Студопедия — Сталеві труби та з'єднувальні деталі
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Сталеві труби та з'єднувальні деталі


11.5 Для будівництва систем газопостачання застосовуються сталеві прямошовні, спіральношовні та безшовні труби, наведені в додатку И та виготовлені із сталі, що добре зварюється, і містять не більш 0, 25 % вуглецю, 0, 056 % сірки та 0, 046 % фосфору.

Товщина стінок труб визначається розрахунком згідно з вимогами СНІП 2.04.12 та приймати її номінальну величину, яка дорівнює найближчій більшій за стандартами або технічними умовами на труби, що допускаються цими нормами до застосування. При цьому для підземних і наземних (з обвалуванням) газопроводів мінімальну товщину стінок труб слід приймати не менше З mm, а для зовнішніх надземних та наземних (без обвалування) газопроводів та в середині будинків (в т.ч. житлових) - не менше 2 mm.

Для підземних розподільчих газопроводів застосовуються труби умовним діаметром не менше 32 mm, а для вводів - діаметром не менше 16 mm.

Вибір труб для конкретних умов будівництва систем газопостачання здійснюється згідно з додатком Й. Для внутрішніх газопроводів низького тиску дозволяється передбачати труби із міді по ГОСТ 617.

11.6 Сталеві труби для будівництва зовнішніх та внутрішніх газопроводів слід передбачати груп В та Г, виготовлені із спокійної маловуглецевої сталі за ГОСТ 380 марок Ст2, СтЗ, а також Ст4 при вмісті в ній вуглецю не більш 0, 25 %; сталі марок 08, 10, 15, 20 за ГОСТ 1050; із сталі підвищеної міцності марок 09Г2С, 17ГС, 17Г1С за ГОСТ 19281, не нижче шостої категорії, та легованої конструкційної сталі 10Г2 за ГОСТ 4543.

11.7 Допускається застосовувати сталеві труби, зазначені в 11.6, виготовлені із напівспокійної та киплячої сталі, у таких випадках:

- для підземних газопроводів, які споруджуються в районах з розрахунковою температурою зовнішнього повітря до мінус 30 0Cвключно;

- для надземних газопроводів, що споруджуються в районах з розрахунковою температурою зовнішнього повітря до мінус 10 0Cвключно - труби з напівспокійної та киплячої сталі, а з розрахунковою температурою до мінус 20 0Cвключно - труби з напівспокійної сталі;

- для внутрішніх газопроводів з товщиною стінки не більше 8 mm, якщо температура стінок труб в процесі експлуатації не буде знижуватися нижче 0 0C- для труб із киплячої сталі та нижче мінус 10 0C- для труб із напівспокійної сталі.

При застосуванні для зовнішніх газопроводів труб із напівспокійної та кип'ячої сталі в наведених випадках необхідно дотримуватися таких умов:

- діаметр не повинен перевищувати 820 mm- для труб із напівспокійної сталі та 530 mm- для труб із кип'ячої сталі;

- товщина стінки труб повинна бути не більш 8 mm.

Для будівництва зовнішніх підземних та надземних газопроводів допускається застосовувати труби, виготовлені із напівспокійної сталі діаметром не більсш 325 mmта товщиною стінки до 5 mmвключно, а також труби, виготовлені із напівспокійної та киплячої сталі, діаметром не більше 114 mmз товщиною стінки до 4, 5 mmвключно.

Не допускається застосовувати труби із напівспокійної та киплячої сталі для виготовлення методом холодного гнуття відводів, з'єднувальних частин та компенсуючих пристроїв, для газопроводів високого та середнього тисків.

11.8 Для зовнішніх та внутрішніх газопроводів низького тиску, в тому числі для їх гнутих відводів та з'єднувальних частин, допускається застосовувати труби груп А, Б, В, виготовлені зі спокійної, напівспокійної та киплячої сталей марок ct1, Ст2, СтЗ, Ст4 по ГОСТ 380 та 08, 10, 15, 20 за ГОСТ 1050. Сталь марки 08 допускається застосовувати при техніко- економічному обгрунтуванні, марки Ст4 - при вмісті в ній вуглецю не більше 0, 25 %.

11.9 Для ділянок газопроводів усіх тисків, що зазнають вібраційних навантажень (з' єднані безпосередньо з джерелом вібрації в ГРГТ, ГРУ, компресорних тощо) застосовуються сталеві труби груп В та Г, виготовлені із спокійної сталі з вмістом вуглецю не більше 0, 24 % (наприклад, Ст2, СтЗ за ГОСТ 380; 09, 10, 15 за ГОСТ 1050).

11.10 Зварне з'єднання зварних труб повинно бути рівноміцним основному металу труб або мати гарантований заводом-виготовлювачем згідно із стандартом або технічними умовами на труби коефіцієнт міцності зварного з'єднання. Зазначену вимогу слід вносити в замовлювані специфікації на труби.

Допускається застосовувати труби за ГОСТ 3262, зварні шви яких не мають характеристики міцності зварного з'єднання, на тиск газу, зазначений в додатку И.

11.11 В залежності від місцевих умов прокладки допускається передбачати вимоги до ударної в'язкості металу труб для газопроводів високого тиску І категорії діаметром більш 620 mm, а також для газопроводів, що зазнають вібраційних навантажень, і прокладаються на ділянках переходу через залізниці та автомобільні дороги, водяні перешкоди та для інших відповідальних газопроводів та їх окремих ділянок. Вимоги до ударної в'язкості слід передбачати для труб із товщиною стінки більше 5 mm.

При цьому величина ударної в'язкості основного металу труб повинна прийматися не нижче 30 Дж/см2 при мінімальній температурі експлуатації газопроводу.

11.12 Еквівалент вуглецю повинен визначатися за формулами: - для низьколегованої сталі:

де C, Mn, Cr, Mo, V, Ті, Nb, Cu, Ni, В - вміст (відсоток від маси) у складі металу

трубної сталі відповідно вуглецю, марганцю, хрому, молібдену, ванадію, титану, ніобію, міді, нікелю, бору. Величина[С]Е не повинна

перевищувати 0, 46.

11.13 Труби, що передбачаються для систем газопостачання, повинні бути випробувані гідравлічним тиском на заводах-виготовлювачах або мати запис в сертифікаті щодо гарантії того, що труби витримають гідравлічний тиск, величина якого відповідає вимогам стандартів або технічних умов на труби.

11.14 Імпульсні газопроводи для приєднання контрольно-вимірювальних приладів та приладів автоматики обв'язки газифікованого обладнання слід передбачати із сталевих труб, наведених в додатку И, або згідно з даними, наведеними у паспортах на обладнання. Допускається застосування для цих цілей мідних труб за ГОСТ 617, а також гумових рукавів та трубок.

11.15 З'єднувальні частини та деталі для систем газопостачання слід передбачати із спокійної сталі (литі, ковані, штамповані, гнуті або зварні) або з ковкого чавуну, виготовленими згідно з державними та галузевими стандартами, наведеними в таблиці 28.

Допускається застосовувати з'єднувальні частини та деталі, виготовлені за кресленнями, виконаними проектними організаціями з врахуванням технічних вимог одного із стандартів на відповідну з'єднувальну частину або деталь.

З'єднувальні частини та деталі систем газопостачання допускається виготовляти із сталевих безшовних та прямошовних зварних труб або листового прокату, метал яких відповідає технічним вимогам, передбаченим 11.4-11.12 відповідного газопроводу.


Таблиця 28

11.16 Сталеві гнуті та зварні компенсатори слід виготовляти із труб, передбачених для газопроводів. Відводи, які застосовуються для виготовлення зварних компенсаторів слід приймати за таблицею 28.

11.17 Деталі різьбових з'єднань внутрішніх та зовнішніх газопроводів можуть виготовлятися з водогазопровідних (ГОСТ 3262) або інших труб, передбачених в додатку И, з розмірами (товщина стінки, зовнішній діаметр), які забезпечують отримання різьби методом нарізки.

11.18 З'єднувальні частини та деталі повинні бути заводського виготовлення. Допускається застосування з'єднувальних частин та деталей, виготовлених на базах будівельних організацій, за умови контролю усіх зварних з'єднань (для зварних деталей) неруйнівними методами.

11.19 Фланці, які застосовуються для приєднання до газопроводів арматури, обладнання та приладів, повинні відповідати ГОСТ 12820 та ГОСТ 12821.

11.20 Для ущільнення фланцевих з'єднань застосовуються прокладки, виготовлені з матеріалів, наведених у таблиці 29.

Допускається передбачати прокладки з іншого ущільнюючого матеріалу, що забезпечує не меншу герметичність в порівнянні з матеріалами, наведеними в таблиці 29 (з урахуванням середовища, тиску та температури).

Таблиця 29

 

Прокладочні листові матеріали для фланцевих з'єднань (ГОСТ, марка) Товщина ЛИСТІВ, MM Призначення
Пароніт, ГОСТ 481 (марка ПВМ) 1-4 Для ущільнення з'єднань на газопроводах тиском до 1, 2 МПа та в установках зріджених газів до 1, 6 МПа
Гума маслобензостійка, ГОСТ 7338 3-5 Для ущільнення з'єднань на газопроводах тиском до 0, 6 MTTa
Алюміній, ГОСТ 13722 або ГОСТ 13726 1-4 Для ущільнення з'єднань деталей, устаткування, установок зріджених газів та на газопроводах усіх тисків, у тому числі на газопроводах, що тран­спортують сірчаний газ
Мідь, ГОСТ 495 (марка Ml, M2) 1-4 Для ущільнення з'єднань деталей. устаткування, установок скраплених газів та на газопроводах усіх тисків, крім газопроводів, що транспортують сірчаний газ

Примітка. Прокладки з пароніту повинні відповідати ГОСТ 15180.

11.21 Для ущільнення різьбових з'єднань застосовують пасмо із льону за ГОСТ 10330, просочене свинцевим суриком за ГОСТ 19151, замішаним на оліфі за ГОСТ 7931, а також фторопластовіта інші ущільнюючі матеріали при наявності на них паспорта або сертифіката заводу-виготовлювача, які забезпечують герметичність з'єднання.Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 1535. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА Воспитывать сегодня подрастающее поколение на со­временном уровне требований общества нельзя без по­стоянного обновления и обогащения своего профессио­нального педагогического потенциала...

Эффективность управления. Общие понятия о сущности и критериях эффективности. Эффективность управления – это экономическая категория, отражающая вклад управленческой деятельности в конечный результат работы организации...

Мотивационная сфера личности, ее структура. Потребности и мотивы. Потребности и мотивы, их роль в организации деятельности...

Гносеологический оптимизм, скептицизм, агностицизм.разновидности агностицизма Позицию Агностицизм защищает и критический реализм. Один из главных представителей этого направления...

Функциональные обязанности медсестры отделения реанимации · Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия