Студопедія
рос | укр

Головна сторінка Випадкова сторінка


КАТЕГОРІЇ:

АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія


Практична робота № 10


Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 1528


1. Аналитикалық химия пәні ғылым ретінде, оның мақсаты мен қызметі. Аналитикалық химияның дамуы, басқа ғылым салаларымен байланысы, халық шаруашылығындағы маңызы.

2. Химиялық анализдің әдістеріне қысқаша анықтама.

3. Аналитикалық реакцияға сипаттама. Селективтік және арнаулы реакциялар. Анықтау шектерін төмендететін әдістер. Реакцияның талдауын жоғарылататын әдістер.

4. Массалық әсер заңы. Тепе-теңдік күй тұрақтысы. Қайтымды және қайтымсыз химиялық реакция.

5. Аналитикалық химияда қолданылатын реакцияның негізгі түрлері. Қышқыл-негіздік, тотығу-тотықсыздану, тұнба және комплекс түзетін реакциялардың тепе-теңдік тұрақтысы.

6. Термодинамикалық, нақты, шартты тепе-теңдік тұрақтысы. Қышқыл-негіздік реакциялар. Массалық әсер заңының электролиттік диссоциациялану процессіне қолдануы.

7. Қышқыл-негіз туралы қазіргі кезеңдегі түсініктер. Қышқыл және негіздік протолиттік теориясының негізгі жағдайлары. Қышқылдық және негіздік тұрақтысы.

8. Күшті және әлсіз қышқыл мен негіздердің рН-ын есептеу.

9. Буферлі ерітінді және оның қасиеттері. Буферлі жүйенгің рН-ын есептеу. Буферлі ерітіндіні сапалық анализде қолдану.

10. Бренстед-Лоури теориясы бойынша тұздардың протолизі. Протолиз реакциясының протолиздену тұрақтылары.

11. Протолизді ұлғайту және төмендету жолдары, оған әсер ететін факторлар (концентрация, температура және т.б.).

12. Аналитикалық химиядағы протолиздің маңызы.

13. Қаныққан ерітінді-тұнба деген жүйедегі тепе-теңдік. Ерігіштік көбейтіндісі (концентрлік, термодинамакалық,шартты).

14. Нашар еритін электролиттердің еріткіштігі ЕК мен еріткіштіктің арасындағы байланыс.

15. Тұнба еру жіне түсу шарттары (жағдайлары).

16. Тұнбаның толық түзілуіне әсер ететін факторлар. Бөлшектік тұнбалау әдісі.

17. Тұнбалардың еруі, нашар еритін электролиттерді бір түрінен екінші түріне айналдыру.

18. Комплекстердің сандық сипаттамасы: (тұрақтылық константа - жалпы және сатылық).

19. Комплекстердің тұрақтылығына әсер ететін факторлар: рН, ерітіндінің иондық күші, температура.

20. Аналитикалық химияда қолданылатын негізгі органикалық реагенттермен комплексті қосылыстар.

21. Сандық анализ, негізгі мақсаты. қолданылуы. Сандық анализдің негізгі әдістері: химиялық және физика-химиялық. Қазіргі сандық анализдің өркендеу жолдары. Сандық химиялық әдістер: гравиметриялық, газоволюметриялық.

22. Титриметриялық әдіс. Титриметриялық әдісте қолданылатын реакцияға қойылатын шарттар. Эквиваленттік нүкте, титрлеу анализінің жіктелуінің әдістері. Титрлеу процессінің түрлері: қайтымды, тура, айналымды.

23. Қышқыл-негіздік титрлеу әдісі. Бұл әдіспен анықталатын заттар. Стандартты заттар. Титрлеу қисықтары. Титрлеу секірісі, оған әсер ететін факторлар. Көп протонды қышқылдар мен негіздердің титрленуі. Тұздардың титрленуі. Сусыз ортады қышқыл-негіздік титрлеу.

24. Индикаторлық қателер, оларды есептеу. Сусыз ерітінділердегі соңғы титрлеу нүктені анықтау. Карбонат пен натрий гидроксидінің қоспасын анықтау.

25. Тотығу-тотықсыздандыру титрлеу әдісі. Перманганометрия. Иодометрия мен иодиметрия. Бихроматометрия. Броматометрия.

26. Тұнбалау титрлеу қисықтары. Олардың түріне әсер ететін факторлар: қосылыстардың ерігіштігі, анықталатын иондардың концентрациясы, температура.

27. Аргентометрия. Гей-Люссактың тең лайлау әдісі. Мор, Фольгард, Фаянс тұнбалау әдістері. Абсорбциялық индикаторлар. Меркурометрия. Негізгі қолданылатын салалары. Комплексонометриялық титрлеу әдістері: меркурометрия, фторидометрия, хелатометрия.

28. Гравиметриялық әдіс. Негізгі анорганикалық және органикалық тұнбалаушылар. Тұнба пайда болуының кестесі. Кристалды және аморфты тұнбалар.

29. Оптикалық әдістердің жіктелуі. Атомды-эмиссиалық анализдің негізі. Атомдар мен молекулалардың қозуы, олардың спектрлері.

30. Сандық атомды-эмиссиялық анализ. Ломакин теңдеуі. Әдістің сезгіштігі, қолданылатын саласы.

31. Жалынды эмиссиялық спектроскопия (жалынды фотометрия) Әдістің негізі, қолданылатын аспаптар схемасы.

32. Атомды-абсорбциялық әдіс. әдістің теориялық негізі, аспаптардың схемасы. Әдістің сезгіштігі, дәлдігі, қолданылатын саласы.

33. Молекулалы-абсорбциялық анализ. Бугер-Ламберт-Бердің заңы, одан ауытқулардың негізгі себептері.

34. Фотометрлік анализдің негізгі әдістері: визуалды колориметрия, градуирленген график әдісі, қосымшалар әдісі, фотометрлік титрлеу, дифференциалды әдіс.

35. Спектрофотометрдің және фотоколориметрдің схемалары, жұмыс істеу принциптері. Светофильтрлер, монохроматорлар, олардың құрылысы, пайдаланылатын саласы.

36. Электрохимиялық әдістердің жіктелуі. Потенциометрия, әдістің теориялық негіздері. Нернст теңдеуі. Индикаторлы және салыстырмалы электродтар.

37. Кондуктометрия. Меншікті және эквивалентті электрөткізгіштік, иондардың қозғалыстығы. Уитсонның көпіршесінің негізгі схемасы. Кондуктометрлік титрлеу. Титрлеу қисықтарының түрлері. Жоғары жиілікті титрлеу. Аспаптық схемасы.

38. Амперометрлік титрлеу әдісі. Титрлеу қисықтарының түрлері. Аспаптың схемасы, жұмыс істеу принципі.

39. Ион-алмастыру тепе-теңдік. Әдістің іс жүзінде қолданылуы.

40. Хроматографиялық әдістің негізгі сипаттамасы.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Методика проведення предметного уроку. Аналіз предметного уроку | Практична робота № 10
<== 1 ==> |
Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.125 сек.) російська версія | українська версія

Генерация страницы за: 0.125 сек.