Студопедия Главная Случайная страница Задать вопрос

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
1. Експрес-контроль знань на лекційних заняттях (розв’язання задач, тести)

Ваговий бал – 2. Максимальна кількість балів на всіх лекційних заняттях дорівнює: 2 х 7 = 14 балів.

Критерії оцінювання:

a. Повна відповідь – 2 бали;

b. Неповна відповідь – 1 бал;

c. Відповідь не вірна або не з’явився – 0 балів.

 

2. Робота на практичних заняттях

Ваговий бал – 2. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 2 х 9=18 балів.Основна форма роботи - усні опитування за пройденим матеріалом, доповіді економічних новин та вирішення практичних задач. Отримані протягом заняття бали підсумовуються з урахуванням знання студентом матеріалу.

Критерії оцінювання:

a. Активна робота – 2 бали;

b. Запізнення на заняття, пасивна робота – 1 бал;

c. Відповідь не вірна або не з’явився – 0 балів

 

3. Модульний контроль

Ваговий бал – 10 балів. Максимальна кількість балів за модульні контрольні роботи дорівнює = 10 х 2 = 20 балів,вонипроходять на 7 та 13 тижні навчання (відповідно до періоду атестації) згідно розкладу. Контрольна робота складається із задач та теоретичних питань (5 питань), кожне питання оцінюється в 2 бали; бали підсумовуються і додаються до рейтингової оцінки.

Критерії оцінювання:

a. Повна, правильна відповідь на всі питання – 10 балів;

b. Є неточності в розрахунках – 8 балів.

с. Відповіді неповні, є помилки, не всі відповіді правильні – 5 бали.

 

4) Домашня контрольна робота (ДКР)

Ваговий бал – 10 балів. Максимальна кількість балів за ДКР дорівнює = 10 х 1 = 10 балів.Виконується у формі 10-хвилинної доповіді на семінарському занятті. Отримувана оцінка варіюється в залежності від актуальності теми, ступеня розкриття заявленої теми, ораторського мистецтва доповідача і т.д. Тему і план реферату бажано узгодити з викладачем заздалегідь.

Критерії оцінювання:

а. Глибоке розкриття теми, відображення власної позиції –10 балів;

b. Обґрунтоване розкриття проблеми, але відсутність власної думки – 9 балів;

c. Нелогічне викладення матеріалу – 8 балів;

d. Тема розкрита неповністю, використано менше трьох джерел –5 балів.

 

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру (RС) складає:

RC=14+18+20+10=60 балів.

Таблиця 1

Шкала стартового рейтингу

Рейтингова оцінка Оцінка ECTS та визначення Традиційна оцінка
56 ≤ Rс≤ 60 A – відмінно відмінно
52 ≤ Rс≤ 55 B – дуже добре добре
48 ≤ Rс≤ 51 C – добре
44 ≤ Rс≤ 47 D – задовільно задовільно
40 ≤ Rс≤ 43 E – достатньо
Rс < 40 F – не допуск до заліку незадовільно

 

Залікова складова шкали (RЕ) дорівнює 40% від (R), а саме:

 

RЕ= 40 балів

 

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає: R=RС+RЕ=60+40=100 балів.

Необхідною умовою допуску до заліку є зарахування ДКР та стартовий рейтинг (R) не менше 40% від RС, тобто 40 балів.

Критерії оцінювання:

a. Повна, правильна відповідь на 4 питання – 40 балів;

b. Повна, правильна відповідь на 3 питання – 30 балів;

c. Повна, правильна відповідь на 2 питання – 20 балів;

d. Повна, правильна відповідь на 1 теоретичне питання – 10 балів.

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка переводиться згідно з табл. 2:

Таблиця 2

Переведення рейтингових оцінок у традиційні

Оцінка ECTS та визначення Кількість балів Традиційна оцінка
А 95-100 Відмінно
В 85-94 Добре
С 75-84
D 65-74 Задовільно
E 60-64
F <60 Незадовільно
FX RС < 40 або невиконані інші умови допуску до заліку Не допущено до заліку

 

Студенти, які наприкінці семестру мають рейтинг менше 40 балів, зобов'язані до заліку підвищити його шляхом виконання індивідуальних завдань, інакше вони не допускаються до заліку з цієї дисципліни.

Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів за шкалою стартового рейтингу (табл.1), мають можливості:

– не складати залік, а отримати рейтингову оцінку з кредитного модуля так званим «автоматом» відповідно до набраного стартового рейтингу з дисципліни, переведеного в оцінку згідно з табл. 1 та табл. 2;

– складати залік з метою підвищення рейтингової оцінки з кредитного модуля, при чому за студентом не зберігається оцінка отримана за рейтинговою системою так званим «автоматом»; рейтингова оцінка з кредитного модуля складатиметься з суми балів стартового рейтингу та балів, одержаних на заліку.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ

УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 342. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия