Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ. 1. Академічне релігієзнавство: Підручник
1. Академічне релігієзнавство: Підручник. – К.: Світ знань, 2000. –

862 с.

2. Алексієвець О.М. Релігія балтів та слов’ян. –Тернопіль: «Літопис», 2007. – 207 с.

3. Бодак В.А. Релігія і культура: взаємодія та взаємовплив. – К.: Дрогобич : Коло, 2005. – 306 с.

4. Волошин В. Епістемологія релігії: онтологічні припущення, ключові концепти, пізнавальні стратегії [Текст] : монографія / Володимир Волошин ; Донец. нац. ун-т, Каф. філос. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 446 с.

5. Дуда Н.М., Тарасенко О.О. Світові релігії: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / НЛУУ. Кафедра соціології та культурології. – Л. : ЗУКЦ, 2008. – 200 c.

6. Дудар Н., Филипович Л. Новітні релігійні течії: український контекст (огляд, документи, переклади). – К.: Наукова думка, 2000. – 120 с.

7. Дэникен Эрих фон. Посланники из космоса / Дмитрий Красников (пер.), Алена Иванова (пер.). – Х.; Белгород: Клуб Семейного Досуга, 2010. – 320 с.

8. Загадочные явления природы и Вселенной. – Донецк: БАО, 2010. – 352 с.

9. Колодний А.М., Скиртач В.М., Мозговий Л.І., Творіна О.Л., Мозговий О.Л. Релігієзнавство: Навч. посібник / Слов'янський держ. педагогічний ун-т. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 267 с.

10. Кондратьєв І.В. Історія релігій Сходу: іслам: навч.-метод. посібник. – Чернігів: ЧДПУ ім. Т.Г.Шевченка, 2008. – 43 с.

11. Лебедєва Н.Г., Джурелюк О.Т., Самойленко Д.О. Релігієзнавство: навч. посібник / Донбаський держ. технічний ун-т. – Алчевськ : ДонДТУ, 2008. – 293 c.

12. Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: підручник. – 3-ге вид., доп. – К.: Академвидав, 2012. – 464 с.

13. Луцький І.М. Специфіка творення права у слов’янських народів, які прийняли християнство від Візантії // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: Матеріали ІІ Всеукр. наук.-теорет. конф. / Ред. кол.: Є.М. Моісеєв, О.М. Джужа, М.В. Костицький. – К.: КНУВС, 2009. – С. 17-18.

14. Мороз Л.А. Драгоценный щит предков / Людмила Анатольевна Мороз. – Донецк: БАО, 2010. – 256 с.

15. Петрик В.М., Сьомін С.В. та ін. Нетрадиційні релігійні та містичні культи України: Навчальний посібник / За заг. ред. В. В. Остроухова – К., 2003. – 336 с.

16. Практичне релігієзнавство [Текст] : колект. моногр. / за ред. проф. А. Колодного і Л. Филиповича. – К. : Українська конфедерація журналістів : Українська асоціація релігієзнавців, 2012. – 314 с.

17. Прибутько П.С. Релігієзнавство. Навчальний посібник. ‑ К.: В-во А. Паливода. ‑ 2012 . – 199 с.

18. Релігієзнавство: Підручник/ За заг. ред. В.М. Вовк, Б.Ф. Чміля. – К. : Атіка, 2009. – 552 с.

19. Саган О.Н. Вселенське Православ’я: суть, історія, сучасний стан. – К.: Світ Знань, 2004. – 912 с.

20. Сапєлкіна З.П. Релігія і культура. Релігійний туризм [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Злата Петрівна Сапєлкіна. – К. : Вид-во АПСВ Федерації Профспілок України, 2012. – 187 с.

21. Сидоренко О.П., Корлюк С.С., Посполітак Т.Є., Постоян Т. Г., Філянін М. С., Чебан О. М. Релігієзнавство: підручник / О.П. Сидоренко (ред.). – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2012. – 470 с.

22. Сьомін С.В., Кальниш Ю.Г., Петрик В.М., Остороухов В.В. Державно-церковні відносини: світовий досвід і Україна (історико- політичний аналіз) / Європейський ун-т / І.І. Тимошенко (ред.). – К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2002. – 135 с.

23. Токарев С.А. Религия в истории народов мира / А.Н. Красников (общ.ред.и предисл.). – 5.изд., испр. и доп. – М.: Республика, 2005. – 543 с.

24. Филипович Л.О., Бабій М.Ю., Єленський В.Є., Здіорук С.І., Колодний А.М. Релігія і нація в суспільному житті України й світу / НАН України; Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди. – К. : Наукова думка, 2006. – 287 с.

25. Фрилінг Рудольф. Християнство та іслам. – Львів: Свічадо, 2011. – 136 с.

26. Черній А.М. Релігієзнавство: підруч. — 3-ге вид., доп. — К. : Академвидав, 2012. — 400 с.

27. Шашкова Л.О. Наукове і релігійне знання: можливості співставлення. – Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2012. – № 21. – С. 62-65.

28. Юрій М.Ф. Релігієзнавство: Навч. посібник. – К. : Дакор, 2006. –

406 с.

29. Актуальні питання соціально значущої діяльності церков та релігійних організацій в Україні / за ред. А. Колодного – К.: “Благовіст”, 2007. – 547 с.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 644. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.017 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7