Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Фонетика мен лексикология
$$$ 1

Жуан дауысты дыбыстардың қатарын көрсетіңіз:

0A) а, о, ы, ұ

B) ә, ө, ү, і

C) а, ұ, ө, е

D) б, в, г, д, ғ, ж, з

E) м, н, ң, р, й, у, л

 

$$$ 2

Қысаң дауысты дыбыстардың қатарын көрсетіңіз

A) а, ә, о, ө, е

0B) ү, ұ, ы, і, и, у

C) ү, ұ, е, ы, і, ә

D) м, н, ң, р, л, й, у

E) к, қ, п, с, т, ч, ц, ф, х, ш, щ

 

$$$ 3

Езулік дауысты дыбыстардан тұратын сөзді табыңыз

A) қабыл

B) нөсер

C) тау гүл

D) өнер

0E) дұрыс жауабы жоқ

 

$$$ 4

Орыс тілінен енген дауыссыздарды белгілеңіз

A) ю, я, в, ф, ә

B) в, ф, х, ц, ч

C) в, ф, х, ц, ч, қ, д

D) ю, е, я, ь, ұ, э

E) дұрыс жауабы жоқ

 

$$$ 5

Үнді дауыссыздарды көрсетіңіз

A) м, н, ң, п, р, л

B) б, в, г, ғ, д, ж, з

C) м, н, ң, р, л, й, у

D) к, қ, п, с, т, ч, ц, ш, щ, х, һ, ф,

E) а, ә, ы, і, ұ, ү, о, ө, е

 

$$$ 6

Ашық буынды сөзді табыңыз:

A) қайың

B) терезе

C) ақпан

D) буын

E) ақыл

 

$$$ 7

Тұйық буынды сөзді табыңыз

A) ант

B) қант

C) ұзақ

D) талап

E) еңбек

 

$$$ 8

Діріл дауыссыз дыбыс қайсысы?

A) р

B) п

C) й

D) ю

E) һ

 

$$$ 9

Кейінді ықпалға бағынған сөз қайсысы?

A) көзсіз

B) Есжан

C) Кеңесбек

D) кім келді

E) дұрыс жауабы жоқ

 

$$$ 10

Тоғыспалы ықпалды табыңыз:

A) күз сайын

B) Бозжігіт

C) Есенкелді

D) он ғасыр

E) дұрыс жауабы жоқ

 

$$$ 11

Кейінгі ықпалға бағынған сөз қайсы?

A) Қосжан

B) жазса

C) бес бет

D) көшсе

E) даналық

 

$$$ 12

Кейінді ықпалға бағынған сөзді белгілеңіз

A) жанға

B) Есжан

C) ес жоқ

D) жанашыр

Е) көре кел

 

$$$ 13

Тоғыспалы ықпалды табыңыз

A) күз сайын

B) тас жол

C) Бозжігіт

D) он ғасыр

E) дұрыс жауабы жоқ

 

$$$ 14

Жіңішке дауысты дыбыстар қатарын көрсетіңіз

A) а,о,ы,ұ

B) ә,ө,ұ,а,е

C) ә,ө,ү,і,е

D) м,н,ң,р,л,й,у

E) ю,я,э,е

 

$$$ 15

Дауысты дыбыстардың дұрыс жіктелуін көрсетіңіз

A) жуан-жіңішке; ашық-қысаң; еріндік-езулік

B) қатаң, үнді, ұяң

C) жуан-жіңішке, қатаң

D) ызың-шұғыл-діріл

E) дұрыс жауабы жоқ

 

$$$ 16

Ашық дауысты дыбыстардың тобын анықтаңыз

A) о, ө, ұ, ү, у

B) а, ә, ы, і, е, и

C) а, ә, о, ө, е

D) б, в, г, ғ, д, ж, з

E) а-ә, о-ө, ұ-ү, ы-і, е

 

$$$ 17
Бірыңғай жіңішке бітеу буынды сөзді табыңыз.

A) Бір кез.
B) Бір күні.
С) Бір қабат.
D) Бір қарыс.
Е) Бір мезет


$$$ 18

Қатаң дауыссыз дыбыстар қатарын көрсетіңіз

A) п, б, т, д, қ, ғ, х, п

B) п, т, к, с, х,қ

C) ц, ч, л, й, у

D) а, ә, і, ы, ұ, ү, е, о, ө

E) р,һ

 

$$$ 19

Діріл дауыссыз дыбыс қайсысы?

A) р

B) п

C) й

D) ю

E) һ

 

$$$ 20

 

Тұйық буынды сөзді анықтаңыз:

A) ер

B) ерлік

C) ерме

D) серіктестік

E) ақылгөй

 

 

$$$ 21

Ілгерінді ықпал түрі қатысқан сөз қайсы?

A) ала қап

B) көк ала

C) Жанпейіс

D) әкел

E) сен келдің

 

$$$ 22

Кейінді ықпал түрі қатысқан сөз қайсы?

A) қой қора

B) жүз сом

C) таусыз

D) кім келді

E) дұрыс жауабы жоқ

 

$$$ 23

Қай сөзге қосымша жіңішке түрде жалғанады

A) факт

B) клуб

C) кітап

D) дәріхана

E) дұрыс жауабы жоқ

 

$$$ 24

Қай қосымша сөзге бұрыс жазылған

A) фестивалі

B) фестивальдан

C) лагерьға

D) банкі

E) дұрыс жауабы жоқ

 

$$$ 25

Дұрыс жазылған сөзді табыңыз

A) кытап

B) қасғыр

C) өрмекші

D) түлкү

E) дұрыс жауабы жоқ

 

$$$ 26
Ашық буынды табыңыз.
A) Аз, босат.
B) Ұқ, ұт.
C) Бел, бол.
D) Аға, жаса.
E) Бөл, нан.


$$$ 27

«М» қандай дыбыс

A) үнді, дауысты, ауыз жолды

B) қатаң, дауыссыз

C) ұяң, дауыссыз

D) дауыссыз, қатаң, дауысты

E) дауыссыз, үнді, мұрын жолды

 

$$$ 28

Қай сөзге қосымша жуан түрде жалғанады?

A) тау

B) газет

C) цех

D) мұғалім

E) дұрыс жауабы жоқ

 

$$$ 29

Қай сөзге қосымша жіңішке түрде жалғанады?

A) тау

B) ақыл

C) көл

D) тілмаш

E) дұрысжауабыжоқ

 

$$$ 30

Қатаң дыбысты көрсет

A) м

B) б

C) п

D) г

E) дұрыс жауабы жоқ

 

$$$ 31

Тоғыспалы ықпалды сөз қайсысы?

A) дүйсенбі

B) Аманкелді

C) Бозжан

D) кім келді

E) бүгін

 

$$$ 32

Ілгерінді ықпал түрі қатысқан сөз қайсы?

A) жалғанған

B) жанбады

C) аш бала

D) сөзшең

E) өмүршең

 

$$$ 33

Кейінді ықпалға бағынған сөзді белгілеңіз

A) Тасболат

B) жазса

C) ат жарыс

D) Қамысбай

E) бес жыл

 

$$$ 34

Орфография бойынша жазылған сөзді табыңыз

A) өкпе

B) өпке

C) шегара

D) съездге

E) съездік

 

$$$ 35

Орфоэпия бойынша жазылған сөзді табыңыз

A) көгөнүс

B) парасат

C) пысықтау

D) болашақ

E) мақсат

 

$$$ 36

Қатаң дауыссызды тап

A) у

B) в

С) д

D) м

Е) к

 

$$$37

Сөздердің дұрыс айтылуын зерттейтін ғылым

A) лексикология

B) орфография

С) омонимия

D) полисемия

Е) орфоэпия

 

$$$ 38

Ұяң дауыссыздар:

A)л, м, н

B)б, п, д, т, с

С) м, н, г, к, қ

D) б, ғ,д,ж

Е) ж, д, л, м, н

 

 

Жіңішке дауыстыны табыңыз

A) а

B) і

С) о

D) ұ

Е) ы

$$$ 40

Қысаң дауыстыны табыңыз

A) е

B) ә

С) ы

D) а

Е) о

 

$$$ 41

Тасымалдауға болмайтын сөзді табыңыз

A) терезе

B) ал

С) қолғап

D) күрек

E) жабық

 

$$$ 42

Екі буынды сөзді табыңыз

A)балық

B) тас

С) уықтарға

D) қалалықтар

Е) барғандықтан

 

$$$ 43

Үнді дауыссызды белгілеңіз

A) а

B) н

C) қ

D)с

E) ж

 

$$$ 44

Тіл үндестігіне бағынбай жалғанатын қосымшаны табыңыз

A) -шы

B) -лар

C) -паз

D) -ім

E) -дық

 

$$$ 45

Дауысты дыбыстар жақтың қатысына қарай қалай аталады?

A) Еріндік, езулік

B) Ашық, қысаң

C) Жуан, жіңішке

D) Жалаң. Жайылма

E) Шұғыл, ызың

 

$$$ 46

Үнді дауыссыздар

A) Қ, к, г, ф, в

B) Б, п, д, т, г, қ

C) Р, л, й, у, м, н, ң

D) Ш, ж, с, з, ұ

E) Х, ұ, ч, ю

 

$$$ 47

Дауысты дыбыстарды табыңыз.

A) б, ж, с, р, ғ.

B) х, һ, ч, к, г.

C) ц, ш, к, и, д.

D) а, ә, о, у, е.

E) б, в, г, ғ.

$$$ 48

Ашық дауыстыларды табыңыз.

A) і, ә, ү, ү, у

B) о, ө, а, ә, м

C) а, ә, о, ө, е.

D) р, л, м, н, й.

E) ы, і, ө, ү.

 

$$$ 49

Еріндік дауыстыларды табыңыз.

A) с,т,п,р,ж.

B) қ,ш,ғ,д,г.

C) о,ө,ү,ү, у

D) і,а,ы,о,е.

E) а,б,в,г.

 

$$$ 50

Қайсысы езулік дауысты дыбыстарға жатады?

A) о,ө, ы...

B) а,е,ы ...

C) и,у,у ...

D) ү,і,и ...

E) а,о,о ...

 

$$$ 51

Жалғауда ұяң дауыссыздан басталып тұрған сөзді табыңыз?

A) Оқушылар

B) Көйлектер

C) Қонақтар

D) Қайыңдар

E) Дәптерлер

$$$ 52

Қатаң дауыссыздан басталып тұрған жалғауды табыңыз?

A) Кілемдер

B) Кинодан

C) Клубтан

D) Дүкеннен

E) Пәтерге

$$$ 53

Үндестік заңына бағынбайтын қосымшаны табыңыз

A) қалалық

B) әсемпаз

C) білімді

D) кілтті

E) дұрыс

 

$$$ 54

Фонетика нені зерттейді?

A) Тіл дыбыстарының жүйесін

B) Сөз тіркесінің байланысу тәсілін

C) Сөз мағыналарын

D) Сөз құрамын

E) Сөз байлығын

 

$$$ 55

Ықпалдың неше түрі бар?

A) 2

B) 3

C) 5

D)6

E) 4

 

$$$ 56

Ілгерінді ықпалды табыңыз

A) Күрек

B) Жазушылар

C) Жұмыскер

D) Ұшқышсың

E) Құлын

 

$$$ 57

«Ақ жауын» қандай ықпал түрі байқалады?

A) Қарама-қарсы

B) Тоғыспалы

C) Ілгерінді

D) Кейінгі

E) Дұрыс жауап жоқ

 

$$$ 58

«Ж» қандай дыбыс

A) дауыссыз, ызың

B) дауыссыз, қатаң

C) дауыссыз, ұяң

D)дауыссыз, дауысты

E) дауысты, ашық

 

$$$ 59

Шұғыл айтылатын дыбыстар қатарын көрсетіңіз

A) а, б, т, д, к, г, қ, о,н

B) п, б, т, а, к, г, қ, м.н

C) п, р, т, д, к, г, қ, з,н

D) п, б, т, д, к, г, қ, м,н

E) п, б, т, д, к, г, қ, ш,о

 

$$$ 60

Буынға дұрыс бөлінген сөзді көрсетіңіз

A) Мәл-ім-де-ме

B) Мә-лі-мде-ме

C) Мә-лім-де-ме

D) Мә-лі-м-де-ме

E) Мә-лім-дем-е

 

$$$ 61

Жіңішке буынды сөзді табыңыз

A) Сапар

B) Зағип

C) Бисат

D) Өмір

E) Оқушы

 

$$$ 62

Еріндік дауыстыларды табыңыз

A) С, т, п, р, ж

B) қ, ш, ғ, д, г

C) о, о, ү, ү,

D) і, а, ы, ө, е

E) а, б, в, г

 

$$$ 63

Қайсысы езулік дауысты дыбыстарға жатады?

A) О,ө,ы...м,н..

B) А,е,э...м.

C) И,у,у...к,

D) а, ә, ы, і, е.

E) а,о,ө..., қ

 

$$$ 64

Буынға дұрыс бөлінген сөзді көрсетіңіз

A) бал-а-лар-ға

B) ба-ла-лар-ға

C) бал-ал-ар-ға

D) б-ала-лар-ға

E) бал-ал-ар-ға

 

$$$ 65

Қатаң дауыссыздан басталып тұрған жалғауды табыңыз.

A) Кілемдер

B) Кинодан

C) Клубтан

D) Дүкеннен

E) Пәтерге

 

$$$ 66

"Б" қандай дауыссыз дыбыс?

A) Ұяң, дауыссыз дыбыс

B) Қатаң, дауыссыз дыбыс

C) Сөздің буынын талғамай жазыла береді.

D) Орыс сөздсрінде жазылмайды.

E) Үнді, дауыссыз дыбыс

 

$$$ 67

«Д» қандай дыбыс

A) қатаң

B) қысаң

C) дауысты

D) ұяң

E) ашық

 

$$$ 68

Қате жазылған сөзді табыңыз?

A) Үйді жабу

B) Көрпені қабу

C) Өнерді игеру

D) Көмірді тасыу

E) Болашақ

 

$$$ 69

«Ы» қандай дыбыс ?

A) Қатаң

B) Ызың

C) Қысаң


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 1039. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.094 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7