Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Забруднення
Мета роботи: навчитись визначати параметри зон радіоактивного та хімічного зараження з використанням довідникових таблиць.

 

Рекомендації щодо підготовки до практичногое заняття.

¨ Опрацювати теоретичні відомості практичного заняття та рекомендовану літературу за темою.

¨ Вивчити основні поняття та визначення.

¨ При вивченні матеріалу теми звернути увагу на принципи оцінки радіаційної та хімічної обстановки і послідовність визначення зон радіаційного або хімічного забруднення

¨ Особливу увагу звернути на правила поведінки на зараженій місцевості та основні способи та засоби захисту співробітників і населення.

Основні контрольні запитання

1.Визначення основних понять і термінів: радіаційна безпека, радіаційна обстановка,зона радіоактивного зараження, осередок радіаційного ураження, хімічна обстановка, зона хімічного зараження, осередок хімічного ураження, вертикальна стійкість повітря: інверсія, конвекція, ізотермія.

2.Загальні поняття про оцінку радіаційної обстановки.

3.Принципи оцінки радіаційної обстановки.

4.Порядок визначення розмірив зон радіоактивного зараження.

5.Принципи оцінки хімічної обстановки.

6.Методика визначення розмірів зон хімічного зараження.

 

Матеріали для обов’язкового вивчення:

¨ Матеріали лекції.

¨ Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни « Безпека

¨ життєдіяльності » / Укладачі : В.П.Матейчик, Г.Ф.Гусєв – К. НТК,

2013.

¨ Практикум з нормативної навчальної дисципліни «Безпека

життєдіяльності » / Укладачі : Г.Ф.Гусєв, П.І.Чуваєв, Г.В.Харькова,

Г.М.Харамда, С.Т.Сусло, Т.М.Пальчик – за ред.В.П.Матейчика. – К.

НТУ, 2013 - с.

¨ Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни безпека

життєдіяльності / Укладачі С.Т. Сусло, Г.Ф. Гусєв. – К. НТУ, 2009. – С.57- 63

¨ Сусло С.Т.,Заплатинський В.М., Харамда Г.М. Цивільний захист: Навчальний посібник за редакцією М.О.Біляковича –К.: Арістей, 2007.- С.146-194.

¨ Сусло С.Т. Безпека життя і діяльності людини. Навчальний посібник, МОН України, К., НТУ, 2001 – 288с.

¨ Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 206 – 217

 

Завдання для практичного заняття:

 

1.Опрацювати теоретичні відомості практичного заняття та рекомендовану літературу за темою.

2.Дати оцінку обстановці, що склалася внаслідок аварії на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах, визначити основні параметри зон радіаційного і хімічного забруднення та запропонувати заходи щодо захисту працівників об’єкту та населення у зоні лиха.

3.Сформулювати висновки щодо проведених досліджень.

 

 

Робота 1. Прогнозування зон радіоактивного забруднення місцевості за слідом хмари.

 

Дати оцінку обстановці що склалася на на радіаційно небезпечному об'єкті об’єкті “А” Під час аварії внаслідок переходу в атмосферу радіоактивних речовин утворилася радіаційна хмара.

Визначити розміри можливих зон радіактивного забруднення. місцевості та запропонувати заходи щодо захисту працівників об’єкту та населення у зоні лиха.

Алгоритм виконання розрахунків під час прогнозування радіаційної обстановки :

1.Визначити категорію стійкості атмосфери, що відповідає погодним умовам : хмарність, швидкість приземного вітру V10 та часу доби ( за таблицею 4.1. або 4.1.1.).

2. Визначити величину активності (А), викинутої радіоактивної речовини за формулою:

A = h·10-3·W·n,

 

де h— відсоток викинутої речовини, %;

W— електрична потужність реактора, МВт;

п — кількість зруйнованих реакторів.

 

3.Визначити середню швидкість переносу Vпер радіоактивної хмари у відповідності до категорії стійкості атмосфери і швидкості вітру на висоті 10 м ( за табл. 4.1.2.).

4.Визначити час початку випадання радіоактивних опадів на території об'єкта у відповідності до відстані об'єкта (Rxкм) до аварійного реактора, категорії стійкості атмосфери, середньої швидкісті переносу хмари Vпер ( за табл. 4.1.3.).

5.Визначити розміри прогнозованих зон забруднення місцевості у відповідності до категорії стійкості атмосфери, швидкості переносу хмари, типу ядерного реактора (РБМК-1000) і частці викинутих РР (h = 50%) та нанести їх у масштабі на карту, схему (за табл.4.1.4. - 4.18.).

Робота 2. Прогнозування хімічної обстановки та захист населення у «зоні лиха»

Дати оцінку обстановці що склалася на об’єкті “Б” у результаті руйнування ємності де зберігалася сильнодіюча отруйна речовина (СДОР). Під час аварії внаслідок переходу в атмосферу частини СДОР із зруйнованої ємності, а також випаровування його з площі розливу. утворилась хмара з вражаючою концентрацією СДОР. Від зруйнованої нкості на відстані L знаходиться населений пункт, який може потрапити у зону хімічного зараження (ЗХЗ).

Визначити розміри можливих зон хімічного забруднення місцевості та запропонувати заходи щодо захисту працівників об’єкту та населення у зоні лиха.

Алгоритм виконання розрахунків під час прогнозування хімічної обстановки :

А.Визначення розмірів і площі зони хімічного зараження

1.Визначити ступінь вертикальної стійкостіатмосфери, що відповідає погодним умовам та часу доби : температурі шарів повітря, швідкісті вітру.

2. Визначити глибину Г поширення зони хімічного зараження (ємкість, де зберігалася СДОР, не обвалована) у відповідності до кількості СДОР, ступеня вертикальної стійкості повітря та характеру зберігання. .

Примітка:За швидкості вітру понад 1 м/с застосовуються поправочні коефіцієнти.

фактичну глибину знаходимо за формулою

Г = Гтабл ∙ kпер

3.Визначити ширину Ш 3Х3 за формулою:

Ш = Г ∙ kв.ст;

З урахованням коефіцієнту вертикальної стійкості повітря - kв.ст., який приймається рівним: при інверсії -0,03; при ізотермії -0,15; при конвекції - 0,8.

4.Визначити площу 3Х3 як площу трикутника:

S3Х3 = 1 / 2 Г ∙ Ш

5.Нанести отримані параметри у масштабі на топографічну карту, схему:

Б. Визначення терміну підходу зараженого повітря до населеного пункту на відстані L від зони розлиття СДОР.

1.Знайти середню швидкість перенесення хмари зараженого повітря у відповідності ступеня вертикальної стійкості атмосфери. (L) знаходимо за формулою :

де W – швидкість перенесення зараженого повітря,

60 – коефіцієнт переводу секунд в хвилини.

L – відстань від підприємства до місця аварії

Завдання для самостійної роботи студентів.

 

1.Опрацювати алгоритм виконання розрахунків під час прогнозування радіаційної та хімічної остановки обстановки.

2.Закінчити оформлення протоколу практичного заняття.

3.Визначити основні способи та засоби захисту співробітників і населення.

Тест для контролю засвоєності матеріалу теми “Визначення параметрів зон радіаційного та хімічного забруднення “.

¨ Для виявлення та вимірювання іонізуючих випромінювань використовують методи:

Фотографічний Сцинтиляційний

Хімічний Іонізаційний Технічний

 

¨ Радіаційна обстановка характеризується (потрібне виділити):

Рівнями радіації зон радіоактивного зараження

Розмірами зон радіоактивного зараження

Властивостями радіонуклідів

¨ У ході радіаційної аварії утворюються зони, які умовно поділяються на п’ять, що мають різний ступінь небезпеки для людей і характеризуються тією чи іншою можливою дозою випромінювання. Зона, в межах якої доза випромінювання становитиме від 50 до 500 рад на рік, – це зона:

Радіоактивної небезпеки (зона М)

Зона помірного радіоактивного забруднення (зона А)

Зона сильного радіоактивного забруднення (зона Б)

Зона небезпечного радіоактивного забруднення (зона В)

Зона надзвичайно небезпечного радіоактивного забруднення (зона Г)

¨ При індексації зон радіоактивного забруднення на плані (карті) місцевості їх фарбують у різні кольори. Яка зона на карті позначається зеленим кольором?

Зона М Зона А Зона Б Зона В Зона Г

 

¨ Яка зона радіоактивного забруднення позначається на карті червоним кольором?

Зона М Зона А Зона Б Зона В Зона Г

¨ При аварії на АЕС чи передбачається евакуація з 30-ти кілометрової зони пішими колонами?

Так Ні

¨ Однократна допустима доза опромінення людини у надзвичайній ситуації становить:

750 Р 100 Р 280 Р 50 Р 500 Р

¨ Однократна доза опромінення людини це доза отримана:

Протягом одного разу

Протягом чотирьох діб

Протягом певного періоду без перерви

Протягом однієї доби

¨ Місцевість рахується зараженою при дозах, що складають не менше:

1 Р/год 1,5 Дж/год 5 Дж/год 0,5 Р/год 1 Дж/год

 

¨ Кількість токсичної речовини, поглинутої організмом за певний інтервал часу, характеризує токсодоза. За токсодозою території, які потрапили під вплив СДОР під час аварії на ХНО, поділяють на зони (потрібне виділити):

Зона смертельних токсодоз;

Зона уражаючих токсодоз;

Зона малих токсодоз;

Дискомфортна (гранична) зона.

 

¨ Зона урожаючих токсодоз (небезпечного зараження )це:

Територія,на зовнішній межи якої 50% людей одержують смертельні ураження

Територія, на зовнішній межи якої 50% людей втрачають працездатність,їм потрібна медична допомога

Територія, на зовнішній межи якої люди відчувають дискомфорт,у них починаються загострення хронічних захворювань або з являються перши знаки отруєння

 

¨ Дискомфортна (гранична) зона це:

Територія,на зовнішній межи якої 50% людей одержують смертельні ураження

Територія,на зовнішній межи якої 50% людей втрачають працездатність,їм потрібна медична допомога

Територія,на зовнішній межи якої люди відчувають дискомфорт,у них починаються загострення хронічних захворювань або з являються перши знаки отруєння

 

¨ Зона смертельних токсодоз це:

Територія, на зовнішній межи якої 50% людей одержують смертельні ураження

Територія, на зовнішній межи якої 50% людей втрачають працездатність, їм потрібна медична допомога

Територія, на зовнішній межи якої люди відчувають дискомфорт,у них починаються загострення хронічних захворювань або з являються перши ознаки отруєння

 

¨ Ступінь вертикальної стійкості повітря характеризується трьома складовими: інверсією, конвекцією, ізотермією. В якому випадку (нижній шар повітря нагрітий сильніше за верхній і відбувається переміщення його по вертикалі, що сприяє розсіюванню хмари СДОР, знижує її вражаючу дію? При :

Іінверсії Конвекції Ізотермії.

¨ Інверсія,це:

Нижні шари повітря холодніше за верхніх

Нижній шар повітря нагрітий сильніше за верхній і відбувається переміщення його по вертикалі

Температура повітря в межах 20 – 30 м від земної поверхні майже однакова

 

¨ Конвекція, це:

Нижні шари повітря холодніше за верхніх

Нижній шар повітря нагрітий сильніше за верхній і вдбувається переміщення його по вертикалі

Температура повітря в межах 20 – 30 м від земної поверхні майже

однакова

¨ Ізотермія, це:

Нижні шари повітря холодніше за верхніх

Нижній шар повітря нагрітий сильніше за верхній і вдбувається переміщення його по вертикалі

Температура повітря в межах 20 – 30 м від земної поверхні майже

однакова

¨ Ступень вертикальної стійкості,яка сприяє тривалому засою парів СДОР на місцевості,це:

Іінверсія Конвекція Ізотермія

¨ Ступень вертикальної стійкості,яка перешкоджує розсіюванню повітря на висоті ,це:

Іінверсія Конвекція Ізотермія

 

¨ Під оцінкою хімічної обстановки розуміють (потрібне виділити):

Визначення масштабів і характеру хімічного зараження середовища

Аналіз впливу СДОР на життєдіяльність населення, роботу об’єктів і дію формувань ЦЗ

Висновки і заходи щодо зниження (запобігання) можливих втрат

¨ Основними вихідними данними для оцінки хімівчної обстановки є:

Загальна кількість СДОР на об єкті

Кільскість СДОР,викінутих в атмосферу,характер їх роливу на поверхні

Висота піддону або обвалування складських ємкостей

Вкажить,які данні відсутні

¨ При оцінки хімічної обстановки враховується швидкість вітру на висоті (м):

10 20 50 100

Лекція № 6 Пожежі, заходи і засоби захисту.

 

 

Мета – розглянути основи пожежної безпеки підприємств, установ, організацій; з’ясувати основні причини пожеж та небезпечні ішкідливі фактори, пов’язані з пожежами, проаналізувати їх негативний вплив на життєдіяльність людини.

Завдання - визначити структурно-функціональну схему державного управління пожежною безпекою у НС в Україні, надати уяву про системи попередження пожеж та системи пожежного захисту.

Очікувані результати -у результаті вивчення теми студент повинензасвоїти основні положення про пожежну безпеку і знати способи, засоби гасіння пожежі та правила поведінки.

 

План лекції:

 

¨ Основні поняття і терміни: Пожежа, горіння, самозаймання

¨ Основні причини пожеж та етапи їх розвитку.

¨ Небезпечні і шкідливі фактори, пов’язані з пожежами.

¨ Процес горіння ,його види та їх характеристика.

¨ Зони горіння, теплового впливу, задимлення, токсичності.

¨ Система пожежного захисту як комплекс методів, заходів та засобів, спрямованих на обмеження розповсюдження та локалізацію пожежі, виявлення пожежі, створення умов для ліквідації пожежі, захист людей і матеріальних цінностей.

¨ Способи і засоби гасіння пожежі

Матеріали для обов’язкового вивчення:

¨ Матеріали лекції.

¨ Список обов’язкових для вивчення джерел:

1.Желібо Є.П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Підруч. – К.: Каравела, 2006. – С. 71–72.

2.Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник –К., “Основа” ,2011, - С.240 -243

3.Ю.С.Скобло,В.Г.Цапко,Д.І.Мазоренко,Л.М.Тіщенко.Безпека життєдіяльності:Навч.посіб. /За ред.В.Г.Цапка. _ 3-тевид. _ К.: Знання, 2004., С.162-164, 252-253,267-270

 

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 1211. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия