Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Поняття «посудини під тиском», їх реєстрація
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

У промисловому виробництві, сільському господарстві, медицині широко застосовуються системи, що працюють під тиском. До таких сис- тем належать: водогрійні і парові котли, балони та цистерни для збері- гання і транспортування зріджених, стиснених і розчинних газів, компре- сори, а також інші посудини, що працюють під тиском.

Парові та водогрійні котли, компресори, балони та інші посудини,

що працюють під тиском, належать до об’єктів підвищеної небезпеки.

Особливо небезпечними є парові та водогрійні котли, внаслідок ви- буху яких руйнується корпус котла з утворенням вибухової хвилі. Енергія вибуху прямо залежить від тиску в котлі перед аварією і температури во- ди (1 л перенагрітої води утворює 1700 л пари). Наслідками такого вибуху можуть стати значні руйнування та тяжкі нещасні випадки, тому при про- ектуванні, виготовленні, експлуатації та ремонті такого обладнання необ- хідно дотримуватись вимог Правил будови і безпечної експлуатації посу- дин, що працюють під тиском (ДНАОП 0.00-1.07-94). Дія цих правил поширюється на:

- посудини, які працюють під тиском води з температурою, що пере- вищує температуру кипіння при тиску 0,7 кг с/см2 (0,07 МПа), без урахування гідростатичного тиску; а також на посудини, що пра- цюють під тиском пари або газу з таким самим тиском;

- балони, призначені для транспортування і зберігання зріджених,

стиснених і розчинних газів під тиском, вищим 0,07 МПа;

- цистерни для транспортування та зберігання зріджених газів, тиск яких при температурі до 50 °С є вищим 0,07 МПа;

- цистерни і бочки для транспортування і зберігання зріджених, сти- снених газів, рідин і сипких тіл, у яких тиск вище 0,07 МПа утворю- ється періодично для їх випорожнення;

- барокамери, автоклави, у яких періодично створюється тиск вище

0,07 МПа.

Правила будови і безпечної експлуатації посуд, що працюють під тиском,

не розповсюджуються на:

- прилади парового і водяного опалення;


- посудини і балони ємкістю не більше 25 л, у яких добуток ємкості в лі-

трах на робочий тиск (МПа) становить не більше 20 л МПа;

- посудини із не металічних матеріалів;

- посудини, що працюють під тиском води при температурі не вище

1150С і посудини під тиском інших рідин при температурі не вище точ-

ки кип’ятіння і тиску 0,07 МПа.

Посудини до пуску в експлуатацію повинні бути зареєстровані в експерт-

но-технічних центрах (ЕТЦ) Держнагляду. Реєстрації в ЕТЦ підлягають:

- посудини, що працюють під тиском, з не їдким і не вибухонебезпечним середовищем з температурою стінок більше 2000С і в яких добуток тиску в МПа на місткість м3 перевищує 1;

- посудини з їдким і вибухонебезпечним середовищем з температурою бі-

льше 2000С і в яких добуток тиску в МПа на місткість у м3 перевищує 0,05;

- балони місткістю більше 200 л для транспортування та зберігання стис-

нених, зрідняних і розчинних газів.

Не підлягають реєстрації в ЕТЦ:

- посудини, що працюють під тиском, з не їдким і не вибухонебезпечним середовищем з температурою не вище 2000С, в яких добуток тиску в МПа на місткість у м3 не перевищує 1;

- посудини з їдким і вибухонебезпечним середовищем з температурою не більше 2000С, в яких добуток тиску в МПа на місткість у м3 не перевищує 0,05;

- бочки для перевезення зріджених газів, балони місткістю до 100 л вклю- чно, які встановлені стаціонарно, а також, які призначені для транспортування і зберігання стиснених, зріджених і розчинних газів;

- посудини для зберігання або транспортування зріджених газів, рідких і сипких тіл, що перебувають під тиском періодично при їх випорожнюванні;

- посудини із стисненими і зрідженими газами, що призначені для забез- печення паливом двигунів транспортних засобів, на яких вони встановлені; де- які інші посудини.

Реєстрація посудин проводиться за письмовою заявою власника посудини з пред’явленням: паспорта на посудину, паспорта запобіжного клапана, інших документів на посудину.

Дозвіл на пуск в роботу посудин, що підлягають реєстрації, видається ін- спектором держнагляду після їх реєстрації та технічного опосвідчення, а посу- дин, що не реєструються в ЕТЦ – особою, відповідальною за їх справний стан і безпечну експлуатацію.

Технічне опосвідчення включає зовнішній та внутрішній огляд і гідравлі-

чне випробовування згідно паспорту на посудину.

При перестановці посудини на нове місце або передачи іншому власнику,

а також зміни схеми її роботи посудина підлягає обов’язковій перереєстрації.

Посудини, що не реєструються в органах Держпромгірнагляду, пере-

віряються особою, відповідальною за їх справний стан і безпечну експлу-

атацію.

До обслуговування посудин, що працюють під тиском, допускаються


особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, склали іспити за спеціальною програмою і одержали кваліфікаційне посвідчення. На них покладається відповідальність за справний стан та безпечну експлуа- тацію посудин.

Періодичні перевірки знань працівників, які обслуговують системи,

що працюють під тиском, проводяться не рідше одногу разу на рік.

 

 Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 448. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.017 сек.) русская версия | украинская версия