Студопедия — Добування штучних волокон.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Добування штучних волокон.


ПЛАН

  1. Поняття про штучні волокна.
  2. Добування штучних волокон.
  3. Хімічна основа виробництва штучних волокон.
  4. Ацетатне волокно.

 

  1. Поняття про штучні волокна.

З давніх часів люди широко використовують при­родні волокнисті матеріали для виготовлення одягу та різних виробів домашнього вжитку. Одні із цих матеріалів мають рослинне походження й склада­ються із целюлози, наприклад льон, бавовна; інші — тваринне походження й складаються з білків, напри­клад вовна, шовк.

Хімічні волокна формуються із органічних полімерів. Розрізняють: · штучні волокна які дістають з природних полімерів, гладкої обробленої целюлози та її ефірів, · синтетичні волокна, які дістають з синтетичних полімерів. До хімічних волокон також відносять волокна з неорганічних полімерів, наприклад (скляне волокно і борне волокно).В промисловості штучне волокно виготовляють у вигляді – штапельних волокон, довжиною 35–120 мм, джгутиків, комплексних ниток, монониток.В 60–70 рр. були створені штучні волокна із полімерів з синтетичними особливостями (термостійкі волокна, вуглеводневі волокна, фтороволокна).Штучне волокно формується із відфільтрованих і дегазорованих розчинів. Штапельне волокно і джгути, перероблене в чистому вигляді, в суміші з другими штучними волокнами, призначені для виготовлення тканини, трикотажу, нетканих матеріалів. Джгутики використовують для прикрашення килимів.Із текстильних комплексних ниток виготовляють трикотаж.Волокно з специфічними особливостями служить для виготовлення спецодягу, тепло- і електризації, фільтрів. Промисловість штучних волокон особливо синтетичних, розвивається швидкими темпами.

Незрідка штучні волокна використовують не у вигляді довгих ниток (шовку), а у вигляді штапе­лю — різаних некручених волокон завдовжки в кіль­ка сантиметрів. Штапель можна використовувати для спільного прядіння з іншими волокнами, напри­клад з вовною.

 

Добування штучних волокон.

У ролі вихідного природного полімеру для добуван­ня штучних волокон беруть целюлозу, виділену з дере­вини, або бавовняний пух, що залишається на насінні бавовнику після того, як з нього знімуть волокна ба­вовни.

Для того щоб розташувати лінійні молекули полі­меру вздовж осі утвореного волокна, насамперед їх слід відокремити одне від одного, зробити рухливи­ми, здатними до переміщення. Цього можна досягти розплавленням полімеру або його розчиненням. Розплавити целюлозу неможливо: при нагріванні вона руйнується. Отже, треба шукати можливість розчи­нення целюлози.

Цього можна досягти шляхом її хімічної обробки. Целюлозу обробляють оцтовим ангідридом у присут­ності сульфатної кислоти (оцтовий ангідрид — більш сильний естерифікаційний засіб, аніж оцтова кисло­та).

Продукт естерифікації — триацетат целюлози роз­чиняють у суміші дихлорметану СН2С12 та етилового спирту. Утворюється в'язкий розчин, в якому моле­кули полімеру вже можуть переміщатися й набувати того чи іншого потрібного порядку.

З метою добування волокон розчин полімеру про­давлюють через фільєри, які являють собою металеві ковпачки із численними отворами. Утворювані тонкі струмені розчину опускаються у вертикальну шахту заввишки приблизно 3 м, через яку проходить нагріте повітря. Під дією теплоти розчинник випаровується, і три­ацетат целюлози утворює тонкі довгі волоконця, які потім скручують у нитки для подальшої переробки. При проходженні через отвори фільєри макромолеку­ли, як колоди при сплаві по вузькій річці, починають вишиковуватися вздовж струменя розчину. У про­цесі подальшої обробки розташування макромолекул у них стає ще більш упорядкованим. Це призводить до великої міцності волоконець й утворених ними ниток.

У промисловості добувають волокна і тим, і ін­шим способом. Волокна, добуті переробкою природ­них полімерних матеріалів, називають штучними, а добуті із синтезованих полімерів — синтетични­ми. Штучні й синтетичні волокна об'єднують в одну групу хімічних волокон, тому що при добуванні і тих, і інших, на відміну від природних волокон, викорис­товують хімічні методи.

 

3. Хімічна основа виробництва штучних волокон.

У зв'язку із тим, що останнім часом потреби насе­лення в тканинах і техніці по суті зросли, волокнис­тих матеріалів не вистачає. Саме тому волокна стали добувати хімічним способом.

Існує два хімічні способи отримання волокон.

Ос­кільки волокна характеризуються впорядкованим, орієнтованим вздовж осі волокна, розташуванням лінійних макромолекул, то можна взяти природний полімер неупорядкованої структури й шляхом тієї чи іншої обробки переробити в ньому розташування мак­ромолекул, укласти їх в одному напрямку.

Можливий також інший спосіб — добути полімер синтетичним шляхом і потім здійснити в ньому потрібне укладання молекул.

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 5154. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Педагогическая структура процесса социализации Характеризуя социализацию как педагогический процессе, следует рассмотреть ее основные компоненты: цель, содержание, средства, функции субъекта и объекта...

Типовые ситуационные задачи. Задача 1. Больной К., 38 лет, шахтер по профессии, во время планового медицинского осмотра предъявил жалобы на появление одышки при значительной физической   Задача 1. Больной К., 38 лет, шахтер по профессии, во время планового медицинского осмотра предъявил жалобы на появление одышки при значительной физической нагрузке. Из медицинской книжки установлено, что он страдает врожденным пороком сердца....

Типовые ситуационные задачи. Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт. ст. Влияние психоэмоциональных факторов отсутствует. Колебаний АД практически нет. Головной боли нет. Нормализовать...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия