Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота має бути віддрукована (односторонній друк) на комп’ютері чітко, охайно, без помарок і виправлень. Курсова робота має бути зброшурована й оформлена відповідно вимог до курсової роботи: виділені окремі частини роботи, абзаци; пронумеровані сторінки; правильно оформлені посилання, висновки, цитати, список використаних джерел.

Обсяг курсової роботи не повинен бути менше 20 аркушів і понад 50 листів ( це залежить від теми курсової) друкованого тексту включаючи додатків. Курсова робота має бути віддрукована (односторонній друк) охайно, без помарок і виправлень. Курсова робота має бути зброшурована й оформлена, відповідно вимог до курсової роботи: виділені окремі частини роботи, абзаци; пронумеровані сторінки; правильно оформлені посилання, висновки, цитати, список використаних джерел.

Стандартне оформлення курсової роботи по ГОСТу проводиться на сторінках формату А4, Шрифт тексту Times New Roman (розмір – №14) чорного кольору, міжрядковий інтервал – 1,5 (полуторний).

Відступи (поля) встановлюємо від верхнього краю: ліве – не менше 20 мм, праве – 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20мм, відступ червоного рядка 1.3см. Щільність тексту курсової роботи – всюди однакова.

Заголовки структурних частин роботи – ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ (ТА НАЗВИ РОЗДІЛІВ), ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ – друкуються великими літерами симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається здвох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Кожну структурну одиницю курсової роботи треба починати з нової сторінки.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних – номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини курсової роботи, як ЗМІС, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ не мають порядкового номера. Всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини курсової роботи, нумеруються звичайним чином. Не нумеруються лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «Розділ 4. ВИСНОВКИ». Номер розділу ставлять після слова (наприклад:«РОЗДІЛ 1». Підрозділи нумеруються у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділів, підрозділу (наприклад: «1.3.»). За правилами оформлення курсової (рефератів, контрольних) розташування заголовків має бути посередині рядка. Крапки в кінці заголовків ставити не потрібно. Писати його слід ВЕЛИКИМИ літерами, та не підкреслювати. Сторінки нумеруються арабськими цифрами (1, 2, 3), нумерація сторінок - наскрізна, вирівнювання по центру нижнього краю сторінки.

При написанні курсової роботи студент повинен посилатися на джерела, матеріали або окремі результати дослідження. Такі посилання дають змогу відшукати документи, перевірити достовірність відомостей про цитування документа, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. При оформлені курсової роботи є наступні правила цитування:

1. Текст цитати береться в лапки і наводиться в тій граматичній формі, в якій він оданий в джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Обов'язково зазначення номерів сторінок в джерелі

2. Цитування повинно бути повним, без довільного скорочення цитованого фрагмента і без спотворення сенсу.

3. Оптимальна кількість цитат у тексті – не більше двох на сторінці.
Кожна цитата повинна супроводжуватися посиланням на джерело, бібліографічний опис якого наводиться у відповідності з вимогами бібліографічних стандартів.
Після наведеної в тексті цитати у квадратних дужках вказується номер цитованого джерела в цьому переліку і через кому - номер сторінки. Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: «… у праці Л.Ф. Пашко [12, с. 27]

 Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 169. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия