Студопедія
рос | укр

Головна сторінка Випадкова сторінка


КАТЕГОРІЇ:

АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія


Монументальний живопис -


Дата добавления: 2015-10-02; просмотров: 486


Небо чисте, по-молодому усміхнене. Воно синіє, неначебто там висіяно море волошок, і фіалок, і півників, і ще всячину квітів, що не в'януть, хоч би яка була спека, і не схиляють голівок у жалобі, хоч би яке сонце не пекло.

Мабуть, тому вподобав я дивитись на небо, що з-поміж усіх кольорів найдужче люблю синій. Він мені скрізь увижається, й коли я бачу щось синє — чи квітку, чи очі, чи дівоче плаття, чи просто чую саме слово «синій», — враз мені стає добре, я щасливий, і душа моя раз у раз сміється й грає так, як грають проти сонця збиті на ставку бризки води.

Іноді все в цьому світі уявляється мені синім: ото немовби ростуть сині тополі над синьою дорогою, їдуть сині вози, запряжені синіми кіньми, перепадають сині дощі.

А якого кольору слова?

Тихесенько вимовляю слово «зелений», і постає переді мною все зелене, і я вже чомусь не сумніваюсь, що й саме це слово зеленого кольору.

Вимовляю слово «мама» — і ввижається мені добра її усмішка, каре іскристе мерехтіння в очах. Жоден колір, либонь, не пов'язується з її образом, тільки здається, наче сяє чимось золотисто-ніжним від очей, вишневим од губ, яблуками - антонівками від рук, -— і за всім цим щемно постає слово «рідна», але, здається, саме зовсім позбавлене кольору, а тільки добре воно, ніжне, хвилююче, мов усі кольори разом узяті.

А слово «осінь» — жовте, бо восени дозрівають грушки в нашому садку, яблука. Спершу вони світяться поміж листям молодесеньким, жовтогарячим полум'ям, потім починають потроху падати на землю. Й одного дня залишається де-не-де на гіллі жовте, недогоріле листя. Слово «осінь» жовте, наче сум.

За Є. Гуцалом ДОДАТКИ

СХЕМА ПОВНОГО СТИЛІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТУ (ХУДОЖНЬОГО, ПУБЛІЦИСТИЧНОГО, ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО, НАУКОВОГО СТИЛІВ)

1. Визначте, до якого функціонального стилю сучасної української мови належить даний текст. Назвіть підстиль і жанр:

¾ Науковий (власне науковий, науково-навчальний, науково-популярний, науково-публіцистичний, науково-діловий підстилі, стаття, доповідь, виступ, рецензія, звіт, бібліографія тощо за жанром).

¾ Публіцистичний (газетно-журнальний, художньо-публіцистичний, науково-публіцистичний підстилі, стаття в пресі, репортаж, інтерв’ю, дорожні замальовки, нарис, фейлетон, виступ на мітингу тощо за жанром).

¾ Художній (прозовий, поетичний за формою, ліричний, епічний, драматичний підстилі, гумореска, усмішка, балада, пісня, казка, легенда уривок з повісті, роману, новели, комедії, власне драми, трагедії тощо за жанром).

¾ Розмовний (розмовно-літературний, розмовно-побутовий підстилі, в межах якого стилю використовується і з якою метою – вказати).

¾ Офіційно-діловий (адміністративно-канцелярський, законодавчий, дипломатичний підстилі, назва документа).

¾ Окремо виділити епістолярний та конфесійний стилі (листи, церковні тексти).

2. Визначте комунікативну мету даного тексту (обмін інформацією, популяризація наукових знань, вплив на свідомість адресата, переконання його в правильності своєї думки, вираження автором власних емоцій, вплив на чуттєву сферу читача тощо).

3. Охарактеризуйте виражальні засоби мови тексту на всіх рівнях:

¾Фонетичні засоби стилістики (свідоме обрання варіанта норми з метою милозвучності, порушення фонетичних норм у тексті, мета автора). Алітерація, асонанс, звуконаслідування.

¾Лексичні засоби стилістики (використані автором метафори, омоніми, синоніми, антоніми, пароніми; знайдіть, якщо є в тексті, каламбур (гра слів), стилістичні фігури: посилювальний повтор, градація, ампліфікація, плеоназм, тавтологія, антитеза, оксиморон; назвіть у тексті терміни, мовні штампи, професійні слова, застарілу лексику, лексичні діалектизми, розмовно-просторічні слова (якщо є)).

¾Фразеологічні засоби стилістики (знайдіть, якщо є, у даному тексті фразеологічні словосполучення або речення, фразеологізми-заперечення, порівняння, вигуки, окремо визначте прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми, максими, сентенції, парадокси, літературні цитати, ремінісценції, вкажіть сталі вирази діловодства та наукові терміни і професіоналізми – стійкі словосполучення). Чи відбулася в тексті трансформація фразеологізмів?

¾ Стилістичні можливості словотвору (вкажіть способи деривації у тексті).

¾ Морфологічні засоби стилістики (вказати стилістичні функції окремих частин мови (граматичних категорій) у пропонованому для аналізу тексті, проаналізувати частотність вживання повнозначних і службових частин мови). Назвати, якщо є, асиндетон і полісиндетон.

¾Стилістичні ресурси синтаксису: вказати типи речень за метою висловлювання й інтонацією, знайти, якщо є, односкладні й неповні речення, вказати, чим ускладнені прості речення. Визначте типи складних речень у тексті, якщо є, вкажіть ССК. Визначте засоби зв’язку між реченнями у тексті, якщо є, вкажіть пряму, непряму, невласне пряму й вільну пряму мову. Знайдіть, якщо є, діалог або полілог. Якщо у тексті є період, знайдіть у ньому засновок, паузу й висновок( у класичному періоді), або покажіть структуру оберненого, обрамленого й обірваного періодів. Знайдіть, якщо є у тексті, синтаксичні засоби художньої виразності (анафора, епіфора, анепіфора, епанафора, парцеляція, лейтмотив, риторичні відповіді й запитання, рефрен)


 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ЧАСТИНА 4 | ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
<== 1 ==> |
Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.133 сек.) російська версія | українська версія

Генерация страницы за: 0.133 сек.