Студопедія
рос | укр

Головна сторінка Випадкова сторінка


КАТЕГОРІЇ:

АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія


Додаток Б.1


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 343


Традиційно склалася певна композиційна структура наукового твору основні елементи якого розташовуються в наступному порядку:

· титульний лист;

· зміст;

· вступ;

· питання основної частини

· висновки;

· бібліографічний список;

· додатки.

Обсяг звіту про виконання дослідницької роботи повинен бути не менше 20 сторінок структурованого тексту, надрукованого на аркушах формату А4 шрифтом Тіmes New Roman 14 рt через 1,5 інтервала. Поля: зверху - 2 см, знизу - 2 см, справа - 2 см, зліва - 2,5 см, абзац 1, 25 см.

Зміст звіту повинен базуватися на матеріалі не менше 5-8 літературних джерел з аналізом стану проблем та викладання свого власного дослідження з розглянутої проблеми.

Посилання на використанні джерела в тексті звіту повинні подаватися за такими зразками:

а) наприклад, згадування проблеми та її дослідників:

Філософському осмисленню сутності культури присвячені роботи

О.Шевнюка [1], Л. Матвєєвої [2] та інших;

б) приклад використання цитати: На думку В. Біблієра «Культура є формою водночас і буття, і спілкування людей різних культур - минулих, теперішніх і майбутніх, форма діалогу і взаємопородження цих культур...» [2, с.24].

Список використання джерел наводиться в кінці звіту або в алфавітному порядку, або в порядку їх використання в тексті роботи, причому номер в квадратних дужках після відповідного посилення обов'язково повинен відповідати номеру джерела в списку літератури. Для оформлення кожного джерела доцільно використовувати його бібліографічний список (вихідні дані), які зазвичай наводяться на другій сторінці книги (зворот титулу) або інколи на останній сторінці.

Приклад оформлення списку використаних джерел:

для книг (монографії, підручники і навчальні посібники) з кількістю авторів не більше трьох:

1. Андрущенко В. П. Історія соціальної філософії. (Західноевропейський контекст): Підруч. для студ. вищ. навч. заьсл. - К.: Тандем, 1999. - 624 с.

- для книг з кількістю авторів чотири і більше:

2. Філософія: Навчальний посібник / І.Ф. Надольний, В.П. Андрущ І.В. Бойченко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. - К: Вікар, 1999. - 416 с.

- для журнальних статей:

3. Абрамов В.І, Шевченко М.М. Системна криза колективної ідентич: в Україні: геополітичний та геокультурний аспекти // Науковий часопис імені Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: наук, праць. - К.: НПУ ім. Драгоманова, 2005. - 35 (18). - С. 3 - 11.

Необхідно звернути увагу:

По-перше, назва міста, де опубліковано згадуване або уточнене джерело пишеться повністю після розділових знаків «крапка і тире» (. - Харків:), виключенням загальноприйнятих скорочень М.: (для Москви), Л.: ( Ленінграду), СПб.: (для Санкт-Петербургу), К.: (для Києва), Мн.: (для Мінська)

По-друге, назва видавництва залишається без лапок за виключенням випадків, коли вона містить власне ім'я разом із загальною назвою: ЗАО «Олімп-Бізнес».

По-третє, для книг в списку використаних джерел наводиться загальна кількість сторінок (432 с.), а в кінці цитати - номер сторінки, на якій розміщено цитований через кому після номера джерела ( [2, с.126]). Для журнальних статей в списку використаних джерел після назви журналу, року, його випуск номера наводяться номера сторінок, на яких опублікована ця стаття ( . - С.17- 29).

Для матеріалів використаних з Інтернет - джерел, необхідно наводити такі дані, які дозволяють при необхідності звернутися до цього джерела: назва статті, автор і повне посилання, а не лише назва сайту, наприклад, посилання www.KPI.Khakav.ua/eib/psyhcology/01-2001/htm/
Зразок оформлення титульного листа


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Case study I | Основним системоутв.елементомполіт.сист.є в)політ.влада
<== 1 ==> |
Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.135 сек.) російська версія | українська версія

Генерация страницы за: 0.135 сек.