Студопедия — Права та обов’язки замовника та розробника
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Права та обов’язки замовника та розробника


Проектування ІC здійснюється як спеціалістами підприємства (співробітниками ЮЦ, відділу автоматизованої системи управління підприємством (АСУП) та ін.), так і на договірних засадах спеціалістами сторонніх організацій (науково-дослідних та проектних інститутів, вищих навчальних закладів тощо).

Договором на створення ІC замовник доручає, а розробник приймає на себе виконання комплексу робіт на передпроектній, проектній стадіях і стадії введення в експлуатацію.

При цьому права, обов'язки замовника та розробника у процесі створення проекту ІC визначаються ЗКММ.

Замовник має право:

- укладати договори з розробником і постачальником КТЗ й у разі їх невиконання діяти в установленому порядку;

- перевіряти передбачені договором хід та якість робіт зі створення системи, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність розробника;

- вимагати від розробника при розірванні договору подання звіту про виконану частину робіт;

- брати участь у роботі комісії зі здачі підсистеми ІC у пробну і промислову експлуатацію, а також у виробничих випробуваннях окремих елементів системи.

Замовник зобов'язаний:

- забезпечувати своєчасне фінансування робіт та контролювати правильність використання засобів, виділених на створення ІC;

- розробляти заходи щодо вдосконалення організації, виробництва, праці й управління, їх повну і своєчасну реалізацію;

- надавати обладнані приміщення для розміщення виконавців та зберігання документів (у разі необхідності);

- видавати завдання спеціалізованим проектним організаціям на проектування, спорудження і реконструкцію будівель (приміщень) ІC, розміщення та монтаж її КТЗ;

- забезпечувати придбання, збереження, монтаж, наладку і введення в експлуатацію КТЗ;

- у разі необхідності включати в план капітального будівництва й укладати договори з підрядними будівельними та монтажно-налагоджувальними організаціями на будівництво ЮЦ, ліній зв'язку з іншими об'єктами ІC, що виконуються підрядним способом;

- забезпечувати в установлені терміни виконання будівельно-монтажних робіт, які здійснюються господарським способом або із залученням спеціалізованих організацій;

- виконувати у встановлені терміни заходи, пов'язані з підготовкою об'єкта до впровадження ІC;

- дотримуватися вимог технічної документації, чинних норм і правил промислової експлуатації ІC.

Роботу зі створення ІC очолює директор підприємства або його заступник (головний інженер, головний економіст). Основним виконавчим органом є спеціалізований підрозділ (відділ АСУП, ОЦ).

Відповідно до ЗКММ, розробник має право:

- укладати господарські договори із замовником та організаціями-співвиконавцями й у разі їх невиконання діяти згідно з чинним законодавством та умовами договорів;

- самостійно залучати до робіт зі створення ІC спеціалізовані організації з повідомленням про це замовника;

- представляти інтереси організації-співвиконавця у переговорах із замовником, що стосуються розроблення ІC;

- брати участь у роботі виробничих нарад із питань створення ІC на стадіях проектування і впровадження;

- вибирати засоби та методи виконання власних робіт на всіх стадіях розроблення ІC;

- контролювати виконання зобов'язань замовника, про які була домовленість у контракті на створення ІC, регламентованих ЗКММ, а також погоджених документами, не втручаючись в його адміністративно-господарську діяльність.

Розробник зобов'язаний:

- розробити проект ІC, техніко-автоматичні показники кошторисної вартості, терміни розроблення якого мають відповідати затвердженим ТЕО та ТЗ;

- застосовувати технічні рішення, що найповніше відображають передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у створенні ІC;

- застосовувати ефективні технологічні процеси оброблення даних, високопродуктивні технічні засоби, ефективні методи автоматизації управління виробництвом, обґрунтовано вибирати типові проектні рішення (ТПР), пакети прикладних програм (ППП) та інші засоби автоматизації, якісно узгоджувати їх з умовами ОП;

- забезпечувати надійність розроблених пристроїв, їхню безпеку в експлуатації, вибухо- та пожежобезпеку;

- дотримуватися вимог чинних інструкцій, стандартів та інших нормативних актів;

- забезпечувати відповідність РП рішенням, прийнятим і затвердженим у ТП;

- своєчасно розробляти і видавати замовнику технічну документацію;

- забезпечувати якісне та своєчасне виконання робіт організаціями-співвиконавцями, що залучаються;

- дотримуватися кошторисної вартості розроблення згідно з чинними нормативами.

Науково-методичне керівництво створенням проекту ІC здійснює головний конструктор проекту (головний інженер, керівник теми). Він відповідає за якість і терміни виконання робіт зі створення ІC розробником. Його функції, права й обов'язки визначаються положеннями та інструкціями.

Зміст і обсяги робіт загалом і на окремих етапах визначаються вимогами на виконання науково-дослідних (НДР) та проектно-конструкторських (ПКР) робіт, їх програмою, календарним планом, кошторисним розрахунком (калькуляцією), які додаються до договору.

Усі ці документи мають бути погоджені обома сторонами. Проектування ІC ґрунтується на інформаційній технології (IT) — застосуванні банку даних (БнД), що дає змогу визначити коло спеціалістів-учасників проектування (проектувальники-постачальники задач, системні аналітики та програмісти, прикладні програмісти, обслуговуючий персонал, керівники системи управління, працівники апарату управління), їх діяльність має чітко координуватися і спрямовуватися на завершення всіх робіт у встановлені терміни. Ці функції здійснює адміністратор БнД або адміністративна група.

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 840. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Законы Генри, Дальтона, Сеченова. Применение этих законов при лечении кессонной болезни, лечении в барокамере и исследовании электролитного состава крови Закон Генри: Количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорциональны давлению газа...

Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакодинамика. Применение.Побочные эфффекты Никотинчувствительные холинорецепторы (н-холинорецепторы) в основном локализованы на постсинаптических мембранах в синапсах скелетной мускулатуры...

Шов первичный, первично отсроченный, вторичный (показания) В зависимости от времени и условий наложения выделяют швы: 1) первичные...

Приготовление дезинфицирующего рабочего раствора хлорамина Задача: рассчитать необходимое количество порошка хлорамина для приготовления 5-ти литров 3% раствора...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

Машины и механизмы для нарезки овощей В зависимости от назначения овощерезательные машины подразделяются на две группы: машины для нарезки сырых и вареных овощей...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия