Студопедія
рос | укр

Головна сторінка Випадкова сторінка


КАТЕГОРІЇ:

АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія


Початок гетьманства


Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 1491Розрахунок вартості основних виробничих фондів машинобудівного підприємства включає визначення початкової, залишкової їх вартості на початок і на кінець року, балансової вартості, а також суми амортизаційних відрахувань.

Таблиця 2.5.

Вартісна оцінка основних виробничих фондів, тис. грн

Показник План Звіт
На початок року На кінець року На початок року На кінець року
Вартість основних виробничих фондів:        
- початкова 18498,00 19606,05 18498,00 19606,05
- залишкова 18273,68 18273,68 18273,68 18273,68
- зношення 224,33 1332,38 224,33 1332,38

 

Початкова вартість основних виробничих фондів досліджуваного підприємства на початок розрахункового року дорівнює сумі початкової вартості на початок року власних та орендованих основних фондів, які беремо з додатку 4, таблиця 4.2.

17760+738= 18498 (тис. грн.)

Зношення на початок року – це сума зношення на початок року власних і орендованих основних фондів досліджуваного підприємства, які беремо з додатку 4, таблиця 4.2.

177,43+ 46,9=224,33 (тис. грн.)

Залишкова вартість основних виробничих фондів досліджуваного підприємства на початок року дорівнює різниці між початковою вартістю та зношенням:

18498 – 224,33 = 18273,68 (тис. грн.)

Початкова вартість основних виробничих фондів досліджуваного підприємства на кінець розрахункового року розраховується як сума початкової вартості на початок розрахункового року та сума введених основних фондів, за відрахуванням суми виведених основних фондів, які беремо з додатку 5, таблиця 5.1.

18498+(1871,05-763)= 19606,05 (тис. грн.)

Залишкова вартість для робочого обладнання на початок року і на кінець однакова.

Зношення на кінець року дорівнює різниці між початковою і залишковою вартостями основних фондів.

19606,05 – 18273,68 = 1332,38 (тис. грн.)

Звітні дані по вартісній оцінці основних виробничих фондів дорівнюють плановим, тому планові показники копіюємо у звіт. Рівень амортизаційних відрахувань та балансової вартості розраховуємо аналогічно до планових показників.

 

Таблиця 2.6.

Розрахунок амортизаційних відрахувань, тис. грн.

План

Група основних фондів Балансова вартість на почтаок року Норма амортизації, % 1 квартал 2 квартал 3квартал 4 квартал за рік
Сума амортизації Балансова вартість Сума амортизації Балансова вартість Сума амортизації Балансова вартість Сума амортизації Балансова вартість Сума амортизації Балансова вартість
1 група 7986,22 159,72 7826,5 156,53 7669,97 153,4 7952,82 156,1 7575,31 625,76 7575,31
2 група 1867,18 186,72 1680,46 168,05 1512,42 151,24 1361,17 151,88 1682,1 657,88 1682,1
3 група 5462,19 327,73 5134,46 328,21 5813,25 348,8 5464,46 327,87 5136,59 1332,60 5136,59
4 група 2958,09 443,71 2514,37 1649,78 247,47 1402,31 210,35 1191,96 1224,52 1191,96
Разом 18273,68 - 1117,89 17155,79 975,78 16645,41 900,9 16180,76 846,2 15585,96 3840,76 15585,96

Звіт

Група основних фондів Балансова вартість на почтаок року Норма амортизації, % 1 квартал 2 квартал 3квартал 4 квартал за рік
Сума амортизації Балансова вартість Сума амортизації Балансова вартість Сума амортизації Балансова вартість Сума амортизації Балансова вартість Сума амортизації Балансова вартість
1 група 7986,22 159,72 7826,5 156,53 7669,97 153,4 7731,42 156,06 7790,21 625,71 7790,21
2 група 1867,18 186,72 1680,46 168,05 1512,42 151,24 1361,17 151,88 1682,1 657,88 1682,1
3 група 5462,19 327,73 5134,46 328,21 5813,25 348,80 5464,46 327,87 5136,59 1332,60 5136,59
4 група 2958,09 443,71 2514,37 350,08 1622,7 243,4 1379,29 206,89 1172,4 1244,09 1172,4
Разом 18273,68 - 1117,89 17155,79 1002,86 16618,33 896,84 15936,34 842,7 15781,29 3860,29 15781,29

 

Сума балансової вартості на початок року - це залишкова вартість на початок року, яка розрахована у таблиці 2.5. Потім ця сума довільно розбиваєть на чотири групи основних фондів. Норма амортизації встановлена законом для наших основних фондів і становить 2%, 10%, 6% та 15% для 1-ої, 2-ої, 3-ої та 40ої груп відповідно, це вноситься до таблиці.

Сума амортизації розраховується за формулою:

Аі = (БВпоч + , (2.2)

де БВпоч – балансова вартість основних фондів на початок періоду;

Ввв - вартість введених в експлуатацію основних виробничих фондів;

Ввиввартість виведених з експлуатації основних виробничих фондів;

Аі - сума амортизаційних відрахувань в і-тому періоді;

t – кількість місяців, що залишилась до кінця розрахункового періодупісля введення (виведення) в (з) експлуатацію основних виробничих фондів, не враховуючи місяця введення (виведення).

n – кількість місяців в розрахунковому періоді;

Нанорма амортизації для відповідної групи основних фондів, %.

Розрахуємо суму амортизаційних відрахувань для групи 1:

1 квартал: А1=(7986,22+0-0)*0,02 = 159,72 (тис. грн.);

БВ1=7986,22+0-0-159,72 = 7826,50 (тис. грн.)

2 квартал:А1= (7826,50+0-0)*0,02 = 156,53 (тис. грн.);

БВ1=7826,50+0-0-156,53 = 7669,97 (тис. грн.)

3 квартал: А1=(7669,97+436,25*0/3-0)*0,02 = 153,40 (тис. грн.);

БВ1=7669,97+436,25-0-153,40= 7952,82 (тис. грн.)

4 квартал: А1=(7952,82+0-221,4*1/3)*0,02 = 156,10 (тис. грн.);

БВ1=7952,82+0-221,4-156,10= 7575,31 (тис. грн.)

Аналогічно розраховуємо для інших трьох груп основних фондів.

Сума амортизації за рік - це сума амортизацій по кожному з кварталів, для кожної із груп. Балансова вартість за рік фактично дорівнює балансовій вартості на кінець четвертого кварталу.

Показники для звіту розраховуються аналогічно плановим, лише з різницею у даних щодо місяця введення/виведення основних фондів.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
впянанввпвговвяганманная | Запровадження реформ
<== 1 ==> | 2 | 3 |
Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.197 сек.) російська версія | українська версія

Генерация страницы за: 0.197 сек.
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7