Студопедия — Тістер анатомиясы
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тістер анатомиясы


Пәні бойынша тесттер

2011-2012

Тістер анатомиясы

 

Қай тістерде тістің барлық 3 тәнділік белгісі айқын көрінеді://

11, 12, 21, 22 тістерде//

31, 32, 41, 42 тістерде//

13, 14, 23, 24 тістерде//

16, 17, 26, 27 тістерде//

36, 37, 46, 47 тістерде

***

Қай тістің тәнділік белгісіне сай келеді: сауыты қашау тәрізді тістеу қырында үш төмпешігі бар, оральдық бетінде бүйір валиктері мойын бөлігінде қиылысып, үшбұрыш құрайды және оның ұшында шұңқыр - соқыр тесік орналасқан ең жоғарғы бөлігінде соқыр тесік орналасқан://

11, 21 тістер//

12, 22 тістер//

32, 42 тістер//

13, 23 тістер//

33, 43 тістер

***

Келесі тән белгілері сай келетін тісті анықтаңыз: тіс жақ сүйектің бұрыш жағында орналасқан. Тістің үлкен, конус тәрізді бір түбірі бар. Түбірі тік орналасады. Эмаль валиктері екі жақтан жалғасып тістеу қырында тістеу төмпешігіне ауысады. Тісте 3 тәнділік белгісі айқын көрінеді://

11, 21 тістер//

14, 24 тістер//

34, 44 тістер//

11, 22 тістер//

13, 23 тістер

***

Төменгі жақтың қай тісте екі түбірі бар://

36, 46 тістер //

16, 26 тістер //

35, 45 тістер//

13, 23 тістер //

34, 44 тістер

***

Тістің шайнау бетінде екі төмпешігі бар. Тіл төмпешігі ұрт төмпешігіне қарағанда көлемі кішірек келген. Ұрт төмпешігі үлкен, ішке қарай иілген. Төмпешік арасын тіл төмпешігіне жақын орналасқан сай бөледі. Төмпешіктердің шеттері валиктермен қосылған, олардың бүйір беттерінде үлкен емес шұңқырлар (тесіктері) бар. Тістің бір түбірі бар, ол тік, пішіні сопақ, бүйір бетінен аздап сығыңқы келген://

15, 25 тістер//

36, 46 тістер//

14, 24 тістер//

34, 44 тістер//

33, 43 тістер

***

Жоғарғы жақтың бірінші кіші азу тістерде қандай төмпешіктері бар://

ұрт және дистальдық//

таңдайлық және дисталдық//

ұрт және таңдайлық//

таңдайлық және медиальдық//

медиальдық және дистальдық

***

Төменгі жақтың екінші кіші азу тістерде қандай төмпешіктері бар://

таңдайлық және дисталдық//

таңдайлық және медиальдық//

ұрт және тілдік//

медиальдық және дистальдық//

ұрт және дистальдық

***

36 тістің шайнау бетінде қанша төмпешігі бар://

2 төмпешігі: 1 ұрттық және 1 тілдік//

4 төмпешігі: 2 ұрттық және 2 тілдік//

4 төмпешігі: 3 ұрттық және 1 тілдік//

4 төмпешігі: 3 төмпешігі және 1 қосымша төмпешік//

5 төмпешігі: 3 ұрттық және 2 тілдік

***

26 тісте қанша төмпешігі бар://

2 төмпешігі бар//

3 төмпешігі бар//

4 төмпешігі бар//

5 төмпешігі бар//

6 төмпешігі бар

***

16 тісте қанша түбірі бар://

біреу//

екеу//

үш//

Төрт//

Түбір саны әртүрлі

***

37 тісте қанша түбірі бар://

біреу//

екеу//

үшеу//

төртеу//

әртүрлі

***

16 тісте қандай түбір өзектері бар://

екі өзек (медиальдық және дистальдық)//

екі өзек (таңдай және ұрттық)//

үш өзек (дистальдық, медиальдық-ұрттық және медиальдық-тілдік)//

үш өзек (таңдай, ұрттық-медиальдық және ұрттық-дистальдық)//

үш өзек (дистальдық-тілдік, дистальдық-ұрттық, медиальдық)

***

46 тісте қандай түбір өзектері бар://

екі өзек (таңдай және ұрттық)//

екі өзек (медиалдық және дисталдық)//

үш өзек (дисталдық-тілдік, дисталдық-ұрттық, медиальдық) //

үш өзек (дистальдық, медиальдық-ұрттық және медиальдық-тілдік)//

үш өзек (таңдай, ұрттық-медиальдық және ұрттық-дистальдық)

***

Тістердің сауыт бөлігі алдынан артқа ғарай қысыңқы, көлденен кесіндісінде саңылау тәріздес пішіндес. Қуысының күмбезінде екі ойығы бар, ұрт жағындағы ойығы тіл жағына қарағанда тереңірек. Қуыстың табанында түбір өзектің екі ауызы анықталады; таңдай өзегі кең, қысқа, тіктеу. Ұрт өзегі тарылау, иілген. Тістерді анықтаңыз:

35, 45//

14, 24//

34, 44//

16, 26//

36, 46

***

16 тістің вестибулярлы бетінде 5-ші класстық тіс жегі қуысы орналасқан. Тіс қуысына жету жолын таңдаңыз://

Тіс жегі қуыстың табаны арқылы//

Тістің оралды бетінен трепанациялау арқылы//

Тістің медиальды жағы арқылы//

Тістің шайнау бетінен трепанациялау арқылы//

Тістің дистальды жағы арқылы

***

Шайнау беті ромб тәріздес, 4 төмпешігі бар – 2 ұрт және 2 оралды. Алдыңғы ұрт төмпешігі жақсы дамыған. Төмпешіктер арасын Н-тәріздес сайлар бөледі. Кейде алдыңғы оралды төмпешігінде қосымша төмпешік анықталады. Тіс үш түбірлі – таңдай және екі ұрттық. Тістерді анықтаңыз://

38, 48//

16, 26//

37, 47//

18, 28//

36, 46

***

Жоғарғы жақ сүйегінің екінші азу тістің түбір мен өзек саны://

3түбір 3 өзек//

1түбір 1өзек //

1түбір 2 өзек //

2 түбір 2 өзек //

2 түбір 3 өзек

***

Тұрақты тістесудегі екінші кіші азу тістің жарып шығу мерзімі://

11|12 жас//

9|10 жас//

7| 8 жас//

13| 14 жас//

15| 16 жас

***

 Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 2717. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Дренирование желчных протоков Показаниями к дренированию желчных протоков являются декомпрессия на фоне внутрипротоковой гипертензии, интраоперационная холангиография, контроль за динамикой восстановления пассажа желчи в 12-перстную кишку...

Деятельность сестер милосердия общин Красного Креста ярко проявилась в период Тритоны – интервалы, в которых содержится три тона. К тритонам относятся увеличенная кварта (ув.4) и уменьшенная квинта (ум.5). Их можно построить на ступенях натурального и гармонического мажора и минора.  ...

Понятие о синдроме нарушения бронхиальной проходимости и его клинические проявления Синдром нарушения бронхиальной проходимости (бронхообструктивный синдром) – это патологическое состояние...

Расчет концентрации титрованных растворов с помощью поправочного коэффициента При выполнении серийных анализов ГОСТ или ведомственная инструкция обычно предусматривают применение раствора заданной концентрации или заданного титра...

Психолого-педагогическая характеристика студенческой группы   Характеристика группы составляется по 407 группе очного отделения зооинженерного факультета, бакалавриата по направлению «Биология» РГАУ-МСХА имени К...

Общая и профессиональная культура педагога: сущность, специфика, взаимосвязь Педагогическая культура- часть общечеловеческих культуры, в которой запечатлил духовные и материальные ценности образования и воспитания, осуществляя образовательно-воспитательный процесс...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия