Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Електронного підпису
 

Практичне заняття5. Захист інформації в комп’ютерних системах

Завдання

 

Для безпеки інформації необхідно шифрувати файли й E-mail з використанням PGP. Виконайте наступні завдання для шифрування інформації з використанням PGP:

1. За допомогою програми PGP згенеруйте пару ключів, які належить Вам. Для ідентифікації автора використовуйте своє прізвище.

2. Здійсніть експорт відкритого ключа (*.asc) на диск Е:\ сусіднього комп’ютера.

3. Проведіть імпорт відкритого ключа (*.asc) на свою зв’язку відкритих ключів.

4. Підпишіть файл з текстом, створений редактором Word, у відкритому режимі (без шифрування).

5. Прочитайте дайджест електронного цифрового підпису (ЕЦП).

6. Введіть зміни в текст документа після підписання його ЕЦП і повторно відкрийте дайджест підпису. Порівняйте з попереднім станом.

7. Підпишіть і зашифруйте електронний документ для одержувача на сусідньому комп’ютері. Використовуйте відповідні ключі.

8. Відправте по мережі зашифрований і підписаний електронний документ на диск Е:\ сусіднього комп’ютера.

9. Дешифруйте отриманий документ і прочитайте дайджест ЕЦП відправника.

 

Ключі до виконання завдань

1. Генерація ключа.

Щоб згенерувати нову ключову пару, необхідно чітко і правильно виконувати всі вимоги, рекомендовані Мастером построения (генерации) ключей(значок програми PGP на панелі завдань робочого столу Ключи PGP,рядок меню програми PGPКлючи/Создать ключ). Після виконання необхідних операцій у вікні ключів (вікно менеджера) з’явиться новий запис під Вашим ім’ям і вказівкою атрибутів і параметрів пари ключів. Вікно менеджера PGPkeys містить список всіх ваших ключових пар і чужих відкритих ключів, доданих Вами на зв’язку. У верхній частині вікна розташована панель інструментів, призначена для виконання найбільш частих завдань, і рядок меню, що надає доступ до додаткових функцій. Щоб відкрити менеджер PGPkeys, натисніть вікно PGP на панелі завдань робочого столу КлючиPGP(PGPtray) / PGPkeys).

Більшість операцій з ключами можуть бути виконані чотирма різними способами:

§ Через вікна на панелі інструментів.

§ Через меню у верхній частині вікна.

§ Через контекстне меню при натисканні правою кнопкою на вибраний ключ або складові його елементів.

§ За допомогою гарячих клавіш PGPkeys (вони відображені напроти відповідних функцій у меню у верхній частині вікна).

Усі ці способи абсолютно рівноправні. Вікно PGPkeys може відображати наступні параметри ключів: імена (Keys), достовірність (Validity), розмір (Size), ідентифікаційний номер (Key ID), рівень довіри(Trust), дату створення (Creation Date), дату закінчення дії (Expiration Date), наявність додаткових ключів розшифрування (ADK), опис (Description). Також в меню Viewможна включити або вимкнути показ панелі інструментів (Toolbar) і властивості підключеної смарт-карти (Smart Card Properties).

2.Експорт відкритого ключа із зв’язки у файл.

Щоб зберегти ключ у вигляді окремого файлу:

1. У вікні PGPkeys виділіть ключ, який хочете експортувати. Можете експортувати відразу групу ключів, виділивши ті, що потрібно.

2. У рядку меню натисніть Keys (Ключі)/Export (Експорт).

3. Вкажіть ім’я файлу і каталог, де хочете його зберегти (через мережне оточення – заданий комп’ютер).

3. Імпорт відкритого ключа з файлу на зв’язку.

Щоб імпортувати ключ з файлу:

1. У рядку меню PGPkeys натисніть Keys (Ключі)/Import (Імпорт).

2. У меню “Тип файлу”(File Types) виберіть тип файлу, що імпортується. Це може бути txt або asc для текстового матеріалу ключа PGP. Вкажіть файл, що імпортується, і натисніть кнопку “Відкрити”(Open).

3. У віконці Select, що з’явилося, keysпозначте ключі з вибраного файлу, які хочете імпортувати, і натисніть Import.

Ключі будуть приєднані до ваших зв’язок.

Отриманий по мережі відкритий ключ *.asc можна імпортувати на зв’язку відкритих ключів подвійним клацанням лівою клавішею миші. Вибрати необхідний ключ (якщо їх декілька) і натиснути кнопкуImport у вікні ключа.

3а. Видалення ключів, підписів і сертифікатів.

Іноді може бути потрібно видалити із зв’язки непотрібний ключ, підпис, що його підтверджує, або сертифікат. Видалення ключа із зв’язки незворотне.

Щоб видалити ключ, сертифікат або підпис із зв’язки:

1. У вікні PGPkeys виділіть об’єкт, який хочете вида-лити.

2. У рядку меню натисніть Edit/Deleteабо кнопку Delete the selected item( ) на панелі інструментів.

3. На прохання підтвердити видалення натисніть Yes.

4. Цифровий підпис у відкритому режимі.

Для створення електронного цифрового підпису (ЕЦП) без шифрування електронного документа (ЕД) необхідно виконати наступні операції:

- викликати контекстне меню того файлу, який містить документ;

- вибрати команду PGP;

- вибрати команду Sign;

- вибрати своє ім’я в полі Signing key;

- у полі “Пароль закритого ключа” ввести код доступу до закритого ключа.

За адресою підписаного файлу з’явиться додатковий файл з оригінальним ім’ям документа і розширенням (*.doc.sig).

5. Як прочитати дайджест ЕЦП.

При відкритті даного файлу з’явиться дайджест цифрового підпису з параметрами ключа і атрибутами особи, що підписала.

6. Виконання 6-го завдання грунтується на попередніх діях.

7. Цифровий підпис у закритому режимі.

Для створення електронного цифрового підпису (ЕЦП) з шифруванням електронного документа (ЕД) необхідно виконати наступні операції:

- викликати контекстне меню того файлу, що містить документ;

- вибрати команду PGP;

- вибрати команду Encrypt & Sign;

- у вікні “Вибір ключа” необхідно подвійним клацанням лівої клавіші миші вибрати відкритий ключ вашого одержувача і таким же чином вибрати свій закритий ключ. При цьому вибрані ключі перемістяться в нижнє поле введення;

- натиснути кнопку Ок;

- вибрати своє ім’я в полі Signing key;

- у полі “Пароль закритого ключа” ввести код доступу до закритого ключа.

За адресою підписаного файлу з’явиться додатковий файл з оригінальним ім’ям документа і розширенням (*.doc.pgp).

8. Завдання виконується за допомогою комп’ютерної локальної мережі через системну папку Сетевое окружение.

9. Відкриття електронного документа в закритому режимі.

Одержувач зашифрованого документа повинен подвійним клацанням лівої клавіші миші відкрити цей файл і ввести пароль доступу до свого закритого ключа. При цьому відбудеться дешифрування повідомлення, а відкритий ключ відправника прочитає дайджестцифрового підпису автора. У результаті забезпечується захист документа, ідентифікація особи автора ЕЦП і автентичність електронного документа.

 

Матеріал для роздумів і осмислення

PGP (Pretty Good Privacy) – це криптографічна (шифрувальна) програма з високим ступенем надійності, яка дозволяє користувачам обмінюватися інформацією в електронному вигляді в режимі повної конфіденційності. PGP – є однією з найпопулярніших і найбільш надійних програм для захисту інформації методами криптографії, що використовує найстійкіші алгоритми шифрування з відкритим і закритим ключами.

Головна перевага цієї програми полягає в тому, що в ній використовуються несиметричні методи кодування інформації і користувачам немає необхідності передавати друг другу таємні (закриті) ключі, як у випадку з використанням симетричних методів кодування даних.

Принцип публічної криптографії при обміні відкритими (публічними) ключами забезпечує захист від несанкціонованого доступу будь-яких третіх осіб до закритих повідомлень. У PGP застосовується принцип використання двох взаємозв’язаних ключів – відкритого і закритого. До закритого ключа маєте доступ тільки Ви, а свій відкритий ключ самі поширюєте серед своїх кореспондентів.

Головна властивість технології PGP полягає в тому, що вона дозволяє шифрувати і підписувати електронні документи.

Щоб у повній мірі оволодіти принципами і методами створення та використання ЕЦП в електронних документах, пропонується подумати і відповісти на наступні запитання:

1. Чи можливо за допомогою відкритого ключа реконструювати (створити) код, який відповідає закритому ключу, якщо використовувати сам відкритий ключ та велику кількість електронних документів з ЕЦП? [20]

2. У яких офіційних документах не можна використовувати ЕЦП згідно з вітчизняним законодавством? [10]

3. Навіщо потрібна процедура реєстрації відкритого ключа в центрі сертифікації? [9, 10]

4. Чим принципово відрізняються методи симетричного і несиметричного кодування з точки зору їх криптостійкості? [20]

 

 

Тема6. Інформаційно-аналітичне забезпечення


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 424. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.026 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7