Студопедія
рос | укр

Головна сторінка Випадкова сторінка


КАТЕГОРІЇ:

АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія


Запровадження реформ


Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 1587Кошторис витрат на виробництво продукції визначає загальну величину витрат підприємства, пов’язаних з виробництвом продукції в розрахунку на рік.

Кошторис виробництва складають за економічними елементами, до яких належать (для спрощення приймаємо незмінність витрат майбутніх періодів та залишків незавершеного виробництва на початок і на кінець року):

1) матеріальні витрати;

2) витрати на оплату праці;

3) відрахування на соціальні заходи;

4) амортизація;

5) інші операційні витрати.

Таблиця 2.7.

Розрахунок матеріальних витрат

План

Види ресурсів Ціна одиниці, грн. Норма витрат на виріб (без зворотніх відходів) Обсяг випуску, тис. шт. Загальні витрати ресурсів на технологічні потреби, тис. грн. Інші потреби, тис. грн. Всього, тис. грн
Й Д Т Й Д Т Й Д Т Разом
1. Сировина і матеріали: 2,37 15,44 1,31 88,96 - - - 4406,52 2007,00 3651,50 10065,01 - -
W, кг 1,20 14,44 0,84 88,95 251,75 34,21 4361,21 1384,10 3651,42 9396,73 - -
Х, кг 0,96 - 0,47 - 251,75 34,21 - 622,90 - 622,90 - -
Y, м3 0,18 1,00 - 0,01 251,75 34,21 45,31 - 0,07 45,38 - -
Z, м2 0,03 - - - 251,75 34,21 - - - - - -
2.Комплектуючі деталі, грн. - - - 58,20 - - 34,21 - - 1991,02 1991,02 - -
3. Всього матеріали, грн. 2,37 15,44 1,31 147,16 - - - 4406,52 2007,00 5642,52 12056,03 3616,81 15672,84
4. Паливо, кг. 3,80 8,70 1,10 - 251,75 - 8322,86 5751,68 - 14074,54 6333,54 20408,08
5.Електроенергія, кВт/год. 0,24 19,00 6,00 71,50 251,75 34,21 1147,98 1981,44 587,04 3716,46 1486,59 5203,05
Разом за планом - - - - - - - 13877,35 9740,12 6229,56 29847,03 11436,94 41283,96
Теж без ПДВ - - - - - - - 11564,46 8116,76 5191,30 24872,52 9530,78 34403,30

Звіт

Види ресурсів Ціна одиниці, грн. Норма витрат на виріб (без зворотніх відходів) Обсяг випуску, тис. шт. Загальні витрати ресурсів на технологічні потреби, тис. грн. Інші потреби, тис. грн. Всього, тис. грн
Й Д Т Й Д Т Й Д Т Разом
1. Сировина і матеріали: 2,47 14,48 1,23 83,44 - - - 4635,86 2077,22 3438,51 10151,59 - -
W, кг 1,25 13,54 0,79 83,43 270,2 32,87 4588,20 1432,53 3438,44 9459,17 - -
Х, кг 1,00 - 0,44 - 270,2 32,87 - 644,69 - 644,69 - -
Y, м3 0,19 0,94 - 0,01 270,2 32,87 47,66 - 0,07 47,73 - -
Z, м2 0,03 - - - 270,2 32,87 - - - - - -
2.Комплектуючі деталі, грн. - - - 54,59 - - 32,87 - - 1794,15 1794,15 - -
3. Всього матеріали, грн. 2,47 14,48 1,23 138,03 - - - 4635,86 2077,22 5232,66 11945,75 3583,72 15529,47
4. Паливо, кг. 3,97 8,16 1,03 - 270,2 - 8756,03 5952,93 - 14708,97 4412,69 19121,66
5.Електроенергія, кВт/год. 0,25 17,82 5,63 67,07 270,2 32,87 1207,73 2050,77 552,80 3811,30 1143,39 4954,69
Разом за планом - - - - - - - 14599,62 10080,93 5785,47 30466,02 9139,80 39605,82
Теж без ПДВ - - - - - - - 12166,35 8400,77 4821,22 25388,35 7616,50 33004,85

 

Ціну одиниці продукції беремо з додатку 5, таблиці 5.2, змінюючи одиниці вимірювання на необхідні.

На прикладі виробу Й, розрахуємо норму витрат на виріб для сировини W. Для цього: від одиниці відняти норму зокрема зворотних відходів (додаток 6, таблиця 6.1), поділену на 100%, а потім взяти з додатку1, таблиці 1.2 відповідну норму витрат сировини W й помножити на отримане число.

(1 – 6,86/100)*15,5 = 14,44 (кг.)

Для виробів Д та Т робимо аналогічні розрахунки.

Обсяг випуску переносимо з додатку1, таблиці 1.1, окремо для кожного виробу.

Для розрахунку загальних витрат на технологічні потреби знаходимо добуток ціни одиниці, норми витрат і обсягу випуску.

Для виробу Й, сировина W: 1,2* 14,44* 251,75 = 4361,21 (тис. грн.)

Витрати на комплектуючі:

58,2*34,21=1991,02 (тис. грн.)

Потім по загальним витратам розраховуємо стовпчик разом, для цього сумуємо загальні витрати спочатку окремо по кожному виду сировини і матеріалу, а потім їх сумуємо між собою і отримуємо загальну суму загальних витрат.

Маємо:

9396,73+ 622,9 + 45,38 = 10065,01 (тис. грн.)

Всього матеріали це є сума сировини і матеріалів та комплектуючих деталей по загальним витратам ресурсів на технологічні потреби. Загальні витрати на матеріали:

1991,02 + 10065,01 = 12056,03 (тис.грн)

Ціни на паливо та електроенергію переносимо з додатку 5, таблиці 5.2. Норму витрат комплектуючих деталей, палива та електроенергії ми переносимо з додатку 1, таблиці 1.2, обсяг виробництва переносимо теж з цього додатку, з таблиці 1.1. Загальні витрати ресурсів розраховуються множенням норми витрат на обсяг випуску.

Порахуємо загальні витрати на паливо для виробу Й:

3,8 * 8,7 * 251,75 = 8322,86 (тис. грн.)

Інші потреби по всього матеріалам - це добуток значення разом та даних про споживання матеріальних ресурсів на потреби виробничого та невиробничого характеру (додаток 5, таблиця 5.3).

Тобто: 12056,03 * 0,3 = 3616,81 (тис. грн.).

А всього - це сума інших потреб та загальних потреб:

12056,03 + 3616,81 = 15672,84 (тис. грн.).

Для того, щоб порахувати інші потреби по паливу та електроенергії множимо сумарні витрати по всім виробам на коефіцієнт споживання паливно-енергетичних ресурсів на потреби виробничого та невиробничого характеру з додатку 5, таблиці 5.3. і отримуємо для палива:

14074,54 * 0,45 = 6333,54 (тис. грн.).

Для електроенергії:

3716,46 * 0,4 = 1486,59 (тис. грн.).

Всього - сума статей: інші потреби та разом.

Для палива:

14074,54 + 6333,54 = 20408,08 (тис. грн.).

Для електроенергії:

3716,46 + 1486,59 = 5203,05 (тис. грн.).

Разом за планом - це сума всього матеріалів, палива та електроенергії по загальним витратам ресурсів, іншим потребам та всього.

Графа теж без ПДВ = разом за планом / 1,2.

Разом всього витрат:

15672,84 + 20408,08 +5203,05 = 41283,96 (тис.грн.).

Витрати разом без ПДВ: 41283,96 / 1,2 = 34403,3 (тис. грн.).

У звітному періоді порівняно із планом відбуваються певні зміни. Для їх врахування у таблиці 6.2, додаток 6 наведено дані про зміни цін на матеріальні ресурси та про перегляд норм їх витрат порівняно з планом у звітному періоді. Для розрахунку фактичних матеріальних витрат необхідно врахувати відповідні коефіцієнти зростання цін на матеріальні та паливно-енергетичні ресурси та зниження норм витрачання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві у звітному році.

Таблиця 2.8

Кошторис витрат на виробництво продукції

№ п/ч Елементи витрат План Звіт
Сума, тис грн % Сума, тис грн %
Матеріальні витрати (без ПДВ) 34403,30 47,73 33004,85 46,82
Витрати на оплату праці 19765,79 27,42 19721,84 27,98
Відрахування на соціальні заходи 7511,00 10,42 7494,30 10,63
Амортизація 3840,76 5,33 3860,29 5,48
Інші витрати 6552,09 9,09 6408,13 9,09
  Всього витрат 72072,94 100,00 70489,40 100,00

Матеріальні витрати (без ПДВ) переносимо з таблиці 2.7 відповідно за план і за звіт.

Витрати на оплату праці – це ФОЗП, яке вже розраховане, переносимо з п.2.3.

Відрахування на соціальні заходи – це певні відрахування до спеціальних позабюджетних фондів, які розраховуються за встановленими відсотковими ставками від фонду оплати праці ( для розрахунку приймаємо загальну величину відрахувань на соціальні заходи, яка загалом становить 38% від фонду оплати праці підприємства), і отримуємо:

Відрахування на соціальні заходи = ФОЗП * 38%:

19765,79*38% = 7511,00 (тис. грн.).

Величина амортизаційних відрахувань визначена у таблиці 2.6.

Інших витрат – приймаємо на рівні 10% від суми витрат, маємо:

Інші витрати = Сума витрат * 10%

(34403,30+ 19765,79+ 7511,00 + 3840,76) *0,1 = 6552,09 (тис. грн.).

Всього витрати – це є загальна сума всіх витрат:

(34403,30+ 19765,79+ 7511,00 + 3840,76+ 6552,09 = 72072,94 (тис. грн.).

За тим самим алгоритмом розраховуємо кошторис витрат на виробництво продукції на звіт.

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Початок гетьманства | Зречення гетьманства
1 | <== 2 ==> | 3 |
Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.194 сек.) російська версія | українська версія

Генерация страницы за: 0.194 сек.
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7