Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Нормативно-правові и правозастосовні акти
1. Конституція України : прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 141. 30. – Ст. червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №

2. // Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 р. 799. 53. – Ст. Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №

3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. 429. 31. – Ст. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – №

4. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. 1918. 32. – Ст. // Офіційний вісник України. – 2005. – №

5. Конституція Автономної Республіки Крим : прийнята на другій сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим 21 жовтня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 43. 5. Ст. – 1999. – №

6. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту : Закон України від 8 липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. 701. 146. – Ст.  – 2012. – №

7. Про благодійництво та благодійні організації : Закон України від вересня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. 16 292. 46. – Ст. – 1997. – №

8. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим : Закон України від 10 лютого 1998. 29. – Ст. – № лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998.

9. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів : Закон України від 10 липня 2010 р. // Голос України. – 2010. – 31 лип.

10. Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17 листопада 2011 р. № / 4061-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 10– Ст. 73.

11. Про вибори Президента України : Закон України від 5 бе­­­­резня 1999р. р. // Відомості Верховної Ради України. – 81. 14. – Ст.  – 1999. – № 

12. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної 260. 30. – Ст. Ради України. – 2006. – №

13. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998 р. // 146. 25. – Ст. Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №

14. Про внесення змін до Конституції України : Закон України від 8 44 2. – Ст. грудня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № (Закон визнано неконституційним згідно з рішенням Конституційного Суду України № 20-рп/2010 від 30.09.2010 р.).

15. Про всеукраїнський та місцевий референдуми : Закон України 33. – від 3 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 443. Ст.

16. Про громадянство України : Закон України від 18 січня 2001 р. 65. 13. – Ст. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №

17. Про державно-приватне партнерство : Закон України від 1 липня 1988. 58. – Ст. 2010 р. // Офіц. вісник України. – 2010. – №

18. Про державну службу : Закон України від 16 лютого 1993 р. // 52. – Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 490. Ст.

19. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18 березня 2004 р. // 29. — Ст. 367. Відомості Верховної Ради України. — 2004. — №

20. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України 55. – від 1 липня 2010 року // Офіц. вісник України. – 2010. – №
Ст. 1840.

21. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим : Закон України від 23 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 43. 5. – Ст. 1999. – №

22. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 7 жовтня 58. 9. – Ст. р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 2010

23. Про комітети Верховної Ради України : Закон України від 4 19. – квітня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №
Ст. 134.

24. Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 272. 49. – Ст. р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 1996

25. Про міжнародні договори України : Закон України від 29 червня 540. 50. – Ст. р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 2004

26. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 24. — Ст. 170. травня 1997 р. // Верховної Ради України. – 1997. – №

27. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 20–21. – квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 190. Ст.

28. Про молодіжні та дитячі громадські організації : Закон України – 1. від 1 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 2. Ст.

29. Про об’єднання громадян : Закон України від 16 червня 1992 р. 504. 34. – Ст. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №

30. Про органи самоорганізації населення : Закон України від 11 254. 48. – Ст. липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №

31. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 –2015 роки : Закон України від 9 січня 2007 р. // Відомості 102. 12. – Ст. Верховної Ради України. – 2007. – №

32. Про політичні партії в Україні : Закон України від 5 квітня 118. 23. – Ст. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № р. 2001

33. Про правовий статус закордонних українців : Закон України від 25. – 4 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 343. Ст.

34. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22 вересня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – 161. 23. – Ст. №

35. Про правонаступництво України : Закон України від 12 вересня 617. 46. – Ст. р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 1991

36. Про проголошення незалежності України : Постанова Верховної Ради України від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 38. – Ст. 502.

37. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // 793. 53. – Ст. Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №

38. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – 397. 45. – Ст. №

39. 6 до Конвенції про захист прав Про ратифікацію Протокола № : Закон України людини і основоположних свобод, який стосується смертної кари 13. – від 31 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 111. Ст.

40. Про Регламент Верховної Ради України : Закон України від 10 28. – 17 лют. лютого 2010 р. // Голос України. – 2010. – №

41. Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України 25. – квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № від 23 283. Ст.

42. Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11 липня 290. 40. – Ст. р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 2002

43. Про статус народного депутата України : Закон України від – 3. листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17 17. Ст.

44. Про столицю України – місто-герой Київ : Закон України від 79. – Ст. 11. січня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 15

45. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня // Голос України. – 2010. – 3 серп. 2010 р.

46. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : – Закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. 99. 20. – Ст. 1998. – №

47. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 1123. 27. – Ст. р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № березня 2011 17

48. Рішення Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 р. 18-рп/2004 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України № щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) // 6. – С. 6–15. Вісник Конституційного Суд України. – 2004. – №

49. Рішення Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 р. 20-рп/2004 у справі за конституційним поданням 54 на­родних депутатів України № щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 44, 47, 78, 80 Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» та конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України(конституційності) положень частин другої, третьої, четвертої статті 78 Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» (справа про зупинення дії або обме­ження пільг, компенсацій і гарантій) // Вісник Конституційного 6. – С. 23–31. Суду України. – 2004. – №

50. Рішення Конституційного Суду України від 1 квітня 2008 р. 4-рп/2008 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України № щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин другої, третьої, четвертої статті 219 Регламенту Верховної Ради України (справа про Регламент Верховної Ради України) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htpp://www.ccu.gov.ua.

51. Рішення Конституційного Суду України від 10 грудня 2003 р. 19-рп/2003 у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України № про офіційне тлумачення положень частини першої статті 105, частини першої статті 111 Конституції України (справа щодо недоторканності та імпічменту 6. – С. Президента України) // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. – № 5–7.

52. Рішення Конституційного Суду України від 11 березня 2003 р. 6-рп/2003 у справі за конституційним поданням 73 народних депутатів щодо № відповідності Конституції України (конституційності) здійсненого Президентом України права вето стосовно прийнятого Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до статті 98 Конституції України» та пропозиції до нього (справа щодо права вето на закон про внесення змін до Конституції України) // 2. – С. 4–7. Вісник Конституційного Суду України. – 2003. – №

53. Рішення Конституційного Суду України від 11 березня 2010 р. 7-рп/2010 у справі за конституційними поданнями Вищого господарського суду № України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 130 Конституції України (справа про фінансове забезпечення діяльності судів) // Офіц. 881. 21. – Ст. вісник України. – 2010. – №

54. Рішення Конституційного Суду України від 11 березня 2010 р. 8-рп/ 2010 у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України № щодо офіційного тлумачення термінів «найвищий судовий орган», «вищий судовий орган», «касаційне оскарження», які містяться у статтях 125, 129 Конституції 882. 21. – Ст. України // Офіц. вісник України. – 2010. – №

55. Рішення Конституційного Суду України від 11 жовтня 2005 р. 8-рп/2005 у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України та 50 № народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців третього, четвертого пункту 13 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та офіційного тлумачення положення частини третьої статті 11 Закону України «Про статус суддів» (справа про рівень пенсії і щомісячного 42. – довічного грошового утримання) // Офіц. вісник України. – 2005. – № 2662. Ст.

56. Рішення Конституційного Суду України від 11 листопада 2008 р. 25-рп/2008 у справі за конституційним поданням Президента України щодо № відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів від 17 квітня 2008 року «Про затвердження Порядку проведення у 2008 році земельних аукціонів» (справа про земельні аукціони) // Офіц. вісник 2993. 89. – Ст. України. – 2008. – №

57. Рішення Конституційного Суду України від 11 травня 2005 р. 4-рп/2005 у справі за конституційним зверненням закритого акціонерного № товариства «Оболонь» та громадянина Винника В. В. про офіційне тлумачення положень частини другої статті 28 Закону України «Про господарські товариства», пункту 1, абзацу першого пункту 5 статті 4 Закону України «Про власність» 21. – (справа про права акціонерів ЗАТ) // Офіц. вісник України. – 2005. – № 1135. Ст.

58. Рішення Конституційного Суду України від 12 лютого 2002 року 3-рп/2002 у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України № щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» (справа про 1069. 22. – Ст. електроенергетику) // Офіц. вісник України. – 2002. – №

59. Рішення Конституційного Суду України від 12 червня 2007 2-рп/2007 у справі за конституційним поданням 70 народних депутатів України № щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 10, пункту 3 частини другої, частин п’ятої, шостої статті 11, статті 15, частини першої статті 17, статті 24, пункту 3 розділу VI «Заключні положення» Закону України «Про політичні партії в Україні» (справа про 54. утворення політичних партій в Україні) // Офіц. вісник України. – 2007. – № 2183. – Ст.

60. Рішення Конституційного Суду України від 13 жовтня 2005 р. 9-рп/2005 у справі за конституційним поданням 61 народного депутата України № про офіційне тлумачення положень пункту 10 частини першої статті 106, частин першої, другої, четвертої статті 118, частини третьої статті 133, частини другої статті 140 Конституції України, частини четвертої статті 1, частини другої статті 8, частини четвертої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 2 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» (про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в районах міста Києва) // Офіц. 2663. 42. – Ст. вісник України. – 2005. – №

61. 11‑рп/2001 Рішення Конституційного Суду України від 13 липня 2001 р. № у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів «район» та «район у місті», які застосовуються в пункті 29 частини першої статті 85, частині п’ятої статті 140 Конституції України, і поняття «організація управління районами в містах», яке вживається в частині п’ятої статті 140 Конституції України та в частині першої статті 11 Закону України «Про столицю України місто-герой Київ», також щодо офіційного тлумачення положень пункту 13 частини першої статті 92 Конституції України, пункту 41 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» стосовно повноваження міських рад самостійно вирішувати питання утворення і ліквідації районів у місті (справа про адміністративно-територіальний устрій) // Вісник Конституційного Суду України. 4. – С. 25–30. – 2001. – №

62. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 р. 10‑рп/99 у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України № про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови) // Вісник Конституційного 1. – С. 5–9. Суду України. – 2000. – №

63. Рішення Конституційного Суду України від 15 жовтня 2008 р. 23-рп/2008 у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України № щодо офіційного тлумачення пункту 6 частини першої статті 106 Конституції України (справа про проголошення Президентом України всеукраїнського референдуму за народною ініціативою) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ccu.gov/uk/doccatalog/list?currDir=22778.

64. Рішення Конституційного Суду України від 16 січня 2003 р. 1-рп/2003 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України № щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Конституції Автономної Республіки Крим та Закону України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» (справа про Конституцію Автономної Республіки Крим) // Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 2002 – 2003 / відп. ред. П. Б. Євграфов. – К. : Юрінком Iнтер, 2004. –
С. 88–98.

65. Рішення Конституційного Суду України від 17 березня 2005 р. 1-рп/2005 у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України № щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин першої, другої статті 2 Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» (справа про надання допомоги по тимчасової непрацездатності) // Вісник Конституційного Суду 1. – С. 3–8. України. – 2005. – №

66. Рішення Конституційного Суду України від 17 вересня 2008 р. 16-рп/2008 у справі за констит￿ційн￿￿￿под￿нн￿м￿￿￿￿ народн￿￿ депутат￿в ￿країни № щодо офіційного тлумачення положень частин шостої, сьомої, дев’ятої статті 83 Конституції України (справа про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді 2432. 72. – Ст. України) // Офіц. вісник України. – 2008. – №

67. Рішення Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002 р. 17‑рп/2002 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України № щодо офіційного тлумачення положень статей 75, 82, 84, 91, 104 Конституції України (справа щодо повноважності Верховної Ради України) // Вісник 5. – С. 11–17. Конституційного Суду України. – 2002. – №

68. Рішення Конституційного Суду України від 18 червня 2007 р. 4-рп/2007 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо № відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 36, пунктів 20, 33, 49, 50 статті 71, статей 97, 98, 104, 105 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» (справа про гарантії незалежності суддів) // 218. 54. – Ст. Офіц. вісник України. – 2007. – №

69. Рішення Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 р. 4-рп/2001 у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ № України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції України про завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання) // Офіц. 1379. 28. – Ст. вісник України. – 2003. – №

70. Рішення Конституційного Суду України від 19 травня 2004 р. 11‑рп/2004 у справі за конституційним поданням Президента України про № офіційне тлумачення положень частини другої статті 90, пункту 8 частини першої статті 106 Конституції України (справа про умови дострокового припинення повноважень Верховної Ради України) // Вісник Конституційного Суду України. – – С. 5–10. 3. 2004. – №

71. Рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 р. 15-рп/2004 у справі за конституційним поданням Верховному Суду України щодо № відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про визначення судом більш м’якого 2975. 45. – Ст. покарання) // Офіц. вісник України. – 2004. – №

72. Рішення Конституційного Суду України від 20 червня 2007 р. 5-рп/2007 у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного № товариства «Кіровоградобленерго» про офіційне тлумачення положень частини восьмої статті 5 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (справа щодо кредиторів підприємств комунальної форми 1991. 48. – Ст. власності) // Офіц. вісник України. – 2007. – №

73. Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 р. 5-рп/2005 у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України № щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) // Офіц. вісник України. – 2005. – 2490. 39. – Ст. №

74. Рішення Конституційного Суду України від 24 березня 2005 р. 2-рп/2005 у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України № щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 1.17 статті 1, статті 8 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників перед бюджетами та державними цільовими фондами» (справа про податкову заставу) 674. 13. – Ст. // Офіц. вісник України. – 2005. – №

75. Рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 р. 21‑рп/2003 у справі за конституційним поданням Президента України та № конституційним поданням 56 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої, третьої, четвертої статті 118, частини третьої статті 133, частин першої, другої, третьої статті 140, частини другої статті 141 Конституції України, статті 23, пункту 3 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу», статей 12, 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 13, 16, пункту 2 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про столицю України — місто-герой Київ», статей 8, 10 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві) // 6. – Вісник Конституційного Суду України. – 2003. – №
С. 40–46.

76. р. Рішення Конституційного Суду України від 25 листопада 1998 15-рп/98 у справі за конституційним поданням 66 народних депутатів Украйни № щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (справа 50. – про платні медичні послуги) // Офіц. вісник України. – 1998. – № 1854. Ст.

77. Рішення Конституційного Суду України від 26 лютого 1998 р. 1-рп/98 у справі за конституційними поданнями народних депутатів України щодо № відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про вибори народних депутатів України» (справа п￿￿ ви￿￿р￿￿на￿о￿них депутатів Ук￿￿їни) [Електронний ￿￿сурс]. – Режим доступу: http: //www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=9055.

78. Рішення Конституційного Суду України від 27 січня 2004 р. 1-рп/2004 у справі за конституційним зверненням № Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Кіровоградській області про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (справа про відшкодування моральної шкоди Фондом соціального страхування) // 1. – С. 5–11. Вісник Конституційного Суду України. – 2004. – №

79. Рішення Конституційного Суду України від 28 квітня 2009 р. 9-рп/ 2009 у справі за конституційним поданням Президента України щодо № відповідності Конституції України (конституційності) підпункту 13 пункту 4 розділу I Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» (справа про допомогу по безробіттю звільненим за угодою сторін) // Офіц. вісник України – 1210. 35. – Ст. 2009. – №

80. Рішення Конституційного Суду України від 29 січня 2008 р. 2-рп/2008 у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України № щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності» та конституційним поданням 89 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень пункту 2 частини другої статті 90 Конституції України, статті 5 Закону України «Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності» (справа про звільнення народних депутатів України з інших посад у разі суміщення) // Офіц. 2697. 80. – Ст. вісник України. – 2008. – №

81. Рішення Конституційного Суду України від 29 травня 2002 р. 10-рп/2002 у справі за конституційним поданням 53 на­родних депутатів Украйни № щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції України «у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно» (справа про безоплатну медичну допомогу) // Офіц. вісник 1132. 23. – Ст. України. – 2002. – №

82. Рішення Конституційного Суду України від 3 жовтня 1997 р. у справі за конституційним зверненням Барабаша О. Л. щодо офіційного тлумачення частини п’ятої статті 94 та статті 160 Конституції України (справа про набуття 42. – чинності Конституцією України) // Офіц. вісник України. – 1997. – № 4146. Ст.

83. Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2009 р. 23-рп/2009 у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Iгоря № Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nau.kiev.ua.

84. Рішення Конституційного Суду України від 30 січня 2003 р. 3-рп/2003 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо № відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України (справа про розгляд судом окремих 6. – постанов слідчого і прокурора) // Офіц. вісник України. – 2003. – № 245. Ст.

85. Рішення Конституційного Суду України від 30 травня 2001 р. 7-рп/2001 у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного № товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, частин першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб) // Вісник 3. – С. 11–17. Конституційного Суду України. – 2001. – №

86. Рішення Конституційного Суду України від 4 березня 2004 р. 5-рп/2004 у справі за конституційним поданням 50 на­родних депутатів України № про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 Конституції України «держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах» (справа про доступність і безоплатність освіти) // Вісник 1. – С. 32–38. Конституційного Суду України. – 2004. – №

87. Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року, 6-рп/2005 у справі за конституційним поданням 60 народних депутатів України № про офіційне тлумачення положень частини першої статті 103 Конституції України в контексті положень її статей 5, 156 та за конституційним зверненням громадян Галайчука Вадима Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни Володимирівни про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої, четвертої статті 5 Конституції України (справа про здійснення влади народом) // 2605. 41. – Ст. Офіц. вісник України. – 2005. – №

88. Рішення Конституційного Суду України від 8 вересня 2009 р. 19‑рп/2009 у справі за конституційним поданням 59 на­родних депутатів України № щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 10 Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання соціальному захисту окремих категорій громадян» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua.

89. 12‑рп/98 Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 1998 № у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну «законодавство») // Офіц. вісник 1209. – Ст. 32. України. – 1998. – №

90. Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 2007 р. 6-рп/2007 у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України № щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 29,36, частини другої статті 56, частини другої статті 62, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 143, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статті 71, статей 98, 101, 103, 11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» (справа про соціальні гарантії громадян) // Офіц. вісник України. – 2132. 52. – Ст. 2007. – №

 

Монографії, збірники, наукові статті, навчальна литература та інші джерела

 

91. Абдулаев М. И. Права человека и закон: Историко-теоретические с. аспекты / Абдулаев М. И. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. – 322

92. Абрамов В. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі) / В. І. Абрамов, В. Х. с. Арутюнов. – К. : КНЕУ, 2005. – 178

93. Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность с. / С. А. Авакьян. – 2-е изд. – М. : РЮИД «Сашко», 2000. – 528

94. / т. Авакьян С. А. Конституционное право России : учеб. курс : в 2 1. – 719 С. А. Авакьян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2007. – Т. с.

95. Авдеенкова М. П. Основы теории конституционного права /
М. П. Авдеенкова, Ю. А. Дмитриев. – М. : Весь Мир, 2005. – 384 с.

96. Аверьянов В. Б. Обновление украинской административно-правовой // доктрины на основе принципа верховенства права / В. Б. Аверьянов 1. – С. 31–42. Правоведение. – 2007. – №

97. Авер’янов В. Принцип верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практика реалізації / В. Авер’янов // Право України. – 2010.3. – С. 72–79. – №

98. Азаркин Н. М. Всеобщая история юриспруденции : курс лекций / Н. М. Азаркин. – М. : Юрид. лит., 2003. – 608 с.

99. Актуальные проблемы формирования местного самоуправления в Российской Федерации («Круглый стол» в Институте государства и права РАН) // 5. – С. 24–45. Гос. и право. – 1997. – №

100. Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия: Некоторые тенденции мирового правового развития – надежда и драма современной эпохи / С. С. Алексеев. – М. : Статут, 2000. – 256 с.

101. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения /
С. С. Алексеев. – М. : НОРМА, 2001. – 752 с.

102. Антология мировой правовой мысли : в 5 т. / рук. науч. проекта
Г. Ю. Семигин. – М. : Мысль, 1999. – Т. 1 : Античность. Восточные цивилизации. – 750 с.

103. Антология мировой правовой мысли : в 5 т. / рук. науч. проекта с. Г. Ю. Семигин. – М. : Мысль, 1999. – Т. 2 : Европа. V – XVII вв. – 830

104. Антология мировой правовой мысли : в 5 т. / рук. науч. проекта
Г. Ю. Семигин. – М. : Мысль, 1999. – Т. 3 : Европа. Америка. XVII – XX вв. – 829 с.

105. Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права / упоряд. : С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відп. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. слово С. – 992 с. Головатий. – К. : Книга для бізнесу, 2008.

106. Антологія української юридичної думки : в 6 т. / редкол. Ю. С. Шемшученко (гол.) [та ін.]. – К. : Юрид. кн., 2003. – Т. 4 : Конституційне (державне) право. – 600 с.

107. Антологія української юридичної думки : в 6 т. / редкол.
Ю. С. Шем­шученко (гол.) [та ін.]. – К. : Юрид. кн., 2003. – Т. 10 : Юридична наука незалежної України / упоряд.: В. Ф. Погорілко, І. Б. Усенко, Н. М. Пархоменко ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко і
В. Ф. Погорілко. – 2005. – 944 с.

108. Аппарат государственного управления: интерес и деятельность / В. Ф. Сиренко, Н. В. Онищук, В. Б. Аверьянов [и др.] ; отв. ред.
В. Ф. Сиренко – К. : Наук. думка, 1993. – 165 с.

109. Арановский К. В. Конституционная традиция в российской среде / К. В. Арановский. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 658 с.

110. Бабенко К. Конституція як фактор стабілізації та розвитку правового і політичного життя суспільства / К. Бабенко // Вісник Конституційного Суду 1. – С. 38–44. України. – 2007. – №

111. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации : учеб. для вузов / М. В. Баглай. – М. : НОРМА, 2002. – 800 с.

112. Барабаш Ю. Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права : монографія / Ю. Г. Барабаш. – Х. : Право, 2008. – 220 с.

113. Баринов Э. Э. Конституционное правосознание в Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 – конституционное право [Електронний ресурс] / Э. Э. Баринов. – Ростов-н/Д, 2001. – 23 с. – Режим доступу: www.law.edu.ru.

114. / А. Б. Барихин А. Б. Большой юридический энциклопедический словарь Барихин. – М. : Книжный мир, 2005. – 720 с.

115. Батанов О. В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні : монографія / О. В. Батанов ; за заг. ред.
В. Ф. По­горілка. – К. : Iн Юре, 2003. – 512 с.

116. Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та – 656 с. практики : монографія / О. В. Батанов. – К. : Юрид. думка, 2010.

117. Белкин А. А. Избранные работы 90-х годов по конституционному праву / А. А. Белкин. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 321 с.

118. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Гарольд Дж. Берман ; пер. с англ. Н. Р. Никоновой при участии Н. Н. Деева ; под ред. Н. Я. Рябикина. – 2-е изд. – М. : Изд-во МГУ : Издат. гр. ИНФРА-М-НОРМА, 1998. – 624 с.

119. Бляхман Б. Я. Суверенитет личности: политико-правовая конструкция в системе критериев формирования и функционирования гражданского общества / Б. Я. 1. – С. 55–61. Бляхман // Право и образование. – 2007. – №

120. Боброва Н. А. Ответственность в системе гарантий конституционных норм (государственно-правовой аспект) / Н. А. Боб­рова, Т. Д. с. Зражевская. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1985. – 156

121. Боброва Н. А. Конституционный строй и конституционализм в России / Н. А. Боброва. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2003. – 264 с.

122. Бобылев А. И. Предмет и методология теории права и государства/ 11. – С. 16–26. А. И. Бобылев // Право и политика. – 2000. – №

123. Богашева Н. В. Дослідження деяких аспектів еволюції виборчого законодавства України (1989 – 2006 роки) / Н. В. Богашева, Ю. Б. Ключковський, Л. В. Колісецька. – К. : Фоліант, 2006. – 146 с.

124. Богданова Н. А. Система науки конституционного права / Н. А. Богданова. – М. : Юристъ, 2001. – 256 с. – (Res cot­ti­di­ana).

125. Богданова Н. А. Надконституционность и наднормативность в системе характеристик конституции / Н. А. Богданова // Конституция как символ епохи : в 2 т. / под ред. С. А. Авакьяна. – М. : Изд-во МГУ, 2004. – Т. 1. – С. 42–45.

126. Бойко-Бойчук Л. Синергетика як методологічний підхід у дослідженнях соціальних наук / Л. Бойко-Бойчук // Людина і політика. – 2003. – 5. – С. 56–63. №

127. Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева. — 3-е изд., доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 858 с. – (Б-ка словарей «ИНФРА-М»).

128. Бондарь Н. Конституция – ценностно-правовая основа разрешения социальных противоречий (в контексте практики Конституционного Суда Российской Федерации) / Н. Бондарь // Сравнительное конституционное обозрение. – 2008. – 2. – С. 46–58. №

129. Бондарь Н. Конституционный Суд России – генератор «живого» 6. – (судебного) конституционализма / Н. Бондарь // Право України. – 2010. – № С. 75–86.

130. Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення місцевого самоврядування, держави і громадянського суспільства в Україні /
12. – С. 24–27. В. Борденюк // Право України. – 2001. – №

131. Борденюк В. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування: поняття, суть та форми (види) / В. Борденюк // Право України. – 1. – С. 21–25. 2005. – №

132. Борденюк В. I. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії /
В. І. Борденюк. – К. : Парламент. вид-во, 2007. – 576 с.

133. Бориславський Л. В. Про потребу в новій навчальній дисципліні «Конституційно-процесуальне право України» / Л. В. Бориславський // Наука конституційного права України: сучасний стан та напрямки розвитку : матеріали / за ред. А. П. Гетьмана. – Х. : Право, виступів учасників «круглого столу» 2009. – С. 108–115.

134. Брезгулевская Н. В. Обсуждение концепции реалистического позитивизма: Круглый стол «Проблемы правопонимания» /
1. – С. 13–20. Н. В. Брезгулевская // Правоведение. – 2005. – №

135. Буткевич В. Генеза доктрини міжнародної правосуб’єктності 2. – індивіда / В. Буткевич // Право України. – 2010. – №
С. 44–54.

136. Бутусова Н. В. Российское государство как субъект : конституционно-правовых отношений: вопросы теории / Н. В. Бутусова. – Воронеж Воронеж. гос. ун-т, 2005. – 197 с.

137. Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология ХХІ / И. Валлерстайн ; пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. – М. : Логос, 2004. – 368 с.

138. Васильченко О. П. Законодавчий процес в Україні / О. П. Васильченко// Наук. вісник Чернівецьк. ун-ту. Серія: Право­знавство. – 2001. – Вип. 103. – С. 61–63.

139. Шем­шученка. С. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. – К. : Юрид. думка, 2007. – 992 с.

140. Виборчий кодекс України [Електронний ресурс] : проект від 4234 / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. березня 2009 р., реєстр. № 19 – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

141. Виноградов В. А. Ответственность в механизме охраны конституционного строя / В. А. Виноградов. – М. : Ин-т права и публичной политики, 2005. – 420 с.

142. Виступ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової на представленні у Верховній Раді України Спеціальної доповіді «Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини» 10 грудня 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ombudsman.kiev.ua

143. Виступ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової на представленні у Верховній Раді України Щорічної доповіді «Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні» 24 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ombudsman.kiev.ua/vustyp_frame.htm

144. Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и процесс : учеб. пособие для вузов / Н. В. Вит­рук. – М. : Закон и право : ЮНИТИ, 1998. – 383 с.

145. Влада в Україні: шляхи до ефективності / гол. ред. ради О. Д. Святоцький. – К. : Право України : Ін Юре, 2010. – 688 с.

146. Всесвітній самміт з питань інформаційного суспільства [Електронний ресурс] : підсумкові документи. Женева 2003 – Туніс 2005. – К. : Міжнар. союз електрозв’язку ; Мін-во транспорту та зв’язку України ; Держ. департамент з питань зв’язку та інформатизації, 2006 . – Режим доступу: http://www.kmu.gov/ua

147. Гаджиев Г. Принципы права и право из принципов / Г. Гаджиев // 2 (63). – С. 22–45. Сравнительное конституционное обозрение. – 2008. – №

148. Гаєва Н. П. Місце та роль політичних партій у системі безпосередньої демократії / Н. П. Гаєва // Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики : до 10-ї 6. – С. 206–247. річниці незалежності України. – К., 2001. – Розд.

149. Гальперина П. Л. Понятие правовой системы в контексте теории 6. – С. правового аутопойезиса / П. Л. Гальперина // Правоведение. – 2005. – № 160–179.

150. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук : в 3 т. / Георг Вільгельм Фрідріх Гегель ; отв. ред. Е. П. Ситковский. – М. : Мысль, 1974–1977. – Т. 1 : Наука логики. – 452 с.

151. Гегель. Политические произведения / Гегель. – М. : Наука, – 440 с. – (Сер.: «Памятники философской мысли»). 1978.

152. Гегель Г. В. Ф. Основи філософії права, або Природне право і Осадчука та державознавство / Георг Вільгельм Фрідріх Гегель ; пер. з нім. Р. М. Кушніра. – К. : Юніверс, 2000. – 336 с.

153. Гегель Г. В. Ф. Феноменология Духа / Георг Вільгельм Фрідріх Гегель ; пер. с нем. Г. Г. Шпета. – СПб. : Наука, 2002. – 443 с.

154. Георгіца А. З. Сучасний парламентаризм: проблеми теорії та практики : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.02 – конституційне право / А. З. Георгіца. – К., 1999. – 44 с.

155. Георгіца А. З. Конституційні принципи: проблеми теорії та її втілення в основних законах сучасних держав / А. З. Георгіца // Наук. вісник 75. – С. 69–73. Чернівец. ун-ту. Серія: Правознавство. – 2000. – Вип.

156. Георгіца А. З. Конституціоналізм як категорія науки конституційного права / А. З. Георгіца, I. Є. Словська // Наук. вісник Чернівец. ун-ту. Серія: Правознавство. – 2001. – Вип. 103. – С. 57– 60.

157. Георгіца А. З. Теоретико-методологічні проблеми сучасного конституціоналізму : наук. доп. / А. З. Георгіца. – Чернівці : Рута, 2002. – 41 с.

158. Гоббс Т. Избр. произв. : в 2 т. / Томас Гоббс ; пер. с англ. А. Гутермана ; ред., вступ. ст. и прим. Е. М. Вейцмана. – М. : Мысль, 1964. – Т. 2 : Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. – 748 с.

159. Головатий С. Верховенство права: український досвід / Сергій Головатий. – К. : Фенікс, 2006. – Кн. 3. – 1747 с.

160. Голосніченко I. Правосвідомість і правова культура у розбудові 4. – С. 24– Української держави / I. Голосніченко // Право України. – 2005. – № 25.

161. Горбунова Л. М. Принцип законності у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади : монографія / Л. М. Горбунова. – К. : Юрінком Iнтер, 2008. – 240 с.

162. Горшенев В. М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе / В. М. Горшенев. – М. : Юрид. лит., 1972. – 258 с.

163. Горшков Д. М. Політичні партії та місцеві вибори / Д. М. Горшков, В. М. Кампо, Є. М. Петренко. – К. : Юрид. кн., 2001. – 52 с.

164. Государство, общество, личность: проблемы совместимости /
П. А. Оль, Р. А. Ромашов, А. Г. Тищенко, Е. Г. Шукшина. –­ М. : Юристъ, 2005. – 303 с.

165. Гошко Т. Д. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (XVI – початок XVII ст.) / Т. Д. Гошко. – Л. : Афіша, 2002. – 255 с.

166. / Григорьев В. А. Становление местного самоуправления в Украине В. А. Григорьев. – О. : Юрид. літ., 2000. – 112 с.

167. Гроций Г. О праве войны и мира: три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а также принципы публичного права / Гуго Гроций ; пер. с лат. А. Л. Саккетти. – М. : Ладомир, 1994. – 868 с.

168. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / Михайло Грушевський. – К. : Знання, 1991. – 240 с.

169. Губайдуллин А. Р. Синергетика в методологии познания правовой динамики / А. Р. Губайдуллин // Правовая политика и правовая жизнь. – 2008.– 4. – С. 102–107. №

170. Губарев В. В. Наука ли синергетика / В. В. Губарев // Вопр. 10. – С. 159–165. философии. – 2009. – №

171. Давид Р. Основные правовые системы современности / Рене Давид, Камилла Жоффре-Спинози ; пер. с фр. В. А. Туманова. – М. : Междунар. отношения, 1999. – 400 с.

172. Давидов Р. Питання теорії конституційних правовідносин / Р. 1. – С. 16–18. Давидов, Ю. Данилюк // Право України – 2006. – №

173. Давидова М. Конституціоналізм як гарантія забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні / М. Давидова // Людина і право. – 2001. 5. – С. 105–112. – №

174. Данилюк Ю. В. Теоретичні засади конституційних правовідносин в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 – конституційне право / Ю. В. Данилюк. – К., 2009. – 21 с.

175. Державно-правова реформа в Україні : матеріали наук.-практ. конф., Київ, листопад 1997 р. / Iн-т законодавства Верховної Ради України. – К. : Iн-т законодавства Верховної Ради України, 1997. – С. 3–128.

176. : До питання форми державного правління в Україні: пошук моделі інтерв’ю провідних учених-правознавців головному редактору журналу «Право 4–82. 10. – С. України» // Право України. – 2009. – №

177. Добреньков В. И. Социология : в 3 т. / В. И. Добренькова,
А. И. Кравченко. – М. : ИНФРА-М, 2000. – Т. 1 : Методология и история. – 400 с.

178. Доклад Генерального секретаря о работе Организации Объединенных Наций от 16 августа 2006 г. Глава IV. Права человека, верховенство права и гуманитарные вопросы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/russian/documen/sgreport/a-61-1/ch4-1.html

179. Доктринальное сопровождение юридической практики: история и современный опыт кафедры конституционного права : сб. науч.-практ. ст. / сост., авт. предисл. и общ. ред. М. Ф. Орзих. – О. : Юрид. літ., 2007. – 440 с. – (Б-ка журн. «Юридический вестник»).

180. Домашенко М. В. Власність і право власності: Нариси з історії, філософії, теорії і практики регулювання відносин власності в Україні / М. В. с. Домашенко, В. Є. Рубаник. – Х. : Факт, 2002. – 550

181. Домбровська О. Зміст конституційного права на життя людини та 5. – С. 37–41. громадянина / О. Домбровська // Право України. – 2002. – №

182. Драгоманов М. П. Проект основ статуту українського товариства «Вільна спілка» – «Вольный союз» / М. П. Драгоманов // Антологія української юридичної думки : в 6 т. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юрид. кн., 2003. – Т. 4 : Конституційне (державне) право. – С. 166–177.

183. Древаль Ю. Синергетика і наука державного управління (на прикладі дослідження органів народного представництва) / Ю. Древаль // Вісник 4. – С. 14–21. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – №

184. Древнегреческая философия. От Платона до Аристотеля : соч. / пер. с древнегреч. ; сост., вступ. ст. П. Сацкий. – Х. : Фолио ; М. : АСТ, 1999. – 832 с. – (Б-ка антич. лит.).

185. Дутка Г. I. Закон в ієрархічній системі нормативно-правових – / Г. I. Дутка // Наук. вісник Чернівец. ун-ту. Серія: Правознавство. актів 1999. – Вип. 70. – С. 16– 20.

186. Дутка Г. I. Закон у системі нормативно-правових актів України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень / Г. I. Дутка. – К., 2003. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua

187. Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства / Леон Дюги. – О. : Юрид. літ., 2005. – 957 с. – (Антология европейской юридической мысли). –(Репринт. воспр. 1908 г.).

188. Евдокимов В. Б. Местные органы власти зарубежных стран: – 251 с. правовые аспекты / В. Б. Евдокимов, Я. Ю. Старцев – М. : Спарк, 2001.

189. Евдокимова Е. Г. Правовой режим законности: теория и история (по материалам межвуз. науч.-практ. конф. «Правовой режим законности: вопросы теории и истории») / Е. Г. Евдокимова, 5 (238). – С. 261–271. Р. А. Ро­машов // Правоведение. – 2001. – №

190. Енгибарян Р. В. Конституционное развитие в современном мире. с. Основные тенденции / Р. В. Енгибарян. – М. : НОРМА, 2007. – 496

191. Еременко Ю. П. Советская Конституция и законность / Ю. П. Ере­менко. – Саратов : Изд-во Саратов. гос. ун-та, 1982. – 164 с.

192. Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты / Ж.-П. Жакке ; пер. с фр. В. В. Маклакова. – М. : Юристъ, 2002. – 365 с.

193. Жук Н. А. Парламент, Президент, Уряд: через взаємо­стримування до рівноваги : монографія / Н. А. Жук. – Х. : Харків. юрид. ін-т, 2007. – 320 с.

194. Журавський В. С. Політична система України: проблеми : становлення і розвитку (правовий аспект) : автореф. дис. … канд. юрид. наук 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових с. вчень» / В. С. Журавський. – Х., 2000. – 19

195. Журавський В. Щодо реформи адміністративно-територіального 8. – С. 16–18. устрою України / В. Журавський // Право України. – 2005. – №

196. Закон про місцеве самоврядування в Україні : наук.-практ. / В. І. Батрименко [та ін.]. – К. : Iн-т законодавства Верховної Ради коментар України, 1999. – 397 с.

197. Закон: создание и толкование / под ред. А. С. Пиголкина. – М. : Спарк, 1998. – 283 с.

198. Захарчук А. Українська Центральна Рада в період зламу монархічної державно-правової традиції Росії / А. Захарчук // Вісник Львів. ун-ту. Серія: Юридична. – 2002. – Вип. 37. – С. 134–141.

199. Зелена книга Української конституційної реформи : матеріали для – 51 с. – громадського обговорення. – К. : Громадян. конст. комітет, 2008. (Видання здійснене за підтримки Міжнародного фонду «Відродження»).

200. Зивс С. Л. Источники права / С. Л. Зивс. – М. : Наука, 1981. – с. 139

201. Зорькин В. Д. Россия и Конституция в XXI веке. Взгляд с / В. Д. Зорькин. – М. : НОРМА, 2007. – 400 с. Ильинки

202. Зорькин В. Интеграция европейского конституционного пространства: вызовы и ответы / В. Зорькин // Сравнительное конституционное 2 (59). – С. 64–70. обозрение. – 2007. – №

203. Ивакин А. А. Краткий очерк общей философии : учеб. пособие для студ. / А. А. Ивакин. – О. : Астропринт, 1999. – 112 с.

204. Индивидуальные свободы в сфере трудовых отношений и их реализация в современных условиях : обзор материалов междунар. семинара по сравнительному 1. – С. 101–106. – 2009. – № социальному праву) // Гос. и право.

205. История политических и правовых учений. Древний мир /
Л. С. Васильєв [и др.] ; отв. ред. В. С. Нерсесянц – М. : Наука, 1985. – 350 с.

