Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Домашня контрольна робота №6
Перший рівень

1. В яких одиницях вимірюється електроємність в СІ?

А) Ф; Б) Кл; В) А; Г) В/м.

2. За якою формулою розраховують енергію електричного поля зарядженого конденсатора?

А) ; Б) ; В) ; Г) .

3. Як зміниться енергія електричного поля зарядженого конденсатора, якщо напругу між його обкладками збільшити в 4 рази?

А) збільшиться у 8 разів; В) не зміниться;
Б) збільшиться у 16 разів; Г) збільшиться у 4 рази.

Другий рівень

1. Визначити напруженість електричного поля плоского конденсатора, зарядженого до напруги 220 В, якщо відстань між його обкладками 2,2 мм.

А) 105 В/м; Б) 100 В/м; В) 484 В/м; Г) інша відповідь.

2. Два однакові точкові заряди, розташовані у вакуумі на відстані 10 см один від одного, взаємодіють між собою з силою 90 Н. Яка величина зарядів?

А) 10 мкКл; Б) 1 мкКл; В) 0,003 Кл; Г) 10 мКл.

3. Електролітичний конденсатор ємністю 1000 мкФ приєднали до полюсів джерела струму з напругою 6 В. Який заряд накопичився на пластинах конденсатора?

А) 60·10-3 Кл; Б) 60 мкКл; В) 600 мкКл; Г) 6 мКл.

4. При перенесенні заряду 8 нКл з деякої точки електричного поля на нескінченність, сили поля виконали роботу 16·10-6 Дж. Визначити потенціал поля в цій точці.

А) 0,5 В; Б) 0,5 мВ; В) 2 В; Г) 2 кВ.

Третій рівень

1. Дві невеликі однакові металеві кульки, що перебували в повітрі й мали заряди

+20,4 мкКл і -0,4 мкКл, привели в контакт і розсунули на відстані 10 см одна від одної. З якими силами вони взаємодіють?

2. Плоский повітряний конденсатор ємністю 200 пф зарядили до напруги 1кВ і від’єднали від джерела напруги. Яку роботу проти сил електростатичного притягання пластин необхідно виконати, щоб збільшити відстань між пластинами втричі?

3. Два точкові заряди +10 нКл і -30 нКл перебувають у вакуумі на відстані 20 см один від одного. Визначити напруженість результуючого електричного поля цих зарядів у точці, яка розташована посередині між ними.

Четвертий рівень

1. Два точкові заряди +1,5 нКл і -1,5 нКл перебувають у вакуумі на відстані 50 см один від одного. Визначити напруженість результуючого електричного поля цих зарядів у точці, яка віддалена на 30 см від кожного заряду.

2. Електрон влітає у плоский конденсатор паралельно до його пластин зі швидкістю

104 км/с. Відстань між пластинами 2,2 см, напруга між ними 220 В, довжина кожної пластини 5 см. Визначити модуль швидкості електрона в момент його вильоту з конденсатора.

3. Дві однакові однойменно заряджені кульки, підвішені в одній точці на шовкових нитках однакової довжини, опускають у гас. При цьому кут між нитками не змінився. Яка густина речовини, з якої виготовлено кульки?

 

 

Відповіді:

ІІІ рівень: 1) 90 Н; 2) 0,2 мДж; 3) 36 кВ/м.
IV рівень: 1) 250 В/м; 2) 1,33·104 км/с; 3) 1,53 г/см3.


7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Закони Ома для ділянки кола та для повного кола; паралельне і послідовне з’єднання провідників; робота і потужність струму

 

Електричний струм – напрямлений рух електронів.

Сила струму – швидкість зміни заряду через поперечний переріз провідника.

За напрям електричного струму приймають напрям руху позитивно заряджених частинок.

Сила струму: , I = q0nυS;

Якщо сила струму і його напрямок не змінюються з часом, то такий струм називається постійним.

Рисунок 7.1 - Упорядкований рух електронів у металевому провіднику й струм I.

S – площа поперечного перерізу провідника, – електричне поле

Густина струму:

Закон Ома для ділянки кола:

Опір однорідного лінійного провідника:

Закон Ома для повного кола:

Електрорушійна сила (ЕРС):


Закони Ома для повного кола для послідовного та паралельного з’єднань джерел струму:

r – внутрішній опір - опір джерела струму; n – кількість джерел струму; R – зовнішній опір - опір навантаження.  

Робота електричного струму:

Закон Джоуля-Ленца: Q = I2Rt.

Потужність струму: ,

Таблиця 7.1 - З’єднання провідників

Послідовне: Паралельне:
Напруга: U = U1+U2; Сила струму: I = I1 = I2; Опір: R = R1+R2; Напруга: U = U1 = U2; Сила струму: I = I1 + I2; Опір:

 

Формули для послідовного й паралельного з'єднання провідників дозволяють розраховувати опір складного кола, що складається з багатьох резисторів. На рисунку 7.2 наведений приклад такого складного кола й зазначена послідовність обчислень.

Рисунок 7.2 - Розрахунки опору складного кола. Опори всіх провідників зазначені в омах (Ом)

Таблиця 7.2 – Основні фізичні величини з теми «Закони постійного струму»

Позначення Одиниці вимірювання Фізична величина
I А Сила струму
U В Напруга
R Ом Опір
ρ Ом·м Питомий опір
ι м Довжина провідника
S м2 Площа поперечного перерізу
j А/м2 Густина струму
ε В ЕРСДата добавления: 2014-11-10; просмотров: 2885. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия