Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тестові завдання до модуля 2
1. Технологічне проектування – це:

а) окрема галузь матеріального виробництва, яка виготовляє продукцію певного призначення при наявності професійного складу кадрів, спеціальних підприємств та органів управління;

б) процес удосконалення торговельного обслуговування населення на основі впровадження в торгівлю досягнень науково-технічного прогресу при найбільш ефективному використання наявних матеріальних, фінансових та трудових ресурсів;

в) творче осмислення, вибір найбільш оптимальних технологічних рішень, які забезпечують раціональну та ефективну побудову та взаємодію всіх елементів технологічного процесу.

2. Які вихідні дані необхідні для розробки технологічного проекту магазину:

а) торгова площа магазину та асортимент товарів магазину;

б) обсяг товарообігу та методи продажу товарів;

в) всі показники перераховані вище.

3. Як називається графічне розміщення приміщень магазину на схемі технологічного планування:

а) креслення;

б) план;

в) компоновка.

4. Як називається графічне зображення будівель і споруд та окремих їх частин, а також планування з вказівкою розміщення основного обладнання, схем електропостачання:

а) техніко-економічне обґрунтування;

б) креслення проекту;

в) пояснювальна записка.

5. Як називається комплекс технічної та конструкторської документації, яка містить техніко-економічне обґрунтування, розрахунки, креслення, кошторис, пояснювальні записки та інші матеріали, які необхідні для будівництва або реконструкції підприємств, будівель, споруд:

а) проект;

б) будівництво;

в) план капітальних вкладень;

6. Як називається документ, який входить до складу проекту, на основі якого визначається вартість будівництва, ліміт фінансування будівництва, розрахунки між замовниками та підрядчиками:

а) техніко-економічне обґрунтування;

б) кошторис;

в) розрахунки.

7. Які проекти розробляються для разового використання:

а) типові;

б) індивідуальні проекти;

в) проекти, що використовуються повторно.

8. Які проекти розробляються для багаторазового використання при будівництві об’єктів масового призначення:

а) проекти, що використовуються повторно;

б) типові проекти;

в) індивідуальні проекти.

9. При розміщенні продовольчого і непродовольчого магазинів в одній багатоповерховій будівлі торгові зали продовольчого магазину слід розміщувати на:

а) першому поверсі, з метою зменшення вантажообороту;

б) верхніх поверхах, з метою збільшення імпульсних покупок непродовольчих товарів;

в) всі способи перераховані вище.

10. Коефіцієнт компактності будівлі – це відношення:

а) площі зовнішніх стін до корисної площі;

б) площі зовнішніх стін і покриття до корисної площі;

в) площі торгового залу до корисної площі.

11. Яке співвідношення сторін торговельних залів магазинів є найбільш раціональними:

а) 1:2;

б) 1:4;

в) 1:5.

12. Торгові зали магазинів повинні бути технічно зв’язаними з:

а) приміщеннями для приймання товарів;

б) приміщеннями для зберігання товарів;

в) адміністративно-побутовими приміщеннями;

13. Зона входу-виходу в магазинах, де продаж товарів здійснюється самообслуговуванням, розміщується:

а) посередині фасаду;

б) з лівого боку фасаду;

в) з правого боку фасаду.

14. В яких межах повинно коливатися значення коефіцієнта демонстраційної площі для продовольчих магазинів самообслуговування:

а) 0,55 – 0,65;

б) 0,65 – 0,72;

в) 0,70 – 0,90.

15. Кількість кабін контролерів-касирів у магазинах визначається:

а) кількістю змін роботи магазину;

б) пропускною спроможністю торговельного залу;

в) площею торговельного залу.

16. Оберіть правильний варіант продовження наведеного твердження, яке належить до функціонально-технологічних вимог щодо торгових будівель;

а) враховують внутрішню структуру будівлі, наявність і величину окремих приміщень чи площ для виконання технологічних операцій, їх взаємозв’язок;

б) забезпечують оптимальну організацію торговельно-технологічного процесу в магазині;

в) всі відповіді наведені вище.

17. Безпосереднє планування магазину, розміщення в ньому торговельно-технологічного обладнання з позначенням напрямків руху товарів, персоналу та покупців – це:

а) опорядження магазину;

б) технологічне планування магазину;

в) планування магазину.

18. До яких приміщень магазину відноситься кафетерій:

а) підсобні приміщення;

б) побутові приміщення;

в) торгові приміщення.

19. Як називається площа торгових приміщень магазину:

а) установча;

б) загальна;

в) торгова.

20. Що являє собою сума площ, на яких розміщується торгово-технологічне обладнання, розташоване в торговельному залі магазину:

а) установча площа;

б) демонстраційна площа;

в) торгова площа.

21. Які приміщення магазину мають бути безпосередньо пов’язані з приміщеннями для зберігання та підготовки товарів до продажу:

а) торгові;

б) службові;

в) підсобні.

22. Яке планування торгового залу магазину передбачає розташування торгово-технологічного обладнання прямими лініями з утворенням проходів для покупців:

а) боксове;

б) лінійне;

в) острівне.

23. Яке планування торгового залу магазину передбачає окремі ізольовані зони зі своїми розрахунковими вузлами:

а) боксове;

б) лінійне;

в) виставочне.

24. Які послуги відносяться до передпродажних послуг в роздрібній торгівлі:

а) упакування товарів;

б) підготовка товарів до продажу;

в) доставка товарів покупцю.

25. Які послуги відносяться до послуг, які пов’язані з продажем товарів в магазині:

а) консультативні послуги щодо правил та порядку використання технічно складних товарів;

б) дрібний ремонт виробів;

в) приймання попередніх замовлень на товари.

26. Які послуги відносяться до після продажних послуг в роздрібній торгівлі:

а) доставка товарі покупцю;

б) упакування товарів, розкрій тканин, які придбані в магазині;

в) всі варіанти наведені вище.

27. Відповідність товарного асортименту сезонним коливанням попиту досягається шляхом:

а) розширення або скорочення асортименту окремих товарних груп;

б) тимчасового включення в асортимент товарів сезонного попиту;

в) все наведене вище.

28. Розміщення площі торгового залу під розміщування товарів окремих товарних груп в магазині при застосуванні методу продажу товарів на основі самообслуговування визначаються, перш за все, на основі:

а) особистих смаків власників підприємства;

б) питомої ваги даної групи в роздрібному товарообігу магазину;

в) габаритних розмірів товарів даної групи.

29. Продаж товарів через прилавок ефективніший від самообслуговування при:

а) забезпеченні магазинів широким асортиментом нефасованих товарів і низький інтенсивності потоків покупців;

б) високій інтенсивності потоків покупців і широкому асортименті фасованих товарів;

в) високий інтенсивності потоків покупців і вузькому асортименті фасованих товарів.

30. Продаж товарів за взірцями слід використовувати для:

а) готового одягу;

б) нефасованих продовольчих товарів;

в) тканин.

31. Продаж товарів за методом самообслуговування слід використовувати для:

а) фасованих продовольчих товарів;

б) ювелірних виробів;

в) холодильників.

32. Продаж товарів через прилавок слід використовувати для:

а) нефасованих продовольчих товарів;

б) тканин;

в) готового одягу.

33. Які з перерахованих характеристик магазинних методів продажу слід віднести до переваг методу самообслуговування у порівнянні з обслуговуванням через прилавок:

а) зменшення витрат часу на обслуговування;

б) підвищення пропускної здатності магазину;

в) всі переваги наведені вище.

34. Найзручнішою при викладанні товарів у магазинах з точки зору ергономіки є висота полиць, розташованих відносно підлоги на рівні:

а) 80-110 см;

б) 110-160 см;

в) 160-180 см.

35. Більшість становлять такі покупки:

а) імпульсивні;

б) заплановані.

36. Мерчандайзинг - це:

а) напрямок торговельного маркетингу, комплекс заходів, спрямованих на просування певного товару, марки, виду або упакування, тобто на збільшення обсягів продажу у роздрібній торгівлі;

б) вид збутової діяльності, спрямований на задоволення потреб споживачів;

в) збільшення простору, зайнятого конкретним видом торговельної марки на полиці/вітрині, за рахунок збільшення кількості зразків даної марки, виставлених блоком і згрупованих за брендами.

37. Головна мета мерчандайзингу –

а) допомогти споживачам у визначені якості товару;

б) збільшити обсяги продажів;

в) оптимально розмістити товар у торговельному залі.

38. На скільки відсотків бездоганний мерчандайзинг дозволяє збільшити обсяги продажів?

а) 5%;

б) 13%;

в) 25%.

39. POS-матеріали – це:

а) рекламні матеріали для місць продажу;

б) одиниця обліку товару;

в) продукція компанії, виставлена на вітрині або стелажі єдиним блоком.

40. Поняття «фейсинг» означає:

а) напрямок торговельного маркетингу, спрямований на просування певного товару, тобто збільшення обсягів продажу у роздрібній торгівлі;

б) це вид збутової діяльності, спрямований на задоволення потреб споживачів;

в) це одиниця продукції, видима (у магазинах самообслуговування – доступна) покупцеві.Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 1623. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия