Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Дебиеттер тізімі
Рефератты дайындаудағы қойылатын талаптар:

а) рефераттың көлемі 10-15 басылған бет болуы тиіс (рефераттың көлеміне қосымша беттер кірмейді);

б) рефератты сауатты жазу және мазмұндау барысында сөйлемді құрастыру мәдениеті сақталуы тиіс;

в) тақырыпты мазмұндау барысында қолданылған әдебиеттерге сілтеу жасау қажет;

г) библиографияны дұрыс құрастыру.

Презентация құрастыру талаптары:

а) презентация «Microsoft Power Point» бағдарламасы бойынша құрастырылады;

б) слайдтар саны 10-15 тал;

в) презентациялық слайдтарға үлкен текстер жазыуға болмайды,жеңіл қабылданылатындай және сауатты жасалынуы керек;

г) соңғы слайдта библиография көрсетілуі қажет.

6. Тапсыру мерзімі: «Жалпы генетика негіздері»» бөлімінің аралық бақылауына дейін.

7. Бағалау критерийлері:барлығы 100 баллмен бағаланады, ол 100% - ке сәйкес келеді.

8. Әдебиеттер:

8.1.Корочкин Л.И. Клонирование животных // Соросовский образовательный журнал, 1999,

8.2.4, с. 10-16.

8.3.Баев А.А. «Геном человека»: некоторые этико-правовые проблемы настоящего и

8.4.будущего//Человек, 1995, №2.

8.5.Гоголевский. П.А., Здановский В.М. Клонирование. // Проблемы репродукции, N3-

8.6.1998, с.11-16.

8.7.Конюхов Б.В. Долли - случайность или закономерность? Журнал "Человек", 1998, №3.

8.8.С. 10-13.

8.9.Интернет сайттар:

http://www.ufolog.ru/articles/detail.aspx?id=2984

http://www.rusmedserv.com/problreprod/1998/3/article_94.html

http://medicinform.net/.

http://qz.government.kz/docs/k090000193_20100630_kaz~2.htm.

 

9. Бақылау:

9.1.1.Жасушаларды клондау әдістері.

9.2.2.Клондауға қандай жасушалар жарайды?

9.3.3.Медицинадағы клондауды қолданатын негізгі салалар.

9.4.Ұлпа мен ағзаны клондау- адам өмірін құтқарудың жолы.

Тақырып бойынша үш тілде түсіндірме сөздер:

  Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын тілінде
Прокариоттардың геномы- нуклеоид ДНҚ-ның сақиналы молекуласының және бiрнеше кiшi сақиналы ДНҚ молекулаларынан - плазмидалардан тұрады. Геном прокариот- представлен кольцевой молекулой ДНК нуклеоида и несколькими маленькими кольцевыми ДНК плазмид. Prokaryotic genome-is a circular DNA molecule-nukleoida and several small circular DNA plasmids.
Эукариоттардың геномы- хромосомалардың ДНҚ-сы сызықшалы молекулалардан және митохондриялар мен пластидалардың ДНҚ-сы сақиналы молекулалардан тұрады. Геном эукариот -представлен линейными молекулами ДНК хромосом и кольцевыми молекулами ДНК митохондрий и пластид. Eukaryotes-submitted DNA molecules linear chromosomes and mitochondrial DNA molecules using ring and plastids.
Клон- Бір аналық жасушадан алынған, генетикалық тұрақтылықпен сипатталатын жасушалар популяциясын – клон деп атайды.   Клон- Клеточную популяцию, полученную от одной родительской клетки и обладающей генетической стабильностью, называют клоном. Clone-Cell population, received from one parent cell and genetic stability, called a clone.
ДНҚ-ны клондау процесі- ДНҚ-ны бөліп алып оны фрагментациялау, идентификациялау, яғни ұқсастықтарын теңестіріп анықтау және ол фрагменттердің орасан көп көшірмелерін алу жұмыстарын қамтиды. Клонирование ДНК- включает в себя процессы выделения, фрагментирования, идентификации и копирования в больших количествах фрагментов ДНК. Cloning of DNA-includes the processes of selection, framing, identification and copy large quantities of DNA fragments.
Трансформация- Генді (ДНҚ фрагментін) плазмиданаың көмегімен тасымалдап қондыру процесі Трансформация- Процесс переноса гена (фрагмента ДНК) с помощью плазмиды Transformation-is the process of transferring the gene (DNA fragment) by using plasmids

 

 

Құрастырушы: Қ.Е.ЖүзжанДата добавления: 2014-11-12; просмотров: 1209. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия