Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Заповніть таблицю, використовуючи рекомендовану літературу до семінарського заняття
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Типи партій Основні риси
Кадрові – масові  
Патронажні – ідеологічні  
Станові – класові  
Консервативні – реформістські – революційні  
3 індивідуальним членством – з колективним членством  
Харизматичні – традиційні – раціональні  
Змагальні – монопольні  

 

9. Визначте маніпулятивні можливості однопартійної системи. Відповідь обґрунтуйте.

1. Відсутність реального розмаїття політичних інтересів у суспільстві.

2. Одностороння перевага доступу до ЗМІ.

3. Домінування силових методів врегулювання конфліктів.

4. Усі перераховані варіанти відповідей.

10. Визначте маніпулятивпі можливості двопартійної системи. Відповідь обґрунтуйте.

1. Виборці голосують за одну з провідних партій через небажання втратити свій голос, виявляючи вотум довір’я нечисленній партії.

2. Виборець голосує за принципом вибору меншого з двох зол, наче примирюючись з можливістю викривлення його дійсної політичної волі.

3. При збереженні стабільних умов політичного процесу забезпечуються інтереси, які змінюються.

4. Жодна з названих відповідей.

11. Визначте маніпулятивпі можливості атомізованої партійної системи. Відповідь обґрунтуйте.

1. Надмірний контроль і багато в чому штучний розподіл суджень.

2. Дезорієнтація політичних інтересів виборця.

3. Зростання ролі випадкових факторів та обставин у політичному житті суспільства, зумовлене розгубленістю виборця через постійне дроблення політичних сил.

4. Повноцінне представництво групових політичних інтересів.

12. Як, відповідно до прийнятої в політології класифікації, відбувалося становлення партій в Україні? Відповідь обґрунтуйте.

1. В Україні відсутні політичні партії у класичному розумінні.

2. Партії виникали як природний вираз позицій соціальних груп і верств.

3. Партії виникали як об’єднання навколо створеної програми.

4. Партії виникали як об’єднання навколо лідера.

13. Які із наведених суджень є вірними? Відповідь обґрунтуйте.

1. Усі партії поділяються тільки за класовими ознаками.

2. Усі партії мають індивідуальне фіксоване членство.

3. Усі партії мають на меті боротьбу за державну владу.

4. Деякі партії обмежують свою діяльність тільки виборами.

14. Які із наведених суджень є вірними? Відповідь обґрунтуйте.

1. У Франції існує багатопартійна система.

2. В Індії існує двопартійна система.

3. У США існує багатопартійна система.

4. У Німеччині існує двопартійна система.

15. Класифікація політичних партій на кадрові, масові і централізовані, яка виходить з умов та підвалин набуття партійного членства, була розроблена:

1. Американським політологом Ч.Мерріамом у 40-х роках XX століття.

2. Французьким теоретиком М.Дюверже на початку 60-х років XX століття.

3. Італійським соціологом і політологом В.Парето наприкінці XIX століття.

4. Німецьким соціологом М.Вебером на початку XX століття.

16. Ідеологічна партія – організована група людей, яка орієнтується на:

1. Практичну відповідність дій цілям.

2. Політичну платформу.

3. Ціннісні традиції суспільства.

4. Визначені релігійні вірування.

5. Оберіть один варіант відповіді та обґрунтуйте її.

17. В залежності від участі у здійсненні влади партії поділяються на:

1. Опозиційні і легальні.

2. Правлячі та опозиційні.

3. Правлячі та легальні.

4. Легальні та нелегальні.

Оберіть один варіант відповіді та обґрунтуйте її.

18. Назвіть основну відмінну ознаку політичної партії. Обґрунтуйте відповідь.

1. Наявність програми.

2. Соціальна база.

3. Претендування на політичну владу.

4. Принцип демократичного централізму.

19. Чим відрізняються масові партії від кадрових? Відповідь обґрунтуйте.

1. Значною кількістю членів.

2. Аморфним вільним членством.

3. Домінуванням ідеологічної та виховної форм діяльності.

4. Спиранням на професійних політиків та фінансову еліту.

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 377. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.017 сек.) русская версия | украинская версия