Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ОСІб — СубЧкіІВ МІ.ІІфіМ МІІИІІІ.кіМ НЯ.ІІ.Иіи 11

Для проіісдсшія державної реєстрації змін до установчих до­кументів юридичної особи засновники (учасники) або уповнова­жений ними орган чи особа повинні подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

— заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

— нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учас­
ників) юридичної особи або уповноваженогоними органу,
яким затверджено зміни до установчих документів;

— оригінал установчих документів юридичної особи з від­
міткою про їх державну реєстрацію;

— два примірники змін до установчих документів юридич­
ної особи та (або) два примірники установчих документів у
новій редакції;

— документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору
за проведення державної реєстрації змін до установчих доку­
ментів.

У разі внесення змін до статуту, які пов'язані із зменшенням статутного фонду юридичної особи, крім зазначенихдокумен­тів додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі ма­сової інформації відповідного повідомлення.

У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу засновників юридичної особи, крім вищезазначених документів, додатково подається або копія рішення про вихід юридичної особи із складу заснов­ників (учасників), засвідчена в установленому порядку, або нотаріально посвідчена копія заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідче­ний документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридич­ної особи.

У разі внесення змін до установчих документів, які пов'яза­ні із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи на підставі факту смерті фізичної особи-засновника (учасника) та відмови інших засновників (учасників) у прийнятті спадко­ємця (спадкоємців) померлого до складу засновників, крім пе-


релічених документів, додатково подається нотаріально посвід­чена копія свідоцтва про смерть фізичної особи або відповідна довідка органу реєстрації актів громадянського стану чи судове рішення про оголошення і ром.ілшіин.і померлим.

У разі внесення змін до установчих документів, які пов'яза­ні із зміною найменування або місцезнаходження юридичної особи, крім вищеназваних документів, додатково подається сві­доцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи подаються заснов­ником (учасником) юридичної особи або особою, уповноваже­ною засновниками (учасниками), особисто, державному реєс­тратору додатково пред'являються паспорт та документ, що зас­відчує його (її) повноваження.

Проведення державної реєстрації змін до установчих доку­ментів юридичної особи здійснюється за процедурами, передба­ченими для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу — суб'єкта підприємницької діяльності

Зміни до відомостей про фізичну особу-підприємця, які міс­тяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені фізичної особи або місця її прожинання, набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-иідіфиємця остання подає державному реєстра­тору особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

— заповнену реєстраційну картку напроведення державної
реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця;

— оригінал свідоцтва про державну реєстрацію фізичної осо-
би-підприємця;

— документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору за
державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-під­
приємця.

Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей подаються фізичною особою-підприємцем осо­бисто, державному реєстратору додатково пред'являється пас­порт.

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця здійснюється за процедурами, передбаче-


ними для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця.Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 253. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.018 сек.) русская версия | украинская версия