Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Методичні рекомендації та пояснення. Сучасний стан управління визначається багатогранними процесами й змінами в соціально-економічній і політичній системах
Сучасний стан управління визначається багатогранними процесами й змінами в соціально-економічній і політичній системах. Тому значної уваги вимагає ознайомлення з Особливою частиною курсу, що передбачає вивчення адміністративно-правової організації управління економічною, соціально-культурною й адміністративно-політичною сферами, при цьому доцільно застосовувати основні теоретичні положення й правові характеристики управлінського процесу з інститутів Загальної частини.

Важливо відзначити розвиток системи функцій, методів і форм управління на сучасному етапі, указати на територіальні, галузеві й міжгалузеві засади в управлінні, розкрити зміст і співвідношення державного управління й регулювання.

Так, територіальні витоки в управлінні мають свої особливості, в тому числі в системі місцевого самоврядування (об'єкти держвласності, делеговані повноваження). При вивченні галузевих витоків в управлінні варто пам'ятати про різноманіття форм підпорядкованості та їх правового закріплення.

Подоланню існуючої відомчої роз'єднаності, в тому числі в організації управління по галузевому принципу, багато в чому сприяє міжгалузеве управління, головною особливістю якого є координаційно-контрольний зміст. Варто пам'ятати, що суб'єкти міжгалузевого управління мають саме надвідомчі повноваження, які реалізовуються ними різних галузях суспільного життя.

Для якісного засвоєння матеріалів теми необхідно вивчити законодавчі й нормативні акти, які регламентують антимонопольну, зовнішньоекономічну, природоохоронну діяльність, процеси управління торгівлею, бюджетом, кредитною, податковою й іншими галузями.

Певну увагу слід приділити вивченню змісту контрольно-наглядової і юрисдикційній діяльності органів управління, їх повноваженням у частині застосування заходів державного примусу.

Для кращого засвоєння теми пропонується виконати завдання для самостійної роботи та індивідуальні навчально-дослідницькі завдання.

Рівень своїх знань з цієї теми пропонується перевірити шляхом надання відповідей на питання для самоконтролю та самоперевірки.

Завдання для самостійної роботи:

1. Випішіть з офіційних джерел нормативно-правові акти, які закріплюють повноваження органу державної влади міжгалузевого управління. За допомогою цих нормативно-правових актів, покажіть, чому цей орган має управлінські повноваження саме міжгалузевого характеру.

2. Які органи мають контрольно-наглядові повноваження? Обґрунтуйте відповідь, посилаючись на відповідні нормативно-правові акти.

 

Теми рефератів:

1. Проблеми управління в природоохоронній діяльності й організація використання природних ресурсів України.

2. Форми взаємодії органів внутрішніх справ з органами міжгалузевої координації.

Питання для самоконтролю та самоперевірки:

1. Укажіть на особливості територіальних, галузевих і міжгалузевих засад управління в сучасних умовах.

2. Покажіть співвідношення державного управління й адміністративно-правового регулювання в окремих галузях міжгалузевої координації.

3. Визначить систему центральних державних органів виконавчої влади, що здійснюють міжгалузеве управління.

4. Визначить адміністративно-правовий статус Міністерства фінансів, Антимонопольного Комітету України.

5. Ознайомтесь зі складами адміністративних правопорушень, пов'язаних з порушенням законодавства про працю, правил по стандартизації продукції, правил випуску в обіг і змісту засобів виміру й користування ними, а також правил придбання, використання, обліку, збереження дорогоцінних металів, каменів або виробів з них.

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

 

1. Закон України "Про державну статистику в Україні" від 17 вересня 1992 р. // ВВР. - 1992. - № 43. - Ст. 608.

2. Закон України "Про Антимонопольний комітет України" від 26 листопада 1993 р. // ВВР. - 1993. - № 50. - Ст. 472.

3. Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” від 23 грудня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1999 - № 3. – Ст. 91.

4. Закон України “Про гідрометеорологічну діяльність” від 18 лютого 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999 - № 11. – Ст. 412.

5. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999 - № 24. – Ст. 1087.

6. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000р. // Офіційний вісник України. - 2000.- №1-2.- Ст. 1

7. Закон України „Про стандартизацію” від 17 травня 2001р. // Офіційний вісник України. - 2001.- №24.- Ст. 1057.

8. Закон України „Про поштовий зв’язок” від 4 жовтня 2001р. // Офіційний вісник України. - 2001.- №43.- ст. 1918.

9. Указ Президента України “Про Положення про Міністерство фінансів України” від 26 серпня 1999 р. // Офіційний вісник України –1999. - № 35. – Ст. 1785.

10. Указ Президента України «Про затвердження Положення про Міністерство доходів та зборів України» від 18.03.2013 року № 141/2013

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Афанасьєв К.К. Про співвідношення державного управління і державного регулювання суспільних відносин // Вісник ЛАВС МВС України. – 2004. - № 3. – С. 219-229.

2. Зельдіна О. Спеціальний режим господарювання на територіальному і галузевому рівнях // Право України. - 2000. - № 7. - С. 25.

3. Нападистий О. Митний режим в Україні та його види // Право України. - 2000. -№ 7.- С. 70.

4. Ніколаєва Л., Старуєв О. Вдосконалення митного регулювання - передумова вступу України до Світової організації торгівлі // Право України. - 1999. - № 11. – С. 124.

5. Шелухін М. Подолати вузьковідомчий підхід до регулювання діяльності залізничного транспорту // Право України. - 2000. - № 3. – С. 95.

 

 

11.2. Особливості управління соціально-культурним комплексом – 2 г.

Мета заняття: з’ясувати склад і структуру соціально-культурної сфери, систему органів управління та їх повноважень, вивчити особливості адміністративно-правового регулювання в даній сфері, взаємин ОВС із органами управління соціально-культурним комплексом, визначити повноваження контрольно-наглядового й юрисдикційного характеру.

Основні поняття: соціально-культурний комплекс (сфера), освіта, наука, культура, фізична культура, туризм, охорона здоров'я, соціальний захист і зайнятість населення.

Навчальні питання:

1. Сутність й особливості адміністративно-правового регулювання в соціально-культурній сфері.

2. Організація й система органів управління освітою.

3. Організація й система органів управління в області культури, охорони здоров'я й соціального захисту населення.Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 116. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия