Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

І рівень


Предметом лексикографії є:

1. Вивчення стійких сполучень слів, їхнього складу та значення.

2. Збирання слів тієї чи іншої мови, їх систематизація, опис словникового матеріалу.

3. Встановлення походження слів у будь-якій мові.

4. Визначення словникового складу мови.

Відповідь:2

 

Цитата „Не бійтесь заглядати у словник: / Це чистий яр, а не сумне провалля...” належить:

1. Т.Шевченку.

2. А.Малишку.

3. П.Тичині.

4. М.Рильському.

Відповідь:4

 

Розділ мовознавства, що розробляє теорію укладання словників, називається:

1. Семасіологією.

2. Ономастикою.

3. Лексикографією.

4. Етимологією.

Відповідь:3

 

Залежно від призначення словники поділяються на два типи:

1. Енциклопедичні й лінгвістичні.

2. Загальні й спеціальні (галузеві).

3. Одномовні й перекладні.

4. Алфавітні та зворотні.

Відповідь:2

За підбором слів і характером їх пояснення словники поділяються на такі:

1. Одномовні та перекладні.

2. Лінгвістичні та енциклопедичні.

3. Лексичні, морфемні, словотворчі, акцентуаційні.

4. Загальні та спеціальні.

Відповідь:2

 

За охопленням матеріалу однієї або більше мов словники поділяються на такі:

1. Одномовні та перекладні.

2. Лінгвістичні та енциклопедичні.

3. Лексичні, морфемні, словотворчі, акцентуаційні.

4. Загальні та спеціальні.

Відповідь:1

 

За рівнями мови словники поділяються на такі:

1. Одномовні та перекладні.

2. Лінгвістичні та енциклопедичні.

3. Лексичні, морфемні, словотворчі, акцентуаційні.

4. Загальні та спеціальні.

Відповідь:3

 

За розміщенням лексичного матеріалу словники поділяються на такі:

1. Одномовні та перекладні.

2. Алфавітні (прямі) та зворотні.

3. Лексичні, морфемні, словотворчі, акцентуаційні.

4. Загальні та спеціальні.

Відповідь:2

Словники, що систематизують знання певної галузі науки, техніки, належать до таких:

1. Спеціальних (галузевих).

2. Орфографічних.

3. Тлумачних.

4. Фразеологічних.

Відповідь:1

Словники, що подають стислу характеристику предметів, явищ, діячів певної галузі науки, техніки, називаються:

1. Загальномовними.

2. Спеціалізованими.

3. Лінгвістичними.

4. Енциклопедичними.

Відповідь:4

 

Словники, у яких подано переклад слів з однієї мови на іншу, називаються:

1. Енциклопедичними.

2. Перекладними.

3. Тлумачними.

4. Іншомовними.

Відповідь:2

Словники, які подають лексико-фразеологічний склад мови з поясненням прямого й переносного значення, граматичних та стилістичних особливостей, називаються:

1. Енциклопедичними.

2. Перекладними.

3. Тлумачними.

4. Іншомовними.

Відповідь:3

 

Словники, що подають пояснення слів, запозичених з інших мов, називаються:

1. Енциклопедичними.

2. Перекладними.

3. Тлумачними.

4. Іншомовними.

Відповідь:4

 

Словники, що тлумачать походження слів, їхні найдавніші корені, зміни в їх будові, а також розвиток значення слів, називаються:

1. Етимологічними.

2. Термінологічними.

3. Орфографічними.

4. Орфоепічними.

Відповідь: 1

Словники, що подають нормативне написання слів і їх граматичних форм відповідно до чинного правопису, називаються:

1. Енциклопедичними.

2. Термінологічними.

3. Орфографічними.

4. Орфоепічними.

Відповідь:3

Словники, що фіксують основні норми літературної вимови, називаються:

1. Енциклопедичними.

2. Термінологічними.

3. Орфографічними.

4. Орфоепічними.

Відповідь:4

Словники, що подають значення термінів певної галузі знань, називаються:

1. Етимологічними.

2. Термінологічними.

3. Орфографічними.

4. Орфоепічними.

Відповідь:2

 

Етикет – це:

1. Кодекс правил поведінки, що регламентують взаємини між людьми у різних ситуаціях.

2. Реалізація мовного етикету в конкретних актах спілкування, вибір мовних засобів вираження.

3. Система словесних форм ввічливості, узвичаєних у певному суспільстві, певній спільноті (етнічній, територіальній, соціальній).

4. Норми поведінки і спілкування різних соціальних груп.

Відповідь:1

 

Діловий етикет – це:

1. Кодекс правил поведінки, що регламентують взаємини між людьми у різних ситуаціях.

2. Реалізація мовного етикету в конкретних актах спілкування, вибір мовних засобів вираження.

3. Система словесних форм ввічливості, узвичаєних у певному суспільстві, певній спільноті (етнічній, територіальній, соціальній).

4. Норми поведінки і спілкування різних соціальних груп.

Відповідь:4

Мовний етикет – це:

1. Кодекс правил поведінки, що регламентують взаємини між людьми у різних ситуаціях.

2. Реалізація мовного етикету в конкретних актах спілкування, вибір мовних засобів вираження.

3. Система словесних форм ввічливості, узвичаєних у певному суспільстві, певній спільноті (етнічній, територіальній, соціальній).

4. Норми поведінки і спілкування різних соціальних груп.

Відповідь:3

 

Мовленнєвий етикет – це:

1. Кодекс правил поведінки, що регламентують взаємини між людьми у різних ситуаціях.

2. Реалізація мовного етикету в конкретних актах спілкування, вибір мовних засобів вираження.

3. Система словесних форм ввічливості, узвичаєних у певному суспільстві, певній спільноті (етнічній, територіальній, соціальній).

4. Норми поведінки і спілкування різних соціальних груп.

Відповідь:2Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 10230. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Разновидности сальников для насосов и правильный уход за ними   Сальники, используемые в насосном оборудовании, служат для герметизации пространства образованного кожухом и рабочим валом, выходящим через корпус наружу...

Дренирование желчных протоков Показаниями к дренированию желчных протоков являются декомпрессия на фоне внутрипротоковой гипертензии, интраоперационная холангиография, контроль за динамикой восстановления пассажа желчи в 12-перстную кишку...

Деятельность сестер милосердия общин Красного Креста ярко проявилась в период Тритоны – интервалы, в которых содержится три тона. К тритонам относятся увеличенная кварта (ув.4) и уменьшенная квинта (ум.5). Их можно построить на ступенях натурального и гармонического мажора и минора.  ...

Растягивание костей и хрящей. Данные способы применимы в случае закрытых зон роста. Врачи-хирурги выяснили...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.021 сек.) русская версия | украинская версия