Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Безпека внутрізаводського і внутріцехового транспорту

 

До керування транспортними агрегатами допускаються особи, які мають відповідні посвідчення, пройшли інструктажі з Правил дорожньо- го руху, техніки безпеки.

Внутрішньозаводський транспорт призначений для перевезення ван- тажів у межах підприємства. Він може бути залізничним, автомобільним, електроприводним, що залежить від масштабу і виду виробництва.

На території підприємства, на видних місцях, встановлюються схеми руху транспортних засобів та пішохідних доріжок. З метою забезпечення безпеки в’їзди та виїзди для транспорту і входи та виходи для людей влаштовуються окремо. Ширина доріг при односторонньому руху авто- транспорту становить 4 м, а при двосторонньому – 6 м. У тупикових час- тинах доріг слід передбачити майданчики для розвороту автомобілів з радіусом не менше 12 м. Тротуари для пішоходів повинні мати ширину

1,5 м і бути ізольовані від проїзної частини розділювальною смугою. Швидкість залізничного транспорту на території підприємства не пови- нна перевищувати 10 км/год. Швидкість автомобільного транспорту за- лежить від виду вантажів, стану доріг і може становити 10 км/год. (коли забезпечується безпека руху) і 5 км/год. (при в’їзді і виїзді з цеху, при по- воротах, під час густого туману і т.п.).


На всій території підприємства, особливо у місцях під’їзду до буді- вель та споруд, встановлюють чергове штучне освітлення, що забезпечує освітленість на рівні землі 0,5-1 лк, а біля воріт і майданчиків відкритого паркування транспортних засобів – не менше 5 лк.

Як внутрішньозаводський транспорт досить часто застосовуються авто- та електронавантажувачі, штабслери та електрокари. Безпечна експлуатація їх регулюється відповідними нормативними актами. Напри- клад, вилками навантажувача дозволяється піднімати вантаж довжиною не більше 4 м, а висота підіймання вантажу від землі під час його переве- зення не повинна перевищувати 0,5 м.

З метою забезпечення безпеки навантажувачі, штабелери та електро- кари повинні бути оснащені необхідними технічними засобами: гальма- ми, автоматичними пристроями.

Швидкість руху транспорту всередині приміщення (складу) голо- вними проходами не має перевищувати 6 км/год., а при в’їзді та виїзді з дверних отворів – не більше 3 км/год.

До внутрішньоцехового транспорту, який забезпечує транспортуван- ня вантажів в межах цеху відповідно до технологічного процесу вироб- ництва, належать транспортні засоби конвеєрного типу, візки та ванта- жопідіймальні крани.

Транспортні засоби конвеєрного типу можна поділити на:

а) транспортні засоби з тяговими деталями – ланцюгові, канатні,

стрічкові та пластинчасті конвеєри та елеватори;

б) транспортні засоби без тягових деталей – гравітаційні роликові транспортери (рольганги), похилі (пандуси) та гвинтові спуски, ручні ва- нтажні візки.

Для безпечної роботи конвеєри й елеватори повинні мати надійні огородження всіх рухомих частин, блокувальні пристрої, аварійні вими- качі у головній і хвостовій частинах, світлову і звукову сигналізацію. Елеватори, призначені для транспортування пиловидних речовин, пови- нні мати герметичні кожухи.

Для зручності обслуговування конвеєру проходи з обох сторін його повинні мати ширину не менше 1 м.

Транспортні засоби без тягових органів мають бути зручними і на- дійними у використанні. При їх застосуванні слід дотримуватись відпові- дних інструкцій, розроблених на підприємстві.

 

 Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 511. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.018 сек.) русская версия | украинская версия