Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Студенттердің өзіндік жұмыс тақырыптарының жоспары
(СӨЖ)

Тақырып Әдебиеттер Әдістемелік ұсыныстар Бақылау түрі [*] Орындалу мерзімі (апта)
Корпорацияның қаржы қызметінің міндеттері Негізгі 1-3   Корпорацияның қаржы саясаты Конспект
Қаржы математикалық базалық ұымдары Негізгі 1-3   Қаржы экономикалық есептер Есептеулер жүргізу 2,3
Амортизация және оның негізгі капиталды жаңартудағы рөлі Негізгі 1-3   Корпорацияның негізгі капиталы Баяндама
Айналым капиталын пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері Негізгі 1-3   Корпорацияның айналым капиталы Есептеулер жүргізу
Ағымдағы шығынды жоспарлау Негізгі 1-3   Корпорацияның шығындары Баяндама
Корпорацияның негізгі қызметінен алынатын кіріс Негізгі 1-3   Корпорацияның кірісін қалыптастыру Реферат
Корпорацияның бөлінбеген кірісі Негізгі 1-3   Кәсіпорынның жиынтық кірісі Конспект
Қарыз алушының несиелеу процесін ұйымдастыру Негізгі 1-3   Кәсіпорынды қаржыландыру көздері Баяндама
Корпорацияның орташа өлшенген құны Негізгі 1-3   Капитал құны мен құрылымы Есептеулер жүргізу 10,11
Қаржыны жоспарлау принциптері Негізгі 1-3   Қаржыны жоспарлау Конспект
Қаржы есеп қисабын талдау әдістері Негізгі 1-3   Қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізу жолдары Есептеулер жүргізу 13,14
Кәсіпорынды тарату процесін қаржылай басқару Негізгі 1-3   Корпорация қаржысының дәрменсіздігі Сұрау

[*СӨЖ-дің бақылау түрлері: баяндама,конспект, есептеулер жүргізу, сұрау]

9. Сабақтардың өткізу нысаны - тренинг, диспут, дөңгелек үстел, семинар.

10. Студенттердің оқу барысындағы жетістігінің бақылау нысаны[а) ағымдағы үлгерім бақылауы, б) аралық бақылау, в) қорытынды бақылау, немесе емтихан, сынақ ңәтижелері].

11. Білімді бағалау. Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау білімді өлшеу негізінде жүзеге асырылады. Оқушылардың білімін өлшеу пәннің оқу бағдарламасына сәйкес болуы керек. Оқушылардың білімін өлшеуіштер түрлі түрлерде жасалады: бақылау сұрақтары, билеттер, тесттер (ашық, жабық, аралас, сәйкесінше, эссе және басқалары) лабораториялық, есепті-кестелік, курстық және т.б. жұмыстар тапсырмалары.

Оқушылардың білімін өлшеу құралдары ретінде баға шкаласы шығып отыр. Баға шкаласы баллды-рейтингтік әріптік жүйеге негізделген.

Оқушылардың білімдері, қабілеттері және өкілеттіліктері бақылаудың барлық түрлері бойынша туры пропорционалды қатыстығы бар баллды-рейтингтік әріптік жүйенің бағаларымен анықталады.

«Өте жақсы» бағасы (А, и А-). Бұл баға оқушы бағдарламалық жадығатты толық меңгергенін көрсетсе және қателер жібермесе, уақтылы орынды бақылау мен лабораториялық жұмыстарды дұрыс орындап, олар бойынша есепті өткізсе, дұрыс ойласа, уақтылы қатесіз коллоквиумдарды және үй тапсырмасын орындаса, ғылыми-зерттеу жұмысымен айналысса, өзі қосымша ғылыми әдебиетті қолданса, бағдарламалық жадығатты өзінше жүйелендіре білген жағдайда қойылады.

«Жақсы» бағасы (В+, В и В-). Бұл баға оқушы бағдарламалық жадығатты 75%-дан төмен емес меңгерсе және жауап беруде ауыр қателер жібермесе, уақтылы орынды бақылау мен лабораториялық жұмыстарды дұрыс орындаса және оларды қағидалық ескертулерсіз өткізсе, уақтылы қағидалық қатесіз коллоквиумдарды және үй тапсырмасын орындап өткізсе, оқытушының нұсқауымен қосымша ғылыми әдебиетті қолданса, ғылыми-зерттеу жұмысымен айналысса, қағидалық емес қателерді жіберсе немесе студенттің өзімен кейін жөнделген қағидалық қателер жіберсе, бағдарламалық жадығатты оқытушының көмегімен жүйелендіре білген жағдайда қойылады.

«Қанағаттанарлық» бағасы (С+, С., С-, D+, и D). Бұл баға оқушы бағдарламалық жадығатты 50%-дан төмен емес меңгерсе, бақылау мен лабораториялық жұмыстарды орындау барысында оқытушының көмегіне жүгінсе, коллоквиумдарды өткізу барысында қағидалық емес қателер жіберсе, ғылыми жұмыста бәсеңдесе,қытушы көсеткен әдебиетпен шектелсе, бағдарламалық жадығатты жүйелендіруде қиналғанда қойылады.

«Қанағаттанғысыз» бағасы (F). Бұл баға егер студент бағдарламамен қарастырылған негізгі жадығатты білуде жекелеген білімсіздікті танытса, пәннің бағдарламасының жартысынан көбісін меңгермесе, жауаптарында қағидалық қателер жіберсе, бастапқы, аралық, соңғы бақылау нысандарымен қарастырылған жеке тапсырмаларды орындамаса, бағдарламамен қарастырылған барлық негізгі әдебиетті зерделенбеген жағдайда қойылады.

Пәннің оқу бағдарламасын оқушымен меңгеру деңгейінің соңғы бағасы бастапқы және соңғы бақылау бағаларын ескере отырып кумулятивті әдіспен анықталады.

Соңғы баға оқушы өту рейтингісінен де, соңғы бақылауданда жақсы бағаларға ие болса ғана есептеліп шығарылады.

Өту рейтингісін есептеу барысында міндетті түрде бастапқы, шектік бақылау, есептік-кестелік, курстық жұмыстардың (жобалардың)бағалары ескеріледі.

Бастапқы жетістіктерді бағалары бастапқы және аралық бақылау бағаларынан құрастырылады. Аралық бақылау оқу пәнінің ірі тарауларын (модульдерін) зерделгеннен кейін өткізіледі.

Жетістіктердің бастапқы бақылауы бастапқы бағалардан тұрады: семинарлық және тәжірибелік сабақтарда алынған бағалар, орындалған лабораториялық жұмыстар, үй тапсырмалары, өзіндік жұмыстары тапсырмаларынан алынған бағалар.

Соңғы баға Сбаға пән бойынша келесі формула бойынша анықталады (1):

 

Р1 + Р2

Сбаға = ---------------------- × 0,6 + Э × 0,4, (1)

Бұл жерде:

Р1 – 1 рейтинг бағаның пайыздық мазмұны;

Р2 - 2 рейтинг бағаның пайыздық мазмұны;

Е – емтихандық бағаның пайыздық мазмұны.

Төртбаллды жүйе бойынша сандық баламаға сәйкес оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың әріптік жүйесі


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 458. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7