Студопедия — І рівень
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

І рівень


Предметом лексикографії є:

1. Вивчення стійких сполучень слів, їхнього складу та значення.

2. Збирання слів тієї чи іншої мови, їх систематизація, опис словникового матеріалу.

3. Встановлення походження слів у будь-якій мові.

4. Визначення словникового складу мови.

Відповідь: 2

 

Цитата „Не бійтесь заглядати у словник: / Це чистий яр, а не сумне провалля...” належить:

1. Т.Шевченку.

2. А.Малишку.

3. П.Тичині.

4. М.Рильському.

Відповідь: 4

 

Розділ мовознавства, що розробляє теорію укладання словників, називається:

1. Семасіологією.

2. Ономастикою.

3. Лексикографією.

4. Етимологією.

Відповідь: 3

 

Залежно від призначення словники поділяються на два типи:

1. Енциклопедичні й лінгвістичні.

2. Загальні й спеціальні (галузеві).

3. Одномовні й перекладні.

4. Алфавітні та зворотні.

Відповідь: 2

За підбором слів і характером їх пояснення словники поділяються на такі:

1. Одномовні та перекладні.

2. Лінгвістичні та енциклопедичні.

3. Лексичні, морфемні, словотворчі, акцентуаційні.

4. Загальні та спеціальні.

Відповідь: 2

 

За охопленням матеріалу однієї або більше мов словники поділяються на такі:

1. Одномовні та перекладні.

2. Лінгвістичні та енциклопедичні.

3. Лексичні, морфемні, словотворчі, акцентуаційні.

4. Загальні та спеціальні.

Відповідь: 1

 

За рівнями мови словники поділяються на такі:

1. Одномовні та перекладні.

2. Лінгвістичні та енциклопедичні.

3. Лексичні, морфемні, словотворчі, акцентуаційні.

4. Загальні та спеціальні.

Відповідь: 3

 

За розміщенням лексичного матеріалу словники поділяються на такі:

1. Одномовні та перекладні.

2. Алфавітні (прямі) та зворотні.

3. Лексичні, морфемні, словотворчі, акцентуаційні.

4. Загальні та спеціальні.

Відповідь: 2

Словники, що систематизують знання певної галузі науки, техніки, належать до таких:

1. Спеціальних (галузевих).

2. Орфографічних.

3. Тлумачних.

4. Фразеологічних.

Відповідь: 1

Словники, що подають стислу характеристику предметів, явищ, діячів певної галузі науки, техніки, називаються:

1. Загальномовними.

2. Спеціалізованими.

3. Лінгвістичними.

4. Енциклопедичними.

Відповідь: 4

 

Словники, у яких подано переклад слів з однієї мови на іншу, називаються:

1. Енциклопедичними.

2. Перекладними.

3. Тлумачними.

4. Іншомовними.

Відповідь: 2

Словники, які подають лексико-фразеологічний склад мови з поясненням прямого й переносного значення, граматичних та стилістичних особливостей, називаються:

1. Енциклопедичними.

2. Перекладними.

3. Тлумачними.

4. Іншомовними.

Відповідь: 3

 

Словники, що подають пояснення слів, запозичених з інших мов, називаються:

1. Енциклопедичними.

2. Перекладними.

3. Тлумачними.

4. Іншомовними.

Відповідь: 4

 

Словники, що тлумачать походження слів, їхні найдавніші корені, зміни в їх будові, а також розвиток значення слів, називаються:

1. Етимологічними.

2. Термінологічними.

3. Орфографічними.

4. Орфоепічними.

Відповідь: 1

Словники, що подають нормативне написання слів і їх граматичних форм відповідно до чинного правопису, називаються:

1. Енциклопедичними.

2. Термінологічними.

3. Орфографічними.

4. Орфоепічними.

Відповідь: 3

Словники, що фіксують основні норми літературної вимови, називаються:

1. Енциклопедичними.

2. Термінологічними.

3. Орфографічними.

4. Орфоепічними.

Відповідь: 4

Словники, що подають значення термінів певної галузі знань, називаються:

1. Етимологічними.

2. Термінологічними.

3. Орфографічними.

4. Орфоепічними.

Відповідь: 2

 

Етикет – це:

1. Кодекс правил поведінки, що регламентують взаємини між людьми у різних ситуаціях.

2. Реалізація мовного етикету в конкретних актах спілкування, вибір мовних засобів вираження.

3. Система словесних форм ввічливості, узвичаєних у певному суспільстві, певній спільноті (етнічній, територіальній, соціальній).

4. Норми поведінки і спілкування різних соціальних груп.

Відповідь: 1

 

Діловий етикет – це:

1. Кодекс правил поведінки, що регламентують взаємини між людьми у різних ситуаціях.

2. Реалізація мовного етикету в конкретних актах спілкування, вибір мовних засобів вираження.

3. Система словесних форм ввічливості, узвичаєних у певному суспільстві, певній спільноті (етнічній, територіальній, соціальній).

4. Норми поведінки і спілкування різних соціальних груп.

Відповідь: 4

Мовний етикет – це:

1. Кодекс правил поведінки, що регламентують взаємини між людьми у різних ситуаціях.

2. Реалізація мовного етикету в конкретних актах спілкування, вибір мовних засобів вираження.

3. Система словесних форм ввічливості, узвичаєних у певному суспільстві, певній спільноті (етнічній, територіальній, соціальній).

4. Норми поведінки і спілкування різних соціальних груп.

Відповідь: 3

 

Мовленнєвий етикет – це:

1. Кодекс правил поведінки, що регламентують взаємини між людьми у різних ситуаціях.

2. Реалізація мовного етикету в конкретних актах спілкування, вибір мовних засобів вираження.

3. Система словесних форм ввічливості, узвичаєних у певному суспільстві, певній спільноті (етнічній, територіальній, соціальній).

4. Норми поведінки і спілкування різних соціальних груп.

Відповідь: 2Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 10780. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Примеры задач для самостоятельного решения. 1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P   1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P...

Дизартрии у детей Выделение клинических форм дизартрии у детей является в большой степени условным, так как у них крайне редко бывают локальные поражения мозга, с которыми связаны четко определенные синдромы двигательных нарушений...

Педагогическая структура процесса социализации Характеризуя социализацию как педагогический процессе, следует рассмотреть ее основные компоненты: цель, содержание, средства, функции субъекта и объекта...

Значення творчості Г.Сковороди для розвитку української культури Важливий внесок в історію всієї духовної культури українського народу та її барокової літературно-філософської традиції зробив, зокрема, Григорій Савич Сковорода (1722—1794 pp...

Постинъекционные осложнения, оказать необходимую помощь пациенту I.ОСЛОЖНЕНИЕ: Инфильтрат (уплотнение). II.ПРИЗНАКИ ОСЛОЖНЕНИЯ: Уплотнение...

Приготовление дезинфицирующего рабочего раствора хлорамина Задача: рассчитать необходимое количество порошка хлорамина для приготовления 5-ти литров 3% раствора...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия