Студопедія
рос | укр

Головна сторінка Випадкова сторінка


КАТЕГОРІЇ:

АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія


Основні характеристики туристичної послуги.


Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 430


(2 години)

1. Правозастосування як особлива форма правореалізації.

2. Стадії правозастосовчого процесу.

3. Акти провозастосування (загальна характеристика, особливості змісту та форми).

4. Механізм і стадії застосування юридичних норм і проблеми, що виникають на цих стадіях.

5. Складні форми застосування права.

6. Основні аспекти правозастосування.

 

Завдання для самостійної роботи (4 години)

1. Значення правозастосування для формування правової держави в Україні.

2. Найбільш поширені форми правозастосування у діяльності центральних органів виконавчої влади України.

3. Значення правових принципів для процесу правозастосування.

4. Умови та підстави застосування юридичних норм (співвідношення).

 

Рекомендовані теми для докладів та рефератів:

1. Значення правозастосування у правовому механізмі.

2. Правореалізація та правозастосування: спільне та особливе.

3. Правозастосування і державний примус.

4. Загальна характеристика форм правозастосування у залежності від характеру правореалізуючих дій.

5. Особливості правозастосування норм фінансового права.

6. Специфіка правозастосування норм конституційного права.

7. Особливості правозастосування норм адміністративного права.

8. Порівняння механізмів застосування юридичних норм кримінального та адміністративнго права.

9. Земельні правовідносини і правозастосування норм земельного права.

10. Зловживання у сфері правозастосування: причини та наслідки.

11. Стадії правозастосування норм кримінального права.

12. Застосування юридичних норм, як особлива форма реалізації права.

13. Підстави застосування юридичних норм.

14. Механізм застосування юридичних норм і проблеми, що виникають на цих стадіях.

15. Стадії застосування юридичних норм і проблеми, що виникають на цих стадіях.

 

Література:

1. Безродній С.Ф. Світова класична думка про державу і право: Навч. посібник. - К., 1999.

2. Боннер А.Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности. – М., 1992.

3. Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению законов: Практическое пособие для начинающих юристов. – М., 1997.

4. Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении гражданских законов. – М., 2002.

5. Галаган И.А., Василенко А.В. К проблемам теории правоприменительных отношений // Государство и право. 1998. № 3.

6. Григорьев Ф.А. Акты применения права. – Саратов, 1995.

7. Даніл’ян О. Роль конфліктів у суспільстві, що трансформується. – Харків, 2001.

8. Дзейко Ж.О. Законодавча техніка в Україні: історико-теоретичне дослідження: Монографія. ­–К., 2007.

9. Зайчука О. В., Оніщенко Н. М., Академічний курс підготовлений провідними вченими в галузі теорії держави і права у відповідності до типової програми на основі узагальнень та застосування новітнього емпіричного матеріалу// К.: Юрінком Інтер. 688

10. Евдокимова Е.Г. Цикличность правоприменения // Правоведение. 2001. № 6.

11. Иванов Р.Л. Применение норм права по российскому законодательству: общетеоретический аспект // Реализация норм права: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 2. / Под ред. Е.Л. Невзгодиной. – Омск, 1999.

12. Карташов В.Н. Правоприменительная практика в социалистическом обществе. – Ярославль, 1986.

13. Карташов В.Н. Применение права. Ярославль: Изд-во Ярослав. ун-та, 1980.

14. Княгинин К.Н. Охранительные правоприменительные акты. Свердловск, 1991.

15. Коренев А. П. Нормы административного права и их при­менение. М., 1987.

16. Лазарев В. В. Применение советского права. Казань, 1972.

17. Лазарев В. В. Социально-психологические аспекты приме­нения права. Казань, 1982.

18. Лазарев В. В. Эффективность правоприменительных актов. Казань, 1975.

19. Лазарев В. В., Левченко И. П. Правоприменительная дея­тельность органов внутренних дел. – М., 1989.

20. Правоприменение в советском государстве. – М., 1985.

21. Разин Л. М. Нормативные и правоприменительные акты органов внутренних дел. – М., 1969.

22. Ставицька О. Норми права в системі чинників регулювання соціальних конфліктів // Право України. – 2001. - №10.

23. Черкасов А. Д. Органы внутренних дел как субъекты при­менения права // Вопросы теории государства и права. – Сара­тов, 1986.

24. Шундиков К.В. Цели, средства и результаты в правореализационном процессе // Правоведение. 2001. № 4.

25. Юсупов В.А. Правоприменительная деятельность органов управления. – М., 1979.

 

 

Тема 3. Тлумачення юридичних норм,


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Що називається рафінуванням крохмального молока? | Основною частиною туристичного продукту э туристичні послуги, які є дещо специфічним товаром, ця специфічність виходить із особливостей послуги як товару.
1 | 2 | <== 3 ==> | 4 | 5 |
Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.14 сек.) російська версія | українська версія

Генерация страницы за: 0.14 сек.