206. Ищенко О. А. Взгляды некоторых русских ученых первой половины ХХ века на сущность демократического режима, формы и способы реализации народовластия / О. А. Ищенко // Конституционное и муниципальное право. – 2007. – 9. – С. 36–39. №

207. Iєрусалімов О. I. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина / О. І. Iєрусалімов, М. Ф. Стахурський,
– І. О. Iєрусалімова ; за заг. ред. I. П. Голосніченка. – К. : ГАН, 2004. с. 352

208. Iнформація про звернення громадян до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ombudsman.kiev.ua

209. Кабышев В. Т. Российский конституционализм на рубеже 4. – С. 61–70. тысячелетий / В. Т. Кабышев // Правоведение. – 2001. – №

210. Кампо В. Українські реформи: політика і право (популярний нарис) / В. Кампо. – К. : Комісія Верховної Ради України з питань правової політики і судово-правової реформи, Спілка юристів України, Міжнародна фундація виборчих систем, Фонд сприяння становленню і розвитку місцевого та регіонального самоврядування України, Світовий конгрес українських юристів, 1995. – 29 с.

211. Кампо В. М. Проблеми становлення і розвитку реалістичної школи конституційного права в Україні / В. М. Кампо // Наука конституційного права України: сучасний стан та напрями розвитку : матеріали виступів учасників «круглого столу» ; за ред.
А. П. Гетьмана. – Х. : Право, 2009. – С. 14–20.

212. Кардинальная перестройка судебной системы Украины // Слово. – 2010. – 1 июля.

213. Карпачова Н. Омбудсман України на захисті прав і свобод людини // Право в умовах глобальної фінансово-економічної кризи / Н. Карпачова 2. – С. 4–17. України. – 2010. – №

214. Кафарський В. І. Конституційно-правове регулювання організації та діяльності політичних партій в Україні : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : / В. І. Кафарський. – К., 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право» 2010. – 36 с.

215. Кафарський В. І. Конституційно-правове регулювання організації : 12. 00. 02 та діяльності політичних партій в Україні : дис. … д-ра юрид. наук / Володимир Іванович Кафарський. – К., 2010. – 471 с.

216. Кельзен Г. Чисте правознавство / Ганс Кельзен ; пер. з нім.
О. Мокровольського. – К. : Юніверс, 2004. – 496 с.

217. Кельман М. С. Методологія права на сучасному етапі державотворення / М. С. Кельман // Наук. вісник Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія: Юридична : зб. наук. пр. – Л., 2007. – Вип. 3. –
С. 3–13.

218. Керимов Д. А. Философские проблемы права / Д. А. Керимов. – : Мысль, 1972. – 472 с. М.

219. Керимов Д. А. Философские основания политико-правовых исследований / Д. А. Керимов. – М. : Мысль, 1986. – 332 с.

220. Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права) / Д. А. Керимов. – М. : Аванта+, 2000. – 560 с.

221. Керимов Д. А. Методология права в контексте всеобщей методологии познания / Д. А. Керимов, А. Д. Керимов // Политика и общество. – 11. – С. 4–9. 2009. – №

222. / Киреев В. В. Конституционная реформа в Российской Федерации В. В. Киреев. – М. : Изд-во МГУ, 2006. – С. 268.

223. Кириченко М. Г. Конституционное законодательство / М. Г. / М. Н. Кириченко // Проблемы совершенствования советского законодательства ; отв. ред. И. С. Самощенко. Николаева, А. С. Пиголкин, И. С. Самощенко [и др.] – М. : Юрид. лит., 1977. – С. 95–96.

224. Кияниця I. Верховенство права як засада застосування Конституційним Судом України норм міжнародного права та рішень міжнародних 2. організацій / I. Кияниця // Вісник Конституційного Суду України. – 2006. – № – С. 43–56.

225. Ківалов С. В. Межі та процедура конституційних перетворень в Україні / С. В. Ківалов // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. 2 (7). – С. 43–46. – (Спецвип.: «Конституційний процес в Україні»). – 2008. – №

226. Клочков В. В. Диалектика как методология изучения теории государства и права: риторические проблемы и неопровержимые теории / В. В. 2 (14). – Клочков // Философия права. – 2005. – №
С. 18–22.

227. Ковешников Е. М. Государство и местное самоуправление в России: – М. : НОРМА, теоретико-правовые основы взаимодействия / Е. М. Ковешников. 2001. – 272 с.

228. / века Ковлер А. И. Кризис демократии? Демократия на рубеже XXI А. И. Ковлер. – М. : Ин-т государства и права Российской академии наук, 1997. – 102 с. – (Сер.: «Новое в юридической науке и практике»).

229. Ковлер А. И. Антропология права : учеб. для вузов / А. И. Ковлер. – М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2002. – 480 с.

230. Кожеуров Я. С. О международной правосубъектности индивида / Я. 2. – С. Кожеуров // Lex Russica (Науч. тр. Моск. гос. юрид. акад.). – 2004. – № С. 489–513.

231. Козловський А. Право як догма і право як ідея (гносеологічний аспект) / А. Козловський // Наук. вісник Чернівец. ун-ту. Серія: Правознавство. – 1996. – Вип. 4–5. – С. 89–100.

232. Козюбра М. Принцип верховенства права і конституційна 4. юрисдикція / М. Козюбра // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № – С. 24–32.

233. Козюбра М. Природа соціальних прав людини та особливості їх 5. реалізації / М. Козюбра // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № – С. 57–61.

234. Козюбра М. Правовий закон: проблеми критеріїв / М. Козюбра // 3(34). – С. 2 (33) – № Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 83–96.

235. Козюбра М. Конституційний ідеалізм та конституційний нігілізм як прояви дефіциту правової культури / М. Козюбра // Наук. зап. Серія: Юридичні науки. – К. : Києво-Могилянська академія, 2006. – Т. 53. – С. 3–7.

236. Козюбра М. I. Принципи верховенства права і правової держави: єдність основних вимог / М. I. Козюбра // Наук. зап. Серія: Юридичні науки. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. –
Т. 64. – С. 3–9.

237. Козюбра М. Права людини і верховенство права / М. Козюбра // 2. – С. 24–35. Право України. – 2010. – №

238. Козюбра М. Верховенство права: українські реалії та 3. – С. 6 – 18. / М. Козюбра // Право України. – 2010. – № перспективи

239. Козюк М. Н. Модели правопонимания / М. Н. Козюк // Новая 2 (3). – С. 2–5. правовая мысль. – 2003. – №

240. Колісник В. Деяки проблеми чинної української Конституції /
: зб. наук. В. Колісник // Проблеми сучасного українського конституціоналізму пр. (На пошану першого Голови Конституційного Суду України, проф. Леоніда ; упоряд. В. Бринцев, В. Кампо, П. Юзькова) / заг. ред. А. Стрижака, В. Тація Стецюк. – К. : ЛОГОС, 2008. – С. 101–106.

241. Колодій А. М. Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень; 12.00.02 – конституційне права / А. М. Колодій. – К., 1999. – 39 с.

242. Колодій А. М. Державне будівництво і місцеве самоврядування : навч. посіб. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К. : Юрінком Iнтер, 2001. – 304 с.

243. Колодій А. М. Права людини і громадянина в Україні : навч. с. посіб. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К. : Юрінком Iнтер, 2003. – 336

244. Колодій А. М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К. : Юрінком Iнтер, 2003. – 464 с.

245. Колодій А. Громадянське суспільство та правова держава: 7. – С. проблеми і шляхи розбудови / А. Колодій // Право України. – 2010. – № 12–17.

246. Колосова Н. М. Конституционная ответственность в Российской Федерации: Ответственность органов государственной власти и иных субъектов права за нарушение конституционного законодательства / Н. М. Колосова. – М. : Городец, 2000. – 192 с.

247. Комарова В. В. Механизм непосредственной демократии современной России (система и процедуры) / В. В. Комарова. – М. : Формула права, 2006. – 560 с.

248. Конституции государств Европы : в 3 т. / под общ. ред. Л. А. Окунькова. – М. : НОРМА, 2001. – Т. 1. – 824 с.

249. Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Япония, Индия : учеб. пособие / сост., авт. введ. и вступ. ст. В. В. Маклаков. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 608 с.

250. Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII – XIX вв.: Англия, США, Франция, Италия, Германия : сб. док. / сост. Н. Н. Блохин ; под ред. П. Н. Галанзы. – М. : Госюриздат, 1957. – 587 с.

251. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учебник : в 4 т. / Г. Н. Андреева, И. А. Андреева, А. Ш. Будагова [и др.] ; отв. ред. Б. А. Страшун. – М. : БЕК, 1995. – Т. 1–2 : Общая часть. – 778 с.

252. Конституционное право : учебник / В. В. Альхименко,
В. Н. Бутылин, А. П. Герасимов [и др.] ; отв. ред. А. Е. Козлов. –
М. : БЕК, 1996. – 464 с.

253. Конституционное право России : сб. нормат. актов / сост.
С. А. Авакьян. – М. : ТК «Велби», 2007. – 896 с.

254. Конституционное право : энцикл. словарь / С. А. Авакьян,
с. К. Ф. Гуценко, А. И. Ковлер, М. И. Марченко. – М. : НОРМА, 2001. – 688

255. Конституционные и конституционно-проектные акты Украины / ред. М. Ф. Орзих. – О. : Печатный Двор, 1995. – 82 с. – (Б-ка журн. «Юридический вестник»).

256. Конституционный судебный процесс : учеб. для вузов / А. П. Воробьев, Н. А. Жилин, В. И. Задиора [и др.] ; отв. ред. М. С. Саликов. – М. : НОРМА, 2003. – 416 с.

257. Конституції і конституційні акти України. Iсторія і сучасність / упоряд. I. О. Кресіна ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. – 2-е вид., змін. і доп. – К. : Iн-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – 310 с. – (До 10-річчя Конституції України).

258. Конституційне законодавство зарубіжних країн : хрестоматія / с. упоряд. В. О. Ріяка, К. О. Закоморна. – К. : Юрінком Iнтер, 2007. – 384

259. Конституційне право України : підруч. для студ. вищих навч. закладів / Л. К. Байрачна, В. С. Журавський, В. П. Колісник [та ін.] ; за ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. – К. : Iн Юре, 2002. – 544 с.

260. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко,
: О. Ф. Фрицький, О. В. Городецький [та ін.] ; за ред. В. Ф. Погорілка. – К. Наук. думка, 1999. – 734 с.

261. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування на період до прийняття нової Конституції України від 8 червня 1995 р. // Голос України. – 1995. – 10 черв.

262. Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997 – 2001 / відп. ред. П. Б. Євграфов. – К. : Юрінком Iнтер, 2001. – 512 с.

263. Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 2002 – 2003 / відп. ред. П. Б. Євграфов. – К. : Юрінком Iнтер, 2004. – 584 с.

264. Конституційні акти України. 1917 – 1920. Невідомі конституції України / відп. ред. Ю. Д. Прилюк ; наук. ред. і упоряд.
Ю. Д. Прилюк, В. Ф. Жмир. – К. : Філософська і соціологічна думка, 1992. – 272 с.

265. Конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина в Україні / Ю. С. Шемшученко, Н. І. Карпачова, Т. А. Костецька [та ін.] ; за ред. с. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2008. – 252

266. / Конституційно-правові засади становлення української дер­жав­ності В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, О. Г. Данильян [та ін.] ; за ред. акад. НАН України : Право, 2003. – 328 с. В. Я. Тація, акад. АПрН України Ю. М. То­дики. – Х.

267. Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в / В. Україні: проблеми теорії і практики : до 10-ї речниці незалежності України Ф. Погорілко, М. І. Ставнійчук, Н. І. Руда [та ін.]. – К. : Iн-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 356 с.

268. Конституція незалежної України : навч. посіб. / В. Ф. Погорілко, Ю. С. Шемшученко, В. О. Євдокимов [та ін.]. – К. : Iн-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Спілка юристів України, 2000. – 428 с.

269. Конституція України : наук.-практ. коментар / В. Б. Авер’янов,
О. В. Батанов, Ю. В. Баулін [та ін.]. – Х. : Право ; К. : Iн Юре, 2003. – 808 с.

270. Конституційне право України : підручн. / Л.К. Байрачна, Ю.Г. Ба­рабаш, Ф.В. Веніславський [та ін.] ; за ред. В.П. Колісника та
Ю.Г. Ба­рабаша. – Х. : Право, 2008. – 416 с.

271. Коркунов Н. М. Русское государственное право : в 2 т. / Н. М. Коркунов. – 7-е изд., печат. – СПб. : Типография М. М. Стасюлевича, 1909. – Т. 1 : Введение и общая часть. – 623 с.

272. – Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права / Н. М. Кор­кунов. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 430 с. – (Сер.: «Теория и история государства и права»).

273. Корнєєв А. В. Створення Конституції України (етапи – / А. В. Корнєєв // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. становлення) 3. – С. 53–62. №

274. Котляревский С. А. Конституционное государство. Юридические предпосылки русских Основных Законов / С. А. Кот­ля­ревский ; под ред. и с с. – (Сер.: «Русское предисл. В. А. Томсинова. – М. : Зерцало, 2004. – 392 юридическое наследие»).

275. Кохановский В. П. Философия и методология науки : учебник для высших учеб. заведений] / В. П. Кохановский. – Ростов-н/Д : Феникс, 1999. – 576 с.

276. Кравец И. А. Формирование российского конституционализма : ЮКЭА, 2002. – (проблемы теории и практики) / И. А. Кравец. – М. ; Новосибирск 358 с.

277. Кравец И. А. Российская Конституция и проблемы эффек­тивности ее реализации / И. А. Кравец // Конституционное право: восточно-европейское 4. – С. 65–78. обозрение. – 2003. – №


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 704. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.122 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7