Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Визначення показників якості вантажопідйомних кранів. Показники якості вантажопідйомних кранів включаються до стандартів, які заново розробляються або переглядаються
 

Показники якості вантажопідйомних кранів включаються до стандартів, які заново розробляються або переглядаються, до технічних умов, технічних завдань, карт технічного рівня і якості продукції [7].

Вони можуть бути застосовані для оцінки якості кранів таких типів:

- крани мостові: електричні загального призначення; спеціальні і металургійні; електричні однобалочні (у т.ч. кран-балки) опорні і підвісні; електричні двобалочні підвісні; електричні крани-штабелери;

- крани козлові та мостові перевантажувачі;

- крани кабельні;

- крани-штабелери стелажні;

- крани консольні (пересувні, поворотні) електричні і ручні;

- крани стрілові самохідні: автомобільні, пнемоколісні, гусеничні, залізничні перевантажувальні, на спеціальному шасі автомобільного типу, на коротко базовому шасі;

- крани баштові;

- крани портальні.

Усі показники якості класифікуються на 10 груп (див. таблицю 1.1):

1 Показники призначення.

2 Показники маси і опорних навантажень.

3 Показники компактності.

4 Показники надійності.

5 Показники технологічності.

6 Ергономічні показники.

7 Показники безпеки.

8 Естетичні показники.

9 Показники стандартизації і уніфікації.

10 Патентно-правові показники.

 

 


Таблиця 1.1 – Характеристика показників якості

Назва класифікаційної групи (підгрупи) і назва показника Визначення показника, аналітичне або графічне його уявлення
1 ПОКАЗНИКИ ПРИЗНАЧЕННЯ  
1.1 Класифікаційні показники  
1.1.1 Вантажопідйомність QНОМ, т Маса номінального (максимального робочого вантажу, на піднімання якого розраховується кран.
1.1.2 Вантажний момент МГР, Н·м Сума величин вильоту крана R і ваги вантажу G, відповідної вантажопідйомності крана Q на даному вильоті R (1.1)
1.1.3 Висота підйому Н, м 1 Для всіх кранів, крім мостових, висота підйому – відстань по вертикалі від рівня стоянки крана до вантажозахватного органа. який заноситься у верхньому положенні: а) при гаках і вилах – до поверхні їх опору; б) при інших вантажозахватних органах – до нижньої точки (при замкнутому положенні органа) (рис. 1.1) 2 Для мостових кранів висота підйому відраховується від рівня підлоги і визначається без навантаження (рис. 1.2) Рисунок 1.1 Рисунок 1.2
1.1.4 Глибина опускання h, м 1 Для всіх кранів, крім мостових, глибина опускання – відстань по вертикалі від рівня стоянки крана до вантажозахватного органа, який знаходиться у нижньому положенні: а) при гаках і вилах – до поверхні їх опору; б) при інших вантажозахватних органах – до їх нижньої точки (при замкнутому положенні органа) (рис. 1.3) 2 Для мостових кранів глибина опускання відраховується від рівня рейки (рис. 1.4) Рисунок 1.3 Рисунок 1.4

 

1.1.5 Проліт L, м Для мостових і козлових кранів проліт-відстань по горизонталі між осями рейок кранового шляху (рис. 1.5) Рисунок 1.5
1.1.6 Колія K,м Для стрілових кранів колія – відстань по горизонталі між осями рейок коліс ходової частини крана (рис. 1.6) Для вантажних візків колія – відстань між осями рейок (рис. 1.7) Рисунок 1.6 Рисунок 1.7
1.1.7 Виліт консолі Lк, м Найбільша відстань по горизонталі від осі опори крана, найближчої до консолі, до осі вантажозахватного органа, розташованого на консолі (рис. 1.8) Рисунок 1.8
1.1.8 Виліт найбільший Rmax (найменший Rmin), м Максимальна (мінімальна) відстань по горизонталі від осі поворотної частини крана до вертикальної осі вантажозахватного органа без його навантаження з умовою розташування крана. Для стрілових самохідних кранів виліт вимірюється з вантажем Рисунок 1.9
1.1.9 Режим роботи Комплексна характеристика механізму або крана, яка враховує характер навантажень та їхню тривалість
1.2 Показники продуктивності  
1.2.1 Швидкість підйому (опускання) vп(о), м/с Швидкість вертикального переміщення робочого вантажу при сталому режимі руху
1.2.2 Швидкість посадки vпс, м/с Найменша швидкість опускання найбільшого робочого вантажу при його монтажі або укладанні при сталому режимі руху
1.2.3 Швидкість пересування крана vг, м/с Швидкість пересування крана при сталому режимі руху. Визначається при пересуванні крана по горизонтальному шляху з робочим вантажем і при швидкості вітру не більш 3 м/с на висоти 10 м
1.2.4 Швидкість пересування вантажного візка vв, м/с Швидкість пересування вантажного візка при сталому режимі руху. Визначається при пересуванні візка по горизонтальному шляху з найбільшим робочим вантажем і при швидкості вітру не більш 3 м/с на висоті 10 м.
1.2.5 Частота обертання , с-1 Кутова швидкість обертання поворотної частини крана при сталому режимі руху. Визначається при найбільшому вильоті з робочим вантажем з умовою розташування крана на горизонтальній площі і при швидкості вітру не більш 3 м/с на висоті 10 м.
1.2.6 Швидкість зміни вильоту vз.в., м/с Середня швидкість горизонтального переміщення робочого вантажу при сталому режимі руху. Визначається при зміні вильоту від найбільшого до найменшого з умовою розташування крана на горизонтальній площі і при швидкості вітру не більш 3 м/с на висоті 10 м.
1.2.7 Тривалість зміни вильоту tз.в., c Час, необхідний для зміни вильоту від найбільшого до найменшого. Визначається при зміні вильоту з навантаженням, яке відповідає вантажопідйомності крана для найбільшого вильоту з умовою розташування крана на горизонтальній площі і при швидкості вітру не більш З м/с на висоті 10 м.
1.2.8 Тривалість спрацьовування вантажозахватів tc, с Час, необхідний для приведення вантажозахватів із неробочого (незамкненого) положення в робоче (замкнене) положення і назад. , де - середня маса вантажу (з урахуванням вантажозахватного органа), який піднімається за зміну, т, - маса вантажозахватного органа, т.
1.2.9 Коефіцієнт корисної вантажопідйомності Ккв  
1.3 Показники мобільності  
1.3.1 Транспортна швидкість vтр, км/год Найбільша швидкість пересування крана у транспортному положенні, яка забезпечується власним приводом

 

 

1.3.2 Швидкість буксування vб, км/го Найбільша швидкість пересування крана у транспортному положенні за допомогою транспорту, який здійснює буксування
1.3.3 Трудомісткість переводу крану із транспортного положення у робоче Ттр, люд.-год Затрати праці на монтаж крана та підготовку його до експлуатації
1.3.4 Преборюваний схил шляху , % Схил шляху, який переборюється краном з постійною транспортною швидкістю (рис. 2.10) (2.3) Рисунок 1.10
1.3.5 Радіус повороту Rп, м Найменший радіус кола, описаний зовнішнім переднім колесом крана при зміні напрямку руху (рис. 1.11) Рисунок 1.11
1.3.6 Радіус заокруглення шляху Rз, м Найменший радіус заокруглення осі внутрішньої рейки на криволінійній ділянці шляху (рис. 2.12) Рисунок 1.12
1.3.7 Навантаження на колесо (вісь) при транспортуванні Ртр, кн. Величина найбільшого вертикального навантаження, яке передає одне колесо (вісь) на шлях (колесо) при транспортуванні крана
1.3.8 Середній тиск крана на грунт Р, Мпа Відношення ваги стрілового самохідного гусеничного крана з противагою у заправленому сталі до площі його опорної поверхні
1.3.9 Ширина у транспортному положенні Втр, м Габарит по ширині самохідного крана у транспортному положенні
1.3.10 Висота у транспортному положенні Нтр, м Габарит по висоті самохідного крана у транспортному положенні
1.3.11 Довжина у транспортному положенні Lтр, м Габарит по довжині самохідного крана у транспортному положенні
2 ПОКАЗНИКИ МАСИ І ОПОРНИХ НАВАНТАЖЕНЬ  
2.1 Конструктивна маса mк, т Маса крана без баласту і противаги у незаправленому стані, тобто без палива, масла, мастильних матеріалів і води Для стрілових кранів приймається у складанні з основною стрілою і противагою у незаправленному стані
2.2 Загальна маса mз, т Повна маса крана у заправленому стані з баластом і противагою
2.3 Навантаження на колесо при роботі Рр, кН Величина найбільшого вертикального навантаження, яке передає одне колесо на крановий шлях або вісь при роботі крана
3 ПОКАЗНИКИ КОМПАКТНОСТІ  
3.1 Підхід С, м Мінімальна відстань по горизонталі від осі кранової рейки до вертикальної осі вантажозахватного органа (рис. 1.13)   Рисунок 1.13
3.2 Підхід до краю консолі а, м Найменша відстань по горизонталі від краю консолі до осі вантажозахватного органа (рис. 1.14)   Рисунок 1.14

 

3.3 Боковий габарит в, м Відстань по горизонталі від крайньої точки візка (балки) до поздовжньої осі підкранової рейки (рис. 1.15)   Рисунок 1.15
3.4 Габарит уздовж шляху В, м Відстань між проекціями крайніх по ходу руху точок крана на поздовжню вісь кранового шляху (рис. 1.16)   Рисунок 1.16
3.5 Задній габарит Rг, м Найбільший радіус поворотної частини крана з боку, протилежного стрілі крана (рис. 1.17)   Рисунок 1.17

 

3.6 Вертикальний підхід hз, м Відстань по вертикалі від вантажозахватного органа, який знаходиться у верхньому робочому положенні, до рівня головки опорної рейки (для опорних кранів) або до нижньої полки кранового шляху (для підвісних кранів) (рис. 1.19, а, б) а – для опорних кранів; б – для підвісних кранів Рисунок 1.19
3.7 Верхній габарит l, м Відстань по вертикалі від рівня головки опорної рейки (для опорних кранів) або нижньої полки кранового шляху (для підвісних кранів) до верхньої точки крана (рис. 1.19, а, б).
3.8 Нижній габарит f, м Відстань по вертикалі від рівня головки опорної рейки (для опорних кранів) або нижньої полки кранового шляху (для підвісних кранів) до нижньої точки прольотної частини крана (рис. 1.19, а, б)
4 ПОКАЗНИКИ НАДІЙНОСТІ  
4.1 Напрацювання між відказами tн, год.роб/відказ Середня тривалість справної роботи крана між двома суміжними відказами: де - тривалість справної роботи крана між двома суміжними відказами, годин; N - кількість відказів крана за відрізок часу, який розглядається
4.2 Питома тривалість усунення відказів (або питома тривалість ремонту) , год.рем/год.спр.роб Відношення тривалості ремонту крана за певний відрізок часу до тривалості справжньої його роботи за цей же відрізок часу:
4.3 Питома трудомісткість технічних обслуговувань , люд.- год./год.спр.роб Відношення сумарної трудомісткості технічних обслуговувань крана Тто за певний відрізок часу до тривалості справної його роботи за цей же відрізок часу
4.4 Коефіцієнт готовності Кг Відношення тривалості справної роботи крана за певний відрізок часу до суми тривалості справної роботи крана і тривалості ремонту крана за цей же відрізок часу
5 ПОКАЗНИКИ ТЕХНОЛОГIЧНОСТІ  
5.1 Трудомісткість виготовлення Тв, люд.- год Затрати праці і часу на виготовлення одиниці продукції
5.2 Трудомісткість монтажу Тм, люд,- год Затрати праці і часу на монтаж одиниці продукції
5.3 Собівартість виготовлення Св грн. Вартість витрат підприємства на виготовлення одиниці продукції
6 ЕРГОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ  
6.1 Гігієнічний показник Г, бал Комплексний бальний показник, характеризує рівень гігієнічних умов при керуванні краном: температуру, вологість, забрудненість повітря, шум, вібрацію
6.2 Показник зручності керування К, бал Комплексний бальний показник, який характеризує рівень антропометричних і психофізіологічних умов роботи оператора (зручність положення, відповідність органів та приладів керування силовим, швидкісним і іншим психофізіологічним можливостям людини
7 ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ  
7.1 Комплексний показник безпеки Кб, бал Комплексний бальний показник, яких характеризує ступінь захисту здоров'я людини у процесі роботи крана, а також при обслуговуванні та ремонті
8 ЕСТЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ  
8.1 Показних раціональності і сучасності естетичного рішення Е, бал Комплексний бальний показник, який характеризує ступінь відповідності форми і кольорового рішення крана його функціональному призначенню і сучасним тенденціям формоутворення і кольорового рішення у машинобудуванні
8.2 Показник якості оздоблення О, бал Комплексний бальний показник, який характеризує якість оброблення і покриття, а також декоративність і функціональність елементів оздоблення, зовнішніх поверхонь крана
9 ПОКАЗНИКИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І УНІФІКАЦІЇ  
9.1 Коефіцієнт застосовності Кз Відношення загальної кількості типорозмірів складових частин крана (механізму) п«г за винятком кількості типорозмірів оригінальних складових частин , до загальної кількості :

 

9.2 Коефіцієнт повторюваності Кп Відношення загальної кількості типорозмірів складових частин крана (механізму) до загальної кількості найменувань типорозмірів цих складових частин :
10 ПАТЕНТНО-ПРАВОВІ ПОКАЗНИКИ  
10.1 Показник територіального розповсюдження Ат.р Відношення кількості країн, по яким кран володіє патентною чистотою, до сумарної кількості основних країн - виробників і країн імовірного експорту і продукту ліцензій на кран
10.2 Кількість патентів Nn, шт. Сумарна кількість вітчизняних і зарубіжних авторських свідоцтв та патентів, які захищають кран у цілому і його складові частини

 

Робота виконується у такій послідовності:

 

1 Для одного із типів кранів (додаток А), номер якого відповідає номеру індивідуального варіанта студента, виписати властиві тільки цьому крану показники якості. Геометричні показники якості показати на принциповій схемі (або схемах) крана, а розрахункові показники подати у вигляді формул.

 

1.4 Контрольні питання

1 На які джерела інформації орієнтується покупець або замовник крана при порівняти і оцінці показників якості крана, який він вибирає?

2 До яких показників слід віднести термін роботи і технічний ресурс крана?

3 Який показник якості із числа перелічених у цій роботі може відбити той факт, що кран може робити у автоматичному режимі (з автоматичним керуванням), або для нього треба ввести спеціальний показник?Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 259. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия