Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Соціальна профілактика з дітьми, що зазнали сімейного насильства
Соціальний захист дитинства увазі спеціальні заходи по гарантованому забезпеченню прав неповнолітніх, передбачених російським законодавством і Міжнародною конвенцією про права дитини.

Дитина - особа, яка не досягла вісімнадцяти років (повноліття).

В останні роки багато уваги приділяється ранній профілактиці відхилень у розвитку особистості дитини. Це пов'язано з наступними причинами:

· дитинство є тим періодом, в якій закладається фундамент особистості; • в дитинстві закладається моральні та естетичні еталони;

· в дитинстві формуються правілосообразное поведінка і нормативна діяльність;

· нервова система дитини надзвичайно пластична і здатна до зміни;

· у цьому періоді дитина володіє підвищеною сугестивністю, подражаемостью;

· у цьому періоді дитина залежна від дорослого; а батьки і педагоги - головні авторитети.

Соціально-педагогічна профілактика - це система заходів соціального виховання, спрямованих на створення оптимальної соціальної ситуації розвитку дітей і підлітків. У зв'язку з цим важливим суб'єктом соціальної профілактики є сім'я.

Розглядаючи соціальну профілактику як свідому і соціально організовану діяльність, можна виділити послідовний ряд її основних стадій:

1.Стадія попередження, основним завданням якої є вживання заходів, що формують у людини соціально прийнятну систему цінностей, потреб і уявлень. Це дозволить йому уникати таких форм поведінки і діяльності, які можуть ускладнити процес життєдіяльності його самого і його найближчого оточення. Так, виховуючи дитину в гуманістичному напрямку, батьки закладають основу для формування у нього в майбутньому широкого та повноцінного кола спілкування, можливостей легко сходитися з людьми і вибудовувати ефективну систему взаємодії з ними.

2.Стадии запобігання - спрямована на прийняття своєчасних і ефективних заходів недопущення виникнення ситуації, яка загрожує ускладненням процесу життєдіяльності суб'єкта. Так, інформуючи батьків про те, які їхні дії по відношенню до дитини є насильницькими і якими наслідками вони обернуться для дитини (у плані його психологічного та соціального розвитку) і для них самих (в правовому плані), ми запобігаємо випадки насильства над дітьми в сім'ї .

3.Стадія захід - використовуючи соціально прийнятні способи, блокувати форми діяльності та поведінки суб'єкта, які можуть привести до виникнення негативних наслідків як для нього і його найближчого оточення, так і для суспільства в цілому. Саме на вирішення цього завдання спрямована існуюча в будь-якому суспільстві система законодавчих, морально - етичних, педагогічних, адміністративних та інших санкцій, що карають за вчинення певних дій або не допускають їх повторення.

За рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я розрізняють такі стадії профілактики насильства над дітьми: первинну, вторинну і третинну профілактику.

Термін «первинна профілактика» застосовується до заходів, спрямованих на все населення.

Термін «вторинна профілактика» означає заходи, спрямовані на тих, хто ще не переживав інциденту насильства, але перебуває в ситуації підвищеного ризику.

Термін «третинна профілактика» позначає заходи втручання у випадках, коли насильство над дитиною вже відбулося, і втручання спрямоване на надання допомоги та попередження повторення насильства в майбутньому.

Послідовна реалізація зазначених стадій соціальної профілактики передбачає використання найрізноманітніших прийомів і методів діяльності. На сьогоднішній день можна говорити про існування таких методів соціальної профілактики.

1.Медико-соціальні - спрямовані на створення необхідних умов для збереження прийнятного рівня фізичного і соціального здоров'я людини. До їх числа відносяться медико-соціальне просвітництво, пропаганда здорового способу життя, медико-соціальний патронаж і т.п.

2.Організаціонно-адміністративні - створення системи соціального контролю, розробка відповідної правової та законодавчої бази, формування системи органів і установ для здійснення діяльності з соціальної профілактики. До цієї групи методів належать соціальний контроль і соціальний нагляд, соціальне управління і соціальне планування і ряд інших.

3.Правові- розробка і створення відповідної системи правових норм і правил поведінки та діяльності людей в усіх сферах соціального життя та створення ефективної та діючої системи контролю за виконанням цих норм і правил. До цієї групи методів належать правове просвітництво, правовий контроль, правові санкції тощо

4.Педагогічні - формування у різних соціальних суб'єктів соціально прийнятною системи цінностей, норм, стереотипів та ідеалів, підвищення рівня знань і розширення кругозору. До їх числа відносяться давно і добре всім відомі методи освіти, виховання і освіти.

5. Економічні - спрямовані на підтримку прийнятного і гідного рівня життя людини та створення необхідних умов для задоволення його матеріальних потреб. Найбільш часто для вирішення таких завдань використовуються економічне стимулювання, економічне заохочення, економічні пільги та економічна підтримка і т.п.

6. Політичні- створення в суспільстві ефективної системи політичних прав, свобод, цінностей і орієнтирів, що дозволяють всім соціальним суб'єктам відстоювати свої інтереси в соціально прийнятних і допустимих рамках.

 

Соціальний ефект використання цих методів соціальної профілактики на практиці буде істотно вище за умови їх комплексного використання, тобто при розробці та реалізації системи соціально-профілактичних заходів. Залежно від того, які цілі будуть переслідувати ці заходи, можна виділити наступні їх різновиди.

1.Нейтралізучі, спрямовані на припинення будь-яких тенденцій, можливостей і т.п. (Наприклад, позбавлення батьків батьківських прав).

2.Компенсуючі, метою яких є заповнення понесений суб'єктом втрати (реабілітація дитини, що постраждала від насильства, в спеціальному реабілітаційному центрі)

3.Попереджаючі, що дозволяють не допустити виникнення обставин, що сприяють соціальним чи особистісним відхилень (вилучення дитини із сім'ї, що веде девіантною спосіб життя).

4.Усуваючі, спрямовані на усунення подібних обставин (приміщення дитини в дитячий будинок або встановлення опікунства).

5.Контролюючі, що сприяють подальшому спостереженню за ефективністю соціально-профілактичних заходів.


 

30. Технології Соціальної роботи з малозабезпеченими та багатодітними сім’ями (Тарасюк)

 


РОЗДІЛ III КОНКРЕТНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ІЗ КЛІЄНТАМИ ГРУП СОЦІАЛЬНОГО РИЗИКУДата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1066. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия