Студопедія
рос | укр

Головна сторінка Випадкова сторінка


КАТЕГОРІЇ:

АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія


Основною частиною туристичного продукту э туристичні послуги, які є дещо специфічним товаром, ця специфічність виходить із особливостей послуги як товару.


Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 439


Тлумачення юридичних норм (2 година)

1. Поняття та види тлумачення юридичних норм.

2. Способи тлумачення юридичних норм. Особливості їх застосування на практиці.

3. Види тлумачення юридичних норм, їх загальна характеристика).

Завдання для самостійної роботи (6 годин)

1. Акти застосування юридичних норм: поняття, види.

2. Основні вимоги до правильного застосування юридичних норм.

3. Поняття, види і причини правозастосовчих помилок і шляхи їх усунення.

Рекомендовані теми для докладів та рефератів:

1. Семантичні проблеми видання правозастосовчого акту.

2. Логіка правозастосовчого акту.

3. Співвідношення логічного та семантичного у правозастосовчому акті.

4. Поняття юридичної техніки у контексті проблем правозастосування.

5. Конституційні засади у процесі видання правозастостосувчого акту.

6. Особливості судових рішень, як актів правозастосування.

7. Акти правозастосуваанння органів місцевого самоврядування (основні вимоги).

8. Правозастосовчі акти та система права.

9. Значення офіційних роз’яснень для процесу видання інтерпритаційних актів.

10. Особливості інтерпритаційних актів правоохоронних органів.

11. Синтаксіс інтерпритаційних актів.

12. Компетенція і правозастосовчий акт: проблема співвідношення.

13. Вплив процесу уточнення тексту юридичної норми на зміст інтерпритаційного акту.

14. Правозастосовча помилка у інтерпритаційному акті та шляхи їх усунення.

15. Умови запобігання виникнення правозастосовчих помилок у інтерпритаційних актах.

16. Вплив пануючої ідеології на результати історичного тлумачення юридичних норм.

17. Загальна характеристика інтерпиритаційних актів.

18. Мета тлумачення юридичних норм та їх роз’яснення.

19. Місце логічного способу тлумачення у процесі уточнення змісту юридичних норм.

20. Нормативне і казуальне тлумачення (загальне та особливе).

21. Об’єм тлумачення юридичних норм.

22. Особливості мовного тлумачення.

23. Принципи тлумачення юридичних норм.

24. Специфічні особливості тлумачення юридичних норм, як стадії тлумачення.

25. Співвідношення між буквальним, розширюючим та обмежуючим тлумаченням юридичних норм.

26. Співвідношення між нормативно-юридичними та інтерпритаційними актами.

27. Співвідношення між офіційним, аутентичним та неофіційним тлумаченням юридичних норм.

28. Співвідношення мовного та системного тлумачення.

29. Стадії тлумачення юридичних норм (загальна характеристика).

30. Суб’єкти тлумачення юридичних норм.

 

Література:

1. Абдрасулов Е.Б. Практика толкования закона в странах СНГ в переходный период // Правоведение. 2002. № 4.

2. Боннер А.Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности. – М., 1992.

3. Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению законов: Практическое пособие для начинающих юристов. – М., 1997.

4. Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении гражданских законов. – М., 2002.

5. Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве. – Иркутск, 1984.

6. Вопленко Н. Н. Официальное толкование норм. – М., 1976.

7. Дроздов Г. В. Правовая природа разъяснений закона выс­шими органами судебной власти // Сов. гoc-во и право. 1992. № 1.

8. Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения. – Ка­зань, 1974.

9. Маликов М.Ф. Гносеологические основы реализации права. – Уфа, 2000.

10. Матузов Н.И. Коллизии в праве: причины, виды и способы разрешения // Правоведение. 2000. № 5.

11. Мостков М. К. Проблемы реализации права. – Иркутск, 1988.

12. Некрасов С.И. Федеральные и региональные средства и способы преодоления юридических коллизий публично-правового характера // Государство и право. 2001. № 4.

13. Пиголкин А.С. Толкование нормативных актов в СССР. – М., 1962.

14. Половченко К.А. Толкование Конституции (и законов) Конституционными Судами России и Украины: теоретические и практические проблемы (Сравнительно-правовой анализ) // Государство и право. 2002. № 10.

15. Протасов В. Н. Юридическая процедура. – М., 1991.

16. Разин Л. М. Нормативные и правоприменительные акты органов внутренних дел. – М., 1969.

17. Самощенко И. С., Сырых В. М. Диалектика и методы тол­кования права // Труды ВНИИСЗ. Т. 6. Проблемы совершенст­вования законодательства. – М., 1976.

18. Соцуро Л.В. Неофициальное толкование норм права. – М., 2000.

19. Спасов Б. Б. Закон и его толкование. –М., 1986.

20. Суслов В.В. Герменевтический аспект законодательного толкования // Правоведение. 1997. № 1.

21. Тимофеев М. С. Место и роль толкования права в деятель­ности органов внутренних дел; Автореф... дис. канд. юрид. наук. – М., 1980.

22. Халфина Р. О. Необходимые условия действенности пра­ва // Сов. гос-во и право. 1990. № 3.

23. Черданцев А. Ф. Толкование советского права. – М., 1979.

24. Черданцев А.Ф. Логико-языковый феномены в праве, юридической науке и практике. – Екатеринбург, 1993.

25. Черданцев Ф.Ф. Толкование права и договора. – М., 2003.

Тема 4. Колізії та прогалини у праві:


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основні характеристики туристичної послуги. | Характеристика та визначення поняття – тур, основні види турів
1 | 2 | 3 | <== 4 ==> | 5 |
Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.13 сек.) російська версія | українська версія

Генерация страницы за: 0.13 сек.