Студопедия — Загальні відомості про систему поточного утримання та ремонтів залізничної колії
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Загальні відомості про систему поточного утримання та ремонтів залізничної колії


Лекція № 15,17,18

Під забезпеченням експлуатації залізничної колії розуміють виробничу діяльність підприємств і підрозділів колійного господарства - однієї з основних галузей залізничного транспорту, направлену на забезпечення технічного стану колії, її пристроїв і споруд, що гарантує безперебійний та безпечний рух поїздів із встановленими швидкостями. Це досягається періодичними ремонтами і щоденним поточним утриманням колії в межах встановлених норм і допусків технічного стану основних пристроїв, своєчасним виявленням і попередженням несправностей та розладу колії, усуненням причин, що викликають ці несправності, на основі систематичного нагляду і контролю стану колії за допомогою колієвимірювальних і дефектоскопних засобів і візуальних оглядів, а також модернізацією і реконструкцією залізничної колії, штучних споруд, земляного полотна та ін. При цьому елементи залізничної колії мають забезпечувати безпечний і плавний рух поїздів із швидкостями, встановленими на даній ділянці.

Підприємства колійного господарства здійснюють поточне утримання та ремонт залізничної колії, реновацію старопридатних елементів конструкцій верхньої будови колії, виготовлення, утримання, експлуатацію і ремонт засобів механізації колійних робіт, а також матеріально-технічне постачання. Основні підприємства колійного господарства: дистанції колії (ПЧ), колійні машинні станції (КМС), рейкозварювальні підприємства (РЗП), дистанції лісозахисних насаджень (ПЧЛ), щебеневі заводи (РПЗ), шпалопросочувальні заводи (ШПЗ), шпалоремонтні майстерні (ШРМ), дорожні колійні ремонтно-механічні майстерні (ПЧМех).

Основою планування і організації робіт поточного утримання та ремонтів колії є: типізація верхньої будови колії, що визначає межі раціонального використання кожного типу в залежності від експлуатаційних умов роботи дільниці залізниці; класифікація колійних робіт, що визначає систему ремонтів, набір, об'єм і вартість колійних робіт і принципи ведення поточного утримання колії; норми періодичності кожного виду ремонту колії в залежності від виду й типу верхньої будови, пропущеного тоннажу і фактичного стану колії; паспортизація колійного господарства, що відображає технічну оснащеність колійного господарства дистанцій колії, кількісні та якісні зміни технічного стану кожного елемента й колії в цілому по кілометрах і дозволяє планувати ремонти; структура управління колійним господарством, що регламентує найбільш раціональні структурні форми дистанцій колії та інших підрозділів в залежності від експлуатаційних і місцевих умов роботи ліній, технічної оснащеності колії, матеріально-технічної бази для машинізації робіт поточного утримання колії.

На організацію та планування робіт поточного утримання і ремонтів колії чинять суттєвий вплив експлуатаційні умови роботи залізниць: вантажонапруженість, навантаження на вісь рухомого складу і швидкість руху поїздів, що визначають інтенсивність накопичення залишкових деформацій в елементах колії, частоту виконання ремонтів і витрати праці на поточне утримання колії; обсяг перевезень сипучих матеріалів, що визначає інтенсивність засмічування та забруднення баласту, міжремонтні строки і витрати праці на поточне утримання колії; розгалуженість залізничної мережі, що визначає можливості переключення руху поїздів на сусідні кружні лінії на час виконання ремонтних робіт; кліматичні умови, що визначають тривалість теплого часу року для виконання капітальних колійних робіт.

Згідно класифікації основними видами колійних робіт є: модернізація колії, посилений капітальний, капітальний, посилений середній, середній та комплексно-оздоровчий ремонти, поточне утримання колії, суцільна заміна рейок новими та старопридатними, капітальний ремонт переїздів. Крім цього, класифікація регламентує й окремі колійні роботи: укладання стрілочних переводів із залізобетонними брусами, заміна стрілочних переводів новими або старопридатними, заміна перевідних брусів, зварювання рейок на головних і станційних коліях, наплавлення рейок і елементів стрілочних переводів, ремонт шпал, перевідних і мостових брусів, обладнання стрілочних переводів пристроями для очищення від снігу та ін.

Модернізація та посилений капітальний ремонт колії призначаються на головних коліях для комплексного оновлення й оздоровлення основних елементів рейко-шпальної решітки і залізничної колії в цілому та передбачають суцільну заміну рейок, скріплень і шпал, очищення щебеневого або заміну інших видів баластного шару, заміну стрілочних переводів, інструментальне виправлення кругових і перехідних кривих, укріплення земляного полотна з усуненням його деформацій і виправленням поздовжнього профілю, ремонт водовідних, укріпних, регуляційних і захисних споруд, розчищення русел малих і середніх мостів, ремонт переїздів.

В період від одної до другої модернізації (міжремонтний цикл) виконують проміжні періодичні ремонти і здійснюють поточне утримання залізничної колії.

Тривалість періодів між ремонтами колії залежить від типу і конструкції верхньої будови колії, якості рейок, матеріалу шпал, інтенсивності накопичення залишкових деформацій у відповідних до виду ремонту елементах колії і визначається кількістю вантажу в міліонах тон брутто, що пропущений по колії. Так, періодичність капітального ремонту визначається строком служби рейок, середнього - строком служби баласту і шпал (масові виплески, необхідність очищення щебеневого баласту), комплексно-оздоровчого ремонту - станом баласту (різке зниження стабільності колії).

В організацію робіт поточного утримання колії входять:

а) перевірка стану колії, штучних споруд, земляного полотна і колійних

пристроїв;

б) планування робіт по усуненню виявлених при перевірці несправностей і

причин, що спричиняють Їх появу;

в) виконання та облік цих робіт, оцінка якісного стану колії.

Роботи поточного утримання колії ділять на невідкладні, що включають

усунення випадково з'явившихся грубих відхилень від встановлених норм і допусків, і планово-попереджувальні, ціль яких - попередження появи несправностей колії.

Невідкладні роботи виконуються відразу після перевірки колії тільки в місцях несправностей в інтервали між поїздами. Як правило, колійні бригади при невідкладних роботах використовують легкий колійний інструмент (лапчатий лом, костильний молоток, дексель, гайкові ключі та інш.) і механізми з електро- і гідро приводом (шпалопідбійки, електрогайкові ключі, рейкорізні станки, шуруповерти, рейкосвердлильні станки, гідрорихтувальники, рейкошліфувальні станки, гідродомкрати та інш.). Використання інструментів і механізмів забезпечує маневреність колійної бригади на протязі робочого дня і швидке виконання технологічних операцій.

На відміну від невідкладних планово-попереджувальні роботи поточного утримання колії виконують по заздалегіть складених планах, в яких вказують: місце роботи (перегін, кілометри, пікети), об'єм (в м, мЗ, шт. і Т.П.), витрати праці (в год, хвилинах, людино-годинах, людино-днях), норми виробітку (в м, мЗ, шт.), витрати нових і старопридатних матеріалів, потреба в машинах, механізмах і інструментах, строки початку і закінчення робіт. Планово-попереджувальні колійні роботи виконуються, як правило, машинним способом в технологічні "вікна", що виділяються в графіках руху поїздів. Необхідна тривалість технологічного "вікна" не повинна бути меншою 1-2 годин, а при застосуванні комплексу машин і механізмів тривалість "вікон" передбачається 3 - 4 години [19]. До планово-попереджувальних колійних робіт відносяться: виправлення колії в профілі; розгонка та регулювання зазорів; рихтування колії; виправлення ширини колії; поодинока заміна елементів верхньої будови колії та ін. Планово-попереджувальні роботи розподіляють на комплексні, коли разом з виправленням колії як основною роботою на ділянці виконуються по єдиному технологічному процесі супутні колійні роботи (заміна непридатних шпал, очищення або заміна баласту в місцях виплесків, докручування гайок клемних, закладних і стикових болтів та інш.), і самостійні, коли є необхідність тільки в одній якій не будь колійній роботі, наприклад, в рихтуванні колії, суцільному закріпленні клемних або закладних болтів; при цьому інші види робіт не потрібні.

