Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

 

Рег. № ____________

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

з дисципліни «Облік у бюджетних установах»

для студентів 4 курсу

напряму підготовки 030509 «Облік і аудит»

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

факультету економіки

 

ХЕРСОН 2010

Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Облік у бюджетних установах».

Укладач: О.М. Єремян, кількість сторінок - 63с.

 

Рецензент: Т.М.Чебан, к.е.н, доцент

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри обліку і аудиту

Протокол № 3 від «13» 10 2010 р.

Зав. кафедри В.Є. Труш

Відповідальний за випуск:

завідувач кафедри «Облік і аудит», професор В.Є. Труш

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Курс «Облік у бюджетних установах» є складовою завершального блоку навчальних дисциплін при підготовці майбутніх спеціалістів – бухгалтерів.Студенти заочної форми навчання по даному курсу виконують контрольну роботу.

Мета контрольної роботи з курсу «Облік у бюджетних установах» – закріплення знань, набутих під час вивчення теоретичного матеріалу.

Контрольна робота складається з двох частин:

1. Необхідно сформулювати відповідь на теоретичні питання згідно залікової книжки студента;

2. Виконати практичні завдання, розроблені по темам курсу згідно свого варіанту, який обирається за таблицею у кінці завдань, згідно зі списком студентів у групі.

При написані контрольної роботи слід додержуватись наступних вимог:

- відповіді на теоретичні питання слід давати повними, чіткими, які б виражали розуміння студентом учбового матеріалу;

- перед виконанням кожного практичного завдання студент повинен ґрунтовно засвоїти теоретичний матеріал відповідної теми;

- подавати розгляд практичних задач з докладними поясненнями;

- за результатами розв'язання задач зробити необхідні висновки.

Контрольна робота виконується в зошиті, оформлюється акуратно. В роботі студент вказує і виконує свій особистий варіант.

Виконана в повному обсязі контрольна робота висилається на перевірку в університет, чи особисто здається на кафедру обліку і аудиту для перевірки і захисту. Виконання контрольної роботи оцінюється у 15 балів.

Контрольна робота підлягає перевірці викладачем та допуску по захисту. Якщо робота виконана не вірно, вона підлягає поверненню на доробку. Захист контрольної роботи проводиться шляхом співбесіди і оцінюється у 25 балів.

Успішне виконання контрольної роботи є обов’язковим видом робіт, що являється допуском до підсумкового контролю. Підсумковий контроль знань здійснюється у формі іспиту, який проводиться письмово і оцінюється у 60 балів. Тобто, студент протягом вивчення дисципліни максимально може отримати 100 балів внутрішньої 100-бальної шкали ХНТУ, що відповідає оцінці «відмінно» за національною шкалою.

Загальний розподіл балів, що присвоюються студенту з дисципліни за результатами поточного і підсумкового контролю представлений в таблиці 1.

 

Таблиця 1

Розподіл балів, що надаються студенту заочної форми навчання

Види робіт Сума балів
Поточний контроль знань
Виконання контрольної роботи
Захист контрольної роботи
Разом поточний контроль знань
Підсумковий контроль знань
Оцінювання результатів іспиту
Загальна сума балів

 

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 264. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7