Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 

1. Які функції виконує гра в педагогічній практиці?

а) виховну, творчу, розважальну;

б) виховну, пізнавальну, фізіологічну;

в) оздоровчу, духовну, естетичну.

2. Що характерно для рухливої гри?

а) творчі активні рухові дії, мотивовані її сюжетом;

б) розвиток духовних сил;

в) активні рухові дії без правил.

3. Що включає в себе поняття «рухливі ігри»?

а) різноманітні ігри, побудовані на рухах;

б) ті, що поєднують у собі елементи гри й видовища;

в) ті, що вимагають вирішення розумових завдань;

г) ті, що основуються на кмітливості, русі та ерудиції.

4. Де застосовуються рухливі ігри зі спеціальною спрямованістю?

а) у школах, дитячих садках;

б) у лікувальних цілях, спортивному тренуванні;

в) у дитячих таборах, під час шкільних перерв.

5. Які рухливі ігри в педагогічній практиці займають основне місце?

а) елементарні рухливі ігри;

б) колективні, індивідуальні;

в) імітаційні ігри.

6. Чим відрізняються рухливі ігри від спортивних?

а) вони не мають строго регламентованих правил, системи організації й не потребують спеціальної підготовки;

б) необхідні тверді правила, передбачається точна кількість учасників;

в) необхідно мати певний рівень загальної і спеціальної підготовки, не мають строго регламентованих правил.

7. Які методичні прийоми характерні для рухливої гри?

а) творчість, елементи змагань, організація учасників;

б) образність, елементи змагань, природність рухів;

в) ритмічність, організація змагань, рухливі завдання.

8. Для вирішення яких завдань, як вважав Ян Коменський, потрібно використовувати рухливі ігри?

а) оздоровчих, гігієнічних, духовних;

б) оздоровчих, виховних, освітніх;

в) виховних, оздоровчих, творчих.

9. Що найкраще проявляється в іграх, на думку Є.Славинецького?

а) своє внутрішнє «я»;

б) характер, схильності дитини.

10. Які методичні настанови П.Ф.Лесгафта щодо проведення гри використовуються педагогами і сьогодні?

а) визначення мети, відповідність гри силам і здібностям дитини;

б) визначення мети, забезпечення позитивного емоційного впливу на гравців;

в) визначення мети, систематичність і послідовність проведення ігор, спонукання учасників до прояву активності, самостійності;

г) відповіді а), б), в).

11. Які стадії розвитку дитячої гри відповідно до віку визначав А.С.Макаренко?

а) до 5 років, від 5 до11, від 11 до 14;

б) до 6 років, від 6 до 12, від 12 до 14;

в) до 7 років, від 7 до 13, від 13 до 15.

12. Які автори розглядали питання взаємопоєднання рухливих ігор з іншими засобами фізичного виховання, зокрема зі спортом?

а) І.М.Коротков, В.П.Філін;

б) Л.В.Билєєва, В.М.Качашкін;

в) С.В.Покровський, А.А.Гугін.

13. Із чим пов`язано виникнення ігор у суспільстві?

а) зі створенням матеріальних передумов;

б) зі становленням і розвитком суспільної свідомості;

в) з характером виховання підростаючого покоління у суспільствах.

14. З якими святами античної Греції тісно пов`язана ігрова діяльність людей?

а) Діоніса, Ареса, Афіни;

б) Діоніса, Деметри, Афіни;

в) Афіни, Персефони, Гефеста.

15. У якому місті проходили давньогрецькі Олімпійські ігри?

а) Афіни;

б) Олімпія;

в) Спарта.

16. Який характер носили свята у Давньому Римі?

а) фізичної й духовної гармонії;

б) видовища – тріумфальної процесії;

в) образності дій, фізичної сили.

17. Як виникли спортивні ігри?

а) історично внаслідок еволюції;

б) від народних рухливих ігор.

18. У чому полягає суть гри?

а) у протиборстві;

б) у досягненні мети.

19. Ігри, які розподіляються за видами рухів,- це?

а) ігри з перебіжками, з опором, орієнтуванням;

б) ігри з бігом, стрибками у висоту, метанням, киданням і ловленням м’яча;

в) ігри з перешкодами, що легко долаються.

20. Імітаційні ігри - це?

а) ігри з подоланням перешкод, опором;

б) ігри на місцевості;

в) ігри, які базуються на основі досвіду дітей, наявних у них уявлень і знань про навколишнє життя, професії дорослих.

21. Як групуються рухливі та національні ігри за характером їхньої рухливості?

а) у приміщені, на відкритім повітрі;

б) ігри на уроці, на перерві, на святі;

в) ігри великої й середньої рухливості та малорухомі ігри.

22. Для вирішення яких завдань використовують рухливі і національні ігри?

а) освітніх, виховних;

б) оздоровчих, гігієнічних;

в) відповіді а) і б).

23. До освітніх завдань належать:?

а) удосконалення і закріплення навичок;

б) виховання фізичних якостей;

в) сприяння нормальному розвитку організму учнів.

24. До виховних завдань належать:?

а) удосконалення і закріплення навичок;

б) виховання фізичних і морально-волових якостей;

в) сприяння нормальному розвитку організму учнів.

25. Чим визначаються типи конфліктних ситуацій у рухливих іграх?

а) педагогічними установками;

б) принципами організації колективу;

в) відповіді а) і б).

26. Які ігри можна віднести до таких, що містять конфліктні ситуацій першого виду?

а) вправи на увагу, несподівані перешикування, виконання ритмічних рухів;

б) протиборство з ведучим, ігри на зразок перебіжок, із квачем;

в) естафети й перегони.

27. Які рухливі та національні ігри використовуються для виховання спритності?

а) ігри, які спонукають дітей переходити від одних дій до інших відповідно до обставин, що змінюються;

б) ігри, що вимагають миттєвих відповідей на звукові, тактильні, зорові сигнали.

28. Які рухливі та національні ігри можна використовувати для виховання сили в учнів 1-3-х класів?

а) ігри, які вимагають прояву короткочасних швидкісно-силових напружень;

б) ігри з нетривалими силовими напруженнями динамічного характеру;

в) ігри з досить значними, але нетривалими переважно силовими напруженнями.

29. Які рухливі ігри відповідають вихованню витривалості в учнів 1-3-х класів ?

а) ігри з кількаразовими повтореннями дій, з безперервною руховою діяльністю, пов’язаною зі значними затратами сил та енергії;

б) доцільні ігри з досить тривалими безперервними руховими діями.

30. Через який час після їди варто починати і закінчувати рухливі ігри?

а) через 0,5 години після їди та закінчувати не пізніше ніж за 0,5 години до їди;

б) через 1 годину після їди та закінчувати не пізніше ніж за 0,5 години до їди;

в) через 2 години після їди та закінчувати не пізніше ніж за 1 годину до їди.

31. Якою повинна бути середня температура у спортивному залі ?

а) 15-16 °С;

б) 18-19 °С;

в) 20-21 °С.

32. Які рухливі і національні ігри використовуються для розвитку спритності?

а) ігри, які спонукають дітей переходити від одних дій до інших відповідно до мінливих обставин;

б) ігри, що вимагають миттєвих відповідей на звукові, тактильні, зорові сигнали;

33. Яким чином варто удосконалювати спритність?

а) використовуючи вправи зі швидкою зміною ситуацій;

б) використовуючи вправи, які вимагають точності, швидкості та координації рухів;

в) виконуючи старти з різних вихідних положень;

г) відповіді а) і б).

34. Яким чином варто удосконалювати пасивну гнучкість?

а) при виконанні статичних вправ;

б) при виконанні рухів махового характеру.

35. Які рухливі ігри можна використовувати для виховання сили в учнів 1-3-х класів?

а) ігри, які вимагають прояву короткочасних швидкісно-силових напружень;

б) ігри з нетривалими силовими напруженнями динамічного характеру;

в) ігри з досить значними, але нетривалими переважно силовими напруженнями.

36. Які рухливі ігри сприяють вихованню витривалості в учнів 1-3-х класів ?

а) ігри з кількаразовим повторенням дій, з безперервною руховою діяльністю, пов’язаною зі значними затратами сил та енергії;

б) доцільні ігри з досить тривалими безперервними руховими діями.

37. Які вправи найбільш ефективні для виховання витривалості?

а) в яких бере участь велика кількість м’язових груп;

б) спеціальні й основні вправи ігрових видів спорту;

в) вправи, що вимагають негайних рухових реакцій в обстановці, що часто змінюється;

г) відповіді а) і б).

38. Для чого необхідно застосовувати метод поступового ускладнення завдань?

а) для формування рішучості й сміливості;

б) для формування почуття відповідальності, спортивної честі;

в) для подолання страху, невіри в себе;

г) відповіді а) і в).

39. Яке значення при проведенні ігор-естафет має доступність ігрових вправ?

а) сприяє вихованню в дітей упевненості в собі;

б) сприяє подоланню страху перед завданням;

в) відповіді а) і б).

40. До чого необхідно залучати дітей по черзі при проведенні рухливих і національних ігор?

а) до підрахунку очок;

б) до роздачі та збору ігрового обладнання;

в) відповіді а) і б).

41. Які стосунки повинні встановитися між дітьми та вчителем-тренером на уроці або тренуванні?

а) співробітницькі;

б) авторитарні;

в) шанобливі;

г) доброзичливі;

д) відповіді а), в) і г).

42. Яке значення для учнів початкових класів мають рухливі ігри з різними невеликими за розміром предметами?

а) підвищують тактильну й м’язово-рухову чутливість;

б) удосконалюють рухи рук і пальців;

в) відповіді а) і б).

43. Які помилки варто вважати дрібними при оцінюванні знань і вмінь учнів з рухливих ігор?

а) помилки, пов’язані з незначними відхиленнями від доцільного використання рухових дій;

б) помилки, які не мають явно вираженого негативного впливу на результати ігрових дій;

в) недоцільне застосування рухових дій;

г) незнання або порушення основних правил;

д) відповіді а) і б).

44. Які рухливі ігри доцільно планувати у першій і четвертій чвертях?

а) ігри з бігом на швидкість, метанням на дальність;

б) для розвитку спритності, рівноваги, орієнтування.

45. Які рухливі ігри доцільно планувати наприкінці навчального року?

а) ігри, добре відомі дітям;

б) ігри для розвитку швидкості та спритності.

46. Які рухливі ігри варто використовувати в заключній частині уроку?

а) ті, що сприяють концентрації уваги, оволодінню стройовими та

загальнорозвивальними вправами;

б) ті, що сприяють відновленню;

в) ті, що сприяють вирішенню основних завдань.

47. Які рухливі ігри недоступні для учнів 1-2-х класів?

а) ігри зі складними рухами й взаєминами між учасниками;

б) ігри імітаційного та сюжетного характеру.

48. Які рухи найбільш стомлюють учнів 1-2-х класів?

а) рухи на швидкість;

б) силові рухи;

в) одноманітні рухи.

49. Які рухливі ігри більше подобаються дітям молодшого шкільного віку?

а) ігри з перебіжками, стрибками, ловленням;

б) колективні ігри.

50. Які рухливі ігри, рекомендується проводити з учнями 1-2-х класів?

а) колективні;

б) індивідуальні;

в) сюжетно-ролеві.

51. Чого необхідно уникати під час поясненні рухливих ігор учням 1-3-х класів?

а) надмірної образності;

б) довготривалого пояснення.

52. Як рекомендується визначати ведучих серед учнів 1-3-х класів?

а) за бажанням самих дітей;

б) за призначенням керівника.

53. Які зміни відбуваються у психіці дітей 10-11 років?

а) зростає сила й рухливість нервових процесів;

б) підвищується збудливість центральної нервової системи.

 

54. Чим відрізняються ігри хлопчиків і дівчаток 10-11 років?

а) істотно не відрізняються;

б) дівчаткам подобаються спокійні ігри, хлопцям – ігри з елементами єдиноборства;

в) дівчаток більше приваблюють ігри, що вимагають спритності й точності рухів, а хлопчиків - взаємовиручки й боротьби за м'яч.

55. З якого класу рекомендується використовувати командні ігри?

а) з другого;

б) з четвертого;

в) з п’ятого.

56. Які рухливі ігри цікавлять дітей у 12-14 років?

а) зі складними сюжетними лініями;

б) естафети з подоланням перешкод;

в) ігри на зразок «завдання»;

г) відповіді а), б) і в).

57. Чи можуть рухливі ігри викликати у дітей злобу, агресію?

а) так;

б) ні.

58. Чим характеризується психіка дітей 12-14 років?

а) різкими змінами настрою;

б) раптовістю прийняття рішень;

в) самостійністю мислення;

г) відповіді а), б) і в).

59. Які рухливі ігри користуються найбільшою популярністю у підлітків?

а) самостійні;

б) командні;

в) сюжетні.

60. У чому полягає основне завдання рухливих ігор для юнаків і дівчат 15-18 років?

а) удосконалювання спортивної підготовки;

б) удосконалюваня техніки гри;

в) удосконалювання тактики гри.

61. Що необхідно враховувати вчителю при проведенні рухливих ігор з юнаками і дівчатами 15-18 років?

а) конфліктність у колективі;

б) загострену реакцію на результат гри;

в) вразливе сприйняття негативних оцінок їхньої поведінки.

62. У чому полягають особливості методики рухливих ігор на уроках фізичної культури?

а) між рухливими іграми та іншими вправами повинен бути

забезпечений тісний взаємозв’язок;

б) до уроків включають ігри, подібні за структурою й характером

до тих вправ, які вперше на ньому вивчаються;

в) відповіді а) і б).

63. У яких випадках підготовка до проведення гри є особливо важливою?

а) коли гра пропонується вперше;

б) коли гра проводиться на свіжому повітрі.

64. Що необхідно продумати керівникові перш ніж проводити гру?

а) заздалегідь намітити ролі гравців;

б) вибрати собі помічника;

в) відповіді а) і б).

65. Як необхідно розмістити учасників перш ніж пояснювати гру?

а) вишикувати гравців у початкове положення, з якого вони власне і розпочнуть гру;

б) вишикувати гравців у шеренгу.

66. Скільки способів пояснення гри пропонується в педагогічній літературі?

а) 4;

б) 6;

в) 5.

67. Що є приводом для визначення моменту закінчення гри?

а) перші ознаки стомлення;

б) зменшення зацікавленості;

в) порушення правил;

г) відповіді а), б) і в).

68. Скільки існує способів визначення ведучих?

а) 4;

б) 3;

в) 5.

69. За якими основними ознаками класифікують естафети?

а) за способом дії гравців;

б) за кількістю завдань;

в) за способом організації учасників;

г) відповіді а), б) і в).

70. Що необхідно враховувати вчителю під час вибору естафет?

а) форму проведення заняття;

б) наявність інвентарю;

в) час проведення гри.

71. У якій частині уроку краще проводити естафети?

а) у підготовчій частині;

б) на початку основної частини;

в) у кінці основної частини.

72. Скільки разів необхідно проводити естафету?

а) 2;

б) 3;

в) 4.

73. Що включає в себе 1-й етап вирішення педагогічного завдання?

а) розповідь і показ правильної техніки виконання елемента;

б) виправлення помилок;

в) проведення аналізу результатів ігрового процесу та допущених

помилок.

74. Яке значення мають ігри, які проводяться під час перерв?

а) гігієнічне, освітнє й оздоровче;

б) виховне й освітнє;

в) гігієнічне й виховне.

75. Які рухливі та національні ігри варто проводити під час перерв?

а) прості за змістом, короткотривалі;

б) командні;

в) ігри з м’ячем;

76. Скільки ігор у групі продовженого дня варто проводити протягом тижня?

а) 5 ігор;

б) кожного дня;

в) не менше 3-х занять.

77. З яких ігор рекомендується починати заняття у групі продовженого дня з учнями 1-3-х класів?

а) з малорухливих;

б) зі складних за структурою;

в) із тих, що вимагають уваги, спостережливості.

78. Коли потрібно проводити ігри на святі?

а) після основного святкового заходу;

б) після театралізованого концерту;

в) після урочи­стої частини.

79. Коли необхідно проводити рухливі ігри в літніх дитячих таборах?

а) під час ранкової зарядки;

б) під час зборів ланок і загонів;

в) як окремі заходи між декількома загонами в таборі;

г) відповіді а), б) і в).

80. Які рухливі ігри в літніх дитячих таборах особливо цінні?

а) на місцевості, на великих пересічених ділянках;

б) ті, що вимагають тривалого часу для проведення;

в) ігри з м’ячем;

г) відповіді а) і б).

81. Як при непарній кількості команд у змаганнях за круговою системою потрібно проводити зустрічі команд?

а) кожного ігрового дня зустрічаються наступні команди;

б) у кожному турі одна з команд вихідна;

в) остання за порядком жеребкування команда грає в другому колі.

82. Скільки ігор-естафет варто використовувати при проведенні змагань із комплексу рухливих ігор?

а) 6-10 ігор-естафет;

б) не менше ніж 12 ігор-естафет;

в) 5-7 ігор-естафет.

83. Як треба розподілити ігри, ігрові вправи і конкурси при проведенні змагань з комплексу рухливих ігор?

а) у такій послідовності, щоб не допустити перевтоми і надмірного збудження дітей;

б) забезпечити можливість для оптимального прояву їхніх здібностей;

в) відповіді а) і б).

84. З якою метою використовуються рухливі ігри у структурі спортивних занять?

а) допомагають знімати втому та напруження в юних спортсменів;

б) сприяють забезпеченню психологічної готовності до змагань;

в) служать засобом морально-вольового виховання;

г) відповіді а), б) і в).

85. Для чого необхідно систематично проводити різні рухливі ігри зі спортсменами?

а) дозволяють створити певний запас рухів;

б) легше формується нова навичка;

в) відповіді а) і б).

86. Які тактичні прийоми можна удосконалювати в рухливих іграх?

а) уміння відчувати мікровідрізки часу;

б) швидкість і ритм рухів;

в) уміло розподіляти сили на дистанції;

г) відповіді а), б) і в).

87. Що необхідно зробити тренеру при стомленні або порушенні стійкості уваги спортсмена на тренуванні?

а) дати можливість спортсменам відпочити;

б) застосувати рухливу гру;

в) закінчити тренування.

88. До яких частин тренування необхідно включати рухливу гру?

а) до розминки та основної;

б) до основної та заключної;

в) до розминки та заключної.

89. Для чого необхідно застосовувати рухливі ігри при відборі дітей у спортивні секції?

а) для виявлення індивідуальності дітей;

б) для виявлення психічних можливостей;

в) для виявлення здібностей і схильності до окремих вправ;

г) відповіді а), б) і в).

90. У якій послідовності потрібно вдосконалювати техніку гри у футбол за допомогою рухливих ігор?

а) зупинки, ведення, викидання, оволодіння м'ячем, прийоми і удари по м'ячу;

б) ведення, викидання, прийоми і удари по м'ячу, зупинки, оволодіння м'ячем;

в) прийоми та удари по м'ячу, зупинки, ведення, викидання, оволодіння м'ячем.

91. Що необхідно знати і враховувати при підборі рухливих ігор для занять у спортивних секціях ?

а) здібності гравців;

б) попередній досвід;

в) вік гравців;

г) відповіді а) і б).

92. Що включає в себе поняття ігор, які підводять до спортивної діяльності?

а) це систематично організовувані рухливі ігри, які сприяють успішному оволодінню елементами спортивної техніки та найпростішим тактичним діям в окремих видах спорту;

б) це рухливі ігри, які проводяться безпосередньо перед заняттями фізичною культурою для розминки і профілактики травматизму;

в) це спортивні ігри, що проводяться на зменшених майданчиках і з полегшеним інвентарем.

93. Як розділити учасників для гри фігурним крокуванням або розрахунком рухомої колони ?

а) діти перешиковуються з колони по одному в колону по два, по три, де кожна з новоутворених колон – одна з команд;

б) шикуються в шеренгу, а потім розраховуються на таку кількість номерів, скільки має бути команд у грі.

94. Після яких слів гравці починають рух у грі «Космонавти»?

а) «спізнілим — місця немає!»

б) «раз, два, три!»;

в) «обернемося навколо»;

г) «космонавти, вперед!».

95. Після якої команди у грі «Всі до своїх прапорців» учасники біжать до прапорців?

а) після першого свистка;

б) після другого свистка;

в) після команди «Всі до своїх прапорців!»;

г) після команди «Зібрати прапорці!».

96. Які рухи зобов'язані повторювати гравці за керівником у грі «Заборонений рух»?

а) усі рухи;

б) усі, окрім забороненого;

в) тільки заборонений;

г) тільки один, заздалегідь визначений;

д) ті, що імітують рухи тварин.

97. У якому порядку шикуються гравці перед початком гри «Виклик номерів»?

а) утворюють коло в центрі майданчика;

б) стають у колони на лінії старту;

в) стають попарно обличчям один до одного;

г) стають у шеренгу обличчям до керівника.

98. У якому випадку вважається, що гравець припустився помилки, і за це він штрафується у грі «Слухай сигнал»?

а) якщо гравець виконав команду до сигналу;

б) якщо гравець не виконав команду після сигналу;

в) якщо гравець не зупинився після сигналу;

г) якщо гравець не став на своє місце;

д) якщо гравець не назвав свого номера.

99. На скільки команд необхідно розділити учасників у грі «Боротьба за м'яч»?

а) на 3;

б) це не командна гра;

в) на 2;

г) в залежності від кількості гравців.

100. У кого намагаються влучити м'ячем у грі «Ящірка»?

а) у першого гравця;

б) в останнього гравця;

в) у капітана.

 

27. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Былеева Л.В. Подвижные игры: учеб. пособие для ин-тов физ.кул. / Л.В.Былеева, И.М.Коротков, В.Г.Яковлев. – М.: ФиС, 1974. – 208 с.

2. Геллер Е.М. Игровая направленность как фактор гуманизации детско-юношеского спорта / Геллер Е.М. // Спорт, духовные ценности, культура. – М., 1997. – Вып. 7. – С. 174-175.

3. Демчишин А.А. Спортивные и подвижные игры в физическом воспитании детей и подростков / А.А. Демчишин, В.Н. Мухин, Р.С. Мозола. – К.: Здоровья, 1989. – 168 с.

4. Жуков М.Н. Подвижные игры: учебник для студентов пед. вузов / М.Н.Жуков. – М.: Академия, 2002. – 160 с.

5. Коротков И.М. Подвижные игры в школе: в помощь учителям физ. культуры / И.М. Коротков. – М.: Просвещение, 1979. – 190 с.

6. Накутний І.Д. Ігри в легкій атлетиці / І.Д. Накутний. – К.: Здоровья, 1974. – 144 с.

7. Обертинська А.П. Масові ігри та свята / А.П. Обертинська. – К.: Вища школа, 1980. – 179 с.

8. Питомець О.П. Рухливі ігри: навч.-метод.посібник / О.П.Питомець. – К.: Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 2007. – 110 с.

9. Подвижные игры: учеб. пособие для студентов вузов и судей физической культуры / И.М.Коротков, Л.В. Былеева, Р.В. Климкова и др. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. – 229 с.

10. Позакласний час. Фізкультурно-спортивна робота у літньому оздоровчому таборі. – К.: Київська правда, 2008. – № 5. – С. 124 – 126.

11. Портных Ю.И. Спортивные и подвижные игры: учебник для средних спец. учебных заведений физ. культури / Ю.И. Портных. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 344 с.: ил.

12. Гальченко Л.В. Деякі аспекти організації та проведення рухливих і національних ігор майбутніми вчителями фізичної культури на заняттях зі школярами, які мають відхилення у стані здоров’я / Л.В. Гальченко // Вісник Запорізького національного університету. – 2011. - № 1(5). – С.10-19.

13. Сокирко О.С. Методика проведення рухливих ігор: навчально-методичний посібник для студентів факультетів фізичного виховання та інститутів фізичної культури / О.С. Сокирко, М.М, Чечель., І.Є. Дядечко. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – 36 с.

14. Цюпак Т. Методика проведення естафет із дітьми шкільного віку / Т.Цюпак, Ю.Цюпак // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць. – 2009. – №3. – С. 50-52.

15. Яковлев В.Г. Подвижные игры: учеб. пособие для студентов фак. физ. воспитания пед. ин-тов / В.Г.Яковлев, В.П.Ратников. – М.: Просвещение, 1977. – 143 с.

 

 

Навчально-методичне видання

(українською мовою)

 

 

Гальченко Лія Володимирівна

 

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 687. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.039 сек.) русская версия | украинская версия