Ńņóäīļåäč’ Ćėąāķą’ Ńėó÷ąéķą’ ńņšąķčöą Īįšąņķą’ ńā’ēü

Šąēäåėū: Ąāņīģīįčėč Ąńņšīķīģč’ Įčīėīćč’ Ćåīćšąōč’ Äīģ č ńąä Äšóćčå ’ēūźč Äšóćīå Čķōīšģąņčźą Čńņīšč’ Źóėüņóšą Ėčņåšąņóšą Ėīćčźą Ģąņåģąņčźą Ģåäčöčķą Ģåņąėėóšćč’ Ģåõąķčźą Īįšąēīāąķčå Īõšąķą ņšóäą Ļåäąćīćčźą Ļīėčņčźą Ļšąāī Ļńčõīėīćč’ Šåėčćč’ Ščņīščźą Ńīöčīėīćč’ Ńļīšņ Ńņšīčņåėüńņāī Ņåõķīėīćč’ Ņóščēģ Ōčēčźą Ōčėīńīōč’ Ōčķąķńū Õčģč’ ×åš÷åķčå Żźīėīćč’ Żźīķīģčźą Żėåźņšīķčźą

Żķķ Įšīķņå Ķåēķąźīģźą čē Óąéėäōåėė-Õīėėą. Šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnio 3 dalis, 19 straipsnio 4 ir 5 dalys ir 27 straipsnio 1 ir 2 dalys įsigalioja nuo 2004 m
Šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnio 3 dalis, 19 straipsnio 4 ir 5 dalys ir 27 straipsnio 1 ir 2 dalys įsigalioja nuo 2004 m. vasario 1 d. Jeigu šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodyti sandoriai sudaryti iki 2004 m. sausio 31 d. (imtinai), prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda, kai gaunamas visas ar dalinis atlyginimas už perduotą prekę. Šio atlyginimo gavimas turi būti įformintas PVM sąskaita-faktūra laikantis įforminimo metu galiojančių atitinkamų nuostatų.

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5(1) straipsnio 2 dalies 8 punktas, 12 straipsnio 6 dalis, 13 straipsnio 6 dalies 12 punktas, 40 straipsnio 5 dalis ir 95 straipsnio 3 dalies 5 punktas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2295, 2004-06-22, Žin., 2004, Nr. 103-3757 (2004-07-01)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO PAPILDYMO 125(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

Šis įstatymas taikomas nuo 2004 m. liepos 1 d. tiekiamai šilumos energijai ir karštam vandeniui arba šaltam vandeniui, skirtam karštam vandeniui paruošti, bei šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2347, 2004-07-13, Žin., 2004, Nr. 117-4370 (2004-07-29)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 78 IR 80 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2420, 2004-08-23, Žin., 2004, Nr. 135-4892 (2004-09-04)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-32, 2004-12-09, Žin., 2004, Nr. 180-6658 (2004-12-16)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-225, 2005-05-26, Žin., 2005, Nr. 72-2590 (2005-06-09)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

18.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-261, 2005-06-21, Žin., 2005, Nr. 81-2944 (2005-06-30)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 2, 32, 33(1), 44, 66, 67, 68, 95, 117 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

19.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-409, 2005-11-17, Žin., 2005, Nr. 142-5109 (2005-12-03)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 53 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

20.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-487, 2006-01-12, Žin., 2006, Nr. 6-193 (2006-01-17)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

21.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-801, 2006-07-19, Žin., 2006, Nr. 82-3264 (2006-07-27)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

22.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-932, 2006-11-28, Žin., 2006, Nr. 137-5203 (2006-12-16)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 4, 4(1), 15, 17, 22, 27, 43, 56, 77, 80, 90, 91, 94, 96 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 1, 2, 4, 8 straipsniai ir 10 straipsnio 3 dalis įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

 

23.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1083, 2007-04-12, Žin., 2007, Nr. 46-1717 (2007-04-26)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

24.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1251, 2007-07-03, Žin., 2007, Nr. 80-3222 (2007-07-19)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 90, 91 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 73, 122 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus 1 straipsnį, įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

 

25.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1305, 2007-10-25, Žin., 2007, Nr. 117-4774 (2007-11-15)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 28 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2008 m. gegužės 1 d.

 

26.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1322, 2007-11-13, Žin., 2007, Nr. 125-5091 (2007-12-01)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 2, 3, 28, 31, 32, 40, 62, 80 STRAIPSNIŲ IR 2 PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 1 straipsnio 1 ir 3 dalys įsigalioja 2008 m. sausio 1 d.

 

27.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1443, 2008-02-01, Žin., 2008, Nr. 18-632 (2008-02-12)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 3 PRIEDU ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.

Šis įstatymas neteko galios nuo 2008 m. gruodžio 30 d.:

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-77, 2008-12-18, Žin., 2008, Nr. 149-6004 (2008-12-30)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 3 PRIEDU ĮSTATYMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

 

28.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-114, 2008-12-23, Žin., 2008, Nr. 149-6034 (2008-12-30)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125(1) STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 125(1) STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus 8 straipsnį, įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.

Šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalis taikoma iki 2009 m. birželio 30 d.

Šio įstatymo 8 straipsnis įsigalioja 2009 m. rugsėjo 1 d. Šiuo įstatymu pripažįstamo netekusiu galios Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 1251 straipsnio nuostatos taikomos iki 2009 m. rugpjūčio 31 d. tame straipsnyje nurodytoms faktiškai patiektoms prekėms.

 

29.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-317, 2009-06-23, Žin., 2009, Nr. 77-3173 (2009-06-30)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 19 IR 56 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

30.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-386, 2009-07-22, Žin., 2009, Nr. 93-3978 (2009-08-04)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 2, 58 IR 91 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymasįsigalioja 2009 m. rugsėjo 1 d.

Neatsižvelgiant į šio įstatymo 1 straipsnio nuostatas, cigarečių ir kito apdoroto tabako, kurie privalo būti paženklinti specialiais ženklais – banderolėmis, kurios buvo užsakytos iki 2009 m. rugsėjo 1 d. ir kuriose maksimali mažmeninė kaina yra nustatyta atsižvelgiant į iki 2009 m. rugsėjo 1 d. galiojusį 19 procentų PVM tarifą, tiekimui iki 2009 m. gruodžio 1 d. taikomas 19 procentų PVM tarifas.

 

31.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-397, 2009-07-23, Žin., 2009, Nr. 93-3988 (2009-08-04)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymasįsigalioja 2009 m. rugsėjo 1 d.

Šiuo įstatymu keičiamo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatos taikomos iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. tame punkte nurodytoms faktiškai patiektoms prekėms.

 

32.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-518, 2009-12-03, Žin., 2009, Nr. 151-6772 (2009-12-22)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 2, 3, 9, 12(1), 13, 14, 15, 25, 28, 31, 40, 46, 53, 58, 68, 71, 71(1), 74, 75, 78, 79, 84, 88(1), 88(2), 91, 95, 116, 117, 118, 119, 121 STRAIPSNIŲ, 2 PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO, XIII SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO, 13(1), 91(1) IR 127 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 119(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2010 m. sausio 1 d., išskyrus šio įstatymo 5 straipsnyje išdėstyto Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 straipsnio 13 dalį.

Šio įstatymo 5 straipsnyje išdėstyto Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 straipsnio 13 dalis įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d.

 

33.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1002, 2010-07-02, Žin., 2010, Nr. 86-4541 (2010-07-20)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. rugsėjo 1 d.

 

34.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1187, 2010-11-30, Žin., 2010, Nr. 148-7562 (2010-12-18)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 2, 3, 5(1), 9, 12, 12(1), 12(3), 13, 14, 15, 19, 35, 36, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 71, 71(1), 75, 83, 92, 95, 98, 101, 104, 106, 115(1), 115(2), 115(3), 115(5), 116, 118, 120 STRAIPSNIŲ IR ĮSTATYMO 2 PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 1 straipsnio 1 ir 3 dalys, 3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnis, 5 straipsnio 2 dalis, 8 straipsnio 4, 8 ir 9 dalys, 11 straipsnio 3 dalis, 12 straipsnis, 13 straipsnis, 14 straipsnio 2 dalis, 19 straipsnis, 27 straipsnis, 28 straipsnis, 29 straipsnis, 30 straipsnis, 31 straipsnis ir 43 straipsnis įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

Šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje išdėstytos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo19 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatos taikomos iki 2011 m. gruodžio 31 d. tame punkte nurodytoms faktiškai patiektoms prekėms.

 

35.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1817, 2011-12-20, Žin., 2011, Nr. 161-7616 (2011-12-29)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 5(1), 14, 19, 31, 32, 36, 43, 47, 49, 53, 57, 64, 66, 71, 71(1), 78, 79, 80, 83, 92 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO, 2 PRIEDO PAPILDYMO, 82 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 63(1), 78(1), 89(1) STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 6, 8, 10 straipsniai, 13 straipsnio 2 dalis, 14 straipsnis, 15 straipsnio 1 dalis, 24 straipsnio 1 dalis ir 25 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

Šio įstatymo 1, 2, 11, 12 straipsniai, 13 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 2 dalis, 17–22 straipsniai, 24 straipsnio 2 dalis ir 25 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

Šio įstatymo 23 straipsnyje išdėstytos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 891 straipsnio nuostatos taikomos pardavimo PVM sumoms, apskaičiuotoms ir deklaruotoms Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatyta tvarka nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje išdėstytos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo19 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatos taikomos iki 2012 m. gruodžio 31 d. tame punkte nurodytoms faktiškai patiektoms prekėms.

Šiuo įstatymu išdėstytoje Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 36 straipsnio 4 dalyje ir 47 straipsnio 8 dalyje nustatytos lengvatos taip pat taikomos prekėms, kurias ne vėliau kaip per vienus metus nuo šio įstatymo 6 ir 8 straipsnių įsigaliojimo dienos įsigyja (importuoja) nustatytas lengvatos taikymo sąlygas atitinkantys Europos Sąjungos įsteigtų Lietuvos Respublikoje įstaigų darbuotojai, šio įstatymo 6 ir 8 straipsnių įsigaliojimo metu jau dirbantys nurodytose įstaigose.

 

36.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-2188, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 79-4090 (2012-07-05)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušrinė Trapinskienė (2012-07-10)

ausrine.trapinskiene@lrs.lt

 

Żķķ Įšīķņå Ķåēķąźīģźą čē Óąéėäōåėė-Õīėėą

 

 

Scan: Ronja_Rovardotter, OCR&SpellCheck: golma1

 

«Ķåēķąźīģźą čē Óąéėäōåėė-Õīėėą; Ąćķåń Ćšåé»:

ĄŃŅ, Åšģąź; Ģīńźāą; 2003; ISBN 5-17-017015-7, 5-9577-0119-X

Ļåšåāīä: Čščķą Ćąāščėīāķą Ćóšīāą

 Äąņą äīįąāėåķč’: 2015-08-30; ļšīńģīņšīā: 861. Ķąšóųåķčå ąāņīšńźčõ ļšąā


Šåźīģåķäóåģūå ńņšąķčöū:


Studopedia.info - Ńņóäīļåäč’ - 2014-2020 ćīä . (0.009 ńåź.) šóńńźą’ āåšńč’ | óźšąčķńźą’ āåšńč’