Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Добування штучних волокон.


ПЛАН

  1. Поняття про штучні волокна.
  2. Добування штучних волокон.
  3. Хімічна основа виробництва штучних волокон.
  4. Ацетатне волокно.

 

  1. Поняття про штучні волокна.

З давніх часів люди широко використовують при­родні волокнисті матеріали для виготовлення одягу та різних виробів домашнього вжитку. Одні із цих матеріалів мають рослинне походження й склада­ються із целюлози, наприклад льон, бавовна; інші — тваринне походження й складаються з білків, напри­клад вовна, шовк.

Хімічні волокна формуються із органічних полімерів. Розрізняють: · штучні волокна які дістають з природних полімерів, гладкої обробленої целюлози та її ефірів, · синтетичні волокна, які дістають з синтетичних полімерів. До хімічних волокон також відносять волокна з неорганічних полімерів, наприклад (скляне волокно і борне волокно).В промисловості штучне волокно виготовляють у вигляді – штапельних волокон, довжиною 35–120 мм, джгутиків, комплексних ниток, монониток.В 60–70 рр. були створені штучні волокна із полімерів з синтетичними особливостями (термостійкі волокна, вуглеводневі волокна, фтороволокна).Штучне волокно формується із відфільтрованих і дегазорованих розчинів. Штапельне волокно і джгути, перероблене в чистому вигляді, в суміші з другими штучними волокнами, призначені для виготовлення тканини, трикотажу, нетканих матеріалів. Джгутики використовують для прикрашення килимів.Із текстильних комплексних ниток виготовляють трикотаж.Волокно з специфічними особливостями служить для виготовлення спецодягу, тепло- і електризації, фільтрів. Промисловість штучних волокон особливо синтетичних, розвивається швидкими темпами.

Незрідка штучні волокна використовують не у вигляді довгих ниток (шовку), а у вигляді штапе­лю — різаних некручених волокон завдовжки в кіль­ка сантиметрів. Штапель можна використовувати для спільного прядіння з іншими волокнами, напри­клад з вовною.

 

Добування штучних волокон.

У ролі вихідного природного полімеру для добуван­ня штучних волокон беруть целюлозу, виділену з дере­вини, або бавовняний пух, що залишається на насінні бавовнику після того, як з нього знімуть волокна ба­вовни.

Для того щоб розташувати лінійні молекули полі­меру вздовж осі утвореного волокна, насамперед їх слід відокремити одне від одного, зробити рухливи­ми, здатними до переміщення. Цього можна досягти розплавленням полімеру або його розчиненням. Розплавити целюлозу неможливо: при нагріванні вона руйнується. Отже, треба шукати можливість розчи­нення целюлози.

Цього можна досягти шляхом її хімічної обробки. Целюлозу обробляють оцтовим ангідридом у присут­ності сульфатної кислоти (оцтовий ангідрид — більш сильний естерифікаційний засіб, аніж оцтова кисло­та).

Продукт естерифікації — триацетат целюлози роз­чиняють у суміші дихлорметану СН2С12 та етилового спирту. Утворюється в'язкий розчин, в якому моле­кули полімеру вже можуть переміщатися й набувати того чи іншого потрібного порядку.

З метою добування волокон розчин полімеру про­давлюють через фільєри, які являють собою металеві ковпачки із численними отворами. Утворювані тонкі струмені розчину опускаються у вертикальну шахту заввишки приблизно 3 м, через яку проходить нагріте повітря. Під дією теплоти розчинник випаровується, і три­ацетат целюлози утворює тонкі довгі волоконця, які потім скручують у нитки для подальшої переробки. При проходженні через отвори фільєри макромолеку­ли, як колоди при сплаві по вузькій річці, починають вишиковуватися вздовж струменя розчину. У про­цесі подальшої обробки розташування макромолекул у них стає ще більш упорядкованим. Це призводить до великої міцності волоконець й утворених ними ниток.

У промисловості добувають волокна і тим, і ін­шим способом. Волокна, добуті переробкою природ­них полімерних матеріалів, називають штучними, а добуті із синтезованих полімерів — синтетични­ми. Штучні й синтетичні волокна об'єднують в одну групу хімічних волокон, тому що при добуванні і тих, і інших, на відміну від природних волокон, викорис­товують хімічні методи.

 

3. Хімічна основа виробництва штучних волокон.

У зв'язку із тим, що останнім часом потреби насе­лення в тканинах і техніці по суті зросли, волокнис­тих матеріалів не вистачає. Саме тому волокна стали добувати хімічним способом.

Існує два хімічні способи отримання волокон.

Ос­кільки волокна характеризуються впорядкованим, орієнтованим вздовж осі волокна, розташуванням лінійних макромолекул, то можна взяти природний полімер неупорядкованої структури й шляхом тієї чи іншої обробки переробити в ньому розташування мак­ромолекул, укласти їх в одному напрямку.

Можливий також інший спосіб — добути полімер синтетичним шляхом і потім здійснити в ньому потрібне укладання молекул.

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 4695. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Методы прогнозирования национальной экономики, их особенности, классификация В настоящее время по оценке специалистов насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования, но на практике, в качестве основных используется около 20 методов...

Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия   Содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является глубокое и всестороннее изучение экономической информации о функционировании анализируемого субъекта хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих...

Образование соседних чисел Фрагмент: Программная задача: показать образование числа 4 и числа 3 друг из друга...

КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес. Согласно ГОСТ 4835-2006* устанавливаются типы колесных пар для грузовых вагонов с осями РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм. Номинальный диаметр колеса – 950 мм...

Философские школы эпохи эллинизма (неоплатонизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм). Эпоха эллинизма со времени походов Александра Македонского, в результате которых была образована гигантская империя от Индии на востоке до Греции и Македонии на западе...

Демографияда "Демографиялық жарылыс" дегеніміз не? Демография (грекше демос — халық) — халықтың құрылымын...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.018 сек.) русская версия | украинская версия