Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Семінар № 17. Особистість у вимірах психологічної науки
План

1. Характеристика зарубіжних теорій особистості.

2. Трактування особистості у вітчизняних теоріях особистості.

Питання для самоконтролю

· Як розуміють особистість у психоаналізі?

· Що становить собою особистість у біхевіоризмі?

· Як розуміють особистість у трансперсональній психології?

· Які погляди на особистість у когнітивній психології?

· Що являє собою особистість у гуманістичній психології?

· Як розглядають особистість у французькій соціологічній школі?

· Яка концепція особистості у логотерапії В. Франкла?

· Яке розуміння особистості в «описовій психології» В. Дільтея та Е.Шпрангера?

· Як розкриває особистість В. Джемс?

· Як розглядає особистість Г. Том?

· Якою є концепція особистості Г.С. Костюка?

· Якими є основні положення теорії психічної контрольності Я.І. Цурковського?

Список рекомендованої літератури.

1. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник / Для студ. психол. і педагог. спеціальностей. – К.: „Центр навчальної літератури”, 2010.

2. Варій М.Й. Психоенергетична концепція психіки і психічного / Монографія. – К.: „Центр навчальної літератури”, 2007.

3. Психологія: Навч. посіб. / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.Л. Зливков та ін.; За наук. ред. О.В. Винославської. – Київ: Фірма „ІНКОС”, 2005.

4. Психологія: Підручник / Під ред. Ю.Л. Трофімова, 3-те видання., стереотипне. –К.: Либідь, 2001.

5. Психология личности в трудах зарубежных психологов / Сост. и общая редакция А.А. Реана. – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.

6. Психология личности в трудах отечественных психологов. – СПб.: Питер, 2000. – 480 с.

 

Семінар № 18. Зміст та роль біопсихічної підструктури особистості

План

1. Генетичні та статеві особливості особистості.

2. Характеристика вікових особливостей індивіда.

Питання для самоконтролю

· Яка сутність біопсихічної підструктури особистості?

· Як генетичні, вікові й статеві особливості людини впливають на її психологію?

· Розкрийте сутність і зміст темпераменту людини.

· Охарактеризуйте поведінку людини з холеричним типом темпераменту.

· Охарактеризуйте сангвінічний тип темпераменту людини.

· Охарактеризуйте флегматичний тип темпераменту людини.

· Охарактеризуйте меланхолічний тип темпераменту людини.

Список рекомендованої літератури.

1. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник / Для студ. психол. і педагог. спеціальностей. – К.: „Центр навчальної літератури”, 2010.

2. Варій М.Й. Психоенергетична концепція психіки і психічного / Монографія. – К.: „Центр навчальної літератури”, 2007.

3. Психологія: Навч. посіб. / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.Л. Зливков та ін.; За наук. ред. О.В. Винославської. – Київ: Фірма „ІНКОС”, 2005.

4. Психологія: Підручник / Під ред. Ю.Л. Трофімова, 3-те видання., стереотипне. – К.: Либідь, 2001.

5. Психологія: Навч. посіб. / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.Л. Зливков та ін.; За наук. ред. О.В. Винославської. – Київ: Фірма „ІНКОС”, 2005.

6. Психологія: Підручник / Під ред. Ю.Л. Трофімова, 3-те видання., стереотипне. –К.: Либідь, 2001.

7. Психология личности в трудах зарубежных психологов / Сост. и общая редакция А.А. Реана. – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.

 

 

Семінар № 19. Відчуття як психічний пізнавальний процес.

План

1. Зміст відчуттів.

2. Фізіологічне підґрунтя відчуттів.

3. Класифікація відчуттів.

Питання для самоконтролю

· Різновиди відчуттів: зорові, слухові, дотикові, больові, температурні, смакові, нюхові, голоду і спраги, статеві, кінестетичні та статичні?

· Загальні властивості відчуттів: якість, інтенсивність, тривалість і просторова локалізація?

Список рекомендованої літератури.

14. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник / Для студ. психол. і педагог. спеціальностей. – К.: „Центр навчальної літератури”, 2010.

15. Варій М.Й.Психоенергетична концепція психіки і психічного / Монографія. – К.: „Центр навчальної літератури”, 2007.

16. Психологія: Навч. посіб. / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.Л. Зливков та ін.; За наук. ред. О.В. Винославської. – Київ: Фірма „ІНКОС”, 2005.

17. Психологія: Підручник / Під ред. Ю.Л. Трофімова, 3-те видання., стереотипне. – К.: Либідь, 2001.

 

Семінар №20. Пам’ять у психологічних теоріях.

План

1. Пам’ять як психічний пізнавальний процес.

2. Теорії пам’яті, їх єдність і відмінність.

Питання для самоконтролю

· Що таке пам’ять?

· Яку роль відіграє пам’ять у житті людини?

· За якими принципами пам’ять поділяють на види?

· Дайте характеристику видам пам’яті за психічною активністю.

· У чому полягає відмінність між короткочасною та оперативною

· пам’яттю?

· Які процеси пам’яті ви знаєте? У чому полягають їхні функції?

· Якими є головні умови продуктивного запам’ятовування?

· У чому проявляються індивідуальні особливості пам’яті?

· Які мнемонічні прийоми запам’ятовування ви використовуєте у навчальній діяльності?

· Які чинники впливають на розвиток пам’яті?

· Розкрийте основні теорії пам’яті.

Список рекомендованої літератури.

1. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник / Для студ. психол. і педагог. спеціальностей. – К.: „Центр навчальної літератури”, 2010.

2. Варій М.Й. Психоенергетична концепція психіки і психічного / Монографія. – К.: „Центр навчальної літератури”, 2007.

3. Психологія: Навч. посіб. / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.Л. Зливков та ін.; За наук. ред. О.В. Винославської. – Київ: Фірма „ІНКОС”, 2005.

4. Психологія: Підручник / Під ред. Ю.Л. Трофімова, 3-те видання., стереотипне. – К.: Либідь, 2001.

5. . Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / За заг. ред. С.Д. Максименка. – К.: Форум, 2000. – 543 с.

6. Маклаков А.Г. Общая психология: Учеб. для вузов. – СПб.: Питер, 2005. – 583 с.

7. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. – М.: ВЛАДОС, 2001. – Кн. 1: Общие основы психологии. – 668 с.

8. Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології. – К.: «Знання», КОО, 2006. – 203 с.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-18; просмотров: 319. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.015 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7