Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Показники фінансової стійкості ПрАТ «МЗМВ» «Оскар» за 2010-2012 рр.
Абсолютні показники (тис. грн.) Значення показника
Власні оборотні кошти
Власні і довгострокові позичені джерела
Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат
Забезпечення запасів власними оборотними коштами
Забезпечення запасів власними і довгостроковими позиченими джерелами
Забезпечення запасів загальною величиною основних джерел
Відносні показники (коефіцієнт)
Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами 1,66 1,04 0,55
Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів 7,00 3,99 1,71
Коефіцієнт маневрування власного капіталу 0,95 0,47 0,19
Індекс постійного активу 1,96 1,48 1,20
Коефіцієнт довгострокового залучення позичених коштів 0,48 0,25 0,12
Коефіцієнт реальної вартості майна 0,41 0,60 0,59
Коефіцієнт автономії 0,39 0,51 0,64
Коефіцієнт фінансової залежності 2,54 1,93 1,55
Коефіцієнт фінансування 0,65 1,08 1,87
Плече фінансового лівериджу 1,52 0,92 0,53
Коефіцієнт покриття відсотків 0,95 1,05 5,26

*Джерело: розраховано автором на підставі фінансової звітності підприємства (Додаток А)

З даних табл. 2.7 можна зроби висновок про стійке формування на досліджуваному підприємстві власних оборотних коштів, що розцінюється позитивно. Однак негативною є динаміка показника, що виявляється у щорічному скороченні його величини: в цілому за три роки спостерігаємо майже потрійне скорочення. Проте необхідно зазначити, що навіть такої суми власних оборотних коштів достатньо для покриття запасів і затрат, тобто фінансову стійкість ПрАТ «МЗМВ «Оскар» згідно класичної теорії фінансового аналізу можна охарактеризувати як абсолютну.

Щодо відносних показників фінансової стійкості слід зазначити, що їх зміни продовж трьох років були неоднозначними. Так, сприятливим фактом є підвищення коефіцієнта фінансової автономії з 0,39 в 2010 р. до 0,64 в 2012 р., так само, як і зростаюча динаміка коефіцієнта фінансування, коефіцієнта покриття відсотків (більше, ніж у 5 разів), зниження плеча фінансового левериджу, коефіцієнта фінансової залежності та більше. Всі ці зміни вказують на посилення ролі власних джерел формування капіталу заводу і зниження його залежності від коштів інвесторів і кредиторів, що за умови високої вартості таких джерел фінансування на ринку позикового капіталу України вважається позитивним.

Підвищення рівня показника реальної вартості майна з 0,41 в 2010 році до 0,59 в 2012 р. свідчить про нарощення підприємством тієї його частини, яка приймає безпосередню участь у виробничих процесах, а отже, про посилення технічної бази виробництва.

Всі відносні показники фінансової стійкості, пов’язані з ефективністю використання власних оборотних коштів, через зниження величини останніх, мали негативну динаміку. Тобто ПрАТ «МЗМВ «Оскар» необхідно звернути увагу на відновлення базових основ стійкого фінансового стану через механізм регулювання власного оборотного капіталу та ліквідувати причини, пов’язані з його скороченням для мінімізації ризику втрати платоспроможності.

Також важливими для аналізу фінансового стану підприємства є показники ліквідності, які наведені в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 715. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.018 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7