Колійні роботи на станційних коліях характер виконання яких потребує огородження місця робіт сигналами зупинки або зменшення швидкості, проводяться після попереднього запису керівником робіт в "Журнал огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв’язку і контактної мережі" форми ДУ – 46 і узгодження з черговим по станції про місце робіт, час їх виконання і швидкості руху, при цьому закриття станційних колій та стрілочних переводів здійснюється по узгодженню керівника робіт з начальником станції. Після закінчення робіт або виправлення несправностей на станційних коліях і стрілочних переводах також проводиться запис або відповідна відмітка керівника робіт в тому ж журналі. При виконанні робіт з ліквідації несправностей, що виникли несподівано, або несправностей, які загрожують безпеці руху поїздів, запис про початок і закінчення робіт може бути замінений передачею керівником робіт черговому по станції (на ділянках з диспечерською централізацією - поїзному диспетчеру) телефонограми, яку останній реєструє та записує в той же "Журнал...". В "Журналі..." реєструються всі несправності пристроїв і споруд, що виявлені при їх огляді, як особисто працівниками станції, так і іншими працівниками. Про кожен такий запис черговий по станції повинен негайно повідомити працівника, що обслуговує відповідні пристрої та споруди (шляхового майстра, електромеханіка та ін.), який приймає заходи по усуненню несправностей.

При виконанні колійних робіт на централізованих стрілочних переводах або на ізольованих ділянках, тобто робіт, що порушують дію пристроїв СЦБ (заміна рамних рейок, гостряків, хрестовин, ізолюючих стиків і т.п.), обов'язкова присутність електромеханіка СЦБ і зв'язку, який оформляє і здійснює виключення та підключення цих пристроїв під час і по закінченню колійних робіт.

Щомісячні комісійні огляди стрілочних переводів і станційних колій проводяться комісією у складі: начальника станції або його заступника (голова), шляхового майстра, електромеханіків СЦБ і контактної мережі або районів електромереж і призначаються, як правило, на першу декаду кожного місяця. Огляд стрілочних переводів, головних, приймально-відправних й інших колій включає зовнішній огляд елементів верхньої будови колії та комплекс вимірювань, які виконуються у встановленій послідовності. Результати огляду та необхідні заходи по усуненню виявлених несправностей оформлюються актом і заносяться в окремий "Журнал огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв'язку і контактної мережі" (форми ДУ-46), що заведений спеціально для цих цілей, при цьому по кожній несправності вказується термін усунення і виконавець. Виявлені несправності, що загрожують безпеці руху поїздів, повинні усуватись негайно, а на усунення несправностей, для яких необхідна підготовча робота, встановлюються необхідні строки.

При проведенні щомісячних комісійних оглядів по колійному господарству станції необхідно перевіряти:

1. Стан стрілочних переводів (див. розділ 4):

а) утримання за шаблоном і рівнем;

б) кріплення з'єднувальних, перевідних і робочих тяг;

в) щільність прилягання гостряків до рамної рейки з обов'язковим переводом стрілок в обидва крайні положення, незамикання стрілочних гостряків при установці зазорника в 4 мм між гостряком і рамною рейкою;

г) вищерблення гостряків;

д) гостряки у не навантаженому стані повинні щільно опиратися на кожну опору і прилягати до упорних накладок. Зазор більше 1 мм не допускається, а також не прилягання до двох суміжних опор або упорних накладок. Допустиме пониження гостряка проти рамної рейки менше 2 мм викликає величину можливого зазору між гостряком і стрілочною подушкою;

е) вертикальний знос рамних рейок і сердечників хрестовин;

є) відсутність відхилень в утриманні критичних відстаней 1435 мм і 1472 мм;

ж) відсутність зламів, тріщин в рейках, рамних рейках, гостряках, вусовиках і сердечнику хрестовини;

з) наявність і закріплення контррейкових болтів;

и) закріплення всіх частин перевідного механізму;

і) наявність і закріплення вертикальних і горизонтальних колійних болтів,

вкладишів, лапок-утримувачів, шурупів, костилів;

ї) стан шпал, брусів, з'єднувальних полос, хрестовинних розпірних башмаків; й) стан стрілочних закладок, що забезпечують щільне прилягання гостряка

до рамної рейки при замиканні на навісний замок, надійність замикання гостряка навісним замком на закладку;

к) наявність типових шплінтів або закруток на з'єднувальних болтах перевідного важіля з перевідною тягою, сережкових болтах і болтах контрольних, з'єднувальних і перевідних тяг;

л) кріплення балансиру, наявність і кріплення стопорних кілець,

обмежувачів повороту важіля балансира;

м) наявність і кріплення упор них болтів (вкладишів), відсутність зазору між шийкою гостряка і робочою поверхнею упорного болта (вкладиша) більше 1 мм на головних коліях і більше 2 мм на приймально-відправних та інших коліях;

н) наявність встановленого зазору в корені гостряка, відсутність накату на

головках рамних рейок;

0) охайність і змащення стрілочних башмаків.

ІІ. Стан водовідводів, міжколійя і обочин, наявність і стан відбійних брусів.

ІІІ. Укладання в межах встановленого габариту розвантажених вантажів, перевідних брусів, шпал, рейок, хрестовин, що підготовлені до заміни, вчасне прибирання знятих деталей верхньої будови колії. Наявність попереджувального габаритного по фарбування на спорудах і пристроях.

IV. На станціях, що мають рейкові кола, необхідно перевіряти:

а) чистоту головки рейок;

б) наявність і справність стикових з'єднувачів;

в) справність ізоляції та стан зазорів ізолюючих стиків;

г) наявність і справність електротягових і зрівняльних джемперів;

д) кріплення дросельних і бутлежних перемичок;

е) стан і кріплення з'єднувальних полос;

є) підрізання баласту під рейками, чистоту щебеневого баласту;

ж) справність ізоляції в місцях кріплення гарнітур електроприводів, в з'єднувальних полосах, стяжних поперечних зв'язках хрестовин, сергах гостряків, з'єднувальних тягах, елементах пневмоочищення і обігріву стрілок

V. Стан сповільнювачів, башмакоскидачів і головок рейок в районі гальмівних позицій.

VI. Б зимовий період справність пристроїв пневматичного обдування стрілок.

VII. Наявність і стан покажчиків колійного загородження на упорах і

поворотних брусах, сигнальних і попереджувальних знаків, граничних стовпчиків.

VIII. Стан переїздів і пішохідних переходів, що розташовані в межах станції, їх освітлення.

Планово-попереджувальні роботи поточного утримання колії виконуються у технологічне "вікно" (перерва для руху графікових поїздів) комплексами колійних машин, до складу яких входять: ВПР-1200 (ВПР-О2) – виправно-підбивно-рихтувальна машина, яка забезпечує вирівнювання колії в профілі та плані, установку рейкових ниток в задане положення за рівнем, створення рівнопружної основи під шпалами за рахунок суцільного підбивання баласту під шпалами; БУМ, яка забезпечує ущільнення баласту в шпальних ящиках; УБРМ - універсальна баластно - розподільна машина; РОМ - рейко-очищувальна машина; КМГ - колійний машинний гайковерт; РШП - рейко-шліфовальний поїзд; ВПРС-500 (ВПРС-О2), що здійснює виправлення колії на стрілочних переводах; ДСК - динамічний стабілізатор колії для прискореного виправлення і стабілізації залізничної колії; КРМБ, Р-2000 - колійні машини для рихтування колії; ЩОМ-ЗУ, RM-80 - призначені для очищення щебеневого баласту від забруднювачів на залізничній колії і на стрілочних переводах й ін.

При виконанні робіт у технологічне "вікно" комплектами машин їх доцільно розподіляти по різним перегонам поїздо-ділянки, бо це потребує менше часу на розвертання та звертання робіт. При організації робіт у "вікно" на одноколійних ділянках, а також на двоколійних із закриттям однієї колії на перегоні і організацією руху поїздів по сусідній колії, доцільно зосереджувати на одному перегоні по декілька комплектів машин.

Перехід на машинізований спосіб утримання колії підвищує надійність колії, дозволяє звести до мінімуму невідкладні роботи за рахунок збільшення об'ємів і покращення якості виконання планово-попереджувальних робіт. При цьому засміченість баласту на ділянках, де передбачається виправлення колії машинами БПР-1200 або БПРС-500, не повинна перевищувати 20 %. Колійні машини концентруються на базових підприємствах, які Їх обслуговують і ремонтують (базові колійні машинні станції або дистанції колії).

При машинізованому поточному утриманні колії можливі наступні організаційні форми [5,7].

Форма № 1м - колійні машини закріплюються за базовими підприємствами (базовою колійною машинною станцією або базовою дистанцією колії), які забезпечують машинами і технічним обслуговуванням дистанції колії та колійні машинні станції в межах відділку залізниці для виконання комплексів планово-попереджувальних робіт і окремих трудомістких робіт поточного утримання колії.

Форма № 2м - колійні машини виділяються механізованим дистанціям

колії, що забезпечують машинізоване утримання колії в своїх межах.

На немеханізованих дистанціях колії, коли роботи виконуються в основному з застосуванням ручних механізмів й інструментів, можуть застосовуватися наступні структурні форми [9].

Організація й планування модернізації та капітального ремонту колії є дуже важливою задачею.

Згідно [19] для капітального ремонту залізничної колії повинні надаватися "вікна" тривалістю 5 - 8 годин. Заявки на надання "вікон" завчасно подаються у відділ перевезень виконавцями робіт. Закриття перегону для виконання капітального ремонту колії проводиться розпорядженням начальника залізниці, якщо надання "вікон" викликає зміни розкладу руху пасажирських поїздів в межах однієї залізниці, або за дозволом головного управління перевезень УЗ - якщо надання "вікон" викликає зміни розкладу руху пасажирських поїздів в межах двох і більше залізниць. Дозвіл про закриття перегону передаєтьсявідповідному керівнику робіт не пізніше, ніж за добу.

Перегін або відповідна колія перегону закривається для проведення робіт капітального ремонту колії наказом чергового поїзного диспетчера і повідомляється черговим по станціях, що обмежують перегін.

Перед закриттям перегону керівник робіт повинен подати черговому по станції, що обмежує перегін, і поїзному диспетчеру заявку про послідовність відправлення на закритий перегін господарчих поїздів і колійних машин із указанням для кожного поїзда і машини місця (кілометра) початкової зупинки на закритому перегоні та станції, на яку вони повертаються по закінченню робіт.

Наказ про закриття перегону поїзний диспетчер дає станціям, що обмежують перегін за формою, наприклад:

"Для проведення капітального ремонту колії ІІ -а колія перегону Боярка ­Жуляни з 9 год. 20 хв. закривається для руху, крім господарчих поїздів, що відправляються на закритий перегін за заявкою керівника робіт ККМСГ - 01 Дорошенка".

Відкриття перегону проводиться наказом поїзного диспетчера тільки після

одержання ним повідомлення від керівника робіт про:

,- закінчення робіт;

- звільнення перегону (колії) від господарчих поїздів і машин;

- відсутність на перегоні (колії) перешкод для безпечного пропуску поїздів.

 

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 5435. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Этические проблемы проведения экспериментов на человеке и животных В настоящее время четко определены новые подходы и требования к биомедицинским исследованиям...

Классификация потерь населения в очагах поражения в военное время Ядерное, химическое и бактериологическое (биологическое) оружие является оружием массового поражения...

Факторы, влияющие на степень электролитической диссоциации Степень диссоциации зависит от природы электролита и растворителя, концентрации раствора, температуры, присутствия одноименного иона и других факторов...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Экспертная оценка как метод психологического исследования Экспертная оценка – диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получают свое числовое выражение в форме количественных оценок...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия