Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Облік спеціальних коштів. До спеціальних коштів належать доходи від позабюджетної діяльності установ (надання платних послуг)
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

До спеціальних коштів належать доходи від позабюджетної діяльності установ (надання платних послуг), одержання яких передбачено відповідними нормативно-правовими актами, зокрема:

· орендна плата;

· квартирна плата;

· доходи від будинків, які належать установам;

· доходи від експлуатації транспорту установ;

· доходи від лекцій, вечорів, концертів;

· плата за навчання на контрактній основі в навчальних закладах усіх рівнів акредитації;

· вхідна плата в музеї та виставки;

· доходи від підсобних негосподарських підприємств;

· оплата за навчання учнів у гуртках при школах;

· інші кошти від надання послуг, виконання робіт, виконання іншої діяльності.

Для зберігання спеціальних коштів в установах уповноважених банків відкривається окремий поточний рахунок для всіх видів спеціальних коштів установи, а в умовах казначейського облуговування позабюджетних коштів – спеціальний реєстраційний рахунок для обліку спеціальних коштів в органах Державного казначейства.

Відкриття спеціальних реєстраційних рахунків для зберігання спеціальних коштів здійснюється на підставі наступних документів:

· заяви на відкриття рахунка встановленого зразка;

· копії нормативно-правових актів, що є підставою для зарахування і використання спеціальних коштів;

· картки із зразками підписів осіб, яким законодавчо надано право розпорядження рахунком та підпису розрахункових документів. У картку також заноситься зразок відтиску печатки;

· звіт про позабюджетні кошти;

· звіт про виконання кошторису зі спеціальних коштів;

· дозвіл на відкриття спеціального реєстраційного рахунка.

Відкриття рахунків для зберігання спеціальних коштів здійснюється на підставі наступних документів:

· заяви на відкриття рахунка встановленого зразка, яка підписується керівником установи та головним бухгалтером;

· копії довідки про внесення до державного реєстру звітних статистичних одиниць України, яка також засвідчується нотаріально або органом, що видав відповідну довідку;

· копії зареєстрованого статуту (положення), засвідченої нотаріально. Установа банку ставить відмітку про відкриття рахунка на тому примірнику статуту (положення), на якому стоїть оригінал відмітки податкового органу про реєстрацію підприємства у податковому органі. Цей примірник повертається власнику рахунка;

· копії документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік;

· картки із зразками підписів осіб, яким законодавчо надано право розпорядження рахунком та підпису розрахункових документів. У картку також заноситься зразок відтиску печатки;

· копії документа про реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України.

До зазначених документів додається довідка про затверджені обсяги доходів і видатків за спеціальними коштами.

Довідки складаються на один календарний рік за встановленою формою і з дотриманням наступних правил:

· кожній установі, незалежно від кількості видів спеціальних коштів, видається одна довідка;

· в довідці установи, яка обслуговується централізованою бухгалтерією, вказуються загальні суми доходів і видатків за спеціальними коштами всіх підпорядкованих їй установ;

· продовження терміну дії рахунків на новий рік здійснюється на підставі довідок про затвердження обсягів спеціальних коштів на цей рік;

· установи, що перебувають на державному бюджеті, повідомляють про відкриття поточних рахунків за спеціальними коштами відповідний орган Державного казначейства.

Довідки про затверджені обсяги спеціальних коштів видаються такими органами:

· Міністерством фінансів України – щодо головних розпорядників коштів;

· органами, що затвердили кошториси доходів і видатків щодо установ – щодо розпорядників коштів другого і третього ступенів, які утримуються за рахунок державного бюджету;

· місцевими фінансовими органами – щодо установ, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів.

Останній термін подання довідок про затверджені обсяги спеціальних коштів для продовження терміну дії відкритого поточного рахунка за спеціальними коштами настає не пізніше, ніж через місяць після встановленого чинним законодавством строку затвердження для відповідної установи кошторису доходів і видатків.

У разі зміни напрямів і сум витрачання спеціальних коштів, затверджених у кошторисі, подається нова довідка.

Зарахування спеціальних коштів на рахунки здійснюється шляхом безготівкових розрахунків або шляхом внесення платежів готівкою.

Готівкова виручка за спеціальними коштами, що надійшла до каси установи, здається на поточний рахунок по спеціальних коштах. Використання цих коштів без попереднього зарахування на рахунок забороняється.

Операції на рахунках по спеціальних коштах проводяться у загальновстановленому порядку та в межах залишку коштів на цих рахунках.

Оплаті витрат зі спеціальних реєстраційних рахунків для обліку спеціальних коштів передує попередній контроль органів Державного казначейства на підставі платіжних доручень, до яких додаються виправдні документи (рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, трудові угоди, договори на виконання робіт, акти виконаних робіт) у межах наявності коштів за певним кодом економічної класифікації видатків.

Видача готівки зі спеціальних реєстраційних рахунків для обліку спеціальних коштів на всі потреби (заробітна плата, господарські витрати, відрядження) здійснюється на підставі поданої до органу Державного казначейства заявки. Інші документи, що підтверджують потребу отримання готівки, не вимагаються.

Синтетичний облік грошових коштів, які зберігаються на рахунку по спеціальних коштах, ведеться на субрахунках 313 “Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги” та 323 “Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги”. По дебету записується надходження грошових коштів, по кредиту – використання грошових коштів.

Операції по руху коштів на поточному (реєстраційному) рахунку по спеціальних коштах відображаються в меморіальному ордері № 3.

Синтетичний облік доходів по спеціальних коштах ведеться на субрахунку 711 “Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги”. По кредиту записують нараховані та одержані доходи по спеціальних коштах. По дебету протягом року записують зменшення доходів, а 31-го грудня (в кінці дня) по дебету записується загальна сума проведених за рік видатків по спеціальних коштах з субрахунка 811 “Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги”. Сальдо кредитове показує суму одержаних з початку року доходів по спеціальних коштах. Сальдо на перше січня показує перевищення доходів над видатками.

Синтетичний облік видатків по спеціальних коштах ведеться на субрахунку 811 “Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги”. По дебету записують проведені видатки по спеціальних коштах. По кредиту протягом року записують неправильні і зайво проведені видатки, а 31-го грудня (в кінці дня) по кредиту списується загальна сума проведених за рік фактичних видатків по спеціальних коштах і відноситься на субрахунокк 711 “Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги”. Сальдо дебетове показує суму проведених з початку року видатків по спеціальних коштах.

Для обліку розрахунків за навчання учнів у гуртках при школах та для обліку коштів за утримання дітей в школах-інтернатах використовується активний субрахунок 674 “Розрахунки за спеціальними видами платежів”.

Для обліку плати за навчання у вищих навчальних закладах, коштів, отриманих за оренду приміщень, квартирної плати, коштів, отриманих за послуги транспорту та інших платних послуг використовується активний субрахунок 364 “Розрахунки з різними дебіторами”.

Аналітичний облік доходів і видатків по спеціальних коштах ведеться в Книзі обліку доходів і видатків по спеціальних коштах (доходів і видатків за коштами, отриманими як плата за послуги).Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 308. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия