Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Розрахунок технологічної собівартості рубок догляду за лісом

 

 
 

 

 

 

РОЗДІЛ 4

Собівартість рубок догляду за лісом

 

Розрахунок технологічної собівартості рубок догляду за лісом

Для розрахунку собівартості рубок догляду використовується набір ділянок в обсязі щорічної лісосіки на найближчий рік. Призначені до рубки ділянки заносять у відомість за формою таблиці 4.1.

Підраховуючи затрати на проведення рубок догляду за лісом, необхідно пам’ятати, що вони складаються із затрат на відведення ділянок під рубки та на їх проведення. У курсовому проекті затрати праці і коштів установлюються без витрат на трелювання деревини.

Норма виробітку – це обсяг роботи, який необхідно виконати за певний час (наприклад, зміну). Це планова продуктивність праці.

Тарифна ставка – розмір оплати за одиницю відпрацьованого часу (годину, зміну).

Відрядна розцінка – розмір оплати за одиницю виконаної роботи (м3, тощо).

Щоб скористатися нормою виробітку і розцінками, необхідно знати, які деревні породи будуть вирубуватися. Тому у відомості (табл.4.1 графа 3) вказується основна порода, яка вирубується, або кілька їх з приблизною часткою участі в запасі, який вирубується.

При розрахунку витрат на проведення проріджувань і прохідних рубок, крім породи необхідно встановити середній об’єм дерев, що вирубуються. Спочатку встановлюється об’єм середнього дерева до рубки насадження за середньою висотою і діаметром з використанням сортиментних таблиць, який заноситься у графу 14. Середній об’єм дерев, які вирубуються не завжди відповідає об’єму середнього дерева до рубки. Для приблизних розрахунків можна скористатися такими притримками:

- при переважній вибірці дерев з нижньої частини пологу у хвойних насадженнях середній об’єм дерев, що вирубуються дорівнює 0,7, а у мішаних – 0,8 від середнього об’єму до рубки;

- при переважній вибірці дерев з верхньої частини пологу середній об’єм дерев, що вирубуються для всіх насаджень у 1,2 рази більший від об’єму середнього дерева до рубки;

- при однаковому поєднанні верхової та низової вибірки середній об’єм дерев, що вирубуються, дорівнює об’єму середнього дерева до рубки.

Для освітлень і прочищень графи 14 і 15 (таблиці 4.1) не заповнюються.

Якщо під проріджування і прохідні рубки призначено більше як по 5 ділянок, то для кожного з цих видів доцільно вирахувати середні об’єми дерев, що вирубуються.

Розрахунок технологічної собівартості 1 га рубок догляду здійснюється за формою таблиці 4.2.

Встановлені раніше запаси, які вибираються (див. таблиця 4.1), необхідно розподілити для кожного виду рубок догляду за сортиментами. Такий розподіл проводиться на основі даних, зібраних П. М. Мегалінським і В. С. Наконечним (у табл. 4.3) окремо для хвойних і листяних насаджень. Для освітлень і прочисток об’єм сортиментів необхідно виразити також у складових метрах кубічних, оскільки норми виробітку на ці види рубок догляду застосовуються в цих одиницях. Перерахунок щільних метрів кубічних у складові виконується на основі коефіцієнтів.

З кожного виду рубок догляду визначаються затрати на відведення лісосік під рубки. Для цього можна скористатися такими притримками: середній тарифний фонд зарплати на відведення 1 га під освітлення і прочистки береться в розмірі 5 гривень, а під проріджування і прохідні рубки – 10 гривень. Сума зарплати визначається за відповідними розцінками наведеними в додатках. Проведення освітлень і прочищень необхідно здійснювати моторизованими інструментами, наприклад, „РКР – 1,5”. Виконаний обсяг робіт потрібно нормувати відповідно до норм виробітку і розцінок.


Таблиця 4.1

Відомість ділянок для проведення рубок догляду в 2011 році у насадженнях майстерської дільниці Турбівського лісництва ДП „Вінницьке ЛГ“

№ кварталу № виділу Площа, га Склад насадження Вік, років Бонітет/ ТЛУ Н,м/Д,см Повнота Запас, м3 Запас, який вирубується Основна порода, що вирубується Табличний середній об’єм дерева, м3 Середній об’єм дерев, які вирубуються, м3  
на 1 га на ділянці  
% м3  
 
Освітлення  
7,0 4Дз2Лп3Бп1Бр 2/Д2 -/- 0,7 28,6 Бп - -  
9,7 3Дз4Гз2Ос1Бп 1/Д3 2/- 1,0 40,0 Ос - -  
Всього: - 16,7 - - - - - - - - - -  
Прочищення  
6,2 5Дз5Лп 2/С3 6/6 0,8 37,5 Лп - -  
7,5 5Дз5Я 1/Д2 7/6 0,8 37,5 Я - -  
Всього: - 13,7 - - - - - - - - - -  
Проріджування  
7,7 6Дз3Лп1Ос 1/Д2 19/18 0,9 22,2 Лп 0,240 0,192  
5,0 4Дз2Бп2Я2Кл 2/Д2 11/8 0,9 22,2 Кл 0,027 0,022  
Всього: - 12,7 - - - - - - - - 0,134 0,107  
Прохідна рубка  
10,0 4Дз3Я3Гз 1/Д2 20/24 0,9 22,2 Я 0,440 0,352  
Всього: - 2,0 - - - - - - - - 0,440 0,352  

 

 


При застосуванні норм виробітку і розцінок на проріджування і прохідних рубках, які проводяться механізованим способом, необхідно віднести сосну, кедр, осику, липу і вільху до групи хвойних і м’яколистяних порід; дуб, бук, граб, в’яз, ясен, клен – до групи твердолистяних; і березу – до хвойних і м’яколистяних порід за нормами на вирубування, а обрізку сучків, трелювання, розкряжування – до групи твердолистяних порід за нормами на останні роботи (дод. 11, 12). Сума заробітної плати на відведення лісосік та проведення рубок догляду складає розмір тарифної зарплати.

При механізованій заготівлі деревини на рубках догляду необхідно враховувати кількість машинозмін мотокущорізів і бензопил. Якщо до складу комплексної бригади на проріджуванні та прохідній рубці входить 5 чоловік (звалювальник, помічник звалювальника і 3 лісоруби), то кількість машинозмін бензопил дорівнюватиме п’ятій частині відпрацьованих людино-днів; якщо ж до складу комплексної ланки на догляді за молодняками входить 2 чоловіки (моторист „РКР-1,5” і лісоруб), то кількість машинозмін мотокущорізу дорівнюватиме половині відпрацьованих людино-днів. Машинозміна бензопил і мотокущорізу вітчизняного виробництва приблизно дорівнює 25 гривень, а зарубіжних – 35 гривень.

Загальну суму зарплати з кожного виду рубок догляду ділять на площу і таким чином встановлюють собівартість 1 га догляду.

На освітленні та прочистках використовуємо рубщик РКР-1,5. Норми виробітку беремо із додатку 10. Приймаємо ширину міжрядь на освітленні та прочистках рівною 4 м. Густоту насаджень приймаємо велику і вважаємо, що площі із пнями.


Таблиця 4.2

Розрахунок собівартості 1 га рубок догляду в Турбівському лісництві ДП „Вінницьке ЛГ“

Площа, га Порода, що вируб./Vсер хлиста, м3 Запас, що вируб, м3 Сортименти Об’єм Норма виробітку Необхідно людино-днів Розцін-ка за 1 м3, або (за 1 га,) грн Сума зарплати, грн Всього тариф-ної зарп-лати, грн Послуги доп обслуговуючих-виробництв Всього витрат, грн Вартість 1 га догляду, грн  
 
Щіль-них м3 (або га) Складо-вих м3 на від-веден-ня на заго-тівлю к-сть м/зм бензо-пил Вартість м/зм бензо-пил  
 
 
5+  
1. Освітлення  
16,7 Бп Зрізування підросту вздовж рядів з обоз боків 16,7   0,60 27,83 28,26 83,50 471,94 555,44 13,92 347,92 903,36 54,09  
                             
2. Прочищення  
13,7 Лп Зрізування підросту вздовж рядів з обоз боків 13,7   0,60 22,83 28,26 68,50 387,16 455,66 11,42 285,42 741,08 54,09  
                             
3. Проріджування  
12,7 Лп 1. Ділові сортименти 2,5-8,0м 69,0   2,07 33,33 6,14 127,00 423,66 2226,67 6,67 233,33 3372,60 265,56  
  0,107 2. Ділові сортименти до 2,5м 92,0   2,07 44,44 6,14   564,88   8,89 311,11      
    3. Дрова 138,0   1,79 77,09 7,10   979,80   15,42 539,66      
      4. Дрібний хворост і хмиз до 2м 92,0 920,0 12,60 7,30 1,18   108,56   1,46 51,11      
      5. Хворост довжиною понад 2м 23,0 153,3 15,04 1,53 0,99   22,77   0,31 10,70      
      6. Відходи 46,0                        
4. Прохідна рубка  
2,0 Я 1. Ділові сортименти 2,5-8,0м 21,4   3,81 5,62 3,33 20,00 71,26 300,23 1,12 39,32 454,78 227,39  
  0,352 2. Ділові сортименти до 2,5м 21,4   3,81 5,62 3,33   71,26   1,12 39,32      
  Мв 53,5 3. Дрова 32,1   2,96 10,84 4,29   137,71   2,17 75,91      
      4. Дрібний хворост і хмиз до 2м 16,1 160,5                      
      5. Хворост довжиною понад 2м 5,4 35,7                      
      6. Відходи 10,7                        

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Свириденко В. Є., Бабіч О. Г., Киричок Л. С. Лісівництво. Підручник./ За ред. В. Є Свириденка – К.: Арістей, 2008. – 543с.

2. Свириденко В. Є., Бабіч О. Г., Киричок Л. С. Практикум з лісівництва: навчальний посібник./ За ред. В. Є Свириденка – К.: Арістей, 2008. – 414с.

3. Правила рубок головного користування – К.: Держкомлісгосп України, 2009. – 17с.

4. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии. – К.: Урожай, 1982 – 560с.

5. Сортиментные таблицы для таксации молодняков и средневозрастных древостоев. – К.: УСХА, 1993. – 464с.

6. Курсове проектування з лісівництва. Методичний посібник для студентів лісогосподарського факультету спеціальності 7.130401 – „Лісове господарство”/ Укладачі: Свириденко В.Є., Бабіч О.Г., Киричок Л.С. 6-те видання перероблене і доповнене. К.: 2008.

 
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Общая модель корпоративного управления | Схемы аудиторских проверок

Дата добавления: 2015-03-11; просмотров: 2123. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия