Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПИТАННЯ НА ІСПИТ
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Душа в реаліях та міфах. Психологія античності.

2. Психологія середньовіччя.

3. Психологія нового часу та психологія XIX—XX століть.

4. Проблема природи психіки у вітчизняній психології.

5. Розвиток загальної теорії психології в сучасних умовах.

6. Вивчити функції психіки.

7. Предмет психології як об'єкт наукової саморефлексії.

8. Феноменологічна психологія.

9. Емпірична психологія.

10. Роль суб'єкта й об'єкта в психології.

11. Закономірності й механізми взаємодії індивіда як суб'єкта зі своєю психікою.

12. Предмет психології в працях вітчизняних учених.

13. Прослідкувати історію розвитку предмета психології у вітчизняній і

зарубіжній психології.

14. Проблема свідомості в психології.

15. Особливості різних рівнів психологічного знання.

16. Науковий метод: суть, структура, застосування.

17. Філософська, часткова і спеціальна методологія.

18. Принципи побудови психологічного дослідження.

19. Методи психологічного дослідження: функціональна диференціація.

20. Загальна методика психологічного дослідження.

21.Особливості застосування філософської, часткової та спеціальної методології в психологічній галузі знань.

22. Психіка людини як предмет системного дослідження

23. Відношення людини до світу. Соціальні якості особистості.

24. Складність дослідження психічних явищ.

25. Загальнометодологічна схема процесу пізнання.

26. Принципи системного підходу в психології.

27. Системна детермінація поведінки і психіки. Поняття системо утворюючого фактора.

28. Проблема закону в психології.

29. Закони, що характеризують елементарні залежності, структуру психічних

явищ і динаміку психічних процесів.

30. Принципи системного підходу до вивчення психічних явищ, з'ясувати

роль і значення системоутворюючого фактора в системній детерміна­ції психіки

і поведінки.

31. Проблема закону в психології,та шляхи вирішення.

32. Категорія особистості в психології. Особистісний принцип у психології.

33. Особистість і суспільство. Властивості особистості.

34. Спрямованість особистості.

35. Спрямованість як системоутворююча властивість особистості.

36. Мотиваційна сфера особистості. Зв'язки та взаємини особистості.

37. Потреби особистості. Потребово - мотиваційна сфера особистості.

38. Життєві цілі особистості. Здібності особистості. Суб'єктивні відношення

особистості.

39. Розглянути основні теоретичні концепції особистості у зарубіжній і вітчизняній літературі.

40. Особистісний принцип у психології.

41. Співвідношення потреб і мотивів особистості, основні теорії мотивації людини.

42. Зміст поняття «розвиток особистості», шляхи та способи створення умов ефективного розвитку особистості.

43. Категорія діяльності в психології, її суть і зміст.

44. Діяльність як сус­пільно-історична категорія.

45. Будова індивідуальної діяльності. Проблема спільної діяльності.

46. Діяльність і задоволення потреб суспільства й індивіда.

47. Засоби розвитку людини.

48. Психологічні аспекти вивчення індивідуальної діяльності. Суб'єкт і об'єкт діяльності.

49. Вчення про діяльність у працях вітчизняних вчених (С. Рубін-штейн,

О. Леонтьєв, Б. Ломов, В. Шадріков).

50. Індивідуальна і суспільна діяльність.

51. Теоретичні основи психології діяльності.

52. Структура індивідуальної діяльності та особливості
індивідуальної і групової діяльності.

53. Класифікація основних видів діяльності.

54. Об'єкт, предмет, завдання, принципи, етапи соціально-психологічного забезпечення професійної діяльності.

55. Класифікація методів соціально-психологічного забезпечення професійної діяльності.

56. Перспективні напрями науково-практичних досліджень.

57. Методологія професійного психологічного відбору.

58. Принципи визначення професійної придатності.

59. Організаційні основи профвідбору.

60. Науково-практичні проблеми професійного відбору спеціалістів.

61. Поняття психічного здоров'я особистості.

62. Рівні психічного здоров'я особистості.

63. Критерії оцінки психічного здоров'я.

64. Основи менеджменту на початку XX століття.

65. П'ять найважливіших функцій управління, за Файолем, та 14
принципів менеджменту.

66. Особливості розвитку самостійного етапу в історії менеджменту.

67.Роль і місце психології в системі наукового знання.

68.Психологічна наука і суспільна практика.

69Предмет психології як об’єкт наукової саморефлексії.

70Принципи системного підходу в психології.

71.Загальнометодична схема процесу пізнання.

72.Проблема закону в психології.

73.Категорії особистості у психології.

74.Особистісний принцип у психології.

75.Мотиваційна сфера особистості. Зв’язки та відношення особистості

76.Методологія соціального - психологічного забезпечення у професійній діяльності психолога: мета, об’єкт, класифікація.

77.Класифікація методів соціального - психологічного забезпечення професійної діяльності психолога

78. Методологія професійного психологічного відбору психологів для роботи в

середніх учбових закладах.

79.Організаційні основи профвідбору в освітянській діяльності.

80.Умови психічного здоров’я особистості.

81.Забезпечення рівнів психічного здоров’я шкільного психолога

81.Сутність, об'єкт, предмет, методи та види професійного відбору.

83..Методологія професійного психологічного відбору.

84.Принципи визначення професійної придатності Організаційні основи профвідбору.

85.Науково-практичні проблеми професійного відбору спеціалістів

86.Об'єкт, предмет, завдання, принципи, етапи соціально-психологічного

забезпечення професійної діяльності.

87.Актуальні проблеми соціально-психологічного забезпечення

професійної діяльності.

88.Перспективні напрями науково-практичних досліджень

89.Психологічні шляхи підвищення ефективності діяльності.

90.Психологія управління.:Сучасні психологвчні підходи.

91.Проблеми методології системного дослідження.

92. Психологвчні проблеми дослідження лідерства.

93. Проблеми психології професфйної діяльності на сучасному етапі розвитку.

94.Психологічні особливості формування корінної ланки.

95. Проблеми психічного здоровя дітей та підлітків в контексті ПС,

96.Базові проблеми теоретичної психології у 21ст.

97. Спецефічні особливості методології розвитку научного знання у 20-21ст.

98. Актуальні проблеми психології.Стресостійкості особистості.

99.Актуальні проблеми теорії та практики прф.відбору,психологічний аспект.

 Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 379. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.023 сек.) русская версия | украинская версия