Студопедия — Економічний кругообіг
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Економічний кругообіг


 


Домогосподарства
Економічний кругообіг – це круговий рух реальних економічних благ, що супроводжується зустрічним потоком грошових доходів і витрат. Проста модель економічного кругообігу товарів, послуг, доходів показана на схемі (рис.3), дає загальне уявлення про те, як працює ринкова економіка.

Рисунок 3 – Кругообіг ресурсів, продуктів і доходів

 

На ринок ресурсів домогосподарства постачають свої ресурси – працю, землю, капітал, підприємницькі здібності, а фірми висувають на них попит. Взаємодія попиту і пропозиції встановлює ціну на кожний ресурс. Для фірм плата за ресурси є витратами, але одночасно вони утворюють потоки доходів у домогосподарств: зарплату, ренту, процент, прибуток підприємців.

На ринку продуктів у процесі витрачання грошового доходу домогосподарства реалізують попит на численні товари і послуги, який зустрічається з пропозицією товарів та послуг фірм. Взаємодія попиту та пропозиції визначає ціну угод. З точки зору фірм, споживчі витрати утворюють доходи від продажу цих товарів і послуг. Як видно зі схеми, домогосподарства та фірми виступають на обох основних ринках, але на протилежних сторонах.

За всіма угодами на ресурсному і товарному ринках спостерігається обставина рідкості. Оскільки домогосподарства мають у своєму розпорядженні обмежені ресурси, то й дохід, отриманий за них, обмежений. Це не дозволяє придбати всі товари і послуги, які хотіли б придбати споживачі. Так само, в силу рідкості ресурсів, фірми постачають на ринок обмежену кількість товарів і послуг. Результатом економічної взаємодії є реальні потоки економічних ресурсів, доходів і витрат, що рухаються назустріч один одному і нескінченно повторюються.

 

Контрольні запитання і завдання

 

1. Що представляє собою економічна теорія? Розкрийте сутність предмета економічної теорії та методів, які застосовуються в економічних дослідженнях.

2. Що таке економічні потреби? Наведіть приклади.

3. За допомогою кривої виробничих можливостей розкрийте сутність альтернативних витрат. Чи змінюються альтернативні витрати в економіці, якщо вона рухається вздовж межі виробничих можливостей?

4. Гончар витрачає на ліплення одного горщика на гончарному крузі 8 хвилин, ще 4 хвилини йому необхідні для розпису горщика. Його учень витрачає на ліплення 25 хвилин, а на розпис – 5 хвилин. Яку максимальна кількість горщиків вони можуть зробити за 8-годинний робочий день? Як їм для цього потрібно раціонально побудувати роботу?

5. У чому економічний зміст власності? Чому в економіці мають бути різноманітні форм власності?

6. Що таке економічна система і чим вона визначається? Назвіть типи економічних систем.

7. Назвіть принципи організації ринкової економіки. Які функції виконує ринковий механізм?

8. Зобразіть ринкову модель кругообігу доходів, ресурсів і продуктів.

9. Розкрийте зміст ринкової інфраструктури та її роль.

10. Які найважливіші критичні зауваження щодо ринкової системи?

11. Сім'я вирішує, що вирощувати на своєму городі: картоплю або цибулю. Досвід минулих років показує, що з цієї ділянки можна зібрати 30 відер картоплі чи 10 відер цибулі. Яка альтернативна вартість 1 відра цибулі?

А. 1 / 3 відра картоплі.

Б. 3 відра картоплі.

В. Альтернативну вартість визначити не можна, тому що ціни на картоплю і на цибулю різні.

Г. Альтернативну вартість визначити не можна, тому що урожай заздалегідь невідомий.

12. В якій з наведених груп відображені всі види ресурсів?

А. Вода, човен, рибалка. В. Ліс, меблевий комбінат, прибуток.

Б. Гроші, завод, підприємець. Г. Земля, трактор, акції.

13. Якими проблемами в ринковій економці має займатися держава?

А. Визначати, чого і скільки потрібно виробити з наявних ресурсів.

Б. Визначати способи раціонального використання обмежених доходів конкретного споживача.

В. Визначати коло товарів та послуг, яких потребує суспільство, незалежно від смаків і переваг якоїсь групи або всього населення.

Г. Розподіляти грошові доходи в суспільстві.

14. Що можна віднести до капітальних ресурсів?

А. Гектар яблуневого саду у фермерському господарстві.

Б. Комп'ютер.

В. Завод.

Г. Усі відповіді вірні.

15. У багатьох ВНЗ України навчання студентів платне. Яка альтернативна вартість плати за навчання?

А. Сума плати за навчання і неодержана зарплата, яку студент міг би заробити, якби не вчився у ВНЗі.

Б. Зарплата, яку студент отримував би, якщо б пішов працювати після школи.

В. Сума плати за навчання, вартість проїзду, проживання в гуртожитку та харчування.

Г. Товари та послуги, від яких відмовилися, щоб заплатити за навчання.

16. При збільшенні кількості виробничих ресурсів у суспільстві:

А. Економіка в змозі виробляти більше товарів і послуг.

Б. Підвищиться життєвий рівень людей.

В. підвищити ефективність виробництва.

Г. Ресурси будуть використовуватися менш раціонально.

17. Які завдання стоять перед усіма економічними системами?

А. Найбільш повне використання обмежених ресурсів.

Б. Скорочення дефіциту державного бюджету.

В. Зменшення зовнішнього державного боргу.

Г. Боротьба з інфляцією і безробіттям.

18. За яких умов межа виробничих можливостей може пересунутися вправо?

А. При збільшенні пропозиції ресурсів і технічному прогресі.

Б. При збільшенні обсягів виробництва споживчих товарів і скорочення обсягів виробництва товарів для майбутнього.

В. При розширенні міжнародної спеціалізації.

Г. При раціональному розподілі ресурсів сьогодні і використанні цієї економії в майбутньому.

19. Яке з тверджень вірно?

А. Ринок представляє інформацію через ціну.

Б. Ринок забезпечує ефективне використання ресурсів.

В. Ринок виконує стимулюючу функцію.

Г. Усі відповіді вірні.

20. Крива виробничих можливостей ілюструє:

А. Альтернативну комбінацію товарів при обмеженості ресурсів.

Б. Кращу комбінацію виробництва двох товарів споживчого та виробничого призначення.

В. Кількість виробничих ресурсів, що є в суспільстві.

Г. Обмеженість ресурсів, безмежність потреб у суспільстві і можливість вибору.

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 12253. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Прием и регистрация больных Пути госпитализации больных в стационар могут быть различны. В цен­тральное приемное отделение больные могут быть доставлены: 1) машиной скорой медицинской помощи в случае возникновения остро­го или обострения хронического заболевания...

ПУНКЦИЯ И КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ ВЕНЫ   Пункцию и катетеризацию подключичной вены обычно производит хирург или анестезиолог, иногда — специально обученный терапевт...

Ситуация 26. ПРОВЕРЕНО МИНЗДРАВОМ   Станислав Свердлов закончил российско-американский факультет менеджмента Томского государственного университета...

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ОМС 001. Основными путями развития поликлинической помощи взрослому населению в новых экономических условиях являются все...

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОРФЕМНОГО СОСТАВА СЛОВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В практике речевого общения широко известен следующий факт: как взрослые...

СИНТАКСИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В языке различаются уровни — уровень слова (лексический), уровень словосочетания и предложения (синтаксический) и уровень Словосочетание в этом смысле может рассматриваться как переходное звено от лексического уровня к синтаксическому...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия