Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ЗАНЯТТЯ №7
Тема: Періодичний закон. Періодична система хімічних

елементів. Поняття про періоди і групи. Фізичний зміст періодичного закону

Актуальність теми:

Періодична система елементів стала ключем до пізнання будови атома. З іншого боку, розкриття структури атома сприяло утвердженню і розвитку періодичного закону. Відповідно до сучасних наукових уявлень про атом основою класифікації елементів і періодичності їх вла­стивостей є заряд атомного ядра. Валентність, електронегатив­ність – це ті властивості атомів, які безпосередньо залежать від будови їх електронних оболонок, і визначають поведінку елементу в хі­міч­них реакціях.

Навчальні цілі:

Знати: основні поняття і положення атомно-молекулярного вчен­­ня, будову ядра атома, будову електронних оболонок атома, роз­поділ електронів останнього електронного рівня елементу в залеж­ності від номера групи, класифікацію елементів на метали і неметали.

Уміти: визначати заряд ядра атома, кількість електронів, про­тонів і нейтронів,складати електронні формули, визначати ва­лентні електрони, заповнювати електронні оболонки атома залежно від пе­ріо­ду, визначати властивості елементу залежно від його положення в періодичній системі елементів, заповнювати електронні комірки ато­ма залежно від періоду.

Самостійна позааудиторна робота

! Написати в робочому зошиті:

1. Заповнити таблицю, вибираючи серед вказаних атомів елементів:

І група ІІ група ІІІ група ІV група V група VІ група VІI група VIIІ група
               

As, K, Br, Te, Sb, Bi, Si, Ne, N, Se, Rb, Ca, He, C, P, Li, І, O, Ba.

2. Написати йони Літію (Li), Алюмінію (Al), Хлору (Cl). Який з елементів: а) віддає електрони; б) забирає електрони.

3. Елемент ІІ групи віддав 2 електрони. Чи завершений у нього електронний рівень?

4. Що спільного у атомів елементів Натрію і Калію? Написати елект­ронні формули вказаних атомів та формули їх вищих оксидів.

6 Дати відповіді на тести:

1. До одного періоду належать елементи з порядковим номером:

а) 12 і 20; б) 11 і 18; в) 10 і 14; г) 20 і 30.

2. До однієї групи належать елементи з порядковим номером:

а) 9 і 18; б) 9 і 17; в) 8 і 17; г) 8 і 12.

3. Який хімічний елемент утворює вищий оксид R2О?

а) Zn; б) Ti; в) Ca; г) К.

4. Лужному металу відповідає порядковий номер:

а) №10; б) №11; в) №12; г) №11.

5. Який з цих елементів є галогеном?

а) кисень; б) вуглець; в) натрій; г) хлор.

6. Атом якого елементу має на зовнішньому рівні 5 електронів:

а) №11; б) №17; в) №25; г) №33.

7. Який з вказаних атомів віддав електрон?

а) О-2; б) Cl; в) Cа+2; г) Не0.

8. Який з вказаних атомів забрав електрон?

а) О-2; б) S+6; в) Cа+2; г) Не0.

Контрольні питання:

1. Хто і коли відкрив періодичний закон?

2. Формулювання періодичного закону, яке дав Д.І. Менделєєв.

3. Сучасне формулювання періодичного закону. В чому його від­мін­ність?

4. Які принципи лежать в основі періодичної системи?

5. Яка інформація про елемент знаходиться в комірці періодичної системи?

6. Що таке період? Скільки елементів знаходиться в кожному пе­ріоді?

7. Як змінюються хімічні властивості елементів а) малих, б) великих періодів?

8. Що таке група? Скільки груп знаходиться в періодичній системі?

9. Що таке підгрупа? Приклади.

10. Які елементи знаходяться в головних (А) а які в побічних (Б) підгрупах?

11. Які елементи відносяться до: лужних, лужноземельних, благородних газів, халькогенів, галогенів?

12. Що таке масове число елемента?

11. Що таке заряд ядра атома елемента?

14. Як залежить будова атомних ядер від номера періоду і номера групи

 

Самостійна робота на занятті

! Написати в робочому зошиті:

1. Написати йони кальцію (Са), нітрогену (N), феруму (Fe). Який з елементів при цьому: а) віддає електрони; б) забирає електрони.

2. Елемент карбон (С) знаходиться в ІV групі. Скільки електронів він може віддати або забрати в іншого елемента для завершення свого енергетичного рівня?

3. У атомі елементу Кальцію 20 протонів і 20 нейтронів. Який заряд несе йон кальцію з 18 електронами в електронній оболонці? Написати латинський символ цього йона.

4. Вищий оксид елемента ІІІ групи періодичної системи має молекулярну масу 102. Який це елемент?

5. Заповнити пропуски в таблиці:

 

 

Символ ? ? ?
Число протонів ? ?
Число електронів ?
Число нейтронів ?
Сумарний заряд -1 +2 ?

6. Формула вищого оксиду елементу V групи R2O5. Знайти елемент, якщо масова частка Оксигену в оксиді 56,34%.

7. Вказати елемент, який належить до VІ групи періодичної системи, якщо відносна молекулярна маса його вищого оксиду становить 80. Відповідь підтвердити розрахунком.

8*. Атом елементу має на 4 електрони більше ніж атом Магнію. Знайти цей елемент і вказати його атомну масу.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 794. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.023 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7