Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Дәріс. Принципи – фундаментальні вихідні положення, що випливають із стійких тенденцій та закономірностей управління
Принципи – фундаментальні вихідні положення, що випливають із стійких тенденцій та закономірностей управління.

Принципице ознаки будь-якої науки, зокрема і управління. Принципи управління слід розуміти як загально визнані положення, яких необхідно дотримуватись у процесі управлінської діяльності.

Принципи – це основні правила, що розкривають дії об`єктивних законів, за якими повинна ефективно функціонувати організація. Принципи відображають різні сфери діяльності організації та управління нею. Вони є підгрунтям для вірного розуміння взаємодії між людьми, виробничими процесами, осмислення цілей та результатів діяльності організації.

Термін «принципи управління» вперше увів Ф. Тейлор у 1911 році у праці «Принципи наукового управління». Майже за 100 років розвитку науки менеджменту з`явились різні класифікації принципів управління.

Умовно принципи можна розподілити на дві групи:

1) загальні принципи відображають основні тенденції та закономірності розвитку організації, закладають основу теорії управління;

2) специфічні принципи, які відбивають особливості організації, управлінської технології тощо.

Загальні принципи повинні відображати положення, які розповсюджуються на організації різних типів; відповідають законам розвитку природи, суспільства та менеджменту; об`єктивно відображають сутність реальних процесів управління; визнаються суспільством як керівні. До загальних принципів можна віднести такі:

· Компетентність: володіння знаннями, уміннями та досвідом, які необхідні для виконання посадових повноважень.

· Гуманність: благородна моральна мотивація своєї поведінки, прагнення викрити в людях кращі якості.

· Ортобіотичність: усвідомлення самооцінки власного життя, оптимізм.

· Інноваційність: прагнення до пошуку, раціоналізації, здатність до ризику.

· Прагматизм: робота на результат, раціональне використання часу, умов.

Мартиненко М.М. пропонує звернути увагу управлінців до наступних принципів [38]:

1.Принцип цілеспрямованості.

Мета функціонування організації зумовлює наявність самого процесу управління. Сутність менеджменту криється в досягненні цілей організації. Вихідним пунктом менеджменту є необхідність постановки спільної мети для організації в цілому та для групи людей, які працюють сумісно.

2.Принцип врахування інтересів.

Не тільки цілі організації визначають ефективну діяльність людини, а й її інтереси. К. Маркс справедливо наполягав, що людина діє заради певних свої потреб. Поведінка людини в організації є наслідком складної взаємодії цілей, потреб та інтересів. Відтак ефективним буде досягнення спільної мети тільки за умов задоволення потреб конкретних людей.

3.Принцип ієрархічності.

Згідно з ним, усі складні організації розглядаються як багаторівневі. Спеціалізований труд потребує виконання різних ролей та досягнення різних цілей, передбачає координацію, що і зумовлює ієрархію в управлінні. Принцип ієрархічності визначає характер стосунків між суб`єктами та об`єктами управління.

4.Принцип взаємозалежності.

Всі елементи та фактори в організації взаємопов`язані. Тому зміни, які відбуваються в одному з них, викликають реакцію змін в інших елементах. Особливу увагу належить приділяти факторам зовнішнього середовища. Організація змушена постійно реагувати на ці фактори та зберігати стійкий стан.

5.Принцип динамічної рівноваги.

Потенціал організації повинен бути у динамічній рівновазі із факторами зовнішнього середовища. Організація повинна швидко змінювати свій стан у відповідності із вимогами різних чинників, а саме: нові технології, наукові дослідження, соціальні замовлення, політико-правові умови, соціально-економічні компоненти, освітньо-культурні тенденції тощо. Повільна реакція на зовнішні подразники порушує стійкість організації, провокує її нестабільність, призводить до низьких результатів діяльності.

Сканиров стр 77-84

Система методів управління

Методи управління – це сукупність способів здійснення функцій управління, які забезпечують досягнення встановлених цілей та результатів.

Система методів, обраних керівником, зумовлює:

а) якість системи управління в цілому;

б) якість керованої організації та показників діяльності.

Відтак важливо удосконалювати та оновлювати арсенал методів управління.

Класифікація методів управління.

1. Методи організаційно-стабілізуючого впливу:

· регламентування – розподіл функцій, обов’язків повноважень;

· нормування – встановлення норм робіт, чисельності персоналу, витрат:

· інструктування – уточнення завдань; ознайомлення з обставинами, особливостями діяльності:

· оргпроектування – розробка проектів раціоналізації діяльності, структури організації і тому подібне.

2. Методи організаційно-технологічного впливу(для встановлення взаємодії, узгодження діяльності, зусиль):

· планові;

· програмні;

· сітьові;

· алгоритмічні.

3. Методи організаційно-розпорядницького впливу:

· розпорядження;

· вказівка;

· наказ;

· директива.

4. Методи рішення функціональних задач:

· методи аналізу;

· методи планування;

· методи організовування;

· методи контролювання;

· методи регулювання та коригування.

5. Методи творчої праці:

· мозкова атака;

· дискусія;

· метод сценаріїв;

· методи ділових, імітаційних та інших ігор.

6. Соціально-психологічні методи управління:

· заохочення;

· переконання;

· критика;

· навіювання;

· пропаганда і агітація;

· метод “мовних трюків”.

· особисті приклади;

· бесіди.

7. Методи самоуправління:

· планування професійної кар’єри;

· самоорганізація;

· рефлексія;

· саморегуляція;

· самоменеджмент;

· методи психічного захисту (самовладання, самозаспокоєння).

 

ДәрісДата добавления: 2015-03-11; просмотров: 714. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия