Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

 

Кафедра цивільного права та процесу

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни

«Цивільні делікти»

підготовки магістра напряму

030402 «Право»

спеціальність 8.03040101 «Правознавство»

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Львів-2012

ТЕМИ ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять

Вступні зауваження. На семінарські заняття винесено ті проблемні питання, які в меншій мірі висвітлюються на лекціях. Але знання лекційного матеріалу допоможе студентам ґрунтовно підготуватися до семінарського заняття.

Список рекомендованої літератури поданий у програмі навчальної дисципліни.

Методичні матеріали «Цивільні делікти» покликані допомогти студентам у підготовці до семінарських занять.

Мета семінарів – реалізувати набуті знання, вміння і навички у практичній діяльності.

Завдання семінарських занять – навчити студентів:

· застосовувати норми законодавства про господарське судочинство;

· поглибити теоретичні знання, отримані на лекціях;

· узагальнювати судову практику та робити відповідні висновки за результатами узагальнення;

· правильно використовувати роз’яснення судових органів у процесі застосування норм законодавства.

Основою для підготовки студентів до семінарських занять є тематичні плани. При підготовці до семінарського заняття студент повинен всебічно розглянути і засвоїти питання, що були предметом лекції та винесені на розгляд, а саме:

· ознайомитися з планом семінарського заняття та переліком навчальної літератури, наведеним наприкінці плану;

· перевірити наявність попереднього конспекту лекцій;

· підготувати питання до викладача з теми семінарського заняття;

· підготувати статті з проблемних питань за темою семінару.

У процесі підготовки студент має чітко усвідомлювати зміст питань, що виносяться на обговорення, сформувати власну позицію щодо проблемних питань та вміти її доводити. Для цього йому необхідно здійснити аналіз норм чинного законодавства та практики його застосування, опрацювати монографії, доповіді та статті щодо вдосконалення законодавства про господарське судочинство.

Позитивною є практика підготовки студентами до семінарських занять рефератів, наукових статей, змістовних доповідей.

Під час семінарського заняття викладач оцінює усні та/або письмові відповіді студентів, підготовлені доповіді, реферати, участь у дискусіях та ділових іграх, вміння доводити власну думку.

Особливу увагу викладач звертає на вирішення конкретних практичних ситуацій. Студент не обмежується лише відповіддю «правомірно» чи «неправомірно», «так» або «ні», а повинен обов’язково її обґрунтувати.

Оцінки, отримані на семінарських заняття, враховуються в підсумковій оцінці з дисципліни «Цивільні делікти».

Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільні делікти» зобов’язують студентів самостійно вивчити питання, що не були предметом лекційного заняття. Для цього студентам необхідно здійснити пошук відповідних інформаційних джерел та аналітично їх опрацювати.

Підготовка студентів до семінарських занять потребує:

· опрацювання лекційного матеріалу з обов’язковим вивченням запропонованих викладачем визначень, підготовки відповідей на питання, які будуть розглядатися на семінарському занятті;

· вивчення господарського процесуального законодавства;

· опрацювання монографічних видань, наукових статей, судової практики;

· написання реферативних робіт;

· конспектування важливих для студента питань.

Тематика реферативних робіт дається по кожній темі навчальної дисципліни. Студентам пропонується написати реферат і скласти на його основі змістову доповідь, яку буде заслухано на семінарському занятті. Мета доповіді – засвоєння іншими студентами основних аспектів розглянутої теми.

Вимоги до рефератів:

· обсяг – 10-15 сторінок формату А4;

· обґрунтування у вступній частини актуальності вибраної теми;

· наявність власних висновків і пропозицій;

· наявність списку використаних джерел.

З метою раціонального використання часу на семінарському занятті може бути заслухано не більше двох доповідей за змістом рефератів. Час, що залишився, використовується для усних та/або письмових опитувань студентів. Кращі реферати можуть бути рекомендовані до друку як наукові статті, подаватися на конкурси студентських наукових робіт.Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 303. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.018 сек.) русская версия | украинская версия