в корзині яблук жовтого кольору. А 72; Б44; В42; Г32. 6. Чому дорівнює довжина відрізка АВ, якщо його довжини дорівнюють 20 см? А80см; Б25см; В16см; Г100см. Достатній рівень навчальних досягнень 7. При якому значенні х виконується рівність: = 5 ? 8. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 48см. Довжина основи становить периметра. Знайдіть сторони трикутника. Високий рівень навчальних досягнень 9. Бабуся спекла 21 пиріжок з яблуками, що становить кількості пиріжків з вишнями. А з сиром – кількості пиріжків із вишнями. Скільки всього пиріжків спекла бабуся?

Контрольна робота №6 Звичайні дробиВаріант І І Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь 1. Виділіть цілу частину з неправильного дробу А89 ; Б6 ; В6 ; Г7 . 2. Подайте мішане число 7 у вигляді неправильного дробу А ; Б ; В ; Г . 3. Яку частину метра становить 8 дм? А м; Б м; В м; Г м. 4. Розмістіть дроби ; ; ; в порядку спадання: А ; ; ; ; Б ; ; ; ; В ; ; ; Г ; ; ;

5. В корзині 48 груш, з них – зеленого кольору. Скільки в корзині груш зеленого кольору. А 12; Б64; В16; Г36. 6. Чому дорівнює довжина відрізка АС, якщо його довжини дорівнюють 45 см? А27см; Б75см; В20см; Г135см. Достатній рівень навчальних досягнень 7. При якому значенні х виконується рівність: = 7 ? 8. Сума бічних сторін рівнобедреного трикутника дорівнює 20см і становить периметра. Знайдіть сторони трикутника. Високий рівень навчальних досягнень 9. Тарасик прочитав 12 сторінок книги за перший день , що становить кількості сторінок, прочитаних за другий день. А за третій день – кількості сторінок, прочитаних за другий день. Скільки всього сторінок у книжці?

Контрольна робота №7 Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменникамиВаріант І Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь 1. Обчисліть значення виразу: + А ; Б ; В ; Г .

2. Обчисліть: 3 – . А3 ; Б3 ; В2 ; Г2 .

3. Порівняйте значення виразу з цілим числом + і 2

А + 2 ; Б + 2; В + = 2.

4. Виразіть 45 хв у годинах:

А год; Б год; В год; Г год.

5. Розв’яжіть рівняння: 2 х =

А2 ; Б2 ; В2 ; Г2 .

6. Знайдіть від’ємник, якщо різниця дорівнює 4 , а зменшуване –6

А2 ; Б2 ; В2 ; Г2 .

 

Достатній рівень навчальних досягнень

7. Обчисліть значення виразу: ( + 3 ) – (5 )

8. При яких натуральних значеннях х дріб дорівнює одиниці?

Високий рівень навчальних досягнень

9. Розмістіть на координатному промені точки координати яких дорівнюють значенням виразів 4 – 3 ; 2 – 1 ; 5 – 3 ; 1 +1 .

 

Контрольна робота №7 Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменникамиВаріант ІІ Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь 1. Обчисліть значення виразу: + А ; Б ; В ; Г .

2. Обчисліть: 4 – . А3 ; Б3 ; В4 ; Г4 .

3. Порівняйте значення виразу з цілим числом + і 2

А + 2 ; Б + 2; В + 2.

4. Виразіть 15 хв у годинах:

А год; Б год; В год; Г год.

5. Розв’яжіть рівняння: х – 2 =

А2 ; Б2 ; В2 ; Г2 .

6. Знайдіть від’ємник, якщо різниця дорівнює 2 , а зменшуване –6

А4 ; Б4 ; В4 ; Г4 .

 

Достатній рівень навчальних досягнень

7. Обчисліть значення виразу: ( + 1 ) – (3 )

8. При яких натуральних значеннях х дріб дорівнює одиниці?

Високий рівень навчальних досягнень

9. Розмістіть на координатному промені точки координати яких дорівнюють значенням виразів 5 – 4 ; 3 – 2 ; 7 – 5 ; 1 +1 .

 

Контрольна робота №8 Десяткові дроби. Додавання, віднімання та множення десяткових дробівВаріант І Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь

1. Серед десяткових дробів 82,5; 82,49; 82,049; 82,51 виберіть найменший:

А 82,5; Б82,49; В82,049; Г82,51.

 

2. Обчисліть значення виразу: 12, 345 + 1,235

А 2,469; Б24,695; В11,11; Г13,58.

 

3. Скільки цифр після коми матиме добуток: 0,33 0,0005

А 6; Б2; В4; Г5.

 

4. Чому дорівнює квадрат числа 0,4?

А 0,016; Б1,6; В16; Г0,16.

 

5. Обчисліть значення виразу: 5,21 10 – 11 0,01

А 51,99; Б41,1; В5,1; Г51,0.

 

6. Знайдіть площу прямокутника зі сторонами 10,7см і 9,2см

А984,4см2; Б98,44см2; В19,9 см2; Г39,8 см2.

 

Достатній рівень навчальних досягнень

7. Обчисліть значення виразу: 0,5 (34,4 – 23,1) + (17,8 – 0,03) 0,7.

 

8. Один метр тканини для сукні коштує 38,5 грн., що в 2,2 разу дешевше, ніж один метр тканини для костюму. На скільки гривень 2,5 м тканини для костюму дорожчі, ніж 2,6 м тканини для сукні?

 

Високий рівень навчальних досягнень

 

9. За три дні роботи дорожня бригада відновила 40 км автодороги. Першого дня робітники відремонтували 0,36 всього шляху, а другого – 0,55 решти шляху. Скільки кілометрів дороги дорожня бригада відновила за третій день?

 

 

Контрольна робота №8 Десяткові дроби. Додавання, віднімання та множення десяткових дробівВаріант ІІ Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь

1. Серед десяткових дробів 82,5; 82,49; 82,049; 82,51 виберіть найбільший:

А 82,5; Б82,49; В82,049; Г82,51.

 

2. Обчисліть значення виразу: 17, 425 + 1,255

А 29,975; Б18,68; В18,67; Г29,97.

 

3. Скільки цифр після коми матиме добуток: 0,59 0,0008

А 6; Б2; В4; Г5.

 

4. Чому дорівнює квадрат числа 0,6?

А 36; Б0,036; В0,36; Г3,6.

 

5. Обчисліть значення виразу: 6,32 10 – 12 0,01

А 5,12; Б62,0; В51,2; Г63,08.

 

6. Знайдіть площу прямокутника зі сторонами 12,6см і 5,4см

А680,4см2; Б6,804см2; В68,04 см2; Г18,0 см2.

 

Достатній рівень навчальних досягнень

7. Обчисліть значення виразу: 0,4 (27,4 – 19,1) + (18,9 – 0,07) 0,7.

 

8. Один метр тканини для скатертини коштує 29,4грн., що в 2,5 разу дешевше, ніж один метр тканини для штор. На скільки гривень 2,4 м тканини для штор дорожчі, ніж 2,5 м тканини для скатертини?

 

Високий рівень навчальних досягнень

 

9. На трьох шкільних ділянках було зібрано 80 кг овочів. З першої ділянки зібрано капусту, яка становить 0,18 від всієї маси овочів капуста. З другої ділянки – морква, маса якої становить 0,55 решти маси. А з третьої ділянки зібрали столові бурячки. Яку масу столових бурячків зібрали зі шкільної ділянки?

Контрольна робота №9. Ділення десяткових дробівВаріант І Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь

1. Знайдіть частку чисел 4,81 і 2,6

А 1,85; Б18,5; В1,58; Г15,8.

 

2. Яке число у 100 разів менше за 6,5?

А 0,0065; Б650; В0,65; Г0,065.

 

3. Округліть до сотих число 76,358:

А 76,3; Б76,4; В76,36; Г76,35.

 

4. Розв’яжіть рівняння: 0,09х = 18,9

А 21; Б210; В2,1; Г201.

 

5. Знайдіть сторону квадрата, якщо його периметр дорівнює 14,4м

А 2,7м; Б7,2м; В6,3м; Г3,6м.

 

6. У скільки разів число 46,4 більше за число 7,25?

А 6,4; Б4,6; В7,2; Г2,7.

 

Достатній рівень навчальних досягнень

7. Обчисліть значення виразу: (2,8 : 0,01+ 28,77 : 0,1) : 8. Результат округліть до сотих.

8. Розв’яжіть рівняння: (х –5,6) : 8 + 3,9 = 26,1.

 

9. Швидкість теплохода у стоячій воді 31,6 км/год. Скільки часу плив теплохід проти течії річки, якщо пройшов 96,64 км, а швидкість течії 1,4 км/год?

 

Високий рівень навчальних досягнень

 

9. За перший день туристи пройшли 0,2 маршруту. За другий день вони подолали відстань 20 км, а за третій день закінчили маршрут, пройшовши ще 16 км. Яка довжина маршруту?

 

Контрольна робота №9. Ділення десяткових дробівВаріант ІІ Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь

1. Знайдіть частку чисел 4,32 і 2,4

А 0,18; Б1,8; В2,4; Г1,2.

 

2. Яке число у 100 разів менше за 3,5?

А 0,035; Б350; В0,35; Г0,0035.

 

3. Округліть до десятих число 76,358:

А 76,3; Б76,4; В76,36; Г76,35.

 

4. Розв’яжіть рівняння: 1,7х = 11,05

А 5,6; Б7,5; В6,5; Г5,7.

 

5. Знайдіть сторону квадрата, якщо його периметр дорівнює 9,6м

А 2,4м; Б4,8м; В4,53м; Г45,3м.

 

6. У скільки разів число 73,8 більше за число 3,28?

А 2,25; Б25,2; В2,52; Г22,5.

 

Достатній рівень навчальних досягнень

7. Обчисліть значення виразу: (3,2 : 0,01+ 32,88 : 0,1) : 5. Результат округліть до десятих.

8. Розв’яжіть рівняння: (х + 4,9) : 6 – 3,9 = 15,7.

 

9. Швидкість катера у стоячій воді 26,4 км/год. Скільки часу плив катер за течією річки, якщо пройшов 99,75 км, а швидкість течії 2,1 км/год?

 

Високий рівень навчальних досягнень

 

9. Першого дня дорожня бригада відремонтувала 10км всього автошляху, а другого – 11км шляху, а за третій день відновлено – 0,2 дороги. Скільки кілометрів дороги відновлено за три дні?

 

Контрольна робота №10. Відсотки. Середнє арифметичнеВаріант І Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь

1. Подайте десятковий дріб 0,47 у вигляді відсотків

А 0,047%; Б0,47%; В4,7%; Г47%.

 

2. Знайдіть середнє арифметичне чисел 3,7 і 6,3:

А 0,5; Б10; В20; Г5.

 

3. Запишіть 145% у вигляді десяткового дробу:

А 1,45; Б145; В14,5; Г0,145.

 

4. Знайдіть 2% від 40 грн.:

А 8к.; Б80к.; В8грн.; Г8,8грн.

 

5. У 5 класі навчається 20 учнів. З них 55% - дівчатка. Скільки дівчаток навчається у 5 класі?

А 12; Б11; В9; Г8.

 

6. У парку ростуть 90 кленів, що становить 60% від усіх дерев. Скільки дерев росте всього у парку?

А 54; Б60; В150; Г90.

 

Достатній рівень навчальних досягнень

7. Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 56. Знайдіть ці числа, якщо одне з них у три рази менше від другого .

 

8. Фермер зібрав 112 кг помідорів, що становить 70% всієї маси замовлення. Скільки кілограм помідорів ще потрібно зібрати фермеру?

 

Високий рівень навчальних досягнень

9. М’ясо під час варіння втрачає 35% своєї маси. Скільки кг сирого м’яса потрібно взяти, якщо в шкільній їдальні необхідно приготувати 65 порцій вареного м’яса по 120 г?

 

 

Контрольна робота №10. Відсотки. Середнє арифметичнеВаріант ІІ Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь

1. Подайте десятковий дріб 0,74 у вигляді відсотків

А 0,074%; Б0,74%; В7,4%; Г74%.

 

2. Знайдіть середнє арифметичне чисел 5,2 і 4,8:

А 0,5; Б10; В20; Г5.

 

3. Запишіть 129% у вигляді десяткового дробу:

А 129; Б1,29; В12,9; Г0,129.

 

4. Знайдіть 4% від 50 грн.:

А 2к.; Б20к.; В2,2грн.; Г2грн.

 

5. У 5 класі навчається 20 учнів. З них 45% - хлопчики. Скільки хлопчиків навчається у 5 класі?

А 12; Б11; В9; Г8.

 

6. У парку ростуть 80 беріз, що становить 25% від усіх дерев. Скільки дерев росте всього у парку?

А 55; Б320; В20; Г105.

 

Достатній рівень навчальних досягнень

7. Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 45. Знайдіть ці числа, якщо одне з них удвічі більше від другого.

 

8. Магазин продав 105 кг овочів, що становить 30% всього привезених овочів в магазин. Скільки кілограм овочів залишилося в магазині ще продати?

 

Високий рівень навчальних досягнень

9. Гриби під час під час висушування втрачають 88% своєї маси. Скільки потрібно зібрати свіжих грибів, щоб приготувати 18 пакетиків сушених грибів по 120 г в кожному?

 

 

Контрольна робота №11. ПідсумковаВаріант І Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь

1. Обчисліть: 4 – . А3 ; Б3 ; В4 ; Г4 .

 

2. Знайдіть суму 19а+6 а+4: А 25а+10а; Б25а +4; В29а; Г19а+10а.

3. Порівняйте значення виразу з цілим числом + і 2

А + 2 ; Б + 2; В + = 2.

 

4. Спростіть вираз 3 (12а – 3), застосувавши розподільний закон: А 27а; Б36а –3; В36а – 9; Г12а – 9.

5. Розв’яжіть рівняння: 5,2х –12,7 = 91,3 А 540,8; Б20; В104; Г 15.

6. Робітник виготовив 72 деталі. Це складає 36% кількості деталей, які він планував виготовити. Скільки всього деталей потрібно зробити ? А 150деталей; Б100деталей; В200деталей; Г 250деталей.

 

Достатній рівень навчальних досягнень 7. Знайдіть добуток коренів даних рівнянь: (9х–13):5 +11=30 і

(х + 4,9) : 6 – 3,9 = 15,7.

8. Одна сторона прямокутника утричі більша за іншу його сторону. Знайдіть площу прямокутника, якщо його периметр 96 см.

Високий рівень навчальних досягнень

9. Із двох селищ одночасно назустріч один одному вирушили два велосипедисти. Швидкість одного з них 11,5 км/год, а швидкість іншого – 120% швидкості іншого. Через 30 хвилин відстань між ними дорівнювала 2,65 км. Знайдіть відстань між селищами.

 

 

Контрольна робота №11. ПідсумковаВаріант І І Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь

1. Обчисліть: 3 – . А3 ; Б3 ; В2 ; Г2 .

 

5. Знайдіть суму 12а+9 а+7: А 21а+7 ; Б28а ; В19а+9а; Г12а+16а.

3. Порівняйте значення виразу з цілим числом + і 2Дата добавления: 2015-06-15; просмотров: 2579. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.105 сек.) русская версия | украинская версия