Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Рейтингове оцінювання індивідуальної роботи
Критерії оцінювання самостійної роботи Бали
1. конспекти з теми 0-1 балів
2. консультація 0-1 балів
3. підготовка творчих завдань 0-3 бали
4. підготовка рефератів 0-3 бала
5. невчасне виконання завдання -1 бал
Максимальна кількість балів за індивідуальну роботу 2 модулів: 16 балів

Представлена система оцінювання унеможливлює одержання заліку без виконання певної кількості завдань із кожного з блоків (лекційного, практичного, лабораторного, індивідуальної і самостійної роботи).

У відповідності до Положення про модульну-рейтингову систему навчання в Полтавському національному педагогічному університеті ім. В.Г. Короленка підсумковий контроль зарахування курсу здійснюється впродовж навчального семестру на основі набраних студентами балів.

 

1. При оцінці «відмінно» студент:

- правильно виконує всі завдання;

- вільно володіє категоріальним апаратом дисципліни;

- уміє творчо застосовувати теоретичні знання при вирішенні навчально-педагогічної ситуації;

- вільно оперує теоретичними знаннями та висловлює власну думку на проблему ефективності використання фізично-реабілітаційних засобів при корекції мовленнєвих порушень. Високий рівень виконання практичної й індивідуальної частини завдань (90-100%).

2. При оцінці «добре» студент:

- достатньо повно розкриває зміст матеріалу відповідно до поставленого завдання;

- розуміє зміст спеціальних термінів, роботу виконує без грубих помилок;

- у відповідях можливі 1-2 неточності у вживанні спеціальної термінології, несуттєві висновки, узагальнення, незначні помилки, які не впливають на сутність змісту. Достатній рівень виконання практичної і індивідуальної частини завдань (75-85%);

- у цілому дотримується поставлених вимог до навчання.

3. При оцінці «задовільно» студент:

- правильно відповідає на теоретичні питання, але не вміє творчо застосовувати здобуті знання при вирішенні завдань застосування фізичної реабілітації при різних порушеннях мовлення;

- не завжди творчо розкриває зміст матеріалу;

- допускає помилки у вживанні спеціальних термінів;

- відповідь не повна, але суть запитання в цілому розкрита;

- викладає матеріал безсистемно, з порушенням логічних зв’язків;

- задовільний рівень виконання практичної й індивідуальної частини завдань

(60-74%).

4. При оцінці «незадовільно з можливістю повторного складання» студент:

- не володіє спеціальною термінологією;

- не справляється з половиною практичних завдань;

- не розкриває змісту матеріалу, припускається грубих помилок у його тлумаченні;

- не використовує теоретичні знання для розв’язання завдань ефективності проведення фізично-реабілітаційних засобів при різних порушеннях мовлення;

- низький рівень виконання практичної й індивідуальної частини корекційно-педагогічних завдань (35-59%).

5. При оцінці «незадовільно з обов’язковим повторним курсом» студент:

- не володіє спеціальною термінологією;

- не вміє вирішувати третину практичних завдань;

- не розкриває змісту матеріалу, припускається грубих помилок у його тлумаченні;

- не використовує теоретичні знання для розв’язання завдань ефективності проведення фізично-реабілітаційних засобів при різних порушеннях мовлення;

- невиконання або низький рівень практичної й індивідуальної частини завдань (1-34%).

 

1.7. Рекомендації для студентів щодо опрацювання змістових модулів, індивідуальної та самостійної роботи, оформлення звітної документації, організації навчального процесу.

Найголовнішим у навчанні є систематичність, яка може бути досягнутою лише завдяки постійній роботі з навчальними посібниками, підручниками та додатковою літературою. Прослухавши лекцію, потрібно обов’язково поставити лектору запитання, якщо деякі викладені положення Вам не повністю зрозумілі. Це найлегший шлях до сприйняття студентом загальної логічної структури курсу та розуміння його окремих положень і понять. В іншому випадку відповідальність за повноцінне отримання знань покладається на самого студента і залежить від його зацікавленості, відповідальності і працелюбності.

При виконанні індивідуальних завдань широко користуйтеся бібліотечним фондом університетської, обласної наукової та обласної медичної бібліотек.

Ніколи не лінуйтеся повернутись до вже пройденого матеріалу, якщо виникли проблеми у вивченні нового, що спирається на вже отримані знання з курсів «Вступ до спеціальності», «Логопедія», «Спеціальна педагогіка з історією», «Педагогіка», «Загальна психологія».

 

 Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 112. